Paavon Perunasivu

Kasvukauden 2002 erityispiirteet ja perunan sadonmuodostus

Ahvenniemi, P. Perunaseuran talviseminaarin alustus 5.2.2003.

Kesän 2002 perunan hehtaarisato kohosi ilmeisesti kaikkien aikojen ennätykseen, 26,2 tonniin hehtaarilta.. Myöskin sadon laatu oli kohtalaisen hytvä. Heti ensimmäinen ajatus on tietenkin se, että viime kesän kasvuolot olivat varmaankin jotenkin erityisen suotuisat perunan kasvulle. Tuoreessa muistissahan on esimerkiksi elokuun ja syyskuun alun poikkeuksellinen lämpöaalto, ja lämpimällähän peruna kasvaa? Pelkästään viime kesän säätila ei kuitenkaan pysty läheskään selittämään koko huippusatoa, vaan kyseessä on selvästikin jo pitempään jatkuneen johdonmukainen kehityksen ns. kulminaatiopiste.

Tuotantorakenteen muutos johtanut satojen parantumiseen?


Perunatilojen lukumäärä ja sen myötä perunan tuotantoala on laskenut viime vuosina nopeaan tahtiin, 90-luvun vaihteen 40.000 hehtaarista viime kesän 30.000 hehtaarin tasolle. Siitä huolimatta kokonaissato on pysynyt vakaasti 750-800 miljoonan kilon tasolla. Perunahehtaarilta on siis pystytty repimään vuosi vuodelta suurempia satoja. Noin 20 tonnin satotasolta on noustu kymmenessä vuodessa 25 tonnin tasolle.

Suotuisat kasvuolot voivat tietysti selittää osan tästä noususta. Kasvukauden lämpösummahan näyttää nousseen noin 100 astetta 90-luvun vaihteen lukemista. Samanaikaisesti kuitenkin kesät ovat muuttuneet hieman aikaisempaa kuivemmiksi. Joten lämmön ohella toisen keskeisen kasvutekijän, veden, suhteen kasvuolosuhteet ovat mieluummin heikentyneet. Olosuhteiden mahdollinen muuttuminen hieman edullisemmiksi siis selittää korkeintaan pienen osan satotason noususta.

Luonnollisesti herää ajatus, että osan viljelijöistä lopetettua perunanviljelyn tuotannosta on poistunut huonotuottoisia lohkoja, jolloin jäljelle jääneen viljelyalan keskisato on noussut. Tästä onkin varmaan osittain kysymys, mutta perunanviljelyn lopettamisen syy tilatasolle mentäessä ei tietenkään ole läheskään näin yksioikoinen. Mitä todennäköisimmin nimen omaan pienehköillä perunatiloilla on lyöty pillit pussiin. Syynä ei tällöin ole välttämättä ollut huono satoisuus, vaan liian korkeat tuotantokustannukset.

Yksi tärkeimmistä syistä perunasatojen paranemiseen löytyy varmaan tuotantorakenteen muutoksen myötä tapahtuneesta perunanviljelyn ammattimaistumisesta. Tuottajahintojen alamäki on pakottanut tuottajan sekä kasvattamaan perunanviljelyalaa että myöskin satsaamaan entistä enemmän viljelytekniikkaan satotason ja laadun parantamiseksi. Panostukset terveeseen siemenperunaan, idätykseen, kasteluun ja oikeaan lannoitukseen ja kasvinsuojeluun näkyvät nyt tilastoissa parantuneina perunasatoina. Myöskin tuotannon vakaus näyttää samalla parantuneen.

Sään vaikutus sadon määrään ja laatuun


Tehoisa lämpösumma kohosi viime kesänä poikkeuksellisen korkeaksi, Etelä-Suomessa lähes 1500 asteeseen, eli noin 250 astetta niin kutsuttua normaalikesää korkeammalle. Kasvukauden sadesumma puolestaan kipusi tarkalleen keskiarvolukemiin, noin 300 millimetriin. Sen enempää lämmöt kuin sateetkaan eivät kuitenkaan jakautuneet tasaisesti koko kesän ajalle ja osa niistä meni perunan kasvun kannalta niin kutsutusti harakoille.

Kevät aina kesäkuun puoliväliin asti oli selvästi normaalia lämpimämpi. Toukokuun keskilämpötila oli korkein yhdeksään vuoteen. Peruna saatiin istutettua aikaisin ja alkukehitys oli joutuisaa. Kesäkuun 21. alkoi kuitenkin kolmen viikon pituinen viileä ja sateinen jakso, jolloin kasvuston kehitys oli hidasta. Se vähensi jossakin määrin suotuisan alkukesän antamaa etua. Sadejakso sattui kuitenkin suotuisasti mukulanmuodostuksen alkuun, ja sateilla oli positiivinen vaikutus mukulalukuun ja ne lisäksi torjuivat useimmissa tapauksissa perunaruven lähes täysin. Sadekautta seurannut parin viikon poutajakso sattui kuitenkin vielä osittain perunaruven muodostuksen kannalta arkaan vaiheeseen ja rupea muodostui varsinkin karkeilla hiedoilla tai kun maan pH oli normaalia korkeampi.

Peruna kasvattaa vielä suuren osan heinäkuuta, aina kukintaan asti, varsiston kokoa. Mitä lämpimämpi heinäkuu on, sitä isommaksi varsisto kasvaa. Varsiston koko puolestaan korreloi voimakkaasti sadon määrän kanssa. Meidän oloissamme heinäkuu on varren kehityksen kannalta yleensä liian viileä, ja kasvuston peittävyys jää sen seurauksena usein puutteelliseksi. Viime kesänä heinäkuun keskilämpötila oli hieman normaalia korkeampi, millä lienee ollut lievästi positiivinen vaikutus kasvuston peittävyyteen.

Peruna tarvitsee kasvuston nestejännityksen ylläpitoon parhaimman sadonmuodostuksen aikaan lämpimänä päivänä vähintään 4 mm vettä vuorokaudessa. Lisäksi hellepäivänä lämpimän, kuivan ilman aikaansaama ”imu” on niin voimakas, että vettä ei ehdi kulkea kasvin läpi riittävällä nopeudella, vaikka sitä olisi maassa runsaastikin. Korkean lämmön ja kuivuuden yhteisvaikutuksena veden haihtumista säätelevät ilmaraot lehtien alapinnalla menevät kiinni. Sen jälkeen lehtiin ei pääse ilmasta yhteyttämiseen tarvittavaa hiilidioksidia, jolloin koko yhteyttämisprosessi pysähtyy. Näin liiasta lämmöstä on vain haittaa sadonmuodostukselle.


Elokuusta muodostui viime kesänä todellinen hellekuukausi. Etelä-Suomessa vastaavia helteitä on koettu parinkymmenen vuoden aikana vain kerran, vuonna 1997. Valitettavasti vain koko hellejakso oli täysin sateetonta ja elokuun kokonaissademäärä jäi noin 10 millimetriin, matalimmalle tasolle kahteenkymmeneen vuoteen. Sadonmuodostus tyssäsi helteisiin ja veden puutteeseen ja kasvustot pakkotuleentuivat monessa tapauksessa ennen aikojaan. Kuivuudesta oli muitakin negatiivisia seurauksia. Muun muassa kalsiumin kerääntyminen mukuloihin edellyttää riittävää kosteutta. Viime kesän sadossa oli paikoin runsaasti kalsiumin puutteesta aiheutuvaa ruskolaikkuisuutta. Loppukesän kuivuuden seurauksena sadon tärkkelyspitoisuus nousi huippulukemiin.

Kelit jatkuivat poikkeuksellisen lämpiminä ja myöskin sateettomina aina syyskuun puoliväliin asti. Säätyypin dramaattinen viileneminen syyskuun puolivälissä aiheutti sen, että syyskuun keskilämpötila jäi aivan normaalille tasolle. Täydellinen sateettomuus jatkui kuun loppuun asti.

Poikkkeuksellisen lämmin perunannostoaika loi hyvät edellytykset korjata varastoihin kerrankin kolhuton sato. Pääasiassa näin tapahtuikin, mutta joissakin lajikkeissa korkea tärkkelyspitoisuus lisäsi mustelmoitumisherkkyyttä ja toisaalla penkin kuivumisen seurauksena suojaavaa multaa oli vaikea saada seuraamaan perunoita nostomatolle. Koska sateet eivät piiskanneet penkkiä matalaksi, vihertyminen, rupisuuden ja kolhujen ohella kolmas merkittävä sadon laadun heikentäjä, oli tavallista vähäisempää. Tähänkin on kuitenkin esitettävä sellainen varaus, että iso perunasato ei aina pysynyt penkissä, varsinkaan sellaisilla maalajeilla, jossa pahoin kuivettunut penkki kerta kaikkiaan mureni maan tasalle. Perunan ulkoinen laatu muodostui, kaikki plussat ja miinukset yhteen ynnättynä, ehkä hieman keskitasoa paremmaksi. Korkean tärkkelyspitoisuuden seurauksena sato oli tietenkin tavallista herkemmin rikkikiehuvaa ja jauhoista.