Arno Forsius

 

Suomalaisten lääkärien elämäkertoja ja muistelmia
Luettelo kohdehenkilöiden mukaan

 

Luettelo ei ole täydellinen ja sitä täydennetään saatujen lisätietojen mukaisesti.

 

Luettelo käsittää tutkimuksia, haastatteluteoksia, omaelämäkertoja sekä muistelmia. Useat niistä  kuvaavat vain osan tai osia kohdehenkilön elämänvaiheista. Bibliografiset tiedot eivät ole yhdenmukaisia ja täydellisiä, osa elämäkerroista on omakustanteita. Elämänkuvaukset ovat tiedoiltaan, tavoitteiltaan ja tasoiltaan varsin erilaisia.

 

Tähän luetteloon ei ole otettu ns. pienoisbiografioita, joita on julkaistu esim. henkilö- ym. hakuteoksissa, historiallisten kirjojen ja kirjoitusten osina, aikakauskirjoissa ja -lehdissä sekä internetin sivustoilla.

 

Luettelo on esitetty aakkosjärjestyksessä kohdehenkilöiden sukunimien mukaan.


Teosten bibliografiset tiedot ovat kustannustoiminnan muutosten seurauksena nykyään varsin monimuotoisia ja niiden kaikkien piirteiden huomioon ottaminen paisuttaa luettelot kovin laajoiksi. Tässä luettelossa tiedot ovat suppeita, mutta niiden avulla teosten tarkemmat tiedot ovat kuitenkin löydettävissä esim. Kansalliskirjaston Fennica -kokoelman tiedostohakujen avulla.

 

Achté, Kalle

Achté, Kalle: Lääkärikoulussa Paasikiven aikaan. Recallmed Oy. Vaasa 1993

Achté, Kalle: Kun lääkäri sairastuu. WSOY, Porvoo – Helsinki. Juva 1993. 2. p. 1993.

Kalle Achté muiden silmin. Toimittaja: Päivi Saarinen. Julkaistu: Recallmed Oy. Vaasa 1998.

Achté, Kalle: Optimistisen psykiatrin muistelmat. WSOY. 1999.

 

Aimonen, Martti Bertil

Aimosen aikaa. Toimittajat Päivi Seppälä, Jaakko Koskelo. Vammala 2006.

 

Alanen, Yrjö O.

Alanen, Yrjö O.: Entinen aika. Muistelmateos lapsuudesta ja nuoruudesta. Therapeia-Säätiö. 2010.

 

Andersson, Claes

Andersson, Claes: Kaksitoista vuotta politiikassa - katkelmia, muistikuvia, unia. WSOY. Juva 2000.

Andersson, Claes: Jokainen sydämeni lyönti. WSOY. 2009.

 

Anttinen, Erik Einar

Erik E. Anttinen psykiatrina, työtoverina ja opettajana. (Laatinut: Ilkka Hautamäki.) Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys. Tampere 2009.

 

Bonsdorff, Evert Julius

von Bonsdorff, Carl: Evert Julius Bonsdorff. Teoksessa: Carl von Bonsdorff: Tre lärde män, Per Adolf och Johan Gabriel von Bonsdorff, Evert Julius Bonsdorff. Levnadsskildringar. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, Utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. Helsingfors 1943. (S. 143–239.)

 

Cantell, Kari

Cantell, Kari: Interferonin tarina : tiedemiehen elämää – iloja ja suruja. WSOY, Porvoo – Helsinki. Juva 1993.

 

Carlberg, Anders
Carlberg, Ruth: En läkares livsgärning.
[R. Carlberg, Mäntsälä.] [Helsinki] 1978.

 

Carpén, Eero Olavi

Carpén, Eero: Elämän palapeli. [Omakustanne.] Helsinki 2011. 175 s.

 

Elomaa, Inkeri
Elomaa, Inkeri: Tartu toivoon : syöpälääkärin kädenjälki. Recallmed, Klaukkala. Hämeenlinna 2009.


Faltin, Richard

Faltin, Richard: Mitt liv. Söderström & Co. Andra upplagan. Tammerfors 1961.
Richard Faltin.
Sotakirurgi ja Punaisen Ristin työntekijä. Suomen Punainen Risti. Otava. Helsinki 1967.


von Flittner, David

Paldanius, Seppo: Tohtorin tarina. David von Flittnerin elämä ja von Flittnereiden Suomen sukuhaaran vaiheet. [Alapitkä] 2007. [cop. 2008.]

Fortelius, Lennart Gabriel

Fortelius, Lennart Gabriel: Kirjeitä Kuusamosta. Ruotsinkielestä suomentanut Eero Lindvall. Kuusamon kaupunki. Pieksämäki 2000.

 

Granit, Ragnar

Granit, Ragnar: Hur det kom sig. Forskarminnen och motiveringar. Stockholm 1983.

 

Haglund, Wilhelm Selim

Silván, Juhani: Haglundin aika. Karkkilan kotiseutuyhdistys. [Karkkila] 2010.

 

Hagman, John Erik

Hagman, Erik: Att färdas hoppfullt. Läkare i fyra världsdelar. Sahlgrens förlag. Otalampi 2013

 

Hallman, Niilo

Niilo Hallman : elämäntyönä lapset. Toim. Aura Korppi-Tommola. Recallmed Oy. Kouvola 1991.

 

Halonen, Pekka

Halonen, Pekka: Professorin tarina / professori emeritus Pekka Halosen kirjoittamia tarinoita lapsenlapsilleen esivanhemmistaan, vanhemmistaan ja omasta elämästään. Uusikaupunki. 2001.

 

Halonen, Pentti Ilmari

Pentti I. Halonen : professor medicinae internae, Universitas Helsingiensis 1953–1981. Sarja: Acta medica Scandinavica. (Supplementum ISSN 0365-463X; 668.) Almqvist & Wiksell Periodical, Stockholm . Vammala 1982.

 

Hartiala, Kaarlo

Hartiala, Kaarlo: Polkuni tieteen turuilla : lääkärin ja tiedemiehen näkökulmasta. [Kuv.: Marianna Laurson]. WSOY. Porvoo 1979.

Hartiala, Kaarlo: Polun varrelta : sanottua ja tehtyä. Kaarlo Hartiala. [Huhmari] 1990.

Hartiala, Kaarlo: Nuijan varressa - ja nuijan alla : neljätoista vuottani korkeakoululaitoksen hallinnon arjessa. Kaarlo Hartiala. Turku 1991.

Hartiala, Kaarlo: Urheilun kahdet kasvot : koettua ja nähtyä. Kaarlo Hartiala. 1997.

 

Heikel, Rosina

Westermarck, H.: Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel. Kvinnospår i finländskt kulturliv. Lovisa 1930.


Heilala, Antti Johannes
Heilala, Johannes: Viipurin toinen pamaus. Varusmiesmuistoja Viipurista. WS. Porvoo 1971.
Heilala, Johannes: Vakoojan armoilla : pataljoonan lääkärin päiväkirja talvisodassa. Pohjoinen. Kaleva (Oulu) 1980.
Heilala, Johannes: Eldanka : rintamalääkärinä Vienan sotatiellä. Alea-kirja. Kuusamo 1982. 2. korjattu painos: Eldanka. 1991.

 

Heinänen, Niilo

Jotuni, Pertti: Lääkäri ja lähimmäinen : professori Niilo Heinäsen elämänvaiheet ja elämäntyö. Niilo Heinäsen omaiset. Pieksämäki 1995.

 

Heiskanen, Olli

Heiskanen, Olli: Muistiinpanoja matkan varrelta ja kauempaakin. Helsinki 2000.

 

Hellberg, Håkan

Hellberg, Håkan: Doktor i Kavango. Fontana Media, Helsingfors. 2006.

Hellberg, Håkan: Jag reste vidare. Fontana Media, Helsingfors. Borgå 2008.

 

Hjelt, Otto Edvard August

Hjelt, Edvard: Otto E. A. Hjelt. Hans liv och gärning. Helsinfors 1916.

Kurki-Suonio, Erkki: O. E. A. Hjelt, herännyt lääkäri : arkkiatri Otto Edvard August Hjeltin elämäkerta. Herättäjä-yhdistys, Lapua. Jyväskylä 1986.

 

Holsti, Lars R.

Holsti, Lars R.: Hajasäteilyä, syöpäprofessori muistelee. Recallmed Oy. 2010

 

Hällström, Henrik

Hällström, Henrik: Hiljaisen miehen muistelmat : Joensuun piirilääkäri Henrik Hällströmin päiväkirjat 1870–1877 ja 1879. (Toim. Harri Mustaniemi.) Joensuu-seura. Joensuu 2004.

 

Isokoski, Mauri

Professori ja sökömestari. Toimittaneet Kari Mattila, Liisa Rantalaiho, Irma Virjo, piirrokset: Päivi Hämäläinen. Juhlakirjan toimituskunta, Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos. 1996.

 

Järvilehto, Ulla

Hurri, Maija: Ulla Järvilehto : elämän puolesta. Aika, Vantaa. Juva 1995.

 

Jääskeläinen, Timo

Jääskeläinen, Timo: Rintamalääkärinä talvi- ja jatkosodassa. [Tampere]. Tampere 2001.

 

Kaartinen, Leena

Kaartinen. Leena: Lääkärinä Afganistanissa : mutaklinikan arkea ja juhlaa. Karas-sana. Jyväskylä 1978.

Kaartinen, Leena: Sairaala sissisodassa : vuosi etiopialaisten lääkärinä. Karas-sana. Hämeenlinna 1979.

Kaartinen, Leena: Matkaan taas : lääkärinä Etiopian vuorilla ja laaksoissa. Karas-sana. Jyväskylä 1985.
Kaartinen, Leena: Lastenlääkärin sotapäiväkirja : Kabulissa, islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Perussanoma. Hämeenlinna 1996.

Kaartinen, Leena: Talebaanien takana : naisten- ja lastenlääkärinä Afganistanin Hasaramaassa. Perussanoma. Hämeenlinna 2002.

Kaartinen, Leena: Näkemiin Hasaramaa! : vuoristolääkärin viimeinen vuosi Afganistanissa. Perussanoma. Hämeenlinna 2007.

 

Kaipainen, Wilhelm (Wille) Johannes

Eturintamien mies : W. J. Kaipainen, (Työryhmä: Markku Ikäheimo ym.) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Oulu 2002.

 

Kallio, Kalle Eemil

Kallio, K. E.: Osallistumiseni elämään : kirurgin muistelmat. 1973.

 

Kalm, Hans

Heinämäki, Jaakko: Hans Kalm. Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri. Minerva. Hämeenlinna 2007.

 

Kantele, Lauri

Kantele, Lauri: Kotikäynnillä : tohtori tuli taloon. Recallmed Oy. Saarijärvi 2006.

Kantele, Lauri: Luulosairas lääkäri. Päiväkirja 1998–1999. Recallmed, Klaukkala. Hämeenlinna 2000.

Kari, Kaarina

Kleemola, Irja: Kaarina Kari : liikuntaa koko elämä. (Kirjan kuva-aineisto: Suomen urheilumuseo, Suomen naisten liikuntakasvatusliitto.) WSOY, Porvoo – Helsinki. Juva 1988.

 

Karkola, Kari

Karkola, Kari: Kuolema – Oikeuslääkäri selvittää. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2011.

 

Kauppi, Eeva

Laukkonen, Ilmari: Mielenterveys yhteinen voimavaramme : lääkintöneuvos Eeva Kaupin elämäntyö. 2003.

 

Kerppola, Irma
Kerppola, Irma: Ammattini on lääkäri. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. Hämeenlinna 1971. [Omaelämäkerrallinen kuvaus lääkäriksi opiskelun ajalta.]

Kiminkinen, Tapani
Kiminkinen, Tapani: Liekeissä! – maalaislääkärin elämänkipinät. Tammi. Helsinki 2010.
Kiminkinen, Tapani: Maalaislääkärin matkassa. Tammi. Helsinki 2011.
Kiminkinen, Tapani: Maalaislääkärin päivää. Tammi. Helsinki 2012.

Kivalo, Erkki
Kivalo, Erkki: Mitä elämä opetti. Muisteluita ja ajatuksia. Recallmed Oy, Klaukkala. Hämeenlinna 2008.

Kivikangas, Vilho Ensio

Kivikangas, Vilho ja Launonen, Leevi: Tohtori Hyvätahto. (Kansitekstissä lisäys: Lääkintöneuvos Vilho Kivikankaan tie kansakuntien auttajaksi.) Aikamedia. Keuruu 2014.

 

Kivioja, Olli

Kivioja, O. ja Huovinen, M.: Kirurgin muistelmia. WSOY. 1993.

 

Klemola, Juho Kalervo

Klemola, J. K.: Lääkärin elämäntaipaleelta. WSOY. 1966.

Klemola, J. K.: Kahden tulen välissä. Karisto. 1970.

Klemola, J. K.: Kenttäsairaalan lääkäri. Karisto. 1971.

Klemola, J. K.: Lääkärioloneuvos muistelee. 1980.

 

Krohn, Kai

Krohn, Kai: Oma ja vieras. Lääkäri ja tutkija muistelee. Recallmed Oy, Klaukkala. 2013.

 

Krohn, Kari

Krohn, Kari: Lääkäri parantamisen uusilla teillä. 1981.

 

Laajus, Sävy

Laajus, Sävy: Aina kolmanteen, neljänteen sukupolveen asti... . 2003.

Laajus, Sävy: Minävammainen mies ja avioliitto : geneettiset ja yhteiskunnalliset käyttäytymismallit avioliitossa esiintyvän minävaurion synty- ja seuraamustekijöinä : "loistava seuramies kodin ulkopuolella, mutta avioliitossa kodin tuhoa tuottava tyranni!" 2004.

 

Lahesmaa, Risto

Lahesmaa, Risto: Pikkupojasta keuhkolääkäriksi. Turku 2004.

 

Leikola, Erkki

Leikola, Juhani: Mitäpä tässä : Erkki Leikolan henkilökuva. [Helsinki] 1993.


Leppänen-Blomqvist, Kerttu

Leppänen-Blomqvist, Kerttu: Muistelmat. [1999].

 

Lybeck, Edvard Wilhelm

Luontaishoidon isä tohtori E. W. Lybeck, Elämänmäen parantaja. Toim. Kalle Achté, Jorma Rantanen, Tapani Tamminen. Recallmed Oy. Jyväskylä 1994.

 

Lybäck, Christer

Arno Kotro, Christer Lybäck: Veitsen terällä. Otava, Helsinki. 2013.

Lydecken, Kivi

Ison kiven järkäleitä. WSOY. Muistelmia ja pakinoita. [Tarkemmat tiedot puuttuvat.]

 

Löfgren, Signe

Castrén, Jorma: Signe Löfgren 1897–1969. Silmäsäätiön julkaisuja, Vol. 1, NO 2, 1987. Helsinki 1987.

 

Lönnrot, Elias

Lönnrot, Elias: Vaeltaja. Muistelmia jalkamatkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 1828. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Helsinki 1952.

Anttila, Aarne: Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Toinen painos. 1985.

Rytkölä, Heikki: Kainuun ja Karjalan parantaja : Elias Lönnrotin Kajaanin-aika. [Kartat: Anu Heikkinen ja Tarja Roininen]. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. 1998.

 

Malanin, Ken (Gennadi)

Malanin, Ken: Taatelipuun tarinoita : kaksi vuotta lääkärinä muslimien maassa. Saarijärvi 2003.

 

Malkamäki, Jussi (Juhani)

Malkamäki, Juhana: Jussi Malkamäen tie 1888–1944. Espoo 2002.


Marras, Pauli (oik. Suhonen, Pauli Juhani) Tieto on varmistamaton!
Marras, Pauli: Rintamalääkärinä kuoleman linjoilla. WS. Porvoo 1968. 2. painos 1968.

 

Meurman, Jukka H.

Meurman, J. H.: Vivant professores! : päiväkirjamerkintöjä. Duodecim. Helsinki 2009.

 

Miettinen, Matti August

Miettinen, Matti A.: Aika on syntyä, ja aika kuolla. 2006.

 

Naavasalo, Reino

Naavasalo, Reino: Jatkosodan lääkintäupseeri. Recallmed Oy. Vammala 1999.

 

Nivaja (aik. Niskanen), Eino Erkki

Nivaja, Eino: Äldre bildad finländsk herreman. Dagbok 1990–1998. Aegisförlaget, Helsingfors. Helsingfors 1998.

Nivaja, Eino: En knapp i kollekten. Dagbok 2002–2004. Aegisförlaget, Helsingfors. Esbo 2004.

Nivaja, Eino: En gata i Paris – och en krater på månen. Dagbok, artiklar, brev, minnen och tankar i samtiden 2004–2008. Aegisförlaget, Helsingfors. Esbo 2008.

Nivaja, Eino: Vått men välbeskänkt. Dagbok 2008–2010. Aegisförlaget, Helsingfors. Vanda 2010.

Nordling, Hjalmar (kirjailijanimi Hj. Nortamo)

Niemi, Tapio: Hj. Nortamo : jaaritustensa vanki. Vammala 2003.

 

Nuutinen, Rainer

Nuutinen, Rainer: Sotalääkärin muistelmat. Ajatus. 2001.

 

Nyyssönen, Artturi

Kuka oli Artturi Nyyssönen? : jyväskyläläinen lääkäri ja valtakunnallinen vaikuttaja. Toimituskunta Erik Erämetsä, Pekka Kalaja, Toivo Nygård. Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, Jyväskylä. Turku 1996.

 

Olin, Toivo

Olin, Toivo: Muistelmia. WSOY, Helsinki – Porvoo. Porvoo 1970.

 

Orava, Sakari

Lappalainen, Tarja: Urheilukirurgi Sakari Orava : meillä ja maailmalla. 2009.

 

Paasikivi, Juhani

Paasikivi, Juhani: Monumentin sukua. (Ruotsin kielestä suomentanut ja toimittanut Kauko I. Rumpunen.) Otava. 1999.

 

Parland, Oscar

Parland, Oscar: Tieto ja eläytyminen : esseitä ja muistelmia. WSOY, Porvoo – Helsinki. Juva 1991.

 

Pasanen, Leena

Pasanen, Leena: Daktarin lapset. Suomen lähetysseura, Helsinki. Saarijärvi 2000.

Pasanen, Leena: Noel – Daktarin tarinoita Tansaniasta. Suomen Lähetyseura, Helsinki. 2012.

 

Pekkarinen, Aimo

Muistikuvissa Aimo Pekkarinen : tarinoita, ajatuksia ja kommelluksia persoonallisen turkulaisprofessorin työmiljööstä. [Toimituskunta: Esko Iisalo ... et al.]. Julkaistu: [Leiras]. Jyväskylä 1992.

 

Peltokallio, Pekka

Peltokallio, Pekka: ”Meidän Pekasta tulee lääkäri”. Medipel, Espoo. Keuruu 2006.

 

Pesonen, Niilo

Pesonen, Niilo: Lääkärinä ja virkamiehenä. Lääkintöhallituksen pääjohtaja muistelee. WSOY, Helsinki – Porvoo. Porvoo 1973.

Pesonen, Niilo: Voi voitettuja : pitkän elämän varrella muistiin merkittyjä. Tammi. Juva 1992.

 

Pihkanen, Toivo Alexius

Rinne, Matti: Hesperian herra : Toivo A. Pihkasen elämä. Tammi. Hämeenlinna 2004.

 

Puska, Pekka

Ikävalko, Reijo: Pekka Puska – terveystohtori. [Toim. Reijo Ikävalko.] Otava. Helsinki 2012.

 

Puustinen, Raimo

Puustinen, Raimo: Maalaislääkäri matkustaa. Koulutus oy Profus. Mikkeli 2005 Huomautus: Koottu Kunnallislääkäri-lehdessä vuosina 1993–2004 julkaistusta omaelämänkerrallisesta juttusarjasta.

 

Rainio (aik. Lilius), Selma

Taube, I.: Kuku, Ambomaan parantaja. Lähetyslääkärin elämyksiä Afrikassa. WSOY, Porvoo – Helsinki. 1948.

 

Reenkola, Mies

Reenkola, Mies: Mammanpojasta naisten mieheksi : muistelmia gynekologin oppivuosilta. Weilin + Göös, Tapiola. Helsinki 1976.

Reenkola, Mies: Naistenmiehestä mieheksi. Weilin + Göös, Espoo. 1977. 2. p. 1977.

 

Reenpää, Yrjö

Reenpää, Yrjö: Ajateltua ja koettua. Otava, Helsinki. Keuruu 1974.

Yrjö Reenpää, kulttuurivaikuttaja ja tiedemies. Toim. Jyrki Tyrkkö et al. Suomen kulttuurirahasto. Keuruu 2004.

 

ReijoWaara (aik. Relander), Konrad

Mustajoki, Pertti: Mies joka hakkasi halkoja. Terveysapostoli Konrad Reijowaara. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 2013.

 

Rejman, Fredrik

Rejman, Fredrik: Som skeppsläkare i Antarktis : ett ungdomsäventyr. 2003.

Rejman, Fredrik: Som volontärkirurg i Afrika. 2004.

Rejman, Fredrik: Handen på hjärtat : en läkares tillbakablickar. 2008.

Rejman, Fredrik: Laivalääkärinä valaanpyynnissä : nuoruuden seikkailu. [Ruotsiksi: Som skeppsläkare i Antarktis : ett ungdomsäventyr, 2003.] Kieliasun tarkastanut Maria Metso. 2006.

 

Relander, Tauno

Relander, Tauno (toim. Saloheimo, Veijo): Karjalaa, kirurgiaa, kukkasia. [Kirsti Relander] [Joensuu] 2010.

 

Rintala, Aarne

Rintala, Aarne: Työtä ja kaskuja : plastiikkakirurgi muistelee. 2004.

 

Roine, Risto Olavi

Roine, Maija-Stiina: Risto O. Roine, neurologin elämäntyö. Omakustanne ja "omapaino". 148 s. Helsinki 2012. [Kirjassa kuvattu henkilö on kirjoittajan poika.]

 

Rokkanen, Pentti

Pentti Rokkanen: Muutamia muistikuvia elämäni varrelta. 2005.

 

Roos, Samuel

Aalto, Anja: Samuel Roos, Suomalainen sanaseppä. Suomi 108: 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Helsinki 1959.

 

Runeberg, Johan Wilhelm

Tigerstedt, Robert: Johan Wilhelm Runeberg 1843–1918. Söderström. Helsingfors 1918.


Ruokolainen, Timo

(Ruokolainen, Ina, toim.): Yhteen hitsattu liitto. Liisa ja Timo Ruokolaisen elämä ja taide. Lahden kaupunginmuseo. Lahti 2010.


Sahlberg, Carl Reinhold

Saalas, Uunio: Carl Reinhold Sahlberg. Luonnontutkija, yliopisto- ja maatalousmies 1779–1860. Forssa 1957.

 

Savolainen, Heikki

Marttinen, Eero: Heikki Savolainen : voimistelun jättiläinen. WSOY, Helsinki. Juva 2006.

 

Saxén, Lauri

Saxén, Lauri: Sammakkolääkäri. Otava. Helsinki 2000. 

 

Schildt-Kilpinen, Wolmar Styrbjörn

Kuusi, Sakari: Wolmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen. Elämä ja toiminta. K. J. Gummerus. Jyväskylä 1962.

 

Seppänen, Juhani

Seppänen, Juhani: Selvästi juovuksissa. Otava. Keuruu 2006. 4. p. 2008. Uusi painos 2010.

 

Sihombing, Leena
Sihombing, Leena: Kämmenenleveys Indonesiassa. Päivä, Hämeenlinna. Jyväskylä 1998.

 

Siltanen, Pentti

Siltanen, Pentti: Hopeaa ja säveliä : pietarinsuomalaisen perheen kronikka. Otava. 1999.

Siltanen, Pentti: Sydänlääkäri. Kirjokuvia taipaleeltani. Otava. Keuruu 2002.

 

Sinkkonen, Jari

Sinkkonen, Jari: Leikkiä vakavilla asioilla. WSOY. Vantaa 2003.

 

Sjögren, Anna-Liisa

Sjögren, Anna-Liisa: Sydänlääkäri muistelee. Tammi. Hämeenlinna 1991.

 

Snellman, Vilhelm

Holopainen, M.: Suuren isän varjossa. Piirilääkäri Vilhelm Snellmanin elämä. Savonlinna 1992.

 

Sonck, Carl-Erik

Sonck, C. E.: Ihotautilääkäri muistelee. Recallmed Oy. Vaasa 1995.


Suhonen, Pauli Juhani, Katso: Marras, Pauli
 

Sulamaa, Matti Veikko

Sulamaa, Matti: Veitsellä ja sydämellä – Kirurgin muistelmia. Weilin & Göös. 1971.

 

Suolahti, Eino

Leikola, Juhani: Nuori Ona : Eino Suolahden varhaisemmat elämänvaiheet. Helsinki 2008.

Leikola, Juhani: Eino Suolahti – isänmaan lääkäri. Edita. 2009.

 

Tigerstedt, Robert

Tigerstedt, Robert: Minnesteckningar. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. 1902.

 

Tähkä, Aleksis

Tähkä Aleksis: Lääkärin muistelmia viideltä vuosikymmeneltä, I–II. WSOY, Porvoo – Helsinki. Porvoo 1963.

 

von Wahlberg, Carl Ferdinand

von Wahlberg, Carl Ferdinand:  Mein Lebenslauf. 1912.
von Wahlberg, Carl Ferdinand: Elämäni kulku. (Suomentanut Eija Kulkki ; kuvat: Franz Raschbacher.) Kirkkonummen kirjaston ystävät. Tammisaari 2008.

 

Vainio, Anneli

Vainio, Anneli: Missä kalat syövät puiden lehtiä. (Valokuvat: Robert Carrier.) Duodecim. Jyväskylä 2008.

 

Valle, Olavi
Valle, Olavi: Ola eyes – silmälääkärin muistelmat. Helsinki. Espoo 2009. (Ennakkotietoja.)

 

Valtonen, Erkki Johannes

Valtonen, Erkki J.: Elämänpituinen seikkailu. Valtomed, Espoo. Jyväskylä 2004.


Vanaselja, Taimi

Vanaselja, Taimi: Kun sydän pelkää : syöpälääkärin ajatuksia kärsimyksestä ja toivosta. (Kirj. Taimi Vanaselja ja Johanna Kulmala.) Päivä, Hämeenlinna. Jyväskylä 2000.

 

Vannas, Mauno

Tarkkanen, Ahti: Professori Mauno Vannas (1891-1964), Silmäsäätiön perustaja. Silmäsäätiö, Helsinki. 2007.


Wasastjerna, Gunnar
Wasastjerna, Gunnar: Raikkaita tuulahduksia lääkärin elämästä. Pohjoinen. Oulu 1978.

 

Wegelius, Otto

Wegelius, Otto: Slumpens vägar : för en läkare i och ur det fria Finland. Schildt. Jyväskylä 1998.

 

Vesterinen, Ervo

Vesterinen, Ervo: Töölön kundien Stadi.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1359/Tieto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Saarijärvi 2012. [Kouluiän muistoja omasta elämästä ja asuinympäristöstä.]

 

Viikari, Kaisu

Viikari, Kaisu: Jotta totuus ei unohtuisi. Turku 2004.

 

Vuoria, Pekka

Vuoria, Pekka: Lesken päiväkirja. WSOY. Vantaa 2002.
Vuoria, Pekka: Pojan ja nuorukaisen sodat. [Muistoja vuosilta 1939–1945.] Ultima Thule. Oulu 2005.
Vuoria, Pekka: Ilman puudutusta. Muistikuvia opintojen alusta 1945 eläköitymiseen 1990. [Keskeinen aika vv. 1952–1956 kunnanlääkärinä.] Ultima Thule. Oulu  2009. 

 

Vuorjoki, Arto

Vuorjoki, Arto: Elämäni keskeytetyt elämät. Pohjoinen, Oulu. Jyväskylä 2001.

 

Väyrynen, Vappu

Väyrynen, Vappu: Naisgynekologi työvelvollisena : muistelmia sotavuosilta. 1998.

 

Väätäjä, Alpo

Väätäjä, Alpo: Elämää Perämeren tuntumassa : Alpo Väätäjä muistelee. Toimittanut Matti Väätäjä. 1997. 2. p. 2002.

 

Ylppö, Arvo

Ylppö, Arvo: Elämäni pienten ja suurten parissa : muistikuvia ja kuvamuistoja. (266 kuvaa.) Toim. Maija Suova. WSOY, Helsinki – Porvoo. Porvoo 1964.

Numminen, Inkeri: Arvo Ylpön vuosisata. WSOY [Tarkemmat tiedot puuttuvat.]

 

Äyräpää, Matti

Suolahti, Eino: Matti Äyräpää. Kulttuurihistoriallinen kuvaus. Otava, Helsinki. Helsinki 1940.

 

Luettelo on valmistunut syyskuussa 2009. Lisäyksiä viimeksi kesäkuussa 2010. Tarkistuksia ja lisäyksiä helmikuussa 2012. Lisäyksiä 2013. Lisäyksiä 2014 ja 2015.

 

Pääasiallinen lähde:

Kansalliskirjasto (Helsingin yliopiston kirjasto), Fennica –tiedosto, josta on löydettävissä tarkempia bibliografisia tietoja.


TAKAISIN LÄÄKETIEDETTÄ TAI KULTTUURIA, IHMISIÄ, SUKUJA HAKEMISTOON