Arno Forsius

Bladh, Anders (1748–1834) – lääkäri ja numismaatikko

Anders Bladh oli suomalainen lääkäri, joka teki elämäntyönsä Tukholmassa köyhäinlääkärinä. Hänet tunnetaan raha- ja muinaistutkijana, joka myi merkittävän rahakokoelmansa Turun akatemialle.

Anders Bladh syntyi 2.1.1748 Vaasassa. Hänen vanhempansa olivat Johan Bladh, varakas kauppias ja tehtailija, joka sai kuninkaalta hovimajoitusmestarin arvonimen, ja Katarina Juvelius. Anders Bladh oli naimaton ja hän kuoli 14.9.1834 koleraan Tukholmassa. Sisaruksista Peter Johan Bladh oli liikemies ja taloudellinen kirjailija, ja Catharina Bladh oli piirilääkäri Barthold Rudolf Hastin toinen puoliso.

Anders Bladh kirjattiin ylioppilaana Turun akatemiaan vuonna 1763 samanaikaisesti vanhemman veljensä Peter Johanin kanssa. Anders Bladh opiskeli Turussa parin vuoden ajan lääketiedettä. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan Ruotsissa Upsalan yliopistossa syyskuusta 1764 alkaen. Upsalassa Bladh suoritti Carl von Linnén johdolla pro exercitio -väitöksen vuonna 1767. Hän siirtyi vuonna 1769 Tukholmaan, jossa hän harjoitti kirurgiaa kaupunginkirurgi Stützerin johdolla ja suoritti kirurgin tutkinnon vuonna 1772. Sen jälkeen hän jatkoi jälleen Upsalassa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavia opintojaan. Vaikka hän ei ilmeisestikään suorittanut tohtorinväitöstä, promovoitiin hänet lääketieteen tohtoriksi Upsalassa vuonna 1775. Hänestä tuli riemutohtori vuoden 1827 promootiossa.

Valmistuttuaan Bladh toimi vuonna 1774 köyhäinlääkärinä St. Claran ja Kungsholmenin seurakunnissa ja vuosina 1787–1789 köyhäinlääkärinä Sabbatsbergin terveyslähteellä ja köyhäinhoitolaitoksessa. Hän oli vuonna 1789 Kustaan sodan aikana Karlskronassa kenttälääkärinä avustamassa sairaanhoidossa. Hän oli Tukholman kaupunginlääkäri vuonna 1795 ja toimi Tukholmassa vuosina 1798–1826 sairaalalääkärinä Strandbergin sairaalassa, joka oli perustettu erityisesti varattomien säätyläisten hoitamista varten. Bladh sai professorin arvonimen vuonna 1813 ja hänet kutsuttiin terveyskollegion kunniajäseneksi vuonna 1817. Häntä pidettiin oppineena ja taitavana lääkärinä.

Bladh on tullut tunnetuksi muinais- ja rahatieteen harrastajana. Hän tutki varsinkin itämaisia rahoja ja sai erästä kultarahaa koskevasta tutkimuksestaan vuonna 1794 Kirjallisuus-, historia- ja muinaismuistoakatemian korkeimman palkinnon. Hänet kutsuttiin myös mainitun akatemian työjäseneksi vuonna 1811 ja hän oli puolivuotiskaudet sen presidenttinä vuosina 1812, 1821 ja 1826. Bladh oli vuodesta 1797 alkaen Patrioottisen seuran jäsen ja vuonna 1832 hänet kutsuttiin Linnéska Samfundetin vapaajäseneksi. Bladh kävi rahatiedettä koskevissa kysymyksissä kirjeenvaihtoa J. G. Porthanin kanssa ja keräsi arvokkaan rahakokoelman, jonka hän myi vuonna 1819 Turun akatemialle.

Kirjoitettu Kansallisbiografiaa varten 1996. Tarkistettu huhtikuussa 2001. Julkaistu: Suomen kansallisbiografia 1, Aaku – Browallius. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Hämeenlinna 2003.

KIRJALLISUUS. T. Carpelan, Bladh (Blad), Anders. Finsk Biografisk Handbok I (utg. af Tor Carpelan). 1903. J. F. Sacklén, Sveriges Läkare-Historia ifrån Konung Gustaf I:s till närvarande tid I. 1822. J. F. Sacklén, Supplement till Sveriges Läkare-Historia ifrån Konung Gustaf I:s till närvarande tid. 1835. G. Sarva, Bladh (Blad), Antti. Kansallinen elämäkerrasto I. 1927.

TAKAISIN IHMISIÄ LÄÄKETIETEEN HISTORIASSA HAKEMISTOON