Paavon Perunasivu

Sponsor on kevätrapsien uusi huippulajike

Ahvenniemi, P. Maatilan Pirkka 1999(2):22.

Kovasatoinen Sponsor-rapsi on uusin tulokas öljykasvien lajikerintamalla. Se on ollut Ruotsissa ja Tanskassa viljelyssä vuodesta 1993 ja viime vuosina Ruotsin isoin kevätrapsilajike. Suomessa se on ollut vertailevissa kokeissa K-ryhmän koetilalla, MTT:n Lounais-Suomen koeasemalla ja Kemiran Kotkaniemen koetilalla vuonna 1997 ja virallisissa lajikekokeissa 1998.

Svalöf Weibullin jalostama Sponsor on loistanut kokeissa kovalla satoisuudellaan. Se oli viime kesän virallisissa kokeissa keskimäärin 16 % satoisampi kuin Hyola 38.

Toinen Sponsorin vahvuus on luja varsi. Sen laonkesto on selvästi parempi kuin millään muulla öljykasvilajikkeella. Varsinkin viime kesän tapaisina sadekesinä, jolloin aikainen lakoutuminen heikensi selvästi satotasoa, on Sponsorin tyyppinen lujavartinen lajike elementissään. Se näkyi varsin havainnollisesti K-koetilan öljykasvien lannoitustasokokeessa, jossa Sponsor oli satoisuudessa omaa luokkaansa kaikilla typpitasoilla. Kulta-rypsiin nähden satoero oli jopa lähes 40 % Sponsorin hyväksi. 

Sponsor on ollut kokeissa keskimäärin neljä päivää myöhäisempi Kuin Hyola 38, minkä seurauksena sen klorofyllipitoisuus on jonkin verran Hyolaa korkeampi. Sponsorin viljelyn tulisikin Hyolan ja Kunnon tavoin rajoittua I-vyöhykkeelle.

Sponsorin siemen on muiden rapsilajikkeiden tavoin isokokoinen, noin 20 % rypsin siementä kookkaampaa. Siemenen öljypitoisuus on hieman Hyolaa matalampi, mutta  valkuaispitoisuus  vastaavasti korkeampi. Sponsorin rasvahappokoostumus näyttäisi poikkeavan jonkin verran Hyolan lukemista. Sponsorilla on enemmän monityydyttymättömiä linoli- ja linoleenihappoa (18:2 ja 18:3), kun taas Hyolalla on runsaasti monotyydyttymätöntä öljyhappoa (18:1) monityydyttymättömien kustannuksella.   

Etenkin Sponsorin laatuominaisuuksien arvioinnissa täytyy ottaa huomioon, että kotimaiset koetulokset ovat peräisin kahdelta viime kesältä, jotka kummatkin olivat omalla tavallaan hyvin poikkeuksellisia. Ne ovat kuitenkin hyvin samansuuntaisia kuin ruotsalaiset kokemukset, joten mitään kovin suuria yllätyksiä tuskin on jatkossa odotettavissa.

Sponsorin laaja käytännön mittakaavan viljely alkaa jo tulevana kesänä. Se antaa vankan satoisuutensa ansiosta osaltaan öljykasvien viljelylle sen kovasti kaipaamaa uutta potkua.