Arno Forsius

Pappien ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä

Lahden Seudun Sukututkijoiden kokouksessa 17.3.2003 esille tulleen kysymyksen johdosta olen koonnut seuraavaan aakkosjärjestyksessä eräitä ruotsinkielisiä papiston ammattinimikkeitä selityksineen.

 

adjunkt: apulainen (latinasta: adiungo, liittää, yhdistää; ruotsista: adjungera, ottaa apujäseneksi, apulaiseksi).

biskop: piispa (kreikasta ja latinasta: episcopus, valvoja, tarkastaja).

domprost: tuomiorovasti (tuomiokapitulin esimies) (ruotsista: dom, -kyrka, tuomio, -kirkko: katso myös prost).

fältpredikant: kenttäsaarnaja, sotasaarnaaja (ruotsista: fält, kenttä, taistelukenttä; katso myös predikant).

fältprost: sotarovasti (ruotsista: fält, kenttä, taistelukenttä; katso myös prost).

fältpräst: sotilaspappi (ruotsista: fält, kenttä, taistelukenttä; katso myös präst).

fängelsepredikant: vankilansaarnaaja tai -pappi (ruotsista: fängelse, vankila; katso myös predikant).

hospitalpredikant: hospitaalisaarnaaja, sairaalapappi (saksasta: Hospital, hospitaali, sairaala; katso myös predikant).

hovpredikant: hovisaarnaaja, hovipappi (ruotsista: hov, hovi; katso myös predikant).

Hr. (lyhenne sanasta herre): kirkkoherra, (ruotsista: herre, herra).

kapellan, kaplan: kappalainen, Suomessa kappeliseurakunnan pappi tai suuren seurakunnan vakinainen apulaispappi (latinasta: capellanus, kappelin pappi).

kontraktsprost: kontrahtirovasti, lääninrovasti, Suomessa aikaisemmin rovastikunnan valvoja (latinasta: contraho, yhdistää, sopia; ruotsista: kontrakt, sopimus, rovastikunta).

kyrkoherde: kirkkoherra (ruotsista: kyrka, kirkko; herde, paimen. Aikaisemmin kirkiohärra eli kyrkoherre, muuntunut myöhemmin pastor -sanan johdosta muotoon kyrkoherde).

militärpräst: sotilaspappi (ruotsista: militär-, sotilas-; katso myös präst).

ministeriiadjunkt: papistonapulainen (latinasta: minister, palvelija, apulainen, myös seurakunnan pappi; katso myös adjunkt).

pastor: kirkkoherra (latinasta: pastor, paimen).

pastorsadjunkt: kirkkoherranapulainen (katso pastor ja adjunkt).

predikant: saarnaaja (tai pappi); esim. sairaalan, vankilan (linnan), sotaväen saarnaaja (latinasta: praedico, julistaa, ylistää).

prost: rovasti. (latinasta: propositus, esimies; alasaksa: provest). Alun perin tuomiokapitulin ensimmäinen jäsen ja esimies, myöh. domprost: tuomiorovasti. Rovasti on Suomessa jo 1700-luvulta ansioituneille papeille myönnettävä arvonimi.

präst: pappi (kreikasta: presbuteros, englannin priester, kirkonvanhimpiin kuuluva, myöhemmin seurakunnan pappi).

prästerskap: papisto (katso präst).

prästerskapsadjunkt: papistonapulainen (katso prästerskap ja adjunkt).

slottspredikant: linnan- tai vankilansaarnaaja tai -pappi (ruotsista: slott, linna, "vankila"; katso myös predikant).

sockenadjunkt: pitäjänapulainen (ruotsista: socken, pitäjä; katso myös adjunkt).

vicepastor: varapastori, nimipastori, pastorin eli kirkkoherran varamies (latinasta vice: puolesta; vicarius, sijainen; katso myös pastor). Myönnetty aikaisemmin arvonimenä ansioituneille kappalaisille.

ärkebiskop: arkkipiispa (kreikasta arkhe-, yli-; katso myös biskop).

Kirjoitus on valmistunut lokakuussa 2003.

Lähteinä useat eri hakuteokset ja sanakirjat.

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON