Arno Forsius

Botulismi ja botuliini

Kirjoittajan huomautus: Tämä kirjoitus on laadittu historiallisena katsauksena. Siinä mainitut tutkimukset ja hoitomenetelmät ovat esimerkkejä vallinneesta käytännöstä, eikä niitä saa toteuttaa omaehtoisesti ilman laillistetun ammatinharjoittajan potilaskohtaiseen harkintaan perustuvaa määräystä ja ohjetta.

Botulismi on Clostridium botulinum -nimisen bakteerin aiheuttama hengenvaarallinen sairaus. Sen oireet johtuvat bakteerin erittämästä myrkystä, botulinumtoksiinista eli botuliinista, joka on voimakkain toistaiseksi tunnettu myrkky. Yksi ainoa gramma botuliinia voi tappaa miljoona ihmistä.

Botulismin historiaa

Botulismin taudinkuvan on ensimmäisenä selostanut saksalainen piirilääkäri ja tunnettu runoilija Justinus Kerner (1786–1862) vuonna 1817. Hän kertoi tietävänsä jo vuonna 1793 Klein-Enzhofissa lähellä Schwabenin Wildbadia sattuneen tapauksen, jossa hapantunutta makkaraa syöneistä 13 ihmisestä kuusi kuoli. Nämä ihmiset olivat sairastuneet syötyään runsaasti verta sisältävää makkararuokaa, joka oli valmistettu sian mahalaukkuun. Vuonna 1815 Kerner oli itse tavannut potilaan, jolla oli ollut sairauden tunnetta, epämääräisiä vatsaoireita, oksennuksia, kaksoiskuvia, nielemisvaikeuksia ja äänen käheyttä. Potilas oli kuollut kuusi päivää oireiden alkamisen jälkeen. Kerner nimitti sairauden aiheuttajaa ensin makkaramyrkyksi ja sitten rasvamyrkyksi.

Kerner julkaisi kuvaamastaan taudista kaksi teosta, vuosina 1820 ja 1822. Jälkimmäisessä hän kertoi kokeistaan, joissa hän oli antanut pilaantuneista makkaroista valmistamiaan nestemäisiä uutteita kissoille, kaniineille ja useille linnuille. Kaiken lisäksi hän oli kokeillut uutetta myös itseensä ja todennut sen aiheuttaneen väsymystä, kiristämistä silmäluomissa ja kuivuuden tunnetta kurkussaan. Pilaantuneesta makkarasta aiheutunut tauti sai myöhemmin nimen botulismi latinalaisen sanan botulus (suoli, makkara) mukaan. Taudilla on myös harvemmin käytetty nimi allantiasis, joka johtuu kreikan kielen sanasta allas (makkara). Suomessa botulismista on käytetty nimitystä lihamyrkytys.

On olemassa viitteitä jo paljon aikaisemmasta botulismista. Vanhassa Intiassa eläneen Šanaq'in laatimassa myrkkykirjassa kerrotaan häränveren käytöstä myrkkynä: "Lampaansuoli täytetään verellä, joka otetaan mustan härän vasemmasta kaulavaltimosta, suoli suljetaan, kuivataan perusteellisesti varjossa ja sisältö jauhetaan hienoksi. Jos jauhetta pannaan ruokaan tai juomaan, se aiheuttaa kuoleman kolmen päivän kuluessa." J. Ruska, joka selosti asiaa vuonna 1932, piti syynä botulismia. Lampaansuolessa on aina anaerobisia bakteeri-itiöitä, joista kehittyy suljetun suolen hapettomassa tilassa myrkkyä erittäviä bakteereita sen pitkän ajan kuluessa, joka tarvitaan suolen sisällön kuivumiseen varjossa. Lisäksi kuoleman tapahtuminen kolmen päivän kuluttua sopii hyvin botulismiin. Sama aiheuttaja lienee ollut syynä vanhoina aikoina tunnetussa tappavassa häränveressä, jonka myrkyllisyyttä ei osattu aikaisemmin selittää millään tavalla. Tappavasta häränverestä on esiintynyt mainintoja tarinoissa, jotka liitetään mm. Fryygian kuninkaaseen Midakseen (n. 720 eKr.), Egyptin faaraoon Psammetik III:nteen (noin 525 eKr.) ja Ateenan sotapäällikköön Themistokleehen (n. 527–460 eKr.). Tappava häränveri lienee varhaisin biologisesti valmistettu myrkky.

Botulismin arvoituksen ratkaisi belgialainen hygieenikko ja bakteriologi Emilie Pierre Marie van Ermengem (1874–1965). Hän löysi vuonna 1895 botulismin aiheuttavan bakteerin ja antoi sille nimen Bacillus botulinus (myöhemmin muutettuna Clostridium botulinum). Hän totesi vuonna 1896 sen erittävän myrkyllistä toksiinia ja osoitti vuonna 1897 toksiinin tuhoutuvan kuumennettaessa sitä 80 °C:ssa puolen tunnin ajan. Toksiinista käytetään nimitystä botulinumtoksiini (aik. botulinustoksiini) eli lyhyemmin botuliini.

Clostridium botulinum ja botuliini

Clostridium botulinum kuuluu ns. gram-positiivisiin sauvamaisiin bakteereihin. Niiden toinen pää on laajentunut ja siinä osassa syntyy pyöreitä itiöitä, jotka leviävät vapautuessaan ympäristöön. Bakteeria ja sen itiöitä tavataan lähes kaikkialla maassa ja vesissä, ja erityisen runsaasti niitä on hevosenlannalla lannoitetussa maaperässä. Käytännössä ihmiset ja eläimet saavat jatkuvasti pieniä määriä itiöitä elimistöönsä ravinnon mukana. Itiöt leviävät herkästi myös ilman mukana ja ne voivat joutua myös hengitysilmassa nieluun ja sieltä ruoansulatuskanavaan.

Clostridium botulinum bakteerin suurin vaara on botulismi, bakteerien erittämän myrkyn eli botuliinin aiheuttama hengenvaarallinen myrkytystila, jonka ihmiset ja eläimet voivat saada tavallisimmin bakteerimyrkyn saastuttaman ravinnon seurauksena. Bakteerien kehittyminen tapahtuu parhaiten hapettomassa tilassa ja lievästi happamessa elintarvikkeessa. Kuolleisuus on ollut botulismissa 25–70 %, usein noin 65 % sairastuneista. Suomessa tapaukset ovat olleet ihmisillä hyvin harvinaisia.

Ravinnossa saatu botuliini ei tuhoudu ruoansulatuskanavassa, vaan se imeytyy elimistöön mahalaukussa ja ohutsuolessa. Ihmisellä oireet alkavat 12–36 tunnin kuluttua toksiinia sisältävän ravinnon nauttimisesta, mutta joskus vasta useamman vuorokauden kuluttua. Oireet johtuvat hermotoimintojen lamautumisesta, sillä toksiini estää välittäjäaineena toimivan asetyylikoliinin vapautumisen hermosolmukkeissa. Aluksi voi olla lyhytaikaisesti pahoinvointia ja oksennuksia. Sen jälkeen esiintyy silmäterien laajenemista, silmälihasten halvauksia ja kaksoiskuvia sekä kielen ja nielun lihaksen halvaantumista puhe- ja nielemisvaikeuksineen. Siinä vaiheessa sairas voi jo tukehtua veltostuneen kielen tukkiessa nielun. Taudin edetessä seuraa kuolema rintakehän ja pallean hengitystoiminnan lakatessa lihasten halvaantumisen vuoksi. Tavanomaisista ruokamyrkytyksistä poiketen botulismin vatsaoireet ovat vähäisiä.

Botuliinin vaikutus häviää hitaasti, joten oireet kestävät pitkään, joskus jopa vuosia. Hengityskoneilla voidaan vähentää kuolleisuutta, mutta hengitystoiminnan avustamisesta on huolehdittava usein varsin pitkän aikaa. Myrkytyksen alkuvaiheessa potilaita voidaan hoitaa kolmoisantitoksiinilla ABE, jota on annettava ennen oireiden alkamista. Ruoansulatuskanava on tyhjennettävä perusteellisesti ja suolistoon mahdollisesti jääneet bakteerit on hävitettävä antamalla penisilliiniä.

Ravinnon tai hengitysilman mukana suolistoon joutuneet Clostridium botulinum bakteerien itiöt voivat aiheuttaa botulismin imeväisikäisillä lapsilla, muuttuessaan lisääntyviksi ja toksiinia erittäviksi bakteereiksi. Tähän on merkittävänä syynä pikkulapsen vielä kehittymätön vastustuskyky. Pikkulapsen suolistobotulismi voi olla hengenvaarallinen ja noin 1/20 osaa kätkytkuolemista on arveltu siitä johtuviksi. Alkuoireet voivat olla varsin huomaamattomat, ummetusta ja lihasvelttoutta. Yhdysvalloissa on suositeltu, että alle 1 vuoden ikäisille lapsille ei annettaisi hunajaa sen sisältämien botulinumbakteerien itiöiden vuoksi. Ravintoperäisen tartuntavaaran vuoksi pikkulapsille ei pitäisi antaa myöskään kuumentamattomia vihanneksia ja hedelmiä.

Clostridium botulinum bakteeri tai sen itiöt voivat poikkeuksellisesti aiheuttaa taudin myös avoimeen haavaan joutuessaan, kun paikallisesti lisääntyvät bakteerit erittävät botuliinia, joka leviää verenkierron mukana elimistöön. Tämä paikallinen bakteeritulehdus muistuttaa syntytavaltaan Clostriudium tetani bakteerin aiheuttamaa jäykkäkouristusta, joskin sen oireet ovat hyvin erilaiset.

Botuliini on erittäin vaarallista jo vähäisinä annoksina. Se on voimakkain tunnettu myrkky, 15 000 kertaa niin voimakas kuin VX-hermokaasu (kosketusmyrkky) ja 100 000 kertaa niin voimakas kuin GB-hermokaasu sariini (hengitysmyrkky).

Burke totesi ensimmäisenä vuonna 1919 kaksi eri toksiinityyppiä (A ja B). Sittemmin toksiinityyppejä on löydetty tähän mennessä seitsemän (A–G), joista eräillä on todettu myös alatyyppejä. Tavallisimmat tyypit 1900-luvun lopulla ovat olleet A, B ja E. Toksiinityyppien vaikutukset ovat erilaisia eri eläinryhmissä. Ihmiseen vaikuttavat tyypit A, B ja E. Koiriin ja kanoihin vaikuttaa tyyppi A, kesyihin ja villeihin imettäväisiin ja lintuihin tyyppi C, nautoihin, hevosiin ja vuohiin tyyppi D sekä hevosiin tyyppi E. Tyyppi F aiheuttaa mahdollisesti suolistobotulismia. Tyyppiä G ei ole havaittu ruokaperäisenä myrkkynä. Tyypit C, D ja G aiheuttavat kokeissa apinoilla myrkytysoireita sisään hengitettyinä.

Koirat ovat olleet käytännössä vastuskykyisiä useille toksiinityypeille ja kissat ovat hyvin vastustuskykyisiä kaikille. Tämä voi johtua siitä, että niillä kehittyy vähitellen vastustuskykyä botuliinia kohtaan Clostridium botulinum bakteereita ja niiden itiöitä sisältävän ravinnon johdosta. Tarha- ja lemmikkieläimillä vastustuskyky voi jäädä kehittymättä, jos ne saavat koko elämänsä ajan esikäsiteltyä ravintoa, jossa ei ole lainkaan bakteereita ja sen itiöitä. Botulismia vastaan voidaan rokottaa toksiinista valmistetulla toksoidilla eli heikennetyllä toksiinilla.

Toksiinityyppi A on eristetty puhtaana ja kiteytettynä, joten sitä voidaan annostella tarkasti ja käyttää hoitona eräissä sairauksissa. Botulinumtoksiinia A käytetäänkin hoitona paikallisesti tiloissa, joissa on liiallisia lihasjännityksiä, esim. luomikouristuksessa ja kenokaulassa.

Botulismi on eräs mahdollinen biologisen sodankäynnin muoto. Sitä voidaan levittää bakteereina, itiöinä ja toksiinina elintarvikkeiden tai juomaveden mukana, minkä lisäksi toksiinia voidaan levittää myös sisään hengitettävän aerosolin muodossa.

Botulismin ehkäiseminen

Botulismi on vakava ja hengenvaarallinen sairaus, jonka hoito on hankalaa ja pitkäaikaista. Sen vuoksi sen ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota.

Käytännön kannalta Clostridium botulinum -bakteerin hankalin ominaisuus on sen kyky muodostaa itiöitä, joiden säilyvyys on paljon parempi kuin bakteerin. Kun bakteeri tuhoutuu 100 °C:ssa 30 minuutissa, tuhoutuvat itiöt samassa lämpötilassa vasta 6 tunnissa. Onneksi itiöt tuhoutuvat kuitenkin 120 °C:ssa jo 4 minuutissa. Toisaalta sekä bakteerit että itiöt kestävät hyvin myös pakastamisen. Sopivaan ympäristöön jouduttuaan elinkykyiset itiöt kehittyvät bakteereiksi, jotka lisääntyvät ja vapauttavat elinympäristöönsä myrkyllistä botuliinia. Botulinumbakteerit ovat anaerobisia eli ne pystyvät kehittymään vain hapettomassa tilassa, mutta toisaalta hapettomuuden vaatimus ei ole ehdoton. Toinen erikoispiirre on, että bakteerit pystyvät lisääntymään ja kehittämään toksiinia myös matalissa lämpötiloissa, esim. + 5 °C:ssa, siis jääkaapissa säilytetyissä elintarvikkeissa.

Nykyään botulismi on kehittyneissä maissa harvinainen. Sitä esiintyy joskus harvoin kotona valmistetuissa elintarvikkeissa tai elintarvikkeiden väärästä säilytyksestä johtuen. Teollinen ja hyvin kontrolloitu ruoanvalmistus on vähentänyt botulismin riskiä, ja etenkin ihmisille ja eläimille tarkoitetut täyssäilykkeet ovat luotettavia. Valmistuksessa tapahtuneen häiriön tai virheen mahdollisuus on ollut lähes olematon.

Eräs osoitus keskitetyn elintarvikevalmistuksen riskeistä on ollut Suomessa lokakuussa 2002 sattunut turkiseläinten ruokamyrkytys, jossa noin 50 000 kettua kuoli tai lopetettiin botulismin seurauksena. Naaleista kehitetyt siniketut ja shadowketut menehtyivät kaikki, mutta ruskeasta ketusta kehitetyt hopeaketut säilyivät hengissä. Toksiini oli alustavien tutkimusten mukaan kahta tyyppiä, C ja D. Osa rehun raaka-aineista oli jäänyt vaille esikäsittelyä. Kettuja ei ollut rokotettu, sillä niiden uskottiin olevan vastustuskykyisiä botulismille, vaikka esim. Alankomaissa botulismi on aiheuttanut sinikettujen kuolemia jo parikymmentä vuotta sitten. Samoissa tarhoissa minkit säästyivät sairastumiselta rokotuksen ansiosta, sillä minkkien riski saada botulismi oli paremmin tiedostettu.

Botulismin vaara liittyy erityisesti lihasta, kalasta ja muista meren elävistä sekä vihanneksista valmistettuihin puolisäilykkeisiin ja pitkän myyntiajan omaaviin ruokatavaroihin, kuten makkaroihin, lihapulliin, kalavalmisteisiin ym., jotka myydään ns. tyhjiöpakkauksissa. Botuliinin kehittyminen on mahdollista typpipitoisessa ravinnossa, minkä vuoksi myös useat kasviperäiset ravintoaineet ja ruokalajit saattavat olla vaarassa. Tietyt elintarvikkeiden pilaantumisprosessit voivat edistää botuliinin muodostumista, kun taas elintarvikkeen huomattava happamuus eli selvästi matala pH vähentää sitä.

Botulismi voidaan välttää, kun ravintoaine, ruokatavara ja niiden valmistuksessa käytetyt ainekset kuumennetaan valmistuksen aikana niin, että niiden lämpötila on varmasti 120 °C:ssa vähintään 10 minuutin ajan. Näin tapahtuukin säännönmukaisesti purkitettujen ns. täyssäilykkeiden kohdalla. Botulismin vaara on suurin kotona valmistettujen purkkisäilykkeiden kohdalla, sillä ne kuumennetaan tavallisesti keittämällä 100 °C:ssa eli kiehuvassa vedessä, mikä ei riitä tuhoamaan botulinumbakteerien itiötä. Purkin päiden pullistuminen säilytyksen aikana on eräs varottava merkki liian vähäisestä kuumennuksesta valmistuksen aikana.

Kaupassa ja kotona valmistettuja elintarvikkeita, joihin liittyy botulismin vaara, ovat myös eräät kokonaan kuumentamatta tai matalassa lämmössä valmistetut elintarvikkeet, erityisesti pitkään ja lämpimässä säilytettäessä. Niitä ovat mm. pehmeät juustot sekä savustamalla valmistetut liha- ja kalatuotteet. Kun pakasteina säilytettyjä ravintoaineita käytetään ruokien valmistukseen, on noudatettava samoja varovaisuussääntöjä kuin muidenkin ravintoaineiden kohdalla.

Kotisäilykkeiden käyttökelpoisuus on varmistettava kuumentamalla purkin sisältö ennen käyttöä 100 °C:ssa 15 minuutin ajan, jolloin purkissa itiöistä mahdollisesti kehittyneiden bakteerien muodostama botuliini tuhoutuu. Tämä kuumentaminen ei tuhoa itiöitä, joten purkista tähteeksi jäänyttä osaa ei saa syödä myöhemmin uudelleen kuumentamatta, vaikka sitä olisi säilytetty jääkaapissa. Samaa varovaisuutta on syytä noudattaa myös täyssäilykkeiksi valmistettujen ja avattuna säilytettyjen liha-, kala- ja vihannesruokalajien kohdalla.

Lihavalmisteissa käytetty nitriitti, joka säilyttää lihan punaisena, estää botulinumbakteerin kasvun, minkä vuoksi botulismin vaara on punalihavalmisteissa vähäinen. Lisäksi yli 10 % suolaa ja yli 2 % etikkaa estävät botulinumbakteerin kasvun. Eläinten rehuun käytetyn raaka-aineen saamiseksi botuliinivapaaksi on käytetty kuumentamisen lisäksi mm. happamaksi tekemistä muurahaishappoa tai maitohappoa lisäämällä.

Kirjoitus on valmistunut lokakuussa 2002. Lokakuussa 2002 sattuneen turkiseläinten myrkytyksen tietoja on täydennetty tutkimusten edistyttyä. Botulismin ehkäisemistä koskevaan jaksoon on tehty joitakin selventäviä täsmennyksiä.

Kirjallisuutta:

Cecil, R. L. (ed.): A Texbook of Medicine. Seventh Edition, Illustrated. W. B. Saunders Company. Philadelphia 1949.

Maxcy, K. F.: Rosenau Preventive Medicine and Hygiene. Seventh Edition. USA 1951

Müller, R.: Hygiene. Luft, Boden, Wasser, Nahrung, Kleideung, Körperpflege, Wohnung, Gewerbe, Eugenik. Vierte, verbesserte Auflage, Urban & Schwarzenberg, Berlin-München 1949

Müller, R.: Medizinische Mikrobiologie, Parasiten, Bakterien, Immunität. Vierte, neubearbeitete Auflage, Urban & Schwarzenberg, Berlin–München 1950

Mäkelä, O. ym. (toim.): Lääketieteellinen mikrobiologia. 6. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Jyväskylä 1993

Schott, H.: Die Chronik der Medizin. Chronik. Printed in Belgium 1997 [1. Auflage 1993]

Haastattelu: professori Marjukka Anttila 10.10.2002

TAKAISIN LÄÄKETIEDETTÄ HAKEMISTOON