Paavon Perunasivu

Perunaseitti viihtyy viileässä

Ahvenniemi, P. Käytännön Maamies 2005(15):34-36.

Perunaseitti on yleinen ongelma kaikkialla, missä perunaa viljellään, varsinkin viileässä ilmanalassa, kuten täällä Pohjolassa. Taudin seurauksena sadon määrä laskee ja laatu heikkenee monin tavoin. Seitin monet ilmenemismuodot on opittu tunnistamaan viime vuosina entistä paremmin ja sen myötä taudin torjunnan tärkeys on tajuttu.

 

Perunaseittiä aiheuttaa maaperässä yleisenä esiintyvä Rhizoctonia solani –sieni.  Tämä maailmanlaajuisesti levinnyt organismi vioittaa perunan lisäksi monia muitakin viljelykasveja. Sieni jakaantuu erikoisella tavalla useaan alaryhmään, ns. anastomoosiryhmiin. Ryhmät  pystyttiin aikaisemmin erottamaan toisistaan ainoastaan kasvattamalla eri kantoja rinnakkain ravintolustalla ja katsomalla mikroskoopilla, kykenevätkö sienirihmat sulautumaan yhteen, eli anastomoimaan. Tämä vanha vaivalloinen menetelmä on parhaillaan korvautumassa nykyaikaisella  DNA-tunnistusmenetelmällä. Eri anastomoosiryhmillä on kullakin oma isäntäkasvistonsa; kolmestatoista tunnetusta anastomoosiryhmästä ryhmä kolme (AG 3) on keskittynyt vioittamaan pelkästään perunaa.

 

Seittirupi tartuttaa

Taudin tärkein tartuntalähde on rihmastopahka, sienen kestomuoto. Pahkoja muodostuu kasvukauden lopulla tuleentuvan perunakasvin kaikkiin maanalaisiin osiin. Mukuloiden pinnalle muodostuvia rihmastopahkoja kutsutaan seittiruveksi (Kuva 1) ja sitä tavataan varsin yleisesti perunasadosta. Juuriin, varren tyveen ja maavarsiin muodostuneet rihmastopahkat jäävät luonnollisesti perunan nostossa maahan. Sekä maahan jäävät että mukuloissa olevat rihmastopahkat, jos seittirupisia mukuloita käytetään siemenperunana, toimivat seuraavana vuonna taudin tartuntalähteenä.

 

 Maahan jäävät rihmastopahkat eivät ole onneksi kovin pitkäikäisiä. Koska perunaseittiä aiheuttavalla AG 3 –anastomoosiryhmällä ei ole muita isäntäkasveja, tartunnan määrä maassa vähenee sitä mukaa kun vanhat rihmastopahkat menettävät itämiskykynsä ja aika edellisestä perunasta kasvaa. Vaikka seittisieni pystyykin elämään maaperän kuolleella orgaanisella aineksella rihmastona ainakin jonkinlaista kituliasta elämää lähes loputtomasti, perunan viottumisen kannalta oleellinen tartunta häviää maasta, kun perunanviljelyssä pidetään 3-4 vuoden tauko.

 

Seitti tartuttaa aikaisin

Rihmastopahkoista itävä sienirihma kasvaa perunan ituihin heti istutuksen jälkeen. Seitti tappaa idun kärjen, jolloin peruna alkaa kasvattaa salamannopeasti uutta haaraa heti kärjen alta. Sama voi toistua monta kertaa ennen perunan pintaantuloa (Kuva 2). Kun muutama varsi on päässyt lopulta pintaan, varren tyvestä kasvavien sivuversojen muodostuminen yleensä loppuu. Pintaan tulleessa perunassa taistelun jäljet näkyvät kuoliolaikkuina varren tyvessä. Tätä taudinoiretta kutsutaan versolaikuksi (Kuva 3).

Idunkärkien toistuva vioittuminen luonnollisesti myöhästyttää perunan pintaantuloa. Tämä myöhästyminen näkyy pitkälle kesään ja pääasiassa siitä seuraa se, että seittisen kasvin sadon määrä ja tärkkelyspitoisuus jää normaalia matalammaksi. Jos kasvukausi on riittävän pitkä, ero terveen ja seittisen välillä pienenee lopulta lähes olemattomiin.

 

Seittisyyden seurauksena varsiluku yleensä laskee, mikä osaltaan heikentää seittisen perunakasvuston peittävyyttä, varsinkin kasvukauden alkupuolella. Perunalla on kuitenkin kyky täyttää käytettävissä olevaa kasvutilaa rehevämmällä kasvulla. Seittinen kasvi muodostaa usein alimpiin lehtihankoihin maanpäällisiä sivuversoja, ja loppukesästä se on yleensä jo yhtä kookas kuin terve kasvi. Tähän lisäponnistukseen kasvi joutuu kuitenkin käyttämään resursseja, jotka ovat pois mukulasadon muodostuksesta.  

 

Maavarsivioitukset pilaavat laadun

Seuraava seitille suotuisa vaihe on  maavarsien muodostuminen, pari viikkoa perunan pintaantulon jälkeen. Maavarsi on koko pituudeltaan seitille arkaa, mutta herkimmin vioittuu maavarren kärki (Kuva 4). Koska mukulat kehittyvät maavarsien päihin, niiden vioittuminen vaikuttaa myös mukulanmuodostukseen.

 

Lähes kaikki seitin aiheuttama perunan ulkoisen laadun heikkeneminen aiheutuu juuri maavarsien vioittumisesta. Mukulat muodostuvat seittiseen kasviin normaalia lyhyempiin maavarsiin, tiiviiksi ryhmäksi varren ympärille ja lisäksi lähelle penkin pintaa (Kuvat 6_1 ja 6_2). Mukuloiden koon kasvaessa ne painautuvat toisiaan vasten ja voivat kasvaa voimakkaasti epämuotoisiksi. Tiiviin, lähellä penkin pintaa kasvavan perunaryhmän ylimmät mukulat työntyvät kasvukauden lopulla penkistä ulos ja vihertyvät.

 

Oikein voimakkaassa seittitartunnassa lähes kaikki maavarret voivat vioittua ja normaali mukulanmuodostus estyy kokonaan. Peruna tuottaa silloin runsaasti aivan pieniä, varressa kiinni olevia mukuloita. Myöskin perunan varsi saattaa olla tällöin niin pahoin versolaikun ympäröimä ja johtosolukko niin vioittunut, että normaali yhteyttämistuotteiden siirtyminen lehdistä mukuloihin estyy kokonaan ja varsiin muodostuu vihreitä ilmamukuloita.

 

Myöskin nuoret mukulat ovat alttiita infektiolle (kuva 5). Tämä vaihe näyttäisi menevän yksiin tavalliselle perunaruvelle aran vaiheen kanssa. Nuorten mukuloiden vioittuminen näkyy myöhemmin verkkoruven tapaisena mukulan pinnan vioituksena, kasvuhalkeamina tai jopa madonreikiä muistuttavina kuoppina.  Pahoin seitin vaivaaman kasvin koko mukulasato menee monien erilaisten laatuvikojen yhteistuloksena kokonaan pilalle (Kuva 7).

 

Torjuntakeinona seittiruveton siemen

Seittiruvettoman siemenperunan käyttö on torjunnassa ensiarvoisen tärkeää. Pienikin määrä seittirupea siemenessä näkyy vääjäämättä sadon määrän ja laadun heikkenemisenä. Siemenen terveydellä näyttäisi olevan myöskin vanhoilla monokulttuuripelloilla usein isompi merkitys kuin maahan edellisiltä viljelykerroilta mahdollisesti jääneellä tartunnalla. 

 

Seittiruven muodostuminen alkaa vasta perunan tuleentuessa. Seittiruvetonta siementä pystyy siksi tuottamaan nostamalla peruna yksinkertaisesti niin aikaisin, että seittiuruven muodostus ei ole vielä alkanut. Varsinkin tuleentumista jouduttavaa varsiston hävitystä pitäisi välttää Jos varsisto täytyy välttämättä hävittää, esimerkiksi ruton uhatessa, siemeneksi tarkoitettu peruna pitäisi nostaa viimeistään kymmenen päivän kuluttua.

 

Peitattua siementä matalaan penkkiin

Jos seittirupea ei onnistu torjumaan jo siementuotannossa, voi taudista päästä vielä eroon peittaamalla siemenen. Peittauksen teho on kuitenkin riittävän hyvä vain silloin, kun peruna kastuu kunnolla. Perunan tuottajat ovat siksi siirtyneet aikaisemmin käytetystä sumutuspeittauksesta upotuspeittaukseen. Menetelmästä on nyt jo usean vuoden hyvä käytännön kokemus.

 

Koska seitti aiheuttaa suuren osan tuhoistaan vioittamalla suojatonta itua jo ennen perunan pintaantuloa, on taimettumisen nopeuttaminen varteenotettava torjuntakeino. Perunan idätys, istutus lämpimään maahan ja matalaan penkkiin, ainakin kaikki nämä toimenpiteet ydistettynä, saattaakin auttaa perunan ituja ratkaisevasti kasvamaan karkuun seittitartunnalta.

 

Maatartunnan vähentämiseen ainoa kestävä ratkaisu on pitää muutaman vuoden taukoa perunan viljelyssä.