Arno Forsius

 

Puhe Kyminlaakson Lääkäriseuran vuosijuhlassa

ravintola Valtakulmassa 23. l. 1965

 

Puhe naiselle

 

Kunnioitettu ja rakastettu Nainen!

 

Sinua, Nainen, on mies kautta aikojen yrittänyt tutkistella vaihtelevalla menestyksellä. Ensimmäisenä joutui Sinun ongelmaasi pohtimaan Raamatun mukaan Aatami. Jumala oli vaivuttanut hänet raskaaseen uneen, ottanut häneltä yhden kylkiluun ja rakentanut siitä hänelle vaimon, miehettären. Myöhemmin tämä sai nimen Eeva. Nainen, joka oli luu miehen luusta ja liha hänen lihastaan, söi käärmeen neuvon mukaan hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta, ja sai näin ymmärryksen ennen miestä. Eevan mielestä mainittu puu oli suloinen antamaan ymmärrystä ja hän antoi Aatamillekin hedelmän. Tämäkin söi sitä hänen kanssaan vastoin Jumalan nimenomaista kieltoa. Jumala määräsi kummallekin rangaistuksen. Aatamin oli vaivaa nähden elätettävä itsensä koko elinaikansa ja Eevan oli kivulla synnytettävä lapsensa.

 

Raamatun kertomus on pelkät tosiasiat toteava, eikä se selitä miehen ja naisen lankeemuksen sielullisia taustatekijöitä. Tapahtumasta on aina pyritty vierittämään syy enemmän Eevan niskoille. Tämä ei kuitenkaan liene oikeutettua. Varmaankin on syytä yhtä paljon siinä, joka lankeaa kiusaukseen, kuin siinä, joka kiusauksen aiheuttaa. Mikä sitten sai Aatamin alttiiksi houkutukselle? Tästä on esitettävä vain arvailuja, mutta jo ikimuistoisista ajoista saakka on naisen viehkeys herättänyt miehessä taipumusta lankeemukseen, joten epäilen tällä seikalla olleen osuutta myös Aatamin ja Eevan välisissä suhteissa.

 

Länsimaisen kulttuurin piirissä nainen on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ollut viime aikoihin saakka alistetussa asemassa. Miehen ja naisen välinen rakkaus lieveilmiöineen on ollut heidän välisistä suhteistaan kaikkein näkyvin. Sitä ovat runoilijat, kirjailijat ja tutkijat tarkastelleet vuosituhansien kuluessa. Epäilemättä jalo ja uhrautuva rakkaus onkin tärkeimpiä ihmiskuntaa ylläpitävistä voimista. Vasta sadan viimeisen vuoden aikana on nainen hiljalleen noussut tasa-arvoiseen asemaan miehen rinnalla. Sen seurauksena on ollut mitä erilaisimpia miehen ja naisen välisiä suhteita.

 

Miehiä ja naisia on johtavissa ja alistetuissa asemissa ja tasaveroisina työtovereina. Heitä on lääkäreinä, tuomareina, konttoristeina, myyjinä ja kadunlakaisijoina. Kehitys on jatkunut tähän suuntaan omalla painollaan ja ilmeisesti se on ollut onneksi ihmiskunnalle. Miehen ja naisen toisistaan poikkeavat henkiset ominaisuudet ovat sopivasti täydentämässä toisiaan. Missä miehen viisaus ja johdonmukaisuus ei enää riitä, siinä auttaa naisen äly ja herkkä vaisto.

 

Nainen, Sinun ilmaantumisesi meidän miesten rinnalle yhteiskunnan eri aloilla on epäilemättä tuonut keskuuteemme värikkyyttä ja viihtyisyyttä. Sinua voidaan verrata ketoa koristaviin kukkasiin, joskaan vertaus ei tee täyttä oikeutta Sinulle. Kukkaset kuihtuvat, mutta naisen viehättävyys ei katoa. Se ilmenee tuhansin eri muodoin ja vivahtein, vaihtelee hetkestä toiseen ja kuitenkin säilyy ikuisesti.

 

Miehet, muistakaamme Goethen tavoin:

 

"Naisia säästäen kohdelkaa!

He käyrästä kylkiluusta on luodut,

vain miehet, käskijät, suoriksi suodut.

Jos taivutat heitä, he katkeaa,

jätät rauhaan heidät, he käyremmiks kääntyy.

Hyvä Aatami, kumpi siis pahemmaks sääntyy?

Naisia säästäen kohdelkaa.

Mitäs sitten, jos kylkiluu teiltäkin katkeaa."

 

Miehet, kohottakaamme maljamme Naiselle, kylkiluullemme, joka tänäkin iltana on valmistanut meille suuren ilon juhlistaessaan läsnäolollaan Kyminlaakson Lääkäriseuran vuosijuhlaa.

 

Ole tervehditty, Sinä ikuisen naisellisuuden jalo edustaja! 

Julkaistu aikaisemmin: Forsius, A.: Kyminlaakson Lääkäriseura 1908–1984. Kyminlaakson Lääkäriseura r.y. Lahti 1983. Kyminlaakson Lääkäriseuran nimi on vuodesta 2009 Päijät-Hämeen Lääkäriseura.

 

Siirretty kotisivuille heinäkuussa 2009. Eräitä vähäisiä kielellisiä korjauksia tehty.

 

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON