Arno Forsius

Ruotsin yliopistoista 1600-luvulla

Erään tiedustelun johdosta selvittelin Ruotsin valtakunnan ensimmäisten yliopistojen perustamista. Asialla on merkitystä myös Suomen kannalta, sillä Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa vuoteen 1809 saakka. Koska asia on vaikeaselkoinen, julkaisen esille saamani tiedot kotisivuillani.

Ruotsin valtakunnan ensimmäinen yliopisto perustettiin vuonna 1477 Upsalan kaupunkiin. Katolisuutta suosineen kuningas Juhana III:n hallitsijakaudella yliopiston saamat avustukset lakkautettiin vuonna 1577 ja sen seurauksena yliopiston toiminta päättyi vuonna 1583. Yliopisto avattiin uudelleen vuonna 1594. Siihen tuli myös lääketieteellinen tiedekunta, jonka professorin virkaa varten myönnettiin määräraha vuonna 1595. Virka täytettiin ensimmäisen kerran kuitenkin vasta vuonna 1613.

Ruotsi valloitti 1600-luvun alussa Baltian alueen, joka liitettiin Ruotsin valtakuntaan Altmarkin välirauhassa vuonna 1629. Kustaa II Aadolf perusti nykyisen Viron alueella sijaitsevaan Tarttoon yliopiston (Academia Gustaviana) vuonna 1632, samana vuonna jolloin hän kaatui Lützenin taistelussa. Tarton yliopisto oli lakkautettuna vuosina 1656–1661, jolloin Tartto oli venäläisten hallussa. Yliopisto toimi vuodesta 1699 Pärnussa ja sen toiminta päättyi siellä vuonna 1710. Viron alue oli jo vuodesta 1704 venäläisten hallussa ja siitä tuli Venäjän osa Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721. Venäjän keisari Aleksanteri I avasi uudelleen Tarton yliopiston vuonna 1802.

Ruotsin valtakunnan seuraava yliopisto perustettiin kuningatar Kristiinan hallitsijakaudella Turkuun vuonna 1640. Tähän Turun akatemiana tunnettuun yliopistoon tuli myös lääketieteellinen tiedekunta, jonka ainoa professorin virka saatiin täytetyksi vuonna 1641. Turun akatemiasta tuli vuonna 1809 autonomisen Suomen suuriruhtinaanmaan yliopisto, joka siirrettiin Turun kaupungin suurpalon jälkeen vuonna 1828 Helsinkiin. Siellä sen nimenä on ollut Helsingin Aleksanterin yliopisto.

Ruotsin valtakuntaan kuului vuonna 1648 solmitusta Westfalenin rauhansopimuksesta alkaen myös Pohjois-Saksassa sijaitseva Greifswaldin yliopisto, joka oli perustettu jo vuonna 1456. Greifswaldin kaupunki liitettiin Preussiin vuonna 1815 Napoleonin sotien seurauksena. Greifswaldin yliopisto oli siis vuosina 1648–1815 Ruotsin vanhin yliopisto.

Ruotsin valtio (Kaarle XI:n holhoojahallitus) perusti vuonna 1666 (eräiden tietojen mukaan 1668?) yliopiston Eteläisen Ruotsin (Skåne) alueella sijaitsevaan Lundin kaupunkiin. Tämä Ruotsin eteläinen osa oli kuulunut vuonna 1658 solmittuun Roskilden rauhaan saakka Tanskalle.

Kirjoitus on valmistunut heinäkuussa 2006.

Kirjallisuutta:

Useat hakuteokset

TAKAISIN KULTTUURIA HAKEMISTOON