Paavon Perunasivu

Siemenperunan idätyksen edut

 Ahvenniemi, P.  Pelto-Pirkan Päiväntieto 1992:94-95.

Kiristyvä ja kansainvälistyvä kilpailu pakottaa perunanviljelyssä nostamaan sadon määrää ja laatua. Tässä tilanteessa siemenen idätys on vanha keino, joka on noussut jälleen kunniaan lyhyen kasvukauden venytyskeinona.

Kasvukautemme lyhyys on se tekijä, joka kaikkein eniten heikentää perunantuoton kilpailukykyä. Siemenperunan idätys on "uusvanha" toimenpide, jolla kasvukautta pidennetään jopa kahdella viikolla. Perunahan laitetaan idätyksessä kasvun alkuun jo paljon ennen kuin pellot ovat muokkauskunnossa.

Idätyksen tärkeät vaikutukset

Siemenperunan kunnollinen valoidätys lisää sadon määrää 4-10 tonnia hehtaarilta täysin idättämättömään siemeneen verrattuna. Idätys myös parantaa sadon tärkkelyspitoisuutta noin kaksi prosenttiyksikköä ja suurentaa mukuloiden keskikokoa niin, että isojen (yli 50 mm) mukuloiden osuus sadossa jopa kaksinkertaistuu. Taimistuminen nopeutuu kymmenen vuorokautta ja tuleentuminen noin kahdella viikolla idättämättömään siemeneen verrattuna.

Idätyksestä saatava hyöty on sitä suurempi mitä pohjoisemmassa perunaa viljellään ja mita myöhäisempää lajiketta käytetään. Kasvukauden lyhyys on perunalla usein sadon määrää rajoittava tekijä. Hidas tuleentuminen myöskin siirtää perunan noston liian myöhäiseen syksyyn, jolloin perunan laatu kärsii huonoista nostokeleistä. Koska tuleentuminen aikaistuu jopa parilla viikolla, päästään jo elokuun lopun ja syyskuun alun hyvissä olosuhteissa nostamaan hyväkuorista isokokoista perunaa.

Idätetyn siemenen istutusta voi keväällä myöhäistää muutamalla päivällä ja odottaa maan lämpenemistä. Istutus lämpimään maahan torjuu tehokkaasti perunaseittiä, verkkorupea, tyvimätää ja varastotauteja.

Mitä idätyksessä tapahtuu?

Idätyksen toinen päämäärä, kasvukauden pidentämisen ohella, on aikaansaada sitkeitä ituja, jotka kestävät rikkouttumatta istutuskoneessa. Lämpö ja valo säätelevät itämisprosessin kulkua. Lämpö laittaa itämisen alulle ja määrää vauhdin, valo säätelee idun pituutta ja ulkonäköä. Valossa i dätettäessä idusta muodostuu lyhyt, vihreä ja kestävä. Siementä, jossa on vihreät valoidut, voi hellävaraisuutta noudattaen istuttaa normaalilla automaattikoneella ilman, että idut vioittuvat haitallisesti. Jotta kaikki idätettävät mu­kulat saisivat riittä­västi valoa, idätys täytyy suorittaa riit­tävän ohuena kerroksena. Jo noin desimetrin syvyydeltä alaspäin perunaka­sassa muodostuvat idut ovat hauraita pimeäituja.

Oikean idätyslämpötilan ja idätysajan valinnassa voi käyttaa apuna lämpösumman käsitettä. Idätyksen lämpösumma saadaan, kun lasketaan yhteen päivittäiset idätyslämpötilat 4 astetta ylittävältä osalta. Esimerkiksi 10 vuorokauden mittainen idätys 10 asteessa lisää lämpösumaa 10 x 6 astetta = 60 astetta. Ohjearvoksi voi ottaa noin 220 asteen lämpösumman.Tämä lämpösumma saavutetaan esimerkiksi idätettäessä

14 vrk +20 asteessa tai

20 vrk + 15 asteessa tai

28 vrk +12 asteessa

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan mahdollisimman matala idätyslämpötila (vastaavasti pitempi idätysaika) on eduksi, koska iduista muodostuu tällöin erityisen sitkeitä ja koneellista istutusta kestäviä. Ehdottomasti ratkaisevinta idun kestävyydelle on kuitenkin riittävä valaistus. Ulkona idätettäessä aurinko tarjoaa riittävästi valoa idun pituuden säätelemiseksi, sisällä taas tarvitaan yleensä keinovaloa. Laatikkopinojen väliin laitetaan loisteputkia siten, että perunakerrosten pintaan kohdistuu keskimäärin 100 luksin valaistus.

Missä ja miten idätetään ?

Menetelmä, jolla idätyksestä saadaan kaikki hyöty irti, on valoidätys pienissä idätyslaatikoissa. Niiden yleistymisen esteenä on ollut harhakäsitys mene­telmän työllistävästä vaikutuksesta. Todellisuudessa pikkulaatikoiden käyttö on useimpia muita idätysmenetelmiä vaivattomampi ja helppoudessaan täysin kilpailukykyinen esimerkiksi kuution laatikoiden kanssa. Pikkulaatikothan pinotaan siemenen lajittelussa suoraan VR-lavoille ja kaikki siirrot siitä eteenpäin suoritetaan koneellisesti lavojen siirtona. Hehtaarin siemenet sopii neljälle lavalle. Sekä laatikkojen täyttö että tyhjennys käy yhdeltä ihmiseltä.

Erilaisia idätyspaikkavaihtoehtoja on idätys sisällä keinovalossa, idätys lasisessa tai muovisessa kiinteässä idätyshuoneessa tai idätys ulkona tilapäisen muovisuojan alla. Vi meksimainittu vaitoehto on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi ratkaisuksi. Idätyksen ulkona muovin alla voi aloittaa jo huhtikuun lopulla. Jonakin öinä pakkanen saattaa nipistää, mutta itu ja iävä siemenperuna on osoittautunut varsin kestäväksi pikku  pakkasille Pieni sähkölämmitin kylmimpien öiden varalle ehkä parantaisi yöunia.

Muoviteltan pystyy kyhäämään varsin vähällä vaivalla. Oleellista rakennelman onnistumiselIe on se, että muovin ja ylimpien idätyslaatikoi­den välissä on riittävästi ilmatilaa. Aurinkoisina päivinä ylimpien perunakerrosten lämpötila saattaa muuten nousta niin korkeaksi että mukulat saavat lämpövaurioita. Laatikkolavat sijoitetaan kahteen vierekkäiseen riviin ja muovi pingotetaan mahdollisen rimakehikon varaan kasan yli. Lavojen väliin täytyy jättää joka suuntaan noin 30 senttiä tilaa, jotta valo pääsisi tunkeutumaan myös alimpiin laatikkokerroksiin.

Vapunalusviikolla alkava ulkoidätys on normaalivuonna riittävä. Tarvittava uIkoidätys lyhenee, jos siemenille annetaan ennen ulossiirtoa nopea herätys, jolloin säilytystilan lämpötila nostetaan muutamaksi päiväksi 20 asteeseen. Tässä itämisen alkuvaiheessa, kun itu vasta on puhkeamassa, ei idun pituuden säätely valon avulla ole vielä tarpeen ja lämpökäsittelyn voi suorittaa pimeässäkin.

Idätetyn siemenen istutus

Jos istustyön suorittaa riittävän hellävaraisesti, voi valoidätyksen saaneet kestäväituiset siemenet saada maahan tavallisella automaattikoneellakin täysin ituja rikkomatta. Hellävaraisuutta on erityisesti se, että siemenet kaadetaan säiliöön ituja katkomatta, säiliössä on suhteellisen ohut perunakerros ja ajonopeutta ei nosteta liian suureksi. Myöskin erityisiä idätetyn siemenen istutukseen soveltuvia automaattikoneita, jossa kaikki hellävaraisuutta lisäävät tekijät on pyritty ottamaan huomioon, on tarjolla. Samoin on saatavissa varsin käteviä ja nopeaan istutukseen pystyviä puoliautomaattikoneita,esimerkiksiTumen tuottama malli.

Idätys on merkittävin yksittäinen viljelytoimenpide,jolla perunanviljelyn kannattavuutta pystytään tänä päivänä nostamaan. Satotason nousu ja laadun paraneminen lisäävät myyntikelpoista sadon osuutta usealla tuhannella kilolla hehtaarilta. Niinpä idätyslaatikoihin sijoitettu raha tulee nopeasti korkojen kanssa takaisin. Idätykseen panostaminen maksaa vaivan.