Arno Forsius

Elisabet von Bonnell (1867–1926) – viipurilainen naislääkäri

Tiedot Elisabet (Elisabeth) von Bonnellin elämästä ovat toistaiseksi kovin niukat. Mahdollisia lisätietoja pyydetään lähettämään tämän kirjoittajalle sähköpostissa arnoldus@saunalahti.fi . Eräitä lisätietoja on saatu vuonna 2010 Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkelista 1853–1899.

Elisabet Hermine von Bonnell syntyi 26.1/7.2.1867 Viipurissa. Hänen vanhempansa olivat sotilaslääkäri, todellinen valtioneuvos Ernst Friedrich Wilhelm von Bonnell ja Karolina Helena Bruhns. Elisabet von Bonnell tuli ylioppilaaksi Viipurin yksityisestä lyseosta (Viborgs lyc.) ja kirjoittautui Helsingin yliopistoon Uusmaalaisen osakunnan jäsenenä. Hän valmistui Helsingin yliopistossa lääketieteen kandidaatiksi vuonna 1899 ja lisensiaatiksi vuonna 1904. Hän hoiti sen jälkeen puoli vuotta Jaakkiman kunnanlääkärin virkaa. Vuonna 1905 hän muutti Viipuriin yksityislääkäriksi. Myöhemmin hän oli 1.6.1919–1.2.1923 apulaislääkärinä Viipurin kaupungin poliklinikalla. Hän oli Etelä-Karjalan Lääkäriseuran jäsen vuodesta 1906. Elisabet von Bonnell kuoli syöpään Viipurissa 26.8.1926.

Kirjallisuutta:

Sourander, B.: Viipurin terveydellisistä oloista, terveydenhuoltolaitoksista ja lääkäreistä menneinä aikoina. Duodecim 1929: 12: 979–1041.

Terveyttä ja pitkää ikää. Terveyden- ja sairaanhoitoa Etelä-Karjalassa (toim. P. Jurvanen). Etelä-Karjalan Lääkäriseura ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri. Pieksämäki 2004.

Lisätietoja:
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/ (2010)

Kirjoitus on valmistunut joulukuussa 2006. Lisäyksiä syyskuussa 2010.

TAKAISIN IHMISIÄ LÄÄKETIETEEN HISTORIASSA HAKEMISTOON