Arno Forsius

Ramon Llull (noin 1235—1315) — doctor illuminatus

Ramon Llull, latinaksi Raimundus Lullus, oli keskiaikainen mystikko ja monioppinut, joka tavallisesti luetaan myös lääketieteen edustajiin. Tuolloin tieteiden välisten rajojen ylittäminen ei ollut kovinkaan vaikeata.

Ramon Llull syntyi Mallorcan saarella noin vuonna 1235. Kristityt olivat juuri saavuttaneet Pyreneiden niemimaalla lopullisen voiton siellä 500 vuoden ajan valtaa pitäneistä arabeista. Llull sai hovikasvatuksen Aragonian ja Katalonian kuninkaan Jaime I:n (1208—1276) hovissa. Llullin elämä hovissa oli maallisten riemujen täyttämää eikä siihen tuonut muutosta myöskään hänen avioliittonsa.

Llull kertoi kirjassaan "Vida coetània", miten hän 30 vuoden ikäisenä trubaduurilauluja sepittäessään koki ristiinnaulittua Kristusta esittävän näyn, joka muutti hänen elämänsä. Llull päätti omistaa elämänsä Herralle käännyttääkseen muslimit kristinuskoon ja perustaa oppilaitoksia lähetyssaarnaajien kouluttamista varten. Llull myi omistamansa maatilat, antoi osan saamistaan varoista puolisolleen ja kahdelle lapselleen sekä lahjoitti loput köyhille.

Llull teki ensin toiviomatkan Santiago de Compostelaan Pyhän Jaakobin haudalle ja sulkeutui sen jälkeen lähes kymmenen vuoden ajaksi La Realin sistersiläisluostariin lähellä Palma de Mallorcan kaupunkia. Siellä hän opiskeli latinaa ja arabiaa sekä perehtyi Raamattuun ja teologien kirjoituksiin.

Niiden ohella Llull tutustui myös Aristoteleen teoksiin, Koraaniin ja islamin oppineiden kirjoihin. Islamin oppineista voidaan mainita Avicenna eli Ibn Sina (980—1038) ja Averroës eli Ibn Rushd (1126—1198), jotka tunnettiin arvostettuina islamilaisen lääketieteen edustajina.

Luostarista Llull vetäytyi noin 30 km:n etäisyydellä Palma de Mallorcasta olevalle Randan vuorelle. Siellä hän harjoitti yksinäisyydessä mietiskelyä ja hänen mielessään leimahti ajatus "totuuden löytämisen taidosta" (ars inveniendi veritatis). Sen seurauksena hän sai lisänimen doctor illuminatus, valaistu opettaja. Llull pyrki kuvaamaan aikansa koko tietämyksen monissa ensyklopedisissa teoksissaan, joista eräs oli "Arbre de ciéncia" (Tiedon puu, 1296).

Llullin tavoitteena oli alunperin tukea aatteensa avulla katolista lähetystyötä, mutta hän pyrki lisäksi yhdistämään sen avulla tiedon kaikki alueet. Hän kuvasi filosofiansa teoksessaan "Ars Magna" (Suuri taito), jota hän muokkasi jatkuvasti vuosina 1273—1308.

Llull ryhtyi myös käytännössä toteuttamaan ajatuksiaan. Sitä varten hän perusti Mallorcan Miramariin lähetyskollegion valmistaakseen lähetyssaarnaajia muslimien keskuuteen. Sen lisäksi hän teki itse useita lähetysmatkoja muslimien ja juutalaisten keskuuteen Mallorcalla, Napolissa, Sisiliassa ja Kyproksessa sekä Pohjois-Afrikassa.

Vuoden 1315 lopulla Llull saarnasi nykyisessä Algeriassa sijaitsevan Bougien torilla Muhammedin uskontoa vastaan ja joutui kivityksen kohteeksi. Hänet pelastettiin henkihieverissä laivaan, jossa hän pian kuoli kotimatkalla Mallorcalle.

Llullin kirjallinen tuotanto oli varsin laaja ja hän lienee kirjoittanut kaikkiaan yli 300 teosta, joista osa ei ole säilynyt meidän päiviimme. Teologisten, filosofisten ja muiden tieteellisten teosten ohella hän kirjoitti myös kaksi romaania. Niistä toinen oli poliittis-yhteiskunnallis-hengellinen utopia "Llibre de Evast e Blanquerna" (Kirja Evastista ja Blanquernasta, 1282—1287). Siihen sisältyi lyhyehkö erillinen jakso "Llibre d'Amich e Amat" (Kirja rakastavasta ja rakastetusta), joka on ilmestynyt suomeksi.

Llull oli kiistatta Katalonian kirjallisuuden perustaja. Hän oli tieteen harjoittajana itseoppinut. Lääketieteen edustajaksi hänet voidaan katsoa sen perusteella, että hän tallensi merkittävän määrän aikansa lääketiedettä kirjoittamiinsa teoksiin. Osa niistä käsitteli pelkästään lääketiedettä ja muita siihen läheisesti liittyneitä tieteitä kuten alkemiaa ja luonnontiedettä. Hänen tiedetään ensimmäisenä valmistaneen typpihappoa. Samoin hän valmisti ensimmäisenä rikkihaposta ja alkoholista eetteriä, jota nimitettiin silloin makeaksi vitrioliksi.

Ramon Llull on haudattu Palma de Mallorcassa Pyhän Fransiskuksen kirkkoon ja hänen tomumajansa lepää siellä Lohdutuksen Madonnan kappelissa olevassa alabasterisarkofagissa. Paavi Pius IX julisti Llullin autuaaksi vuonna 1847. Kiistat Llullin eräiden käsitysten oikeaoppisuudesta ovat aiheuttaneet sen, ettei häntä ole kanonisoitu pyhimykseksi.

Julkaistu aikaisemmin: Suomen Lääkärilehti 1992: 24: 2227. Tarkistettu ja lisätty elokuussa 1999. Eetterin valmistusta koskeva maininta lisätty maaliskuussa 2003.

Kirjallisuutta:

Lull, Ramon: Ylistän rakastettuani. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Seppo A. Teinonen. Hämeenlinna 1983. Alkuperäinen teos "Llibre d'Amich e Amat".

Yleiset hakuteokset

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON