Arno Forsius

Incubus, succubus, butch ja femme

Otsikossa mainitut sanat ilmaisevat sukupuolisia piirteitä. Selostan tässä niiden sisältöä ja merkityksiä, koska niitä ei yleisesti tunneta ja koska niistä on ainakin suomenkielisissä kirjoissa ja kirjoituksissa kovin niukasti tietoja.

1. Incubus ja succubus

Incubus (latin. in, päällä; cubere, maata) on maskuliininen muoto latinan adjektiivista, jonka merkitys on ollut ensisijaisesti päällä makaava tai päälle laskeutuva. Noitauskon valtakaudella eli keskiajalla ja uuden ajan alussa incubuksella tarkoitettiin miespuolista paholaista, joka pyrki sukupuoliyhdyntään unessa olevien naisten kanssa. Noitina ja pahantahtoisina pidettyjen ihmisten syntymää ja synnynnäisiä epämuodostumia on yleisesti pidetty seurauksena siitä, että nainen on tullut raskaaksi incubuksen makaamana.

Incubus on ollut Rooman antiikin aikana taruolentoina tunnettujen Faunuksen ja Silenuksen liikanimenä. Faunus ja sitä Kreikan antiikissa vastannut Pan olivat puoliksi ihmis- ja puoliksi vuohihahmoisia olentoja, kun taas Silenus ja sitä vastaava kreikkalainen Satyros olivat puoliksi ihmis- ja puoliksi hevoshahmoisia. Kaikki nämä taruolennot on liitetty antiikin tarustoissa hedelmällisyysmenoihin.

Sanan incubere muita merkityksiä ovat mm. nukkua, hautoa, painaa ja vartioida aarretta. Keskiajalla incubuksella tarkoitettiin yhä sukupuoliyhdynnän miespuolista kumppania. Sen lisäksi sitä pidettiin pahana henkenä eli painajana, joka saattoi aiheuttaa lapsille yöllisiä painajaisia. Silloin lapset heräsivät kesken uniensa äkillisesti kovaan huutoon ja itkuun. Englannin kielessä sanalla incubus on edelleen merkitykset painajainen (nightmare) sekä painostava ja häiritsevä vaikutus, joka johtuu jostakin ihmisestä, asiasta tai muusta syystä. Lääketieteessä inkubaattorilla tarkoitetaan nykyään mm. lämpökaappia.

Succubus on muodostunut latinan kielen sanoista sub (alla) ja cubere (maata). Se tarkoittaa siis alla makaavaa eli maattavaa, sukupuoliyhdynnässä erityisesti naispuolista kumppania, siitä huolimatta että sanaa käytetään yleisesti edellä mainitussa maskuliinisessa taivutusmuodossa. Succubuksella ymmärrettiin aikaisemmin naispuolista paholaista, joka hakeutui yöllä parittelemaan unessa olevien miesten kanssa. Succubuksella on yleisesti tarkoitettu myös mitä tahansa pahaa henkeä tai paholaista. Sanasta on olemassa kyllä feminiininenkin muoto succuba, jonka merkitys on ollut lutka, huora tai prostituoitu nainen.

2. Butch ja femme

Samaa sukupuolta edustavilla homo- ja lesbopareilla ei voida sukupuolista kiinnostusta ja suhdetta koskevassa tarkastelussa käyttää miehen ja naisen välisiin heteropareihin perinteisesti liittyviä ilmauksia. Kuitenkin kyseisissä homoparien ja lesboparien keskinäisissä suhteissa on yleensä havaittavissa sukupuoliroolit, jotka vertautuvat miehen ja naisen rooleihin heteroparien välisissä suhteissa.

Englannin kielen sanat butch (miehekäs henkilö) ja femme (naisellinen henkilö) ovat yleistyneet 1900-luvun loppupuolella tarkoittamaan homojen ja lesbojen keskuudessa niitä, joiden käyttäytyminen osoittaa heidän olevan parinmuodostuksen yhteydessä joko perinteiseen mies- tai naistyyppiin vertautuvia. Alun perin sanalla butch tarkoitettiin lesboparin miehekkäämpää osapuolta ja sanalla femme homoparin naisellisempaa osapuolta. Vähitellen kyseisiä sanoja on alettu käyttää sekä homo- että lesboparien yhteydessä osapuolten omaksuman tai osoittaman roolin mukaisesti. Se selventää butch- ja femme- tyyppien asenteita ja käyttäytymismalleja, mutta kaikki homot ja lesbot eivät hyväksy tällaista jaottelua. Vastaavassa tarkoituksessa käytetään myös muita nimityksiä, mutta niitä ei ole mahdollista tarkastella tässä yhteydessä.

Kirjoitus on valmistunut heinäkuussa 2006.

Lähteitä:

Useat sanakirjat ja historialliset teokset

http://en.wikipedia.org/wiki/Butch_and_femme

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON