Hindrik Strandberg (näitä kotisivuja varten toimittanut Arno Forsius)


Tämä bibliografia korvaa Gunnar Soinisen elämäkerran liitteenä aikaisemmin olleen suppean bibliografian.
 

GUNNAR SOINISEN JULKAISUJEN BIBLIOGRAFINEN LUETTELO 1925–1973

 

Ajatus professori Gunnar Soinisen kirjallisen tuotannon luetteloimisesta syntyi 1970-luvun alkupuolella, jolloin aloitin työn hänen kirjoituksiensa luetteloimiseksi tavallisille merkintäkorteille. Kortteja kertyi huomattava määrä vuosien varrella. Vasta 1990-luvulla tietokoneaikana työn jatkaminen tuli mahdolliseksi, mutta tuolloin se jäi vielä kesken.

 

Siirryttyäni eläkkeelle Yliopistomuseon intendentin tehtävistä vuonna 2005 olen Soinisen omien muistiinpanojen ja painettujen luetteloiden avulla pystynyt viemään hankkeen loppuun: olen luetteloinut kaikki löytämäni kirjoitukset. On kuitenkin mahdollista, että joitakin puuttuu.

 

Lopputuloksena on mittava luettelo. Se noudattaa tavanomaista kronologista järjestystä. Tietosanakirjojen hakusanat ja Duodecim-lehdessä painetut personalia -kirjoitukset on lueteltu erikseen.

 

Hindrik Strandberg, loka-joulukuu 2009.

 

 

Huomautuksia:

 

Julkaisuvuosina aakkosjärjestys ei ole ehdoton, joten kaikkien nimekkeiden tarkistaminen on aiheellista julkaisuja etsittäessä.

 

Gunnar Soinisen sukunimi oli vuoteen 1934 saakka Johnsson. Ennen nimenmuutosta ilmestyneiden teosten ja julkaisujen kirjoittajaksi on merkitty Gunnar Johnsson tai G.J., nimenmuutoksen jälkeen kirjoittajana on vain tarvittaessa Gunnar Soininen tai G.S.

 

 

Hakemisto

 

1. BIBLIOGRAFINEN LUETTELO

Kirjat ja kirjoitukset vuosittain (paitsi hakusanat Otavan tietosanakirjoissa ja Duodecimin personalia –kirjoitukset)

 

2. HAKUSANAT

Otavan Isossa Tietosanakirjassa 1930-luvulla ja Otavan Isossa  Tietosanakirjassa (Encyclopaedia Fennica) 1960-luvulla

 

3. PERSONALIA –kirjoitukset

Aikakauskirja Duodecimissa 1965–19731. BIBLIOGRAFINEN LUETTELO

Kirjat ja kirjoitukset vuosittain (paitsi hakusanat Otavan tietosanakirjoissa ja Duodecimin personalia –kirjoitukset)

 

1925

 

Johnsson, Gunnar

Savon Johnsson-suku.

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1925: 9: 6980. Helsinki 1925.

 

1926

 

Blomberg, H., Johnsson, G., Katajavuori, A. & Kijanen, I.

Aineenvaihto ping-pongpelissä.

Duodecim 1926: 42: 6770.

 

Blomberg, H., Johnsson, G., Katajavuori, A. & Kijanen, I.

Der Stoffwechsel beim Ping-Pongspielen.

Skandinavisches Archiv für Physiologie 1926:  84: 231233, taul.

 

1927

 

Johnsson, Gunnar

Turun Akatemian (16401828) opettajain keskenäisiä sukulaissuhteita. Saks. lyh. Die gegenseitigen Verwandtschaftsbeziehungen der Professoren der Turkuer (Åboer) Akademie (1640–1828).

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1926: 10: 261281, 513.

 

1928

 

Johnsson, Gunnar

Israel Hwasserin käsityksiä kuppataudin ja eräitten muitten tautien etiologiasta ja kliinillisestä yhteenkuuluvaisuudesta.

Saks. lyh. Israel Hwassers Auffassung von der aetiologischen und klinischen Zusammenhörigkeit der Syphilis mit einigen anderen Krankheiten. 

Duodecim 1928: 44: 317331.

 

Johnsson, Gunnar

Suomen piirilääkärit 1749–1927.

Saks. lyh. Die Bezirkärzte Finnlands 17491927.

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1927: 11: 1188, 531.

Helsinki 1928.

 

Johnsson, Gunnar

Suomen piirilääkärit 17491927. Kokoelma lyhyitä elämäkertoja.

Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja VI, 1928.

Helsinki 1928. 188 s.

 

Johnsson, Gunnar

Th. Meyer-Steineg und Karl Sudhoff: Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen. Dritte Auflage. Gustav Fischer, Jena. 1928. 446 s. 

Duodecim 1928: 44: 599─601. (Kirjanselostus, G.J.)

 

1929

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

von Haartman, Carl-Frans Gabriel

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I. WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 320–321, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Haartman, Juhana

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─I. WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 308─310.

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

von Haartman, Kaarle Daniel

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─ I. WSOY Porvoo.

Porvoo 1929: 319─320.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Hahl, Gösta

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I. WSOY Porvoo.

Porvoo 1929: 336─337, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Hast, Barthold Rudolf

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I, WSOY Porvoo.

Porvoo 1929: 367368.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Heinricius, Gustaf

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─ I. WSOY Porvoo.

Porvoo 1929: 392─392, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Hjelm, Pietari

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─I. WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 427─ 428.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Hjelt, Otto Edvard August

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─I. WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 430─432, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Holsti, Hugo Östen Leonard.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I, WSOY Porvoo

Porvoo 1929: 449─450, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Homén, Ernst Alexander.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─I, WSOY Porvoo.

Porvoo 1929: 452─454, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Hällstén, Konrad Gabriel.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa F─I, WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 519─520, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Idman, Gustaf Rudolf.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I, WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 535─536, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Ilmoni, Immanuel.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─ I, WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 547─548, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Ingman, Erik Alexander.

Kansallinen Elämäkerrasto II osa, F─I, WSOY, Porvoo.

Porvoo 1929: 555, muotok.

 

Johnsson, Gunnar

Yleiskatsaus lääkintölaitokseen Kuopion ja Mikkelin läänien alueilla.

Saks.lyh. Uebersicht ueber die Entwickling des Medizinalwesens im Gebiete der Läns Kuopio und Mikkeli.

Ransk. lyh. Aperçu sur le développement du service médical dans les gouvernements de Kuopio et de Mikkeli.

Engl. lyh. Survey of the development of the medical service in the counties of Kuopio and Mikkeli.

Duodecim 1929: 45: 212252.

 

Johnsson, Gunnar

Piirteitä lääkintälaitoksen kehityksestä Kuopion ja Mikkelin läänien alueilla. (Katkelmia lääketieteellisessä aikakauslehdessä Duodecimissa olleesta kirjoituksesta).

Kätilölehti 1929: 34: n:o 8, 131139.

 

Johnsson, Gunnar

Kaatumataudin esiinpuhkeamisen ikädispositio Suomessa.

(Saks. lyh. Die Altersdisposition zum Ausbruch der Epilepsie in Finnland.) (ransk.lyh. L'age prédisposant au premier accès de l'épilepsie en Finlande.) (Engl.lyh. The disposition with a view to the breaking out of epilepsy in Finland.)

Duodecim 1929: 45: 347360, kuv.

 

Johnsson, Gunnar

Gordon Norrie: Kirurger og Doctores. Et kritiskt bidrag til laegeuddannelsens historie i Danmark før 1800. Levin & Munksgaards forlag, København, 1929. 194 s.

Duodecim 1929: 45: 834─836. (Kirjanselostus, G.J.)

 

Johnsson, Gunnar

Yrjö Kajava: Die Geschichte der Anatomie in Finnland 1640─1901. Eine Übersicht.   Ylipainos julkaisusarjasta Acta Societatis Medicorum Fennicæ ”Duodecim”, Tom. X. Fasc. 3. Helsinki 1928. 137 s.

Duodecim 1929: 45: 69─72. (Kirjanselostus, G.J.) 

 

Johnsson, Gunnar

Mielisairauksien periytymisestä.

(Saks. lyh. Über die Erblichkeit der Geisteskrankheiten.)

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1929: 13: 413, 550. Helsinki 1930.

 

Johnsson, Gunnar

Erik Nordenskiöld: Biologian historia yleiskatsauksellisesti esitettynä. Suomentanut T. J. Hintikka. I III, 1927─29. (Sivistys ja Tiede sarjan kirjat n:ot 57, 63 ja 64.) 994 s.

Duodecim 1929: 45: 263─265. (Kirjanselostus, G.J.) 

 

1930

 

Johnsson, Gunnar

Israel Hwasser. Upsala, Tidning för Upsala stad och län. (Föreningen Heimdals artikelserie n:r 4) 17.5.1930. s. 9. 

 

Johnsson, Gunnar

Eräs febris undulans bovina -tapaus. (Saks. lyh. Ein Fall von Febris undulans bovina. (Ransk.lyh. Un cas de febris undulans bovina.) (Engl. lyh. On a case of Febris undulans bovina.)

Duodecim 1930: 46: 4352, kuv.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Karvonen, Juho Jaakko.

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara, W. WSOY,

Porvoo. Porvoo 1930: 130─131, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Kolster, Karl Rudolf Fredrik

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J ─Malmivaara, W.WSOY,

Porvoo. Porvoo 1930: 202─203, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Koskimies, Akseli Yrjö.

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara W. WSOY,

Porvoo. Porvoo 1930: 216─217, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Krogius, Frans Ali Bruno.

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara W. WSOY Porvoo.

Porvoo 1930: 247–248, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Laitinen, Taavetti

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara W.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1930: 355, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Leche, Juhana.

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara W.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1930: 392─393.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Löfström, Theodor Wilhelm

Kansallinen Elämäkerrasto III osa. J─Malmivaara W.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1930: 503─504, muotok.

 

Puck Munthe: Boken om San Michele. 1930. Albert Bonnier, Stockholm. 481 s.

Duodecim 1930: 46: 829─830. (Kirjanselostus, G.J.)

 

1931

 

[Johnsson, Gunnar]
Tri Aug. Hillbom 80-vuotias.  Uusi Suomi 19.11.1931, s. 8, muotok. 


[Johnsson, Gunnar]

Tri Adiel Johnsson 60-vuotias. Uusi Suomi 5.9.1931, s. 2, muotok.

 

Johnsson, Gunnar

Gabriel Gamaliel Rislachi. Några uppgifter om konung Gustaf IV Adolfs finske livmedikus.

Genos. Sukutieteellinen aikakauskirja. Tidskrift för släktforskning. 1931: 2: 5862.

 

Johnsson, Gunnar

Lapsensaannin yhteydessä esiintyvistä mielisairaustapauksista.

Kätilölehti 1931: 36: n:o 10:151158.

 

Johnsson, Gunnar

Suomen ensimmäisestä kolera-epidemiasta ja sen vastustustoimenpiteistä. Eräs synkkä satavuotismuisto.

Terveydenhoitolehti 1931: 43: n:o 1112:187192.

 

Johnsson, Gunnar

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 18811931. Viisikymmenvuotishistoria ja jäsenmatrikkeli.

Helsinki 1931. 257 s., kuv.

 

Johnsson Gunnar

Yleiskatsaus lääketieteen kehitykseen Suomessa.

Duodecim 1931: 47: 606613.

 

Johnsson, Gunnar

Aarne Anttila: Elias Lönnrot, elämä ja toiminta I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 190. Helsinki 1931. XVI + 407 s. 

Duodecim 1931: 47: 372─373. (Kirjanselostus, G.J.)

 

1932

 

Johnsson, Gunnar

Erilaisista sairauksien jaoittelu- ja luokitteluperusteista.

(Saks.lyh. Über einige Einteilungs- und Klassifizierungssysteme der Krankheiten.)

Duodecim 1932: 48: 897903.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Oker-Blom, Maximilian (Max) Ernst Gustaf.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 270─271, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Orræus, Kustaa.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 280─281.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Palmberg, Albert Julius.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 307─308, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Pipping, Joachim Wilhelm.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 369─370, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Pipping, Wilhelm.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 370─371, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Pippingsköld, Joosef.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 372─374, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Pippingsköld, Josef Adam Joachim.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 374─376, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Rislachi, Gabriel Gamaliel

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R. R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 502503.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Romanson, Henrik Vilhelm.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY Porvoo. Porvoo 1932: 512, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Runeberg, Johan Wilhelm.

Kansallinen Elämäkerrasto IV osa. Malmström, K.R.─R.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1932: 560─562, muotok.

 

Johnsson, Gunnar

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 50 år. (Finska Läkaresällskapet Duodecim 50 år.)

Nordisk Medicinsk Tidskrift 1932: 4: 97100, kuv., muotok.

 

Johnsson, Gunnar

Überblick über die Entwicklung der Medizin in Finnland.

Fenno-Ugrica IV. Suomalais-Ugrilainen Kulttuurikongressi 1931. Helsinki 1932. ss. 147154. (Myös: Sonder-Abrduck aus den Verhandlungen des vierten Finnisch-Ugrischen Kulturkongressea zu Helsinki 16–18. Juni 1931. Helsinki 1931. Oy. Suomenmaan Kirjapaino.)

 

Henry E. Sigerist: Grosse Ärzte. J. E. Lehmanns Verlag, München, 1931, 310 s.

Duodecim 1932: 48: 143─145. (Kirjanselostus, G.J.)

 

1933

 

Johnsson, Gunnar

Dianalundin hermosairaitten kansanparantola Tanskassa.

Terveydenhoitolehti 1933: 45: n:o 1: 58.

 

Johnsson, Gunnar

Lapsivuodekuumeen etiologiateorioita 1800 luvun keskivaiheilla (eräs Semmelweisin suomalainen edeltäkävijä).

(Saks.lyh. Theorien über die Äthiologie des Puerperalfiebers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (Ein finnischer Vorgänger von Semmelweis).

Duodecim 1933: 49: 196208.

 

Johnsson, Gunnar

Lapsivuodekuumeen tarttuvaisuuden keksinnän historiaa. (Unkarilainen Semmelweis ja suomalainen Ehrström.)

Kätilölehti 1933: 38: n:o 9: 149─155.

 

Johnsson, Gunnar

Olisiko Lääkäriliiton julkaistava säännöllisesti ilmestyvää Suomen lääkäreitä käsittelevää elämäkerrallista matrikkelia? Keskustelukysymys n:o 4.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1933: n:o 45: 291295.

 

Johnsson, Gunnar

Om sjukdomsorsakerna enligt Israel Hwasser. En medicinhistorisk studie. (Diss.)

Uppsala Läkareförenings Förhandlingar, N.F. Bd. 38. 1932. Uppsala 1932. (2), 164 s.

 

Johnsson, Gunnar

Vanhojen almanakkojen kätköistä. Kappale suomenkielisen lääketieteellisen kansanvalistuksen varhaisinta historiaa.

Valvoja-Aika 1933: 11: 499504.

 

Johnsson, Gunnar

L.W. Fagerlund, Klas Richard Sievers †. Finska Läkaresällskapets Handlingar 1932, Januari. Sivut 129. Richard Sievers †, Läkare under gångna tider. Medicinalchefer och arkiatrar i Finland under 1800-talet. Finska Läkaresällskapets Handlingar 1932, Januari. Sivut 30─110.

Genos. Sukutieteellinen aikakauskirja. Suomen Sukututkimusseuran julkaisema 1933: 4: 59─61. (Kirjanselostus, G.J.)   

 

Walter Karsten: Farmacins historia i Finland. Helsinki 1933. 587 s.

Duodecim 1933: 49: n:o 9: 1028─1030. (Kirjanselostus, G.J.)

 

Einar Palmén: Suomen kunnansairaalalaitos 50-vuotias. Helsinki 1933, 403 + 13 s.

Duodecim 1933: 49: 1026─1028. (Kirjanselostus, G.J.)

 

1934

 

Johnsson, Gunnar

Elias Lönnrot lääkärinä.

Terveydenhoitolehti 1934: 46: n:o 1:1417.

 

Johnsson, Gunnar

Korkeasta verenpaineesta.

Kätilölehti 1934: 39: n:o 10:157164.

 

Gradualavhandling. Gunnar Johnsson: Om sjukdomsorsakerna enligt Israel Hwasser. En medicinhistorisk studie. Akad. Avh. Helsingfors 1932. Upsala Läkareförenings Förhandlingar, Ny följd, band 5/6, 1933. 164 sidor. (Autoreferat).

Nordisk Medicinsk Tidskrift 1934: 7: N:r 1:124.

 

50 vuotta täyttää täällä tänään Rosa Lilja-Johnsson.

Uusi Suomi 23.5.1934, s. 2, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sacklén, Juhana Fredrik

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 6─7, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sælan, Anders Thiodolf.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 9─10, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Saltzman, Fredrik.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 23─25, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Schauman, Julius Ossian.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa. S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 48─50, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

af Schultén, Maximus Widekind.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa. S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 69, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sibelius, Christian.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa. S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 105─107, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sirelius, Knut Samuel.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa. S─Ö.

WSOY Porvoo. Porvoo 1934: 120, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Smirnoff, Georg.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa. S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 148, muotok.

 

(Gunnar Johnsson, G.J.)

Spoof, Axel Reinhold.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 190, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Spöring, Herman Diedrich.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 212─213, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)                          

Streng, Werner Osvald.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 268─270.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Stråhle, Axel Lennart.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 270─271, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sucksdorff, Wilhelm Joachim.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 292─293, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Sundvik, Ernst Edvard.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 299─300, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar & Renvall, Heikki)

Suolahti, Eino Emil Waldemar.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 305─306, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Tallqvist, Theodor Waldemar.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 359─360, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Tigerstedt, Carl Christian Oskar Robert

Kansallinen Elämäkerrasto, V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 436─437, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Tigerstedt, Robert Adolf Armand.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 428─434, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Tillandz, Elias.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 441─443.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Toppelius, Kustaa.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 454─456, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Törngren, Juhana Agapetus.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 495─496, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Törnroth, Lauri Henrik.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 500─501, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

af Ursin, Niilo Abraham.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 513─514, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

von Wahlberg, Carl Ferdinand Emanuel.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 521─522, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Wahlfors, Karl Reinhold.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 522─523, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Wallgren, Axel Leonard.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 546─547, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Wasastjerna, Selim Osvald.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 561─562, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J. & Krook, Tor)

Wegelius, Jaakko.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 582─584, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Westerlund, Fredrik Wilhelm.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 597─598, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Wichmann, Seth Edvin.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 614─615, muotok.

 

(Johnsson. Gunnar, G.J.)

von Willebrand, Knut Felix.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 629─631, muotok.       

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

von Winther, Georg Gustaf.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 637, muotok.

 

(Johnsson, Gunnar, G.J.)

Ylppö, Arvo Henrik.

Kansallinen Elämäkerrasto V osa, S─Ö.

WSOY, Porvoo. Porvoo 1934: 682–683, muotok.

 

Johnsson, Gunnar

Suomen ensimmäisen, v. 1820 perustetun lääketieteellisen seuran alkuvaiheista. (Saks. lyh. Die Gründung der ersten medizinischen Gesellschaft in Finnland i. J. 1820).

Duodecim 1934: 50:107116.

 

Soininen, Gunnar

Suomen sairaalalaitoksen varhaisemmista vaiheista.

Suomen Punainen Risti. Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen julkaisema aikakauslehti sosiaalista toimintaa ja yleistajuista lääketiedettä varten. 1934: 10: n:o 10: 191195, kuv.

 

A.J. Palmén: Lääketieteellinen sanasto I─II. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo Helsinki, 1933–34, 211+119 s.

Duodecim 1934: 50: 494─495. (Kirjanselostus)

 

1935

 

Ernst August Hillbom.

Duodecim 1935: 51: 823827, muotok.

 

Eräitä katsauksia Suomen nykyiseen lääkärikuntaan.

Duodecim 1935: 51: 10851097, taul.

 

Miten sata vuotta sitten uskottiin tautien syntyvän.

Suomen Punainen Risti. Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen julkaisema aikakauslehti sosialista toimintaa ja yleistajuista lääketiedettä varten 1935: 11: n:o 10: 195199.

 

Miten Suomessa aloitettiin taistelu isorokkoa vastaan.

Suomen Punainen Risti. Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen julkaisema aikakauslehti sosialista toimintaa ja yleistajuista lääketiedettä varten 1935: 11: n:o 5: 97101.

 

Poliklinikkatoiminnan historiaa. Helsingin Lääkäriyhdistyksen asettaman komitean mietintö poliklinikkatoiminnan järjestelyksi Helsingissä. Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1936: n:o 6: 239242.

 

Suomen lääkärit. 1935. Finlands läkare. Helsinki 1935. VI, 638 s. (Toim.)

 

Taudit ja taistelu niitä vastaan. Suomen Kulttuurihistoria III. Jyväskylä 1935, 286308, kuv.

 

Ruotsin lääkärikunnasta ilmestynyt uusi elämäkerrasto. A. Widstrand: Sveriges Läkarehistoria, Fjärde följden, I V. Utgiven på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1930–35. Yhteensä 3.211 sivua.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1935: N:o 6: 284─286. (Kirjanselostus) 

 

Ali Krogius: Finska Läkaresällskapets historia 1835–1935. XV + 610 s. Helsinki.

Duodecim 1935: 51: 1098─1100. (Kirjanselostus)

 

1936

 

Eräs veritäplätauti-tapaus (Purpura abdominalis). (Saks. lyh. Ein Fall von Purpura abdominalis (Henoch) beim Erwachsenen.)

Duodecim 1936: 52: 10101018.                                  

 

Tri K. R. Ignatius 60-vuotias. 

Uusi Suomi 1.1.1936, s. 10, muotok.

 

Lääkintötoimi.

Suomen Kulttuurihistoria IV. Jyväskylä 1936, 352362, kuv., taul.

 

Poliklinikkatoiminnan historiaa Helsingissä. Helsingin Lääkäriyhdistyksen asettaman komitean mietintö poliklinikkatoiminnan järjestelyksi Helsingissä.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1936: No. 6: 239─242. 

 

Lychnos: Lärdomshistoriska Samfundets Årsbok 1936. 543 s. Almqvist & Wiksell, Upsala. Duodecim 1936: 52: 1075─1076. (Kirjanselostus)

 

Howard W. Haggard: Läkaren i mänsklighetens historia. 364 s. Söderström & Co, pain. Tukholmassa 1935.

Duodecim 1936: 52: n:o 12: 1074─1075. (Kirjanselostus)

 

Konrad ReijoWaara †.

Uusi Suomi 20.12.1936, s. 8, muotok. 

 

1937

 

Prof. Richard Faltin 70-vuotias.

Uusi Suomi 28.10.1937, s. 9. muotok. 

 

Arkiaatteri Otto E. A. Hjelt "valtiolääketieteen" käytännöllisenä edistäjänä Suomessa. Kappale maamme terveydenhoitolainsäädännön syntyhistoriaa.

Suomen Punainen Risti. Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen julkaisema aikakauslehti sisialista toimintaa ja yleistajuista lääketiedettä varten 1937: 13: n:o 5: 97101, muotok.

 

Arkiatern Otto E. A. Hjelt   den praktiska befrämjaren av "statsmedicinen" i Finland. Ett stycke ur vårt lands hälsovårdslagstiftnings uppkomsthistoria.

Finlands Röda Kors. Tidskrift för social verkasamhet och populär medicin utgiven av Centralstyrelsen för Finlands Röda Kors 1937: 13: n:o 6: 133137, muotok.

 

III. Kansainvälinen lääkärien jatkokoulutustoimintaa käsitellyt kongressi Berliinissä elokuun lopulla 1937.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1937: No 6: 272285.

 

Mies, joka opetti Suomen kansan terveyttänsä hoitamaan. [Konrad ReijoWaara]

Kotiliesi. Suomen kotitalousväen lehti 1937: 15: N:o 6: 212─213, 218, 231, kuv., muotok.  

 

Piirteitä Helsingin lääkärioloista 1700 luvun puolivälistä nykypäiviin.

(Saks. lyh. Einiges über die Ärzteverhältnisse der Stadt Helsinki von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis jetzt.)

Duodecim 1937: 53: 11271138, kuv., (taul.).

 

Erwin Liek: Lääkäri ja hänen kutsumuksensa. Suomentanut Emil Luukkoonen.

Porvoo 1937. 292 s.

Duodecim 1937: 53: 379─381. (Kirjanselostus)

 

Essen-Möller, Elis: Drottning Christina. En människostudie ur läkaresynpunkt.

C.W.K. Gleerup. Lund 1937. 110 s.

Duodecim 1937: 53: 1181. (Kirjanselostus)

 

1938

 

Boerhaave ja hänen vaikutuksensa Suomen lääketieteeseen.

(Saks. lyh. Boerhaave und seine Bedeutung für die Medizin in Finnland).

Duodecim 1938: 54: 10201031.

 

Das ärtztliche Fortbildungswesen in Finnland.

Bericht über den III Internationalen Kongress für das Ärztliche Fortbildungswesen 1937.

Jena 1938: 106108.

 

Arkkiaatteri J. J. Karvonen 75-vuotias.

Uusi Suomi 20.10.1938, s. 7, muotok. 

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. I.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1938: No 12: 242244.

 

Läkarens råd till agenterna. I.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1938: N:o 12: 167169.

 

Lääkärikuntamme jaoittelusta eri arvoluokkiin 1800 luvulla.

(Saks.lyh. Über die Einteilung der Ärtzteschaft Finnlands in verschiedene Rangklassen im 19. Jahrhundert.)

Duodecim 1938: 54: 214226.

 

Ruoansulatushäiriöistä.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l. 

Yhteishyvä 1938: 34: n:o 16, 22.4.1938, s. 9.

 

Yksilöllisestä terveyden hoidosta erityisesti liikeapulaisen ammattia silmällä pitäen.

Osuuskauppalehti 1938: n:o 10: 208211.

 

L. W. Fagerlund : Ur Ålands medicinska hävder. Sisältyy julkaisusarjaan ”Åland”, jonka X. osan suurimmaksi osaksi muodostaa. Turku 1937. 118 s.

Duodecim 1938: 54: 281282. (Kirjanselostus).

 

A.J. Cronin: Sisärengas. Otava. Helsinki 1938. 407 s.

Duodecim 1938: 54: 906─908. (Kirjanselostus)

 

Ali Krogius, Kirurgins historia i Finland intill 1900. Helsingfors 1938. V + 321 s., ill. (Även i Finska läkaresällskapets handlingar, 1938.)

Lychnos. Lärdomshistoriska Samfundets Årsbok 1939: 531532. (Kirjanselostus) 

 

Stig Lund: Suomen Hammaslääkärit   Finlands tandläkare. Jyväskylä 1938. Suomen Hammaslääkäriseuran kustantama. X + 368 s.

Duodecim 1938: 54: 908─909. (Kirjanselostus)

 

Sipi Siintola: Suomen Apteekkarit   Finlands Apotekare 1937. Suomen Apteekkariyhdistyksen kustantama. 259 s. Helsinki 1938.

Duodecim 1938: 54: 279─280. (Kirjanselostus)

 

Terveydenhoitokirjallisuutta. Armas Ruotsalainen: Kasvavien terveydenhoito. WSOY 387 s.

Uusi Suomi 28.11.1938, s. 6. (Kirjanselostus) 

 

1939

 

Arkkiatri Otto E. A. Hjelt Suomen lääketieteen historian isänä.

(Saks.lyh. Archiater Otto E. A. Hjelt als Vater der Geschichte der Medizin in Finnalnd.)

Duodecim 1939: 55: 591606.

 

Arkiatern Otto E. A. Hjelt, medicinhistoriens fader i Finland.

(Saks. lyh. Archiater Otto E. A. Hjelt als Vater der Geschichte der Medizin in Finnland.)

Nordisk Medicin 1939: 3: 29502954.

 

Finnország orvosi viszonyairól.

Orvosképzéz 1939: 24: 281290. 

 

Otto E. A. Hjelts insats i Linnéforskningen.

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1939: 22: 925, 129 130, muotok., Summary.

 

Professori Akseli Koskimies 70-vuotias.

Uusi Suomi 16.2.1939, s. 9, muotok. 

 

Professori Akseli Koskimies 70-vuotias.

Suomen Punainen Risti 1939: 15: N:o 2: 2830, muotok.

 

Professor Akseli Koskimies 70 år.

Finlands Röda Kors. Tidskrift för social verksamhet och populär medicin utgiven av Centralstyrelsen för Finlands Röda  Kors 1939: XV: N:o 2: 28─30, muotok.        

 

Kotilääkäri. Terveyttä ja sairautta koskevien asiain aakkosellinen hakemisto.

WSOY. Porvoo – Helsinki. Porvoo 1939, 920 palstaa, kuv., värik. (Toim.)

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. II.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1939: No 1: 19─21.

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. III.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1939: No 2: 40─42. 

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. IV.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1939: No 3: 54─56. 

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. V.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1939: No 4: 78─81.

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. VI.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1939: No: 5: 104─106.

 

Läkarens råd till agenterna. II.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1939: N:o 1: 1213.

 

Läkarens råd till agenterna. III

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1939: N:o 2: 2830.

 

Läkarens råd till agenterna. IV.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1939: N:o 3: 4243.

 

Läkarens råd till agenterna. V.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1939: N:o 4: 5859.

 

Läkarens råd till agenterna. VI.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1939: N:o 5: 7577.

 

Professori Eino Suolahti 60-vuotias.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1939 n:o 5: 343346, muotok.

 

Sparn, Enrique: Cronologia, diferenciación, matricula y distribución geográfica de las sociedades de ciencias médicas. Córdoba (Rep. Argentina), 1938. 153 s.

Duodecim 1939: 55: 664─666. (Kirjanselostus) 

 

Ravintotieteellistä kirjallisuutta. Rich. Ege: Ravinto-oppi. Mukaillen suomentanut Kerttu Sihvonen. Sivistys ja tiede N:o 109. W.S.O.Y. Porvoo Helsinki, 1939. 313 s.

Uusi Suomi 12.10.1939, s. 8. (Kirjanselostus)

 

Sairaanhoitokirjallisuutta. Florence Nightingale: Sairaanhoidosta. Suomentanut Aune Brotherus. WSOY. 223 s.

Uusi Suomi 5.2. 1939, s. 19. (Kirjanselostus)

 

1940

 

50 vuotta täyttää täällä lastenlääkäri tri Niilo Edvard Martti Jännes. 

Uusi Suomi 14.9.1940, s. 5, muotok.

 

Lääkärien epäselvän käsialan tuottamista haitoista päästävä.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1940: n:o 4: 141145.

 

Lääkärintoimintamme yhteiskunnallista vastuuntuntoa yhä tehostettava.

(Sota-ja kenttäsairaaloissa hoidettujen potilaiden poisto-ilmoituskorttien perusteella tehtyjä huomioita.)

(Saks. lyh. Das soziale Verantwortungsgefühl in ärztlicher Tätigkeit soll noch vertieft werden.)

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1940: 15: 7387.

Selostus: Medicina Fennica 1940–1941: XVI: 130131.

 

F. J. Rabbe lääketieteemme historian lähdetietojen kerääjänä.

(Saks. lyh. F. J. Rabbe als Quellenkundensamler der Geschichte der Medizin und des Medizinalwesens in Finnland.)

Duodecim 1940: 56: 491513, muotok.

Selostus: Medicina Fennica 1940–1941: XVI: 21.

 

Tri Arvi Wartiovaara 60-vuotias.

Uusi Suomi 11.9. 1940, s. 7, muotok. 

 

Eino Suolahti: Matti Äyräpää. Kulttuurihistoriallinen kuvaus. Helsinki 1940. Otava.   

Duodecim 1940: 56: 577─579. (Kirjanselostus)

 

Ivar A. Heikel: Helsingin Yliopisto 1640–1940. Helsinki 1940. XXXI + 890 s.

Duodecim 1940: 56: 579─582. (Kirjanselostus)

 

Eero Kaukonen ja Yrjö Ahonen: Terveyden- ja sairaanhoitolainsäädäntö. Kokoelma lääkintö-, eläinlääkintö- ja apteekkilaitosta koskevia lakeja, asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

Helsinki 1940. 355 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1940: No. 6:  252─254. (Kirjanselostus)

 

Yrjö Ahonen: Suomen Apteekkihakemisto – Finlands Apoteksregister.

Helsinki 1940. 463 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1940. No. 5: 189─192. (Kirjanselostus)

 

1941

 

Eräitä katsauksia Suomen lääkärikuntaan vuoden 1940 päättyessä.

(Saks. selost. Übersichten über die Ärzteschaft Finnlands am Ende des Jahres 1940.)

Duodecim 1941: 57: 873891, kuv., taulukot.

Selostus: Medicina Fennica 19401941: XVI: 22.

 

F. J. Rabbe som samlare av Finlands medicinhistoriska källskrifter.

(Saks. lyh. F. J. Rabbe als Quellenkundesammler der Geschichte der Medizin und des Medizinalwesens Finnland.)

Nordisk Medicin 1941: 12: 30113015, muotok.

 

Frans Johan Rabbe henkilöhistorioitsijana.

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1941: 25: 924. Helsinki 1941.

 

Israel Hwasser.

Nordisk Medicin 1941: 11: 24072408, muotok.

 

Professori William Kerppola 50-vuotias.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1941: N:o 1: 8─9, muotok.

 

Professor William Kerppola 50 år.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1941: N:o 1: 89, muotok.

 

Lääkärintodistusten kirjoittamisesta etenkin nykyoloja silmälläpitäen.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1941 n:o 6: 442457.

 

Tri Martti J. Mustakallio 50-vuotias.

Uusi Suomi 13.7. 1941, s. 8, muotok. 

 

Normaalista ja siitä poikkeavasta ravitsemustilasta henkivakuutuksen kannalta.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu  1941: N:o 4: 79─80. 

 

Om normalt och från det normala avvikande näringstillstånd ur försäkringssynpunkt.

Samarbete. Bolaget Suomis agenttidskrift 1941: N:o 4: 53 54.

 

Palveluskelpoisuuden arvostelusta etenkin sotasairaaloissa.

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1941: 16: 165 174.

 

Suomen lääkärit. 1940. Finlands läkare.

Helsinki 1941, VI + 908 s., muotok. (Toimittanut Gunnar Soininen.)

 

Professori Mauno Vannas 50-vuotias.

Uusi Suomi 18.8.1941, s. 56, muotok.

 

Hellmut Haubold: Johann Peter Frank, der Gesundheits- und Rassenpolitiker des 18. Jahrhunderts. J.F. Lehmanns Verlag München/Berlin, 1939. 346 s.

Duodecim 1941: 57: 916918. (Kirjanselostus)

 

H. Zeiss ja R. Bieling: Behring, Gestalt und Werk. Bruno Schultz Verlag, Berlin-Grunewald 1940. 687 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1941: no. 2: 178─179. (Kirjanselostus)

 

Italialaisen kirurgin muistelmateos. Andrea Majocchi: Kirurgin maailmasta. Suomentanut Eino Palola. WSOY 1941. 244 s.

Uusi Suomi 1.12.1941, s. 5. (Kirjanselostus)

 

Luonnonparantajan elämäkerta. Hilma Räsänen: Maalin Bergström, Ihminen ja parantaja. WSOY 1941. 498 s.

Uusi Suomi 6.12. 1941, s. 17. (Kirjanselostus)

 

Ohjeita sukuelämän tervehdyttämiseen. Rakel Jalas, Sukuelämä terveeksi. WSOY 1941, 139 s.

Uusi Suomi 8.12.1941, s. 10. (Kirjanselostus)

 

R.J. Rowlette: The Medical Press and Circular 1839–1939. A hundred years in the life of a medical journal. 127 s. William Clowes & Sons, London 1939.

Nordisk Medicin 1941: 12: 3513. (Kirjanselostus)

 

Suomalainen sauna. Saunakirja. Saunaa käsitteleviä kirjoitelmia. Toimittanut H.J. Viherjuuri. Helsinki 1940, Otava. 238 s.

Uusi Suomi 23.2.1941, s. 17. (Kirjanselostus)

 

1942

 

Anamneesin merkityksestä etenkin sotaväen sisätautitapauksissa.

(Saks. lyh. Über die Bedeutung der Anamnesis insbesondere in Fällen von inneren Krankheiten der Soldaten.)

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1942: 17: 152163.

 

Eräistä henkivakuutuustoimintaan liittyvistä lääkärinlausunnoista.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1942: 21: 70─89.

 

Henkivakuutustarkastuksista ja niitä koskevista lääkärinlausunnoista.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1942: 21: 13–27.

 

Otto E. A. Hjelt.

Nordisk Medicin 1942: 14: 10751077, muotok.

 

Lääkärien suhteesta yhteiskuntaan.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1942: n:o 5: 155─164. 

 

Piirteitä lääkintähuollosta Suomen sodissa v. 178890 ja 180809.

(Saks. lyh. Über die ärztliche Versorgung in den finnischen Kriegen 178890 und 180809.)

Duodecim 1942: 58: 393413.

Selostus: Medicina Fennica 1942–1944: XVII: 21─22.

 

Selostus Viena-Aunuksen Lääkäriseuran tähänastisesta toiminnasta.

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1942: 17: 164─166.  

 

Vatsavaivojen valittajain käsittelystä joukko-osastoissa.

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1942: 17: 112.

 

Matti Äyräpään elämäkerta. Eino Suolahti, Matti Äyräpää. Kulttuurihistoriallinen kuvaus. Helsinki 1940, Otava, s. 392. Historiallinen Aikakauskirja 1942: 40: 40─44. (Kirjanselostus) 

 

Henkivakuutuslääketieteen historiaa. Knud Secher: Livforsikringsmedicinens Historie i Danmark gennem 100 Aar. København 1942. 234 s.

Wakuutussanomia 1942: 39: n:o 8: 134─135. (Kirjanselostus)

 

Livförsäkringsmedicinens historia. Knud Secher: Livforsikringsmedicinens Historie i Danmark gennem 100 Aar. København 1942. 234 s.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1942: 8: n:o 8: 130─131. (Kirjanselostus)

 

Rakel Jalas: Sukuelämä terveeksi. WSOY 1941. 139 s.

Duodecim 1942: 58: 27. (Kirjanselostus)

 

Andrea Majocchi: Kirurgin maailmasta. Suom. Eino Palola. WSOY 1941. 244 s.

Duodecim 1942: 58: 75─76. (Kirjanselostus)

 

N. Leppälä: Rautatielääkärin Käsikirja. Hämeenlinna 1942. 205 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1942: No. 6: 238. (Kirjanselostus)

 

1943

                     

Arkkiaatteri J.J. Karvonen  .

Wakuutussanomia 1943: 40: N:o 5: 6566, muotok.

 

Arkiater J.J. Karvonen

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1943: 9: N:o 5: 61─ 62, muotok.

                                                                                      

Akseli Koskimies  .

Duodecim 1943: 59: 193201, muotok.

 

Akseli Koskimies. In memoriam.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1943: 22: 7789, muotok.

 

Lääketieteen tohtorin arvosta Suomessa. Erääseen oppihistoriamme 200-vuotismuistoon liittyviä tietoja.

(Saks. lyh. Über die medizinische Doktorwürde in Finnland. Angaben zur zweihundertjährigen Wiederkehr eines Ereignisses in der Geschichte der finnischen  Wissenschaft.)

Duodecim 1943: 59: 443454.

Selostus: Medicina Fennica 1942–1944: XVII: 2223.

 

Lääkärintodistuksista Suomessa ennen vuotta 1895.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1943: 22: 140158.

 

Lääkärintodistuksista nykypäivänä.

Medisiinari 1943: N:o 3: 710.

 

Lääninlääkärilaitoksemme esihistoriaa.

(Saks. selost. Über die Vorgeschichte des Bezirkärztewesens in Finnland.)

Duodecim 1943: 59: 495–519.

Selostus: Medicina Fennica 19421944: XVII: 23.

 

F.J. Rabbe, eräs Suomen väestötilaston uranuurtaja.

Vakuutussanomia 1943: 40: N:o 12: 168, muotok.

 

F.J. Rabbe, en pioniär på befolkningsstatistikens område i Finland.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1943: 9: N:o 12: 156, muotok.

 

Gunnar Sivén: Suomen Hammaslääkäriseuran historia 1892 16/4 1942. Helsinki 1943.

Duodecim 1943: 59: 387─388. (Kirjanselostus)

 

J. Haltia: Tapaturmalainsäädäntö. Kokoelma työntekijäin tapaturmavakuutusta sekä valtion viran ja toimen haltijan tapaturmien niin myös sotilas- ja sotatapaturmien korvaamista koskevia lakeja, asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä y.m. Helsinki 1942. Oy Suomen Kirja 472 + 20 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1943: No. 3: 112─113. (Kirjanselostus)

 

A. Widstrand: Svenska läkarbefattningar och deras innehavare. Karlshamn 1943. Sveriges Läkarförbunds Förlagsaktiebolag. 384 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1943, No 2: 74─75. (Kirjanselostus)

 

1944

 

F.J. Rabbe, eräs Suomen väestötilaston uranuurtaja.

F.J. Rabbe, ein Bahnbrecher der Bevölkerungsstatistik in Finnland.

Kansantaloudellinen aikakauskirja.1944: 40: 329345, 358359.

Selostus: Medicina Fennica 1942–1944: XVII: 24.

 

Om arkiatersvärdigheten i Finland  ett arv från antiken.

Nordisk medicin 1944: 21: 453455, muotok.

 

Piirteitä ”Suomen Lääkintöasetuksien” vaiheista vv. 1837–1944.

Suomen  Lääkäriliiton Aikakauslehti 1944: n:o 5 6: 231273, taul.

 

A.J. Palmén: Lääkärintodistuksista. Ohjeita lääkärintodistusten laatimiseen.

WSOY Porvoo-Helsinki, 1944. 122 sivua.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti. 1944: n:o 4: 191193. (Kirjanselostus)

 

Suomen Eläinlääkärien Nimikirja vuosilta 1843─1942.  Matrikel över Finlands Veterinärer åren 1843─1942. Toimittanut O. von Hellens. Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen julkaisema. Helsinki 1942. 246 s.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1944: n:o. 2: 110─113. (Kirjanselostus)

 

Ruotsin Palotariffiyhdistyksen 70-vuotisjulkaisu. Svenska Brandtarifföreningen. Några ord med anledning av dess 70-åriga tillvaro den 28 november 1943. Stockholm 1943.

Vakuutussanomia 1944: 41: N:o 23: 33. (Kirjanselostus)

 

Svenska Brandtarifföreningens 70-års minnesskrift.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1944: 10: N:o 23: 27. (Kirjanselostus)

 

Paul Tournirer: Ihmisen parantamisesta. 1943 WSOY, Porvoo-Helsinki. Suom. Antero Moilanen. Duodecim 1944: 60: 554─555. (Kirjanselostus)

 

1945

 

Lääkärien vastuuvelvollisuus ja vastuuvakuutus. III Keskustelukysymys.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1945: n:o 4: 220225.

 

Professori Hannu Haahti 50-vuotias.

Vakuutussanomia 1945: 42: N:o 10: 172, muotok.

 

Professor Hannu Haahti 50 år.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1945: 11: N:o 10: 141142, muotok.

 

Professori A. J. Palmén 60-vuotias.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1945: n:o 1: 15, muotok.

 

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehden ilmestymisaikojen, sisällön ja toimitustavan muuttamisesta. IV Keskustelukysymys.

Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehti 1945: N.o 4: 230241.

 

Soininen, Gunnar & Hagelstam, Lars

Suomen Lääkäriliiton XVI yleisen kokouksen pöytäkirja. Protokoll fört vid Finlands Läkarförbunds  XVI allmänna möte.

Suomen Lääkäriliiton aikakauslehti 1945: No. 5: 238─256. 

 

Kerppola, William & Soininen, Gunnar

Suomen Lääkäriliiton hallituksen kertomus Liiton toiminnasta syyskuusta 1943 syyskuuhun 1945.  Suomen Lääkäriliiton aikakauslehti 1945: No. 5: 256266.

 

Kerppola, William & Soininen, Gunnar

Styrelsens för Finlands Läkarförbund berättelse över Förbundets verksamhet från september 1943 till september 1945.

Suomen Lääkäriliiton aikakauslehti 1945: No. 5: 267─277. 

 

Vakuutuslääkärien yhdistystoiminta.

Vakuutussanomia 1945: 42: N:o 56: 8889.

 

Planer på universitetsundervisning i försäkringsmedicin. Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1945: 11: N:o 56: 7172.

 

1946

 

Johtaja Hjalmar Steenstrup †.

Vakuutussanomia 1946: 43: N:o 1: 5.

 

Direktör Hjalmar Steenstrup †.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1946: 12: N:o 1: 7.

 

1947

 

Johtaja N.-Chr. Hafn †.

Vakuutussanomia 1947: 44: N:o 7–8: 8182.

 

Direktör N.-Chr. Hafn †.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1947: 13: N:o 78: 70.

 

Om läkarens jävighet speciellt på försäkringsmedicinens område.

Nordisk Försäkringstidskrift utgiven av Forsikringsforeningen i København. Försäkringsföreningen i Finland. Den Norske Forsikringsforening. Svenska Försäkringsföreningen och Försäkringssällskapet i Göteborg 1947: 27: 203209.

 

Ruotsalaisten pajosuojeluammattimiesten vierailuja maassamme.

Vakuutussanomia 1947: 44: N:o 6: 63.

.

Svenska brandskyddsexperter på besök i vårt land.

Försäkringstidning. Utgivare: Vakuutussanomia O.Y. 1947: 13: N:o 6: 4748

 

Soininen, Gunnar & Kaprio, Leo A. (Toimittaneet.)

Suomen lääkärit. 1946. Finlands läkare. Helsinki 1947. VI, 946 s., muotok.

 

1948

 

Helsingin ns. Uusi Klinikka 100-vuotias. Piirteitä sairaalan vaiheista v. 1848–1948.

(Engl. lyh. One Hundred Years of the New Clinic; an outline of the history of the Clinic from 1848 to 1948.)

Duodecim 1948: 64: 9861015, kuv., muotok.

 

Soininen, Gunnar & Keinänen, Viljo, Udviklingen indenfor ”mindregode Liv” i de senere Aar (i Finland).

Den 10. Nordiske Livsforsikringskongres i København 1948. København 1948, 12 s.

 

1949

 

Ajankohtaisia kysymyksiä vakuutuslääkärin toiminnassa.

Vakuutussanomia 1949: 46: N:o 3: 2426, muotok.

 

Aktuella frågor på livförsäkringens arbetsområde.

Nordisk försäkringstidskrift 1949: 29: 369374.

 

Om dödsorsakerna bland magsårsrisker.

Jälleenvakuutusosakeyhtiö  Återförsäkringsaktiebolaget Varma 19191949.

Varma Minnesskrift 19191949. Helsingfors 1949, s. 5663, taul.

 

Vatsahaavaa poteneiden kuolinsyistä.

Jälleenvakuutusosakeyhtiö  Återförsäkringsaktiebolaget Varma 1919–1949.

Varma Muistojulkaisu 19191949. Helsinki 1949, s. 5663, taul.

 

1950

 

Helaakoski-Tuominen, Marja, Laine, Yrjö, Laitinen, Maili, Olki, Mary,  Rapola, Majros, Salonen, Frans,  Sinervo, Agnes, Soininen, Gunnar (Toimituskunta).

Emännän tietokirja. Mandi Hannulan ja Alli Wiherheimon toimittaman, sadankuudenkymmenen asiantuntijan kirjoittaman opinto- ja hakuteoksen. Uudistettu laitos I os. Aaltopahvi─Kattila. Porvoo.Helsinki. WSOY. Porvoo 1950, 576 s., kuv., värikuval.

 

Helaakoski-Tuominen, Marja, Laine, Yrjö, Laitinen, Maili, Olki, Mary,  Rapola, Majros, Salonen, Frans,  Sinervo, Agnes, Soininen, Gunnar (Toimituskunta).

Emännän tietokirja. Mandi Hannulan ja Alli Wiherheimon toimittaman, sadankuudenkymmenen asiantuntijan kirjoittaman opinto- ja hakuteoksen. Uudistettu laitos II osa. Katto─Nauris. Porvoo. Helsinki. WSOY. Porvoo 1950, ss. 576─1152, kuv., värikuval.  

 

Helaakoski-Tuominen, Marja, Laine, Yrjö, Laitinen, Maili, Olki, Mary, Rapola, Majros, Salonen, Frans,  Sinervo, Agnes, Soininen, Gunnar (Toimituskunta).

Emännän tietokirja. Mandi Hannulan ja Alli Wiherheimon toimittaman, sadankuudenkymmenen asiantuntijan kirjoittaman opinto- ja hakuteoksen. Uudistettu laitos III osa. Neilikka─Öljylamppu. Porvoo. Helsinki. WSOY. Porvoo 1950, ss. 1153─1728, kuv., värikuval. 

 

Instrumentarium 19001950.

Helsinki 1950. 46 s., kuv.

 

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1890─1950.

Vakuutussanomia 1950: 47: n:o 5: 66. (Kirjanselostus)

 

1951

 

Avioero vakuutustapahtumana.

Vakuutussanomia  1951: 48: No 6─7: 117─118. 

 

Bergholm ja sukukirja.

Uusi Suomi  28.12.1951, s. 8. 

 

Suositeltava teos tapaturma- ja henkivakuutusmiehille. Teollisuushygienian ja työlääketieteen käsikirja. Toimittanut Leo Noro. 432 s. + liitteet. Kuvitettu. Otava, Helsinki 1951.

Vakuutussanomia 1951: 48: N:o 6─7: 96─97. (Kirjanselostus)     

 

1952

 

Arkkiatrin arvonimi   antiikin perintö.

Uusi Suomi 15.10.1952, ss. 1 & 8.

 

Rokotuksen alku Suomessa.

Uusi Suomi 18.3.1952, ss. 1 & 6.

 

Matti Äyräpää    aloitteiden mies.

Uusi Suomi 11.4.1952, ss. 1 & 6, muotok.

 

1953

 

Hakijan terveydentilan vaikutus ratkaisuun.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1953: No 6: 89─90.

 

Hur sökandens hälsotillstånd påverkar riskbedömningen.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1953: No 6: 73─74.

 

Kolerakesä 1853  ─ synkkä satavuotismuisto. 

Uusi Suomi 15.7.1953, ss. 1 & 6. 

 

Lääkäriolojen kehityksestä Helsingissä.

Helsingin Lääkärilehti 1953: 1: n:o 1: 1315, 24, muotok.

 

Suomen lääkärimitaleista.

Helsingin Lääkärilehti 1953: 1: n:o 3: 5461, 70, kuv.

 

Takaharjun parantolan perustaminen  Duodecim-seuran saavutus.

(Engl. selost. Takaharju Sanatorium founded by the Medical Society Duodecim.)

Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti 1953: 28: n:o 3: 101108.

 

Takaharjun parantolan syntyvaiheista.

Uusi Suomi 9.10.1953, ss. 1 & 8.

 

Vanhoja vakuutuslääketieteen käsityksiä.

Vakuutussanomia 1953: 50: N:o 11─12: 210─212. 

 

1954

 

Onni Autio †.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1954: No 5: 75, muotok.

 

Onni Autio †.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1954: No 5: 55, muotok.

 

Eero Hillbom 50-vuotias.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1954: No 9: 148, muotok.

 

Eero Hillbom 50 år.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1954: No 9: 108, muotok. 

 

J.G. Ingman eläkkeelle yli 37 toimivuoden jälkeen.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1954: No 12: 215, muotok. 

 

Direktör J.G. Ingman avgår med pension efter 37 år i bolaget.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1954: No 12: 154, muotok.

 

”Tohtori kaikkitietävä” [Frithiof Nevanlinna].

Suomalaisia puheita. Koonnut Tauno Karilas. WSOY, Porvoo–Helsinki. Porvoo 1954:327330.

 

1955

 

Alas romantiikan muistomerkit ─ kerrostaloja tilalle! Kaivopuiston Kalliolinna ja sen rakennuttaja, kamarineuvos Rabbe.

Suomen Kuvalehti 1955: n:o 39: 22─23, kuv., muotok.

 

Arkkipiispa Jaakko Tengström. Suomen henkilöhistoriallesen tutkimustyön alkuunpanijana.

Genos. Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja 1955: 26: 97103.

Helsinki 1956.

 

Henkivakuutuslääkärit koolla Ranskassa.

Keskinäisyys. Suomi-Yhtiön asiamiesjulkaisu 1955: 9: 182183, kuv.

 

Livförsäkringsläkarna har haft kongress i Frankrike.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1955: No 9: 130─131, kuv.           

 

Tohtori Jalmari Lydecken 80-vuotias.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1955: No 4: 64–65, muotok. 

 

Doktor Jalmari Lydecken 80 år.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1955: No 4: 48, muotok. 

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. I.

Keskinäisyys. Suomi-Yhtiön asiamiesjulkaisu 1955: N:o 12: 89.

 

Läkarens anvisningar för fältmännen.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1955: No 1–2: 9─10.


 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. II.

Keskinäisyys. Suomi-Yhtiön asiamiesjulkaisu 1955: N:o 3: 3940.

 

Läkarens anvisningar för fältmännen. II.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1955: No 3: 2930.

 

Lääkärin ohjeita hankintamiehille. III.

Keskinäisyys. Suomi-Yhtiön asiamiesjulkaisu 1955: N:o 5: 8990.

 

Läkarens anvisningar för fältmännen. III.

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1955: No 6: 86–87. 

 

Osvald Renkonen  osakunnan inspehtori vv. 192325.

(Juhla-Susj, Savolainen osakunta 1905 1955).

Susj 1955: 10: n:o 1: 1213, muotok.

 

Suomen henkilöhistorian alkuunpanija. [Jaakko Tengström].

Uusi Suomi 20.12.1955, s. 10. 

 

Vuosisadantakaista Savon kansaa.

Uusi Suomi 8.9.1955, s. 6. 

 

1956

 

Duodecim-seuran alkuaikojen aikaansaannoksista.

Terveydenhoitolehti 1956: 68: n:o 11: 263265.

 

Hjärtsjukdomarna och livförsäkring. (Förkortning.)

Samarbete. Liv-Suomis fältmannablad 1956: N:r 7–8: 109110, muotok.

 

Kalle Kulo 70-vuotias.

Vakuutussanomia 1956: 53: N:o 4: 70, muotok.

 

Kalle Kulo 70 år.

Försäkringstidning 1956: 22: N:o 4: 6162, muotok.

 

Lääkärien muistomerkkejä Helsingin vanhalla hautausmaalla.

Helsingin Lääkärilehti 1956: 4: n:o 3: 7081.

 

Antti Lönnbohm-Mustonen   ”Nuori sielu”.

Uusi Suomi 29.6.1956, ss. 1 & 6.  

 

Piirteitä Suomen lääkärien aikakauskirjasarjojen vaiheista.

(Engl. otsikko Some Features of the Development of Medical Periodicals in Finland).

Suomen Lääkärilehti 1956: 11: n:o 1: 716.

 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 18811956. Seitsemänkymmentäviisivuotishistoria ja jäsenmatrikkeli.

Helsinki 1956, 212 s., kuv.

 

Sydänsairaudet ja henkivakuutus. (Lyhennelmä.)

Keskinäisyys. Suomi-Yhtiön asiamiesjulkaisu 1956: N:o 7–8: 149150, muotok.

 

Matti Äyräpää aloitteiden mies.

Aesculapius 1956: 4: n:o 6: 68, muotok.

 

1957

 

Arkkiatrin arvonimestä. Aesculapius 1957: 5: n:o 5: 67.

 

Matti Äyräpää, Duodecim-seuran perustaja.

Duodecim 1957: 73: 57.

 

Suomalaisen almanakan lääketieteellistä kirjoituksista.

Suomen Almanakan Juhlakirja, 97106. Helsinki 1957.

 

Suomen arkkiatrit.

Helsingin Lääkärilehti 1957: 5: n:o 4: 114123.

 

Tietoja Suomen lääkärikunnasta sata vuotta sitten.

Menneiltä ajoilta I.

Aesculapius 1957: 5: n:o 6: 1213.

 

1958

 

Herman Frithiof Antell lääkäri ja lahjoittaja.

Helsingin Lääkärilehti 1958: 6: n:o 4: 97105, kuv.

 

Helsinki kongressikaupunkina v. 1902.

Uusi Suomi 5.9.1958, s. 6, kuv.

 

Turo Niemi 50-vuotias.

Vakuutussanomia 1958: 55: N:o 4: 103, muotok. 

 

Turo Niemi 50 år.

Försäkringstidning 1958: 24: Nr 4: 102, muotok.  

 

Rapport sur l' assurabilite des maladies mentales. Huitieme Conference Internationale Concernant l'Assurance sur la Vie des Risques Aggraves Helsinki 24 et 25 Juin 1958.

Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma. Helsinki 1958: 114117.

 

Risk Appraisal of Emphysema Pulmonum and Bronchiectasis in Finland. Huitieme Conference Internationale Concernant l'Assurance sur la Vie des Risques Aggraves Helsinki 24 et 25 Juin 1958.

Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma. Helsinki 1958: 118─121. 

 

Sadan vuoden takainen saunasota.

Menneiltä ajoilta III

Aesculapius 1958: 6: n:o 5: 1822, kuv.

 

Suomen lääkärien viroista ja oloista sata vuotta sitten.

Menneiltä ajoilta II.

Aesculapius 1958: 6: n:o 2: 1214, kuv.

 

Suomen lääkärikunnan matrikkeleista.

Suomen lääkärit  1957 Finlands läkare, ss. IXXXVII.

Porvoo 1958.

 

Ökningen av människans livslängd och livförsäkringen.

(Efter ett föredrag vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbunds årsmöte 25/2 1958)

Nordisk Försäkringstidskrift. Utgiven av Forsikringsforeningen i København  Försäkringsföreningen i Finland  Den Norske Forsikringsforeningen  Svenska Försäkringsföreningen och Försäkringssällskapet i Göteborg, 1958: 38: 218222.

 

1959

 

Helsingin Sanitas-sairaalan vaiheista (19061940).

Helsingin Lääkärilehti 1959: 7: n:o 3: 6772, kuv.

 

Aksel August Granfelt. Erään lääketieteen lisensiaatin epätavallinen elämä.

Helsingin Lääkärilehti 1959: 7: n:o 4: 99104, kuv.

 

Väinö Grönholm (1868–1936). Aesculapius 1959: 7: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Tohtori Jalmari Lydecken †.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1959: N:o 11: 195, muotok. 

 

Doktor Jalmari Lydecken †.

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad 1959: Nr: 11: 149, muotok. 

 

Elias Lönnrot (1802–1884). Aesculapius 1959: 7: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Thure William Möller (1859–1937). Aesculapuis 1959: 7: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Onko ihminen oman onnensa seppä? Lääkärillä puheenvuoro.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamieslehti 1959: N:o 1─2: 8─9, kuv., muotok. 

 

Är människan sin egen lyckas smed?

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad 1959: Nr 1–2: 9─10, muotok.

 

Sairaudet eivät ole menettäneet merkitystään!

Lääkärillä on puheenvuoro.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1959: N:o 12: 219220, kuv.

 

Sjukdomarna har inte ännu mist sin betydelse!

Läkaren har ordet.

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad 1959: Nr 12: 165166, kuv.

 

Ernst Edvard Sundvik (1849–1918). Aesculapius 1959: 7: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.) muotok.  

 

Theodor Waldemar Tallqvist (1872–1927). Aesculapius 1959: 7: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Robert Adolf Armand Tigerstedt (1853–1923). Aesculapius 1959: 7: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

1960

 

Bör riskbedömningen liberaliseras och premiedifferentieringen förenklas?

Förhandlingsämne 4.

XIII Nordiska Livförsäkringskongressen i Stockholm 1960.

Stockholm 1960, 1623.

 

Axel Carl Magnus Cedercreutz (1873–1946). Aesculapius 1960: 8: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Jakob August Estlander (1831–1881). Aesculapius 1960: 8: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Otto Edvard August Hjelt (1823–1913). Aesculapius 1960: 8: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Professori Martti Kaila 60-vuotias.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamiesjulkaisu 1960: N:o 12: 23, muotok.

 

Professor Martti Kaila 60 år.

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad 1960: Nr 12: 23, muotok.

 

Laimi Lovisa Leidenius (1877–1938). Aesculapius 1960: 8: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Kirjaharvinaisuus ja sen tekijä Walter Parviainen ─ lääkäri ja liikemies.

Helsingin Lääkärilehti 1960: 8: n:o 4: 109114, kuv.

 

Mistä syystä ja miten Suomen lääkäriliitto perustettiin.

Suomen Lääkärilehti 1960: 15: n:o 8: 409414.

 

Werner Osvald Renkonen (Streng) (1872–1951). Aesculapius 1960: 8: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Savolainen talonpoika variolan vastustajana. Runoratsulla rokkoa päin.

Menneiltä ajoilta IV.

Aesculapius 1960: 8: n:o 2: 1721.

 

Julius Ossian Schauman (1862–1922). Aesculapius 1960: 8: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

1961

 

Yrjö Elias Airila (1887–1949). Aesculapius 1961: 9: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Duodecim-seuran täyttäessä 80 vuotta.

Duodecim 1961: 77: 789790.

 

Otto Ingemar Engström (1853–1919). Aesculapius 1961: 9: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Henkivakuutuslääkärit tutkivat elämänennusteita Portugalissa pidetyssä kongressissa. 

Vakuutussanomat 1961: 58: 169170, kuv.

 

Livförsäkringsläkare på internationell kongress i Lissabon.

Försäkringstidning 1961: 27: Nr 67: 149150, kuv.

 

Israel Hwasser (1790–1860). Aesculapius 1961: 9: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Immanuel Ilmoni (1797–1856). Aesculapius 1961: 9: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Juho Jaakko Karvonen (1863–1943). Aesculapius 1961: 9: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Lääketieteellinen tutkimus Suomessa.

Oma Maa 9. syyskuu. Porvoo 1961, 413423, kuv., muotok.

 

Lääkärit porvarissäädyn valtiopäivämiehinä vv. 18721906.

Helsingin Lääkärilehti 1961: 9: n:o 5: 142151, muotok.

 

Matthias Akiander ja hänen paimenmuistonsa käsikirjoitus.

Genos 1961: 32: 93102, muotok.

Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja. Turku 1962.

 

Nylanderit. Kertoelmaa kolmen lääkäriveljeksen vaiheista ja Nylanderin reagenssista.

Menneiltä ajoilta V.

Aesculapius 1961: 9: n:o 7: 411, kuv., muotok.

 

Maximus Widekind af Schultén (1847–1899). Aesculapius 1961: 9: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Suomen ja suomalaisten osuus v. 1808 perustetun Ruotsin Lääkäriseuran (Svenska Läkaresällskapet) ensi vaiheessa.

Duodecim 1961: 77: 793800, kuv.

 

Suomen Vakuutusyhdistyksen 50-vuotishistoriikki.

Vakuutussanomat 1961: 58: N:o 5: 110─111. (Kirjanselostus) 

 

Försäkringsföreningens i Finland 50 årshistorik. 

Försäkringstidning 1961: 27: Nr 8: 180181. (Kirjanselostus) 

 

Taasko uusi yhdistys?

Helsingin Lääkärilehti 1961: 9: n:o 2: 3334.

 

Seth Edvin Wichmann (1885–1939). Aesculapius 1961: 9: n:o 8, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Matti Anselm Äyräpää (1852–1928). Aesculapius 1961: 9: n:o 7, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

1962

 

Evert Julius Bonsdorff (1810─1898).

Aesculapius 1962: 10: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Robert Otto Fredrik Ehrström (1874─1956).

Aesculapius 1962: 10: n:o 7, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Richard Wilhelm Gottlieb Faltin (1867─1952).

Aesculapius 1962: 10: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Carl Wilhelm Fontell. Vuosisadan takainen Pietarsaaren merkkimies.

Menneiltä ajoilta VI.

Aesculapius 1962: 10: n:o 5: 1118, kuv., kartt.

 

Arthur Edvard af Forselles (1864─1953).

Aesculapius 1962: 10: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Hannu Gabriel Haahti (1895─1953).

Aesculapius 1962: 10: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Ernst Alexander Homén (1851─1926).

Aesculapius 1962: 10: n:o 8, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Lääkärit aatelissäädyn edusmiehinä valtiopäivillä vv. 18631906 ynnä muutama sana muittenkin säätyjen lääkäriedustajista.

Helsingin Lääkärilehti 1962: 10: n:o 5: 161174, kuv.

 

Johan Wilhelm Runeberg (1843─1918).

Aesculapius 1962: 10: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Nils Abraham af Ursin (1785─1851).

Aesculapius 1962: 10: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

1963

 

Död, sjukdom och Liv-Suomi.

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad. 5/1963: 74─75.

 

Kuolema, sairaus ja Suomi-yhtiö.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamieslehti 1963: n:o 5: 8889.

 

Lars Isak Ahlstubbe. Lauantaiseuran mies Lappeenrannan piirilääkärinä.

Menneiltä ajoilta VII.

Aesculapius 1963: 11: n:o 56: 917, kuv., kartt.

 

Yrjö Henrik Kajava (1884–1929). Aesculapius 1963: 11: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Frans Ali Bruno Krogius (1864–1939). Aesculapius 1963: 11: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Per Edvin Alfred Nylander (1897–1955). Aesculapius 1963: 11: n:o 7, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Paavo Werner Pirilä (1883–1957). Aesculapius 1963: 11: n:o 5–6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Mauno Rauramo (1885–1950). Aesculapius 1963: 11: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Fredrik Saltzman (1839–1914). Aesculapius 1963: 11: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Seilin hospitaali in memoriam.

Lääkeuutiset 1963/2: N:o 66: 1011, kuv.

 

Suomen lääkäreistä 1800-luvulla.

Suomen lääkärit 1962 Finlands läkare.

Helsinki 1963, s. XXIIIXXXVIII.

 

Suomen lääkärimitaleista II 19531963.

Helsingin Lääkärilehti 1963: 11: n:o 4: 119129, kuv.

 

Carl Christian Oskar Robert Tigerstedt (1882–1930). Aesculapius 1963: 11: n:o 8, kansisivu 2

(1 s.), muotok.

 

1964

 

Hjalmar Gabriel von Bonsdorff (1858─1932).

Aesculapius 1964: 12: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Simo Antero Brofeldt (1892─1942).

Aesculapius 1964: 12: n:o 7, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Duodecim-seuran kunniapuheenjohtajan, arkkiatri J. J. Karvosen syntymästä kulunut sata vuotta.

Duodecim 1964: 80: 610, muotok.

 

Duodecimin ja instrumentariumin yhteiseltä taipaleelta.

IM-uutiset. Instrumentarium - Merivaara - Metalliteos. 2 syyskuu 1964, ss. 1011, muotok.

 

Karl Hedman. Vaasalainen lääkäri ja keräilijä.

Menneiltä ajoilta VIII.

Aesculapius 1964: 12: n:o 5: 815, kuv., muotok.

 

Karl Gustaf (Gösta) Johan Idman (1865─1946).

Aesculapius 1964: 12: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Sophie Mannerheim.

Epione. Tidskrift utgiven av Sjuksköterskeföreningen i Finland. Suomen Sairaanhoitajayhdistyksen Aikakauslehti 1964: 57: n:o 1: 1718, & 1964: 57: n:o 2: 4044.

 

Röntgenistä ja röntgen -käsitteistä.

Helsingin Lääkärilehti 1964: 12: n:o 5: 147153, muotok., kartt.

 

Arno Saxén (1895─1952).

Aesculapius 1964: 12: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Takaharjun tuberkuloosiparantolan toiminta päättyi.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamieslehti 1964: n:o 7–8: 134135, kuv.

 

Takaharju tuberkulossanatorium upphörde med sin verksamhet.

Samarbete. Liv-Suomis ombudsblad. 1964: 78: 8687, kuv.

 

Selim Osvald Wasastjerna (18311917).

Aesculapius 1964: 12: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Knut Felix von Willebrand (18141893).

Aesculapius 1964: 12: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

1965

 

Aikakauskirja Duodecimin 80-vuotisen taipaleen vaiheilta.

Duodecim 1965: 81: 1116.

(Julkaistu myös kirjassa: Tusinasta tuhansiksi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 18811981. Vammala 1981, s. 299306.

 

Cointran konferenssi kesällä 1965.

Vajaakelpoisten vastuiden puntarointia Kööpenhaminassa.

Vakuutussanomat 1965: 62: n:o 8: 236237, kuv.

[COINTRA, Conference International des Risques Aggravés]

 

Cointra-konferensen sommaren 1965. Särrisker dryftades i Köpenhamn.

Försäkringstidning 1965: 30: n:r 8: 217, kuv.

 

Die Bedeutung der Ärzte Zacharias Topelius und Elias Lönnrot für die volkskundliche Forschung in Finnland.

Berliner Medizin 1965: 16: 916918, muotok.

 

Hugo Östen Leonard Holsti (1850─1918).

Aesculapius 1965: 13: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Östen Nikolai Holsti (1887─1952).

Aesculapius 1965: 13: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Tauno Emil Mikael Kalima (1881─1951).

Aesculapius 1965: 13: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Kirurgie magistrarna i Finland på 1800-talet.

Masters of surgery in Finland in the 19th century.

Nordisk Medicin 1965: 74: 11571160.

Myös: Medicinhistorisk Årsbok, Stockholm 1965, Kirjoitus n:o 7, 13 s.

 

Wilhelm Pipping (1854─1926).

Aesculapius 1965: 13: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Suomen 1800-luvun kirurgian maistereista.

Duodecim 1965: 81: 5060

 

Lauri Arvo Tanner (1890─1950).

Aesculapius 1965: 13: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Zachris Topelius vanhempi. Uudenkaarlepyyn runohenkinen lääkäri.

Menneiltä ajoilta IX.

Aesculapius 1965: 13: n:o 5: 413, kuv.

 

Karl Reinhold Wahlfors (1848─1929).

Aesculapius 1965: 13: n:o 5, kansisivu 2 (1 s), muotok.

 

Wieweit halten die Ärzte es für zweckmässig, die Einschätzung der erhöhten Risken zu differenzieren?

Cointra, 10eme Conference Internationale. Copenhagen 911 Juin. Copenhagen 1965: 359─361.

 

Arvo Ylppö, Elämäni pienten ja suurten parissa. WSOY, Porvoo 1964, 425 s.

Duodecim 1965: 81: 724─726. (Kirjanselostus)

 

1966

 

Harry Kaarlo Adolf Castrén (1891─1942).

Aesculapius 1966: 14: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Causes of Death Yesterday and Today. Insurance in Finland.

Finnish Insurance information centre 1966: n:o 1: 68, muotok.

 

Väinö David Lassila (1896─1939).

Aesculapius 1966: 14: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Carl Nyberg (1879─1943).

Aesculapius 1966: 14: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Johan Agapetus Törngren (1772─1859).

Aesculapius 1966: 14: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Om Zacharias Topelius d.ä. och Elias Lönnrot två läkare och runosamlare.

(Engl. lyh. Zacharias Topelius the Elder and Elias Lönnrot   Two Doctors Who Collected Runes.)

Medicinhistorisk årsbok. Yearbook of the Medical-Historical Museum Stockholm 1966: kirjoitus n:o 20, 8 s. Engl. lyh. 3031.

 

1967

 

Frans Josef von Becker (18231890).

Aesculapius 1967: 15: n:o 2. kansisivu 2 (1 s.), muotok

 

Gösta Becker (1890─1949).

Aesculapius 1964: 12: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotokuva

 

Ernst Westerlund. ”Enköpingin kuningas”.

Menneiltä ajoilta X.

Aesculapius 1967: 15: n:o 1: 413, kuv.

 

Kaarlo Yrjö Agathon Meurman .[1888–1960].

Aesculapius 1967: 15: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Muistelmia Orionin alkuajoilta.

Aesculapius 1967: 15: n:o 5: 144148, kuv.

 

Muistelmia Orionin alkuajoilta.

Galenos 1967: 11: No 3: 711, kuv., muotok.

 

Muistelmia Orionin alkuajoilta.

Lääketehdas Orion Oy 19171967.

Vammala 1967, ss. 41 52.

 

Lääketehdas Orion Oy 19171967. Orion-Regulus Vaiheita puolen vuosisadan ajalta.

Vammala 1967, 227 s., kuv.

 

Karl Alarik Rikala (1875─1957).

Aesculapius 1967: 15: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Birger Runeberg (1875─1938).

Aesculapius 1966: 14: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Sten Edvard Sjöman (1805─1843).

Aesculapius 1967: 15: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Aarno Snellman (1893─1964).

Aesculapius 1967: 15: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Sukututkimusseuran perustajan Eeli Granit-Iloniemen syntymästä kulunut 100 vuotta.

Genos. Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja 1967: 38: 1319

 

Arvo Emil Vesa (1894─1946).

Aesculapius 1967: 15: n:o 3,  kansisivu 2 (1 s.), muotok. 

 

1968

 

Lars Wilhelm Fagerlund. Lääkäri ja maaherra historioitsijana.

Menneiltä ajoilta XII.

Aesculapius 1968: 16: n:o 6: 168176, kuv., muotok., värikuv.

 

Rosén, Ragnar, Heiniö, Paavo, Soininen, Gunnar & Unkila Enni, toimittajat.

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia.

Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 19.

Helsinki 1968, IV, 709 s.

 

Helsingin sairaalaoloista ennen kunnallisen sairaalalaitoksen syntyä.

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia.

Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 19.

Helsinki 1968, 313.

 

Professori Eero Hillbom 30 vuotta yhtiön palveluksessa.

Keskinäisyys. Suomi-yhtiön asiamieslehti 1968: n:o 3: 29, muotok.

 

Martti Lindfors. Piirilääkäri ja aatteiden mies.

Menneiltä ajoilta XI.

Aesculapius 1968: 16: n:o 1: 1319, kuv., muotok.

 

Woldemar Lojander (1895─1963).

Aesculapius 1968: 16: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Alexander von Nordmann (1803─1866).

Aesculapius 1968: 16: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Johan Fredrik Wallenius (17651836)

Aesculapius 1968: 16: n:o 1 kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Axel Leonard Wallgren (1896─1946).

Aesculapius 1968: 16: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Ivar Wallgren (1891─1964).

Aesculapius 1968: 16: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Georg Willehad von Wendt (1876─1954).

Aesculapius 1968: 16: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Lääkärin elämäntaipaleelta. J. K. Klemola. WSOY, Porvoo 1966. 342 s.

Duodecim 1968: 84: 1135─1136. (Kirjanselostus)

 

Turun lääninsairaalan vaiheita I ja II. A. R. Klossner. I (1756–1856) Turku 1956, II (1857–1957) Turku 1967. 163 + 337 s.

Duodecim 1968: 84: 11361138. (Kirjanselostus)          

 

1969

 

The development of the decision rules for substandard risks and decisionmaking.

A separate edition of the book ”Reinsurance Company Varma 1919 1969. Helsinki 1969, 16 s.

 

Ernst Hjalmar Ehrnrooth (1871─1950).

Aesculapius 1969: 17: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Arvo Rafael Elfving (1886–1969).

Aesculapius 1969: 17: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Lars Wilhelm Fagerlund. Läkaren och landshövdingen som historiker.

(Engl.lyh. Lars Wilhelm Fagerlund: The Doctor and the Provincial Governor as Historian.)

Nordisk Medicinhistorisk årsbok. Yearbook of the Museum of Medical History, Stockholm 1969: 145–153, 187, kuv.

 

Hällström, Itä-Suomen lääkäridynastia 1800-luvun lopulla.

Menneiltä ajoilta XIII.

Aesculapius 1969: 17: n:o 6: 160170, kuv., muotok., kartt.

 

Juuso Jalo Teofilus Kivimäki [1893–1969].

Aesculapius 1969: 17: n:o 6, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Martti Joili Mustakallio [1891–1968].

Aesculapius 1969: 17: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Paavo Eevertti Simola (1902─1961).

Aesculapius 1969: 17: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Mauno Viktor Vannas (1891─1964).

Aesculapius 1969: 17: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Steg för steg ─ en självbiografi. Nanna Svartz. Albert Bonnier, Stockholm 1968, 257 s.

Duodecim 1969: 85: 14101411. (Kirjanselostus)

 

1970

 

Rosén, Ragnar, Heiniö, Paavo, Soininen, Gunnar & Unkila, Enni, toimittajat.

Historik över Helsingfors stads kommunala sjukhusväsen.

Helsingfors stads publikationer nr 19.

Helsingfors 1970 IV, 719 s.

 

A survey of hospital conditions in Helsinki before the existence of municipial hospitals.

Teoksessa: History of the municipal hospitals of the city of Helsinki. An abridgement of the original work: Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia. Helsinki 1970, 3–4.

 

Woldemar Backman, Uudenkaarlepyyn professori. Menneiltä ajoilta XIV.

Aesculapius 1970: 18: n:o 2: 6069, kuv., muotok., kartt.

 

Eino Elovainio [1897–1974].

Aesculapius 1970: 18: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Galleria Academica Medicorum.

Lääketehdas Orion Oy. Helsinki 1970. 158 s., muotok.

 

Göran Hjelmman (1898─1969).

Aesculapius 1970: 18: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Eeva Ottila Jalavisto (1909─1966).

Aesculapius 1970: 18: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Wille Kaipainen [1918–2006].

Aesculapius 1970: 18: n:o 6, kansisivu 1 (1 s.), muotok.

 

Om sjukhusförhållandena i Helsingfors före det kommunala sjukhusväsendets uppkomst.

Historik över Helsingfors stads kommunala sjukhusväsen.

Helsingfors stads publikationer nr 19.

Helsingfors 1970, 113.

 

Väinö Ilmari Seiro (1895─1968).

Aesculapius 1970: 18: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Sosiaalilääketieteellisiä näkemyksiä sadan vuoden takaisen Savon oloista. Menneiltä ajoilta XV. Aesculapius 1970: 18: n:o 6: 188197, kuv., kartt.

 

1971

 

Ernst Ehrnrothin syntymästä sata vuotta.

Helsingin Lääkärilehti 1971: 19: n:o 3: 5659.

 

Erkki Klemola [1910–2006].

Aesculapius 1971: 19: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Tauno Laes [1907–1888].

Aesculapius 1971: 19: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Lääketieteen historian ystäväin yhdistyksen kymmenvuotistaipaleelta.

Suomen Lääkärilehti 1971: 26: 18901893.

 

Medicinhistoriska föreningen i Finland tio år.

(Engl. lyh. The First Ten Years of the Finnish Medicohistorical Association.)

Nordisk Medicinhistorisk årsbok. Yearbook of the Museum of Medical History, Stockholm 1971: 245251, 299.

 

Patient och läkare på 1700- och 1800-talen.

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1971: 115117.

 

Heikki Pitkänen [1902–1978].

Aesculapius 1971: 19: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Pekka Somer [1907–1994].

Aesculapius 1971: 19: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.  

 

Aarne Olavi Valle [1902–1983].

Aesculapius 1971: 19: n:o 1, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Muistelmia. Toivo Olin. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1970. 235 s.

Duodecim 1971: 87: 747─748. (Kirjanselostus)  

 

1972

 

Per-Erik Aschan [1896–1976].

Aesculapius 1972: 20: n:o 2, kansisivu 2, (1 s.), muotok.

 

Johannes Heinonen [1892–1982].

Aesculapius 1972: 20: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Carl-August Hernberg [1909–1997].

Aesculapius 1972: 20: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Erkki Jäämeri [1909–1992].

Aesculapius 1972: 20: n:o 5, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Pauli Merikallio [1903–1996].

Aesculapius 1972: 20: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Ferdinand von Wahlberg.  Lääkäri soturi kirjailija.

Menneiltä ajoilta XVI. Aesculapius 1972: 20: n:o 1: 412, kuv., muotok.

 

Ferdinand von Wahlberg. Läkaren-Krigaren-Författaren. (Engl. lyh. Ferdinand von Wahlberg. Doctor, Soldier and Author. Nordisk Medicinhistorisk Årsbok 1972: 166─173, 224., kuv. 

 

Pohjois-Savon sadan vuoden takaisista lääkintäoloista. Menneiltä ajoilta XVII. Aesculapius 1972: 20: n:o 5: 132140, kuv., kartt.

 

1973

 

Kalervo Airaksinen [1912–1985].

Aesculapius 1973: 21: n:o 3, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

 

Olof Biström [1913–1999].

Aesculapius 1973: 21: n:o 4, kansisivu 2 (1 s.), muotokuva

 

Birger Holmstén [1911–2003].

Aesculapius 1973: 21: n:o 2, kansisivu 2 (1 s.), muotok.

                     

Gunnar Soininen [1904–1973].

Aesculapius 1973: 21: n:o 5, toinen kansisivu, muotok. (G.S.†)

 

1974

 

Ernst Viktor Knape. Lääkäri ja Runoilija Kokkolasta. Menneiltä ajoilta XVIII.

Aesculapius 1974: 22: N:o 1: 4─8, kuv., muotok. (G.S. †)

 

Provinsialläkarnas gamla årsberättelser som medicinhistoriska dokument.

Dansk medicinhistorisk årbog 1973. Utgivet af Dansk medicinsk-historisk Selskab  Medicinsk Historisk Selskab på Fyn Jydsk medicinhistorisk Selskab  Medicinsk-historisk Museum, København. Odense 1974: 274─281.  (G.S. †)

 

 

 

2. HAKUSANAT

Otavan Isossa Tietosanakirjassa 1930-luvulla ja Otavan Isossa Tietosanakirjassa (Encyclopaedia Fennica) 1960-luvulla

 

Gunnar Soinisen, (ent. Johnsson) kirjoittamia hakusanoja sisältyy sekä 1930-luvulla, että 1960-luvulla julkaistuihin Otavan Ison Tietosanakirjan osiin.

 

Otavan Iso Tietosanakirja (vuosina 1930–1939)

 

Duodecim.

Iso Tietosanakirja. II osa. Berylli─Edmund. Helsinki 1931, palstat 1300─1301.  (G.J.)

 

Elfving, Peter (1677─1726), lääkäri.

Iso Tietosanakirja III osa, Edom─Gotthelf. Helsinki 1932, palstat 147─148. (G.J.)

 

Fagerlund, Lars Wilhelm (s. 26.10.1852), lääkäri.

Iso Tietosanakirja III osa. Edom─Gotthelf. Helsinki 1932, palstat 656─657, muotok. (G.J.)

 

Fysiologus.

Iso Tietosanakirja III osa. Edom─Gotthelf. Helsinki 1932, palsta 1066. (G.J.)

 

Gadelius, Bror Edvard (s. 1862), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja III osa, Edom─Gotthelf. Helsinki 1932, palsta 1081. (G.J.)

 

Gadelius, Erik (1778─1827), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja III osa. Edom─Gotthelf. Helsinki 1932, palsta 1081. (G.J.)

 

Haartman, Carl Daniel von, (s. 5 toukok. 1792 Turussa, k. 15 elok. 1877 Piikkiössä), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa, Gottlund─ Ihmels. Helsinki 1932, palstat 206─207, muotok. (G.J.)

 

Haartman, Carl Frans Gabriel von (s. 8 jouluk. 1819 Turussa, k. 1.toukok. 1888 Sveitsissä), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palsta 207. (G.J.)

 

Haartman,Gabriel Erik von, (s. 9 maalisk. 1757 Nauvossa, k. 2 elok. 1815 Turussa), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palsta 207─208, muotok. (G.J.)

 

Haartman, Johan nuor. (s. 19 syysk. 1725 Paimiossa, k. 29 jouluk. 1787 Turussa), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa, Gottlund–Ihmels. Helsinki 1932, palstat 208─209. (G.J.)

 

Hippokrates Suuri (n.460─377 e.Kr) kuuluisa kreikk. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palstat 902─903. (G.J.)

 

Hjelt, Otto Edvard August. (s. 18 huhtik. 1823 Turussa, k. 13 kesäk. 1913 Tuusulassa), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palstat 941─942, muotok. (G.J.)

 

Huss, Magnus (1807─90), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IVosa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palstat 11361137. (G.J.)

 

Hwasser, Israel, (s. 17 syysk. 1790 Älvkarlebyssä Uplannissa, k. 11 toukok. 1860 Upsalassa), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IV osa. Gottlund─Ihmels. Helsinki 1932, palstat 1149─1150, muotok. (G.J.)

 

Ilmoni, Immanuel (1797 1856), lääkäri.

Iso Tietosanakirja V osa. Ihminen─Kansallisfilosofia. Helsinki 1933, palsta 140. (G.J.)

 

Karoliininen instituutti.

Iso Tietosanakirja VI osa. Kansallishenki─Kouko. Helsinki 1934, palsta 169. (G.J.)

 

Karvonen, Juho Jaakko (s. 1863), lääkäri.

Iso Tietosanakirja VI osa. Kansallishenki─Kouko. Helsinki 1934, palsta 210, muotok. (G.J.)

 

Kolster, Karl Rudolf Fredrik (1865─1918), lääkäri.

Iso Tietosanakirja VI osa. Kansallishenki─Kouko. Helsinki 1934, palsta 1134. (G.J.)

 

Kraepelin, Emil (1856─1926), saks. psykiatri.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palsta 20. (G.J.)

 

Kretschmer, Ernst (s. 1888), saks. psykiatri.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palsta 100. (G.J.)

 

Kunnanlääkäri.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palsta 289. (G.J.)

 

Kunnansairaala.

Iso Tietosanakirja. VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palsta 290. (G.J.)

 

Leukemia.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palsta 1105. (G.J.)

 

Leukosytoosi.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palstat 1106─1107. (G.J.)

 

Lihasten taudit.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palstat 1172─1173. (G.J.)

 

Liikalihavuus.

Iso Tietosanakirja VII osa. Koulu─Lokit. Helsinki 1934, palstat 1175─1176. (G.J.)

 

Lyijymyrkytys.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 189─190. (G.S.)

 

Lymfogranulomatoosi.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 194. (G.S.)

 

Lääketiede.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 253─257. (G.S.)

 

Lääkintöhallitus.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 262. (G.S.)

 

Lääkintölainoppi.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 262─263. (G.S.)

 

Lääkintölaitos.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 263. (G.S.)

 

Lääkäri.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 263─264. (G.S.)

 

Lääkärikirja.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 263─264. (G.S.)

 

Lääkärintarkastus.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 264. (G.S.)

 

Lääkärintodistus.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 264─265. (G.S.)

 

Lääkärinvakuutus.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 265. (G.S.)

 

Lääkärinvala ks. Lääkärinvakuutus.

 

Lääninlääkäri.

Iso Tietosanakirja. Täydennysosa I. A─Maaliskuu. Keuruu 1937, palsta 1579. (G.S.)

 

Lääninsairaala.

Iso Tietosanakirja. VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 267─268. (G.S.)

 

Maksasirroosi ks. Maksataudit.

 

Maksataudit.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 558─ 559. (G.S.)

 

Maksatulehdus ks. Maksataudit

 

Malgaigne, Joseph François (1806─65), ransk. kirurgi.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 574. (G.S.)

 

Mannerheim, Eva Charlotta Lovisa Sophie, (s. 21 jouluk. 1863 Helsingissä, k. siellä 9 tammik. 1928), vapaaheratar, sairaanhoitajatar.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 625─626, muotok. (G.S.)

 

Matotauti.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 763. (G.S.)

 

Mayo, Charles Horace, (synt. 1865), amer. kirurgi.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 793. (G.S.)

 

Meritauti.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 922. (G.S.)

 

Mesmer, Franz Anton (1734─1815), itäv. lääkäri.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 941. (G.S.)

 

Migreeni.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palstat 1066─1067. (G.S.)

 

Moksa.

Iso Tietosanakirja VIII osa. Lokki─Mustola. Helsinki 1935, palsta 1166. (G.S.)

 

Myksödeemi.

Iso Tietosanakirja  IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 38. (G.S.)

 

Müller, Friedrich von (s. 1858), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 39─40. (G.S.)

 

Möbius, Paul (1853 1907), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 102. (G.S.)

 

Norsutauti.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 426. (G.S.)

 

Nuorentaminen.

Iso Tietosanakirja  IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 465, kuv. (G.S.)

 

Nälkä.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 511. (G.S.)

 

Nälkätaudit.

Iso Tietosanakirja IX osa, Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 512. (G.S.)

 

Oker-Blom, Maximilian (Max) Ernst Gustaf (1863─1917), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 588. (G.S.)

 

Orraeus, Gustaf (1738─1811), lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 729. (G.S.)

 

Papatacikuume.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palstat 1017─1018. (G.S.)

 

Papukaijatauti.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1044. (G.S.)

 

Paracelsus (1493–1541), oikeastaan Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, sveits. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─ Pielisjärvi. Helsinki 1935, palstat 1047─1048, muotok. (G.S.)

 

Paratyyfus.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1065. (G.S. & R.Sts.)

 

Paré, Ambroise (1510─90), ransk. kirurgi.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1066. (G.S.)

 

Parkinsonin tauti. (Paralysis agitans).

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1081. (G.S.)

 

Pernarutto.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen─Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1243. ( R.Sts & G.S.)

 

Petersen, Jacob Julius (1840─1912), tansk lääkäri ja historijoitsija.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1311. (G.S.)

 

Pettenkofer, Max von (1818─1901) saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja IX osa. Mustonen–Pielisjärvi. Helsinki 1935, palsta 1329. (G.S.)

 

Piirilääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte–Renovoida. Helsinki 1936, palsta 42.  (G.S.)

 

Pinel, Philippe (1755 ─1826) ransk. lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa.  Piemonte─Renovoida.Helsinki 1936, palsta 79. (G.S.)

 

Pipping, Joachim Wilhelm (1818─58) lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 88. (G.S.)

 

Pipping, Wilhelm (s. 26 kesäk. 1854 Helsingissä, k. siellä 13 maalisk. 1926), lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 89, muotok. (G.S.)

 

Pippingsköld, Josef (s. 5 toukok. 1760 Turussa, k. siellä 26 helmik. 1815), lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 89─90, muotok. (G.S.)

 

Pippingsköld, Josef Adam Joachim (s. 5. marrask. 1825 Lemussa, k. 12. maalisk. 1829 Helsingissä), lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 90, muotok. (G.S.)

 

Pirogov, Nikolai Ivanovitš (1810–81) ven. lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 97, kuva. (G.S.)

 

Pneumonokonioosit.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 173. (G.S.)

 

Politzer, Adam (1835–1920) itäv. kuuluisa korvalääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa, Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 235. (G.S.)

 

Puku... terveyden kannalta.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 557. (G.S.)

 

Punatauti.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 599. (G.S.)

 

Priessnitz, Vincenz (1799─1851), itäv. luonnonparantaja.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 447. (G.S.)

 

Purkyn  (Purkinje), Johannes Evangelista (1787─1869), tšekk. lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palstat 666─667. (G.S.)

 

Rahina.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 977. (G.S.)

 

Rahvaanlääkitys.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 981. (G.S.)

 

Rancken, Dodo Emil Arthur (1872─1935).

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 1036. (G.S.)

 

ReijoWaara, Karl Konrad (s. 1835), alk. Relander, lääkäri.

Iso Tietosanakirja X osa. Piemonte─Renovoida. Helsinki 1936, palsta 1300. (G.S.)

 

Retzius, Anders Adolf (1796─1860), ruots. anatoomi ja antropologi.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 23, muotok. (G.S.)

 

Retzius, Magnus Gustaf (1842–1919), ruots. anatoomi ja antropologi.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 23─24. (G.S.)

 

Rhazes, Rhases, Razes (865–925), oik. Abû Bekr Muhammed ben Zakarîjâ ar-Râzi, persialaissyntyinen arab. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 45. (G.S.)

 

Risatauti.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 159─160. (G.S.)

 

Ross, Sir Ronald (1857–1932), engl. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 332─333, muotok. (G.S.)

 

Runeberg, Johan Wilhelm (s. 8 helmik. 1843 Porvoossa, k. 3 tammik. 1918 Helsingissä), lääkäri. Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 415─416, muotok. (G.S.)

 

Rutto.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 523─524. (G.S.)

 

Ruuansulatushäiriö.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 527. (G.S.)

 

Saelan, Anders Thiodolf  (s. 20 marrask. 1834 Lappeenranassa, k. 24 kesäk. 1921 Helsingissä), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 649─650, muotok. (G.S.)

 

Sairaala.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 702─704. (G.S.)

 

Sairaalalääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 704. (G.S.)

 

Sairaanhoitajatar.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 704─706. (G.S.)

 

Sairaanhoito.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 707, 4 kuvaliitettä palstojen 704 ─705 välissä. (G.S.)

 

Sairaskertomus.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 708─709. (G.S.)

 

Sairasvuode.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 710─711. (G.S.)

 

Sairaus.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutied. Helsinki 1936, palsta 711. (G.S.)

 

Sairaustilasto.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palstat 711─712. (G.S.)

 

Salpêtrière, La.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist–Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 843. (G.S.)

 

Saltzman, Fredrik (s. 19 lokak. 1839 Helsingissä, k. siellä 4 maalisk. 1914), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 847, muotok. (G.S.)

 

Schauman, Julius Ossian (1862─1922), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1074, muotok. (G.S.)

 

Schultén, Maximus Widekind af (1847─99), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1136, muotok. (G.S.)

 

Schönlein, Johann Lukas (1793─1864), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist–Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1158. (G.S.)

 

Sherrington, Sir Charles Scott (s. 1861), engl. fysiologi.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1345. (G.S.)

 

Sibelius, Christian (s. 28 maalisk. 1869 Hämeenlinnassa, k. 2 heinäk. 1922 Helsingissä), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1355, muotok. (G.S.)

 

Siderosis pulmonum.

Iso Tietosanakirja XI osa. Renqvist─Sielutiede. Helsinki 1936, palsta 1363. (G.S.)

 

Sievers, Klas Richard (s. 21 kesäk. 1852 Helsingissä, k. siellä 9 marrask. 1931), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palstat 28─29, muotok. (G.S.)

 

Sikotauti, l. pussitauti.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 120. (G.S.)

 

Sisätaudit.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palstat 285─286. (G.S.)

 

Smirnoff, Georg (1840─96), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 383. (G.S.)

 

Sokeritauti.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palstat 443 444. (G.S.)

 

Soranos, Efesolainen.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta  497. (G.S.)

 

Spöring, Herman Diedrich (1701─47), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 674. (G.S.)

 

Stetoskooppi.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 741, kuv. (G.S.)

 

Streng, Werner Osvald (s. 6 syysk. 1872 Heinolassa), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 781, muotok. (G.S.)

 

Sudhoff, Karl Friedrich Jacob (s. 1853), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 832. (G.S.)

 

Sundberg, Carl Jonas Gustaf (1859─1931), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 937. (G.S.)

 

Suomen Lääkäriseura.

Iso Tietosanakirja XII osa. Siemen─Suomyrtti. Helsinki 1937, palsta 1104. (G.S.)

 

Suuntulehdus.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 42. (G.S.)

 

Swieten, Gerhard van (1700─72), hollantilaissyntyinen itäv. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 103. (G.S.)

 

Sydämentykytys.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 115─116. (G.S.)

 

Sydänpussintulehdus.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 124─125. (G.S.)

 

Sydäntaudit.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 125 128. (G.S.)

 

Sydänäänet.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 129. (G.S.)

 

Sylvius, Franciscus (François de le Boë S.) (1614–72), alankom. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937. palsta 136. (G.S.)

 

Synnytyslaitos.

IsoTietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 155─156. (G.S.)

 

Sädesienitauti.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 229─230. (G.S.)

 

Tartuntataudit.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 699. (G.S.)

 

Terveydenhoitaja.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 917. (G.S.)

 

Terveydenhoito.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku ─Trooli. Helsinki 1937, palstat 917─918. (G.S.)

 

Terveyslähde.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 919.(G.S.)

 

Tetania.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 930─931. (G.S.)

 

Thomsenin tauti.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 978. (G.S)

 

Tigerstedt, Robert Adolf Armand (s. 28 helmik. 1853 Helsingissä, k. siellä 2 jouluk. 1923), fysiologi.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 1040─1042, muotok. (G.S.)

 

Toisintakuume.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palsta 1156. (G.S.)

 

Tomu.

Iso Tietosanakirja XIII osa. Suonenisku─Trooli. Helsinki 1937, palstat 1182─1183. (G.S.)

 

Tropiikkitaudit.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 4. (G.S.)

 

Tuhkarokko.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palstat 99─100, kuv., värikuval. (G.S.)

 

Tulirokko.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palstat 143─144, kuv., värikuval. (G.S.)

 

Turvotus.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 345. (G.S.)

 

Tyreotoksikoosi.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 416. (G.S.)

 

Törngren, Johan Agapetus (1772─1859), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 577, muotok. (G.S.)

 

Törnroth, Lars Henrik (1796–1864), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 578. (G.S.)

 

Umpitauti.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palstat 663─664. (G.S.)

 

Undulanttikuume.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 668. (G.S.)

 

Unna, Paul Gerson (1850–1929), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 725. (G.S.)

 

Wagner von Jauregg, Julius (s. 1857), itäv. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 958, muotok. (G.S.)

 

Wahlberg, Carl Ferdinand Emanuel von (1847─1920), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palstat 967─968. (G.S.)

 

Vanhuudenheikkous.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 1265. (G.S.)

 

Vanhuudenkuolio.

Iso Tietosanakirja XIV osa. Troopillinen─Wasenius. Helsinki 1938, palsta 1265. (G.S.)

 

Vatsanpullistus.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 44. (G.S.)

 

Vegetarianismi.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 82─83. (G.S.)

 

Weilin tauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 98. (G.S.)

 

Welander, Edvard Wilhelm (1846─1917), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 118. (G.S.)

 

Wendt, Georg Willehad von (s.1876), fysiologi.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 140. (G.S.)

 

Verenpaine.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 260─261. (G.S.)

 

Verenpainemittari.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 261─262, kuv. (G.S.)

 

Verenpainetauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 262. (G.S.)

 

Verenvuototauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 266. (G.S.)

 

Verenvähyys.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 266─267. (G.S.)

 

Verikoe.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 279. (G.S.)

 

Verinäivetystauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 281. (G.S.)

 

Verisolujen laskeminen.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 285. (G.S.)

 

Verisuonten kalkkiutuminen.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 285─286, kuv. (G.S.)

 

Veritaudit.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 286─287. (G.S.)

 

Veritäplätauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 288. (G.S.)

 

Vesalius, Andreas (1514─64), belg. anatoomi.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 340─341, muotok. (G.S.)

 

Vesirokko.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 386, kuv. ks. XIV osa palstat 144─145. (G.S.)

 

Vesitystauti.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 390─391. (G.S.)

 

Westerlund, Ernst Otto Theodor (1839─1924), ruots. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 412. (G.S.)

 

Westerlund, Fredrik Wilhelm (1844─1921), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 412. (G.S.)

 

Whipple, Georg Hoyt (s. 1878) amer. lääkäri ja fysiologi.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 456─457. (G.S.)

 

Vihurirokko.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 519─520. (G.S.)

 

Willebrand, Knut Felix von (1814─93), vapaaherra (v:sta 1889), lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 640. (G.S.)

 

Virchow, Rudolf (s.13. lokak. 1821 Schivelbeinissä Pommerissa, k. 5. syysk. 1902 Berliinissä), saks. lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 685─686, muotok. (G.S.)

 

Virtsamyrkytys.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 760. (G.S.)

 

Vyöhykerokahtuma.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 995. (G.S.) 

 

Yersin, Alexandre John Emile (s. 1863), ransk. Sveitsissä syntynyt lääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 1127. (G.S.)

 

Yleinen sairaala.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 1197─1198. (G.S.)

 

Yliopiston sairaalat.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisys─Öölanti. Helsinki 1939, palsta 1217. (G.S.)

 

Äyräpää, Matti Anselm, (s. 11 huhtik. 1852 Liperissä, k. 15 lokak. Helsingissä), alk. Europaeus, lääkäri ja hammaslääkäri.

Iso Tietosanakirja XV osa. Vasenkätisyys─Öölanti. Helsinki 1939, palstat 1353─1354, muotok. (G.S.)

 

Otavan Iso Tietosanakirja, Encyclopaedia Fennica 1961–1965

 

Duodecim.

Otavan Iso Tietosanakirja II osa. Celli─GH. Keuruu 1961, palstat 592─593. (G.S.)

 

Haartman, Carl Frans Gabriel von (1819─88), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palsta 247. (G.S.)

 

Haartman, Carl Daniel von (s. 5. toukok. 1792 Turussa, k. 15. elok. 1877 Piikkiössä), lääkäri. Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palsta 248, muotok. (G.S.)

 

Haartman, Gabriel Erik von (s. 9. maalisk. 1757 Nauvossa, k. 2. elok. 1815 Turussa), lääkäri. Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palsta 248, muotok. (G.S.)

 

Haartman. Johan nuor. (s. 10. syysk. 1725 Paimiossa, k. 29. jouluk. 1787 Turussa), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palsta 249. (G.S.)

 

Hippokrates, (n. 460─377 eKr.) Suuri kreikk. lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palstat 759─760. (G.S.)

 

Hjelt, Otto Edvard August (s. 18. huhtik. 1823 Turussa, k. 13 kesäk. 1913 Tuusulassa), lääkäri. Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palstat 793─794, muotok. (G.S. & A.L-ja.)

 

Hwasser, Israel (s. 17. syysk. 1790 Älvkarlebyssä Uplannissa, k. 11. toukok. 1860 Upsalassa), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja III osa. Gi─Jyrk. Keuruu 1961–1962, palsta 946, muotok. (G.S.)

 

Kansanterveystyö.

Otavan Iso Tietosanakirja IV osa. Jyrs─Kuur. Keuruu 1962, palstat 409─ 410. (G.S.)

 

Lääketiede.

Otavan Iso Tietosanakirja V osa. Kuus─Mons. Keuruu 1962–1963, palstat 997─1000. (G.S.)

 

Lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja V osa. Kuus─Mons. Keuruu 1962–1963, palstat 1002─1003.   

 

Lääninlääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja V osa. Kuus─Mons. Keuruu 1962–1963, palsta 1009. (G.S.)

 

Mannerheim, Eva Charlotta Lovisa Sofia (Sophie), (s. 21. jouluk. 1863 Helsingissä, k. siellä 9. tammik. 1928) vapaaherratar, sairaanhoitajatar.

Otavan Iso Tietosanakirja V osa. Kuus─Mons. Keuruu 1962–1963, palstat 1324, 1327, muotok. (G.S.)

 

Paracelsus (s. n. 1494 Einsiedelnissä, k. 24. syysk. 1541 Salzburgissa), oikeastaan Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, sveits. lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VI os. Mont─Pyra. Keuruu 1963, palstat 961─962, muotok. (G.S.)

 

Pippingsköld, Josef (s. 5. toukok. 1760 Turussa, k. siellä 26. helmik. 1815), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VI osa. Mont─Pyra. Keuruu 1963, palstat 1268─1269, muotok. (G.S.)

 

Pippingsköld, Josef Adam Joachim (1825–92), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VI osa. Mont─Pyra. Keuruu 1963, palsta 1269. (G.S.)

 

Runeberg, Johan Wilhelm (s. 8. helmik. 1843 Porvoossa, k. 13. tammik. 1918 Helsingissä), lääkäri. Otavan Iso Tietosanakirja VII osa. Pyre─Soso. Keuruu 1963–1964, palsta 702, muotok. (G.S.)

 

Saelan, Anders Thiodolf (s. 20. marrask. 1834 Lappeenrannassa, k. 24. kesäk. 1921 Helsingissä), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VII osa. Pyre─Soso. Keuruu 1963–1964, palstat 856─857, muotok. (G.S.)

 

Schauman, Julius Ossian (1862─1922), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VII osa. Pyre─Soso. Keuruu 1963–1964, palsta 1151. (G.S.)

 

Sibelius, Christian (s. 28 maalisk. 1869 Hämeenlinnassa, k. 2. heinäk. 1922 Helsingissä), lääkäri. Otavan Iso Tietosanakirja VII osa. Pyre─Soso. Keuruu 1963–1964, palsta 1341, muotok. (G.S.)

 

Sievers, Klas Richard (s. 21. kesäk. 1852 Helsingisä, k. siellä 9. marrask. 1931), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VII osa, Pyre─Soso. Keuruu 1963–1964, palsta 1376. muotok. (G.S.)

 

Spöring, Herman Diedrich (1701─47), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja VIII osa. Sost─Tsc. Keuruu 1964, palsta 104. (G.S.)

 

Tigerstedt, Robert Adolf Armand (s. 28. helmik. 1853 Helsingissä, k. siellä 2. jouluk. 1923), fysiologi.

Otavan Iso Tietosanakirja VIII osa. Sost─Tsc. Keuruu 1964, palsta 1402─1403, muotok. (G.S.)

 

Törngren, Johan Agapetus (1772─1859), lääkäri.

Otavan  Iso Tietosanakirja IX osa. Tse─Visc. Keuruu 1964–1965, palstat 424─425. (G.S.)

 

Wahlberg, Carl Ferdinand Emanuel von (1847─1920), lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja IX osa. Tse─Visc. Keuruu 1964–1965, palsta 724. (G.S.)

 

Vesalius, alkuaan Wesele, Andreas (s. uudenvuodenyönä 1514/15 Brysselissä, k. 15. lokak. 1564 pyhiinvaelluslaivamatkalla palatessaan Palestiinasta), belg. syntyinen anatomi.

Otavan Iso Tietosanakirja XI osa.Tse─Visc. Keuruu 1964–1965. palsta 1275. (G.S.)

 

Virchow, Rudolf  (s. 13. lokak. 1821 Schivelbeinissä Pommerissa, k. 5. syysk. 1902 Berliinissä), saks. lääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja IX osa. Tse─Visc. Keuruu 1964–1965, palstat 1601─1602, muotok. (G.S.)

 

Äyräpää, Matti Anselm (s. 11. huhtik. 1852 Liperissä, k. 15. lokak. 1928 Helsingissä)  alk. Europaeus, lääkäri ja hammaslääkäri.

Otavan Iso Tietosanakirja X osa. Vise─Öö. Keuruu 1965, palsta 569, muotok. (G.S.)

 

 

3. PERSONALIA -kirjoitukset

Aikakauskirja Duodecimissa 1965–1973

 

Kirjoitukset on lueteltu aakkosjärjestyksessä henkilöiden sukunimien mukaan.

 

Uusi osasto. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 612.

 

Jaakko Aalto 1912─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 695─696.

 

Eino Aalto-Setälä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83:670─671.

 

Eino Aalto-Setälä 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 683─864.

 

Eino Aalto-Setälä 1897─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1203.

 

Erik Adlercreutz 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 787.

 

Aino Ahde 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83:1318.

 

Aino Ahde 1892─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 136.

 

Rola Ahlberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 586.

 

Rola Ahlberg 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 582.

 

Jarl Ahmarova 1913─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1318.

 

Aito Ahto 1913─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 163─164.

 

Kalevi Ahvenainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 746.

 

Martti Aimonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1204.

 

Kalervo Airaksinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 358.

 

Mauno Airola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1643.

 

Aarne Alanen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1068.

 

Aarne Alanen 1889─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1151.

 

Else Alermo-Salmi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1472.

 

Ahti Alho 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 991─992.

 

Ahti Alho 1901─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1351.

 

Arne Alho 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1318─1319.

 

Arne Alho 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1471.

 

Valma Alinikula 1903─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 787.

 

Paavali Alivirta 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 617.

 

Paavali Alivirta 1905─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 785.

 

Lauri Allas 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 937.

 

Cecil Aminoff 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 488.

 

Cecil Aminoff 19111972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1470.

 

Mikael Andersson 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 968─969.

 

Aimo Anttila 1908─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1318─1319.

 

Sulo Anttila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 600.

 

Alli Ant-Wuorinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 326.

 

Virgo Appelgren 1898─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 990.

 

Åke Appelgren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 967.

 

Eugen Apter 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1321.

 

Hannu Arajärvi 1901─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1526.

 

Lennart Arhela 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1204.

 

Uulo Arhio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1029.

 

Omar Arho 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 813─814.

 

Lauri Aro 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 229.

 

Kosti Arstila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 671─672.

 

Eino Arvela 1893–1966. Personalia.

Duodecim 1967: 83:110.

 

Arvo Arvola 1910─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 740.

 

Per-Erik Aschan 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82:1130.

 

Per-Erik Aschan 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87:1509─1510.

 

Rauno Aulamo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 790.

 

Allan Austi 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 530.

 

Bror Avellan 75 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 615.

 

Bror Avellan 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 500.

 

Herman Avellan 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 64.

 

Wäinö Avellan 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 599.

 

Wäinö Avellan 18941971. Personalia.

Duodecim 1971:87:1229.

 

Erkki Backman 18981965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1173.

 

Konrad von Bagh 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 587.

 

Georg Baltscheffsky 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1002.

 

Georg Baltscheffsky 75-vuotias.

Duodecim 1971: 87: 1396.

 

Herbert Baltscheffsky 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 745.

 

Signe Berg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1532.

 

Gösta Bergroth  75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 915916.

 

Leopold Bergroth 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 63.

 

Gunnar Berts 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 583.

 

Léon Biaudet 18821968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 585.

 

Teddy Biaudet 80-vuotias. Personalia.

Duyodecim 1966: 82: 735.

 

Teddy Biaudet 1886─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 283.

 

Olof Biström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 583.

 

Harry Björk 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 10021003.

 

Stig Björk 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 175176.

 

Edvard Björkenheim 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 429430.

 

Edvard Björkenheim 18771970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 498499.

 

Gunnar af Björkesten 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 743─744.

 

Mauri Björklund 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 599.

 

Ruben Björkstén 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 747.

 

Ruben Björkstén 19051971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1637.

 

Torsten Björkwall 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 618.

 

Harald Blomquist 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 14091410.

 

Harry Blomquist 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 286287.

 

Holger Blomqvist 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1030.

 

Ville Blåfield 19111969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 115.

 

Viktor Bogojavlenskij 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1321.

 

Kurt Boman 19301971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1294.

 

Birger Bondestam 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972:  88: 1472.

 

Gabriel von Bonsdorff 19131968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 11441145.

 

Robert von Bonsdorff 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 791.

 

Sara von Bonsdorff 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1177.

 

Carl Borgström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 14341435.

 

Henrik Borgström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 11471148.

 

Hugo Bredström 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1320.

 

Axel Brehmer 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 638.

 

Pekka Brummer 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1095.

 

Karin Bruun-Sederholm 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83:111.

 

Karin Bruun-Sederholm 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 228.

 

Alfred Bundul 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1175.

 

Alfred Bundul 1895–1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 862.

 

Helle Burmeister 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1386.

 

Heikki Bäckman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 521522.

 

Folke Bäckström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 699.

 

Carl Böss 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 168.

 

Andreas Carlberg 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 895.

 

Andreas Carlberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 10891090.

 

Andreas Carlberg 18971972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1470.

 

Torvald Carlson 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 586587.

 

Einar Cederberg 18941965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 739.

 

Nils Cederholm 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1001.

 

Elli Cleve-Laurell 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1352.

 

John Dahlgren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 788.

 

John Dahlgren 1909─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 227.

 

Sven Donner 75 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 934─935.

 

Sven Donner 1890–1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1150─1151.

 

Thorolf Dreijer 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 287.

 

Bengt Edelmann 1904─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 550.

 

Walter Edgren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 551.

 

Margit Edgren-Anderson 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 598.

 

Uuno Einola 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1069.

 

Mikko Eirto 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1531.

 

Tor Ekman 18991969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1066.

 

Arvo Elfving 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 735.

 

Arvo Elfving 18861969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 464.

 

Aarre Ellonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 996.

 

Paavo Elo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 928.

 

Toimi Elo 1902─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1294.

 

Pekka Elomaa 1927─1966. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 254.

 

Sulo Elomaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1251─1252.

 

Eino Elovainio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 431.

 

Eino Elovainio 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 616─617.

 

Paavo Elovainio 1937─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 136.

 

Jorgen Enckell 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 800.

 

Bruno Enkvist 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 698.

 

Bruno Enkvist 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 798.

 

Ole Enkvist 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 995.

 

Ole Enkvist 1893─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 374.

 

Erik Enomaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 119.

 

Elon Enroth  75 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 615.

 

Elon Enroth 1890–1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1376.

 

Abraham Epstein 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 263─264.

 

Zaida Eriksson-Lihr 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 743.

 

Zaida Eriksson-Lihr 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 563─564.

 

Sulo Erkinaro 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86:1000.

 

Sven Erkkilä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 703─704.

 

Sven Erkkilä 1901─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 929 930.

 

Filemon Erva 1889─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1241.

 

Tauno Ervasti 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 745.

 

Synnöve Ervo 1920─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 925.

 

Elias Ervola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 788.

 

Per Fabritius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 744.

 

Nils Fagerlund 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1644.

 

David von Flittner 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 327.

 

Herbert Fock 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 382.

 

Oscar Forsman 18831966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 734.

 

Hugo Forssell 18741967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1157.

 

Per Forssell 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 967968.

 

Torsten Forssell 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 167.

 

Torsten Forssell 19071972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1406.

 

Olof Fortelius 19001965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1378 1379.

 

Carl-Eric Frankenhaeuser 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1151.

 

Karl-Gustav Fredrikson 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1147.

 

Åke Frejborg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1295.

 

Kalle Frey 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 13221323.

 

Matti Frilander 1936–1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1036.

 

Torsten Frölander-Ulf 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 287.

 

Torsten Frölander-Ulf 19071971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1901 1902.

 

Hanna  Galetski-Olin 1890─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 816.

 

Erik Gauffin 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 229─230.

 

Arne Godenhjelm 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1243.

 

Arne Grahn 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 496.

 

Ragnar Granit 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 14451446.

 

Rita Gripenberg 18801965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 614.

 

Egmont Grönberg 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 62.

 

Åke Grönblad 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 138.

 

Åke Grönblad 18901967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 381.

 

Lars Grönlund 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 912.

 

Jarl Axel Grönroos 19191968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1374─1376.

 

Rolf Gullichsen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 671.

 

Uno Gylling 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1002.

 

Kyllikki Haajanen-Söderlund 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 496─497.

 

Heikki Haapamäki 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 501.

 

Saima Haapaniemi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 813.

 

Eero Haara 1923–1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 259.

 

Halvar Hæggström 18881967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 669.

 

Lars Hagelstam 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 11311132.

 

Lars Hagelstam 1906–1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 360─361.

 

Filip Haikonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 915.

 

Filip Haikonen 1894─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 521.

 

Erkki Haimi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 487─488.

 

Runar Hainari 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 859.

 

Juhani Hakalehto 1933─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1249─1250.

 

Maire Halinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87:1397.

 

Mauri Hall 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 327─328.

 

Pentti Halmetoja 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 383.

 

Eero Halminen 1904─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 925.

 

Martta Halonen 1898─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1129.

 

Rainer Hamarinen 1912─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1092.

 

Carl Hampf 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 141.

 

Kai Hannila 1941─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1408.

 

Sakari Hannuksela 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 403─404.

 

Sakari Hannuksela 1906─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 520─521.

 

Mirjami Harjama 1909─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 740.

 

Oiva Harjola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 895.

 

Oiva Harjola 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1090.

 

Henry Harlas 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 992.

 

Jalmari Hartikainen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 736─737.

 

Jalmari Hartikainen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1094.

 

Martti Hartikainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 700.

 

Martti Hartikainen 1908─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1350.

 

 

Evelyn Hartman-Park 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 6364.

 

Robert Hasselblatt 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 466─467.

 

Anto Havulinna 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 907.

 

Anto Havulinna 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1028─1029.

 

Allan Heikel 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1379─1380.

 

Allan Heikel 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1444.

 

Helmi Heikinheimo 1879─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 536─537.

 

Martti Heikinheimo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1396.

 

Arvo Heikkilä 60-vuotias. Personaalia.

Duodecim 1972: 88: 497.

 

Viljo Heikkilä 1904─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1637.

 

Johannes Heikkinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971:  87: 1639.

 

Martti Heikkinen 1935─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1527.

 

Johannes Heilala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1323.

 

Helvi Heinilä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 200.

 

Paavo Heiniö 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 261.

 

Niilo Heinänen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1433─1434.

 

Yrjö Heiskanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1040.

 

Yrjö Heiskanen 1907─1967 (1969 Sic!). Personalia.

Duodecim 1969: 85: 597.

 

Birger Helin 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 801─802.

 

Aleksander Hellat 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1272.

 

Arno von Hellens 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 118.

 

Nina von Hellens 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966:  82: 912.

 

Nina von Hellens 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1295.

 

Gunnar Hellström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1205─1206.

 

Harry Helminen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1511.

 

Tauno Helminen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1322.

 

Osmo Helve 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 860.

 

Hans Olof Henricson 19181970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 857.

 

Carl-August Hernberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 263.

 

Oskar Herpola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965:  81: 1387.

 

Gunnar von Hertzen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 285─286.

 

Gunnar von Hertzen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 696─697.

 

Gunnar von Hertzen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 356.

 

Gunnar von Hertzen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 797.

 

Gunnar Emil von Hertzen 1893─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1270.

 

Rolf Hestenaes 1904─1969. Personalia.

Duodecim 1969:  85: 1431─1432.

 

Elna Hetemäki 70 v. Personalia.

Duodecim 1965:  81: 616.

 

Vilho Hiilesmaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968:  84: 698─699.

 

Bertel Hildén 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 531.

 

Bertel Hildén 1897–1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 381.

 

Heikki Hiltunen 1912─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1217.

 

Erkki Himanka 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 364─365.

 

Eino Himberg 1899─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 862.

 

Yrjö Hintsa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1271.

 

Mikko Hirvensalo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1321─1322.

 

Martti Hirvonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 365─366.

 

Martti Hirvonen 1910─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 964.

 

Marianne Hisinger-Jägerskiöld 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 111.

 

Göran Hjelmman 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1377.

 

Göran Hjelmman  18981969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 912.

 

Paavo Hjelt 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1231.

 

Torvald Hohenthal 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1244.

 

Onni Hokkanen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 786─787.

 

Seppo Holma 1934─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 796.

 

Ester Holmberg 1901─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 999.

 

Birger Holmstén 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 377.

 

Olavi Holopainen 1911─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1470.

 

Ilmari Honkala 1893─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 906.

 

Elli Honka-Suomela 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 789.

 

Elli Honka-Suomela 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 965.

 

Iivo Honkavaara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1398.

 

Väinö Horelli 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1642.

 

Väinö Horelli 1882─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1350─1351.

 

Herman Hortling 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1091.

 

Pauli Hovinheimo 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 138.

 

Pauli Hovinheimo 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 174.

 

Hugo Hublin 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1380─1381.

 

Hugo Hublin 1890─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1092─ 1093.

 

Ailo Huhtala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 907─908.

 

Ailo Huhtala 1908–1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1508.

 

Huugo Huhtikangas 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 87: 256.

 

Kaarlo Hurme 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 403.

 

Kaarlo Hurme 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 703.

 

Paavo Hurmerinta 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1379.

 

Maija Husso 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1321.

 

Aaren Huttunen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 538.

 

Jouko Huttunen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 992.

 

Arvi Huuskonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 496.

 

Taavi Häkkinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1445.

 

Ahti Hämäläinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 800─801.

 

Esko Hämäläinen 1926–1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1375.

 

Martti Härkönen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1447.

 

Väinö Hästbacka 70-vuotias. Personalia.

Dudecim 1972: 88: 495.

 

Kauko Ignatius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966:  82: 299─300.

 

Maija-Liisa Iivanainen 1937─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 298.

 

Olavi Ikonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1148.

 

Åke Ingman 1889–1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 933.

 

Pirkka Inkeri 1934–1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1174.

 

Hurtti Isomeri 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 263.

 

Uuno Jaakkola 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1242.

 

Uuno Jaakkola 1891─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1431.

 

Yrjö Jaakkola 1888─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1397.

 

Alarik Jahkola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 564565.

 

Alarik Jahkola 1900–1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 14431444.

 

Elvi Jakobson 1929─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1150.

 

Gunnar Jansson 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 118.

 

Gunnar Jansson 18991971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 227.

 

Gösta Jansson 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 550.

 

Gösta Jansson 1887─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1394.

 

Carl-Johan Johansson 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 376─377.

 

Johannes Jokela 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 747─748.

 

Johannes Jokela 1905─1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 355.

 

Paavo Jokela 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1243─1244.

 

Paavo Jokela 1896–1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1395.

 

Sten Jokipii 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1205.

 

Hilkka Jokisalo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1644.

 

Einari Jounela 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1000─1001.

 

Einari Jounela 1900–1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 355.

 

Jukka Juhola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 403.

 

Kalervo Jounela 1921─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 298.

 

Eeva Jurvanen  1937─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1636.

 

Einar Juselius 1887─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 894.

 

Rainer Jussila 1924─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1036.

 

Elli Juuri-Einiö 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1323.

 

Jouni Jännes 1918─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1027─1028.

 

Niilo Jännes 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1380.

 

Tapio Jäntti 1902─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 614─615.

 

Aino Järvelä 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 743.

 

Osmo Järvi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 487.

 

Aarre Järvinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 859─860.

 

Aarre Järvinen 1910─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1269─1270.

 

Lauri Järvinen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 530.

 

Lauri Järvinen 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 926.

 

Siinto Jäykkä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 118─119.

 

Erkki Jäämeri 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 264.

 

Olavi Kaarakka 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 382.

 

Olavi Kaarakka 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 494─495.

 

Veikko Kahanpää 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1385.

 

Veikko Kahanpää 1905─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 361─362.

 

Ilmari Kaila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1001.

 

Jenny Kalani 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 288.

 

Aino Kalinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 858.

 

Martti Kalke 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81:1382.

 

Aarne Kalla 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 199.

 

Aarne Kalla 1893─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 812.

 

Paavo Kalliala 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 285.

 

Paavo Kalliala 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 356.

 

Kalle Kallio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 916─917.

 

Mauri Kallio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1352.

 

Hans Kalm 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 786.

 

Aimo Kanerva 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1146─1147.

 

Kari Kanerva 1915–1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 198.

 

Toivo Kangas 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 431.

 

Jaakko Kankkunen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 230.

 

Olli Kannel 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 488.

 

Martti Kantele 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 616.

 

Martti Kantele 1895─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 499─500.

 

Erkki Karaila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1151.

 

Yrjö-Paavo Karhunen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1219.

 

Yrjö-Paavo Karhunen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1351.

 

Kaarina Kari 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 198─199.

 

Niilo Karikoski 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 63.

 

Reino Karjalainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 811.

 

Berta Karlsson 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 746─747.

 

Ulf Karlsson 1930─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 360.

 

Matti Karmola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 468.

 

Matti Karmola 1909─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1394.

 

Mandi Karnakoski-Richter 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1129.

 

Mandi Karnakoski-Richter 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1508─1509.

 

Eino Karonen 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 744.

 

Eino Karonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 564.

 

Eino Karonen 1895─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 812.

 

Viljo Karvonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1510.

 

Aarre Kassinen 1930–1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 373.

 

Kaino Kaukinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1385─1386.

 

Lauri Kauko 1934 1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 284.

 

Tuomo Kauppinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1232.

 

Lempi Kena-Wickstrand 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 615─616.

 

Lempi Kena-Wickstrand 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 362.

 

Aune Kepilä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 736.

 

Aune Kepilä 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1093─1094.

 

Veli Kervinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 744─745.

 

Jaakko Ketola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1177.

 

Martti Kettunen 1922─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 401.

 

Tauno Kiesvaara 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 637.

 

Tauno Kiesvaara 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 990─991.

 

Lauri Kiianmies 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1383.

 

Lauri Kiianmies 1895─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1036─1037.

 

Akseli Kiiskinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 991.

 

Otto Kiiskinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 540.

 

Viljo Kiljunen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1159─1160.

 

Veli Kilpeläinen 1910─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 933─934.

 

Villiam Kitunen 1900─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 228.

 

Eeva Kivikataja 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1399.

 

Eeva Kivikataja 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1642.

 

Kaarlo Kivirikko 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1094.

 

Marcus Kjöllerfeldt 1877─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 740─741.

 

Erkki Klemola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970:  86: 1001─1002.

 

Kalervo Klemola 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968:  84: 697.

 

Kalervo Klemola 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 797.

 

Birgitta Knape 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1205.

 

Nils von Knorring 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 262.

 

Pentti Koistinen 1924─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 616.

 

Reino Koivunen 1909─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 934.

 

Ukko Kokko 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 119─120.

 

Heikki Koljonen 95-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 914.

 

Heikki Koljonen 1874─1970.

Duodecim 1970: 86: 360.

 

Aslak von Konow 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1179.

 

Olavi Kopperi 60v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 937938.

 

Olavi Kopperi 19051973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1269.

 

Aulis Korhonen 1901─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 737.

 

Mary Korhonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 286.

 

Mary Korhonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 357.

 

Väinö Korhonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1150─1151.

 

Yrjö Korhonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1158.

 

Yrjö Korhonen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1408.

 

Yrjö Korhonen 1892─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 581─582.

 

Eero Korpela 1919─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1217─1218.

 

Irma Korpio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1272.

 

Erkki Koskeli 1902─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1293.

 

Paavo Koskinen 1904─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 742.

 

Niilo Koskiniemi 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 166.

 

Niilo Koskiniemi 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 61─62.

 

Niilo Kosonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 502.

 

Konstantin Koste 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 799.

 

Aino Kotilainen 1909─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 116.

 

Pellervo Kotilainen 1932─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1065.

 

Tauno Kotilainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1435.

 

Olavi Kumpulainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 467.

 

Aili Kurki 1934─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 894─895.

 

Reino Kurkiala 1899─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 428.

 

Martti Kurkipää 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1219.

 

Ensio Kurki-Suonio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 911─912.

 

Haakon Kurtze 1908─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1157─1158.

 

Paavo Kuusisto 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1444─1445.

 

Viljo Kuusisto 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 539.

 

Otto Kuutti 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 936─937.

 

Otto Kuutti 1905─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 401.

 

Jaakko Kyllönen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1002.

 

Jaakko Kyllönen 1896─1970. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 173.

 

Einar Kytilä 1893─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 894.

 

Aimo Kytö 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 744─745.

 

Aimo Kytö 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 564.

 

Aimo Kärkelä 1914─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 486.

 

Olli Kärki 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 790─791.

 

Olli Kärki 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 966.

 

Jarl Köhler 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1145─1146.

 

Jarl Köhler 1898─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1376.

 

Aku Laaksonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 586.

 

Tauno Laes 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967:  83: 791─792.

 

Reino Lagus 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 402.

 

Harry Lahdensuo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1378.

 

Sakari Lahdensuu 1904─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1318.

 

Arto Lahtiharju 1932─1970. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 173.

 

Vuokko Lahtiperä 1909─1965. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 193.

 

Veikko Laine 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1231─1232.

 

Vilho Laine-Ylijoki 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 495─496.

 

Lauri Lanne 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 802.

 

Lauri Lappi 1899─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1379.

 

Leo Laquist 60-vuotias.

Duodecim 1969: 85: 1435─1436.

 

Jorma Larjanko 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1159.

 

Erkki Larmola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1218.

 

Erkki Larmola 1898─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1089.

 

Bror Lassas 1913─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1038.

 

Yrjö Lassila 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1433.

 

Yrjö Lassila 1899─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 259─260.

 

Eero Lattu 1896─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 738.

 

Waldemar Laukola 1890─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1319─1320.

 

Erland Laukka 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 737.

 

Yrjö Launis 1893─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 614.

 

Erkki Launo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1436.

 

Harry Lauritsalo 1902─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 695.

 

Erkki Lavila 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 746.

 

Vappu Lehmus 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 917─918.

 

Matti Lehmusvirta 1936─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 796.

 

Lenni Lehtimäki 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 539.

 

Viljo Lehtinen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 174.

 

Alpo Lehto 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1002.

 

Erkki Lehtosuo 1911─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 562.

 

Ensio Lehtovaara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1220.

 

Pekka Leikkaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 200.

 

Airi Leikola 1920─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 913.

 

Olavi Leikkonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 166.

 

Hannes Leinonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1132.

 

Osmo Leismaa 1915─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 857.

 

Ragnar Lenck 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 62.

 

Erkki Leppo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1434.

 

Varpu Leppo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1319.

 

Nino Leppälä 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 914.

 

Nino Leppälä 1889─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 258.

 

Kerttu Leppänen-Blomqvist 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 565.

 

Tauno Leppänen 1904─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 816.

 

Viljam Leskinen 1900─1966. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 254─255.

 

Yrjö Leskinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 468.

 

Eero Lieko 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1399.

 

Eero Lieko 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1643.

 

Rita Lindahl 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 865.

 

John Lindberg 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1067─1068.

 

Kaj Lindberg 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 991.

 

Waldemar Lindberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1243.

 

Waldemar Lindberg 1891–1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 13181319.

 

Väinö Lindén 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 465466.

 

Ernst Lindman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 811.

 

Boris Lindqvist 18891968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1375.

 

Gunnar Lindqvist 19041969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1249.

 

Ernst Lindroos 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 896.

 

Ludvig Lindström 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 15291530.

 

Ludvig Lindström 18841971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1091.

 

Åke Lindström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 403.

 

Kurt Linjos 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 382─383.

 

Matti Listo 1902–1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1037.

 

Petter Ljunggren 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1067.

 

Lauri Loimio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1643─1644.

 

Bertil Loukes  1901─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 298.

 

Kaarlo Lounavaara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1640.

 

Jaakko Lumio 1914─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 361.

 

Risto Lundgrén 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1176.

 

Kalle Lundmark 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 552.

 

Karl Lundmark 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1029.

 

Ragnar Lundsten 18991968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 537.

 

Brådde Lundström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1094─1095.

 

Martti Lunnas 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 118.

 

Kerttu Luntiala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 864─865.

 

Onni Luova 80 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 742.

 

Onni Luova 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 563.

 

Sakari Lähteenmäki 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 896.

 

Toivo Länsimäki 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1251.

 

Toivo Länsimäki 1884─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1527.

 

Allan Löfgren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1397.

 

Lyderik Löfgren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 365.

 

Signe Löfgren 1897─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1250.

 

Frey Lönnberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1096.

 

Reino Lönnqvist 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 165.

 

Reino Lönnqvist 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 61.

 

Matti Majaniemi 1933─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 164.

 

Eino Malinen 1921─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1269.

 

Pehr Malm 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1132.

 

Kai Malmio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1090.

 

Rafael Malmio 1884─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 809.

 

Olavi Mannerheimo 1907─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 637.

 

Aimo Mannila 19101967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 429.

 

Börje Manns 19261972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 60.

 

Bertel Mansén 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 138.

 

Bertel Mansén 18951968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 585.

 

Otso Markkanen 1911─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1637─1638.

 

Felix Martin 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1396─1397.

 

Einar Marttinen 1903─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 910.

 

Martti Matikainen 1904─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1378.

 

Jorma Matiskainen 1910─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1641.

 

Toivo Mattila 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1251.

 

Salamo Mattinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 430─431.

 

Salamo Mattinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 616.

 

Ragnar Mattsson 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 262.

 

Matti Mela 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1473─1474.

 

Matti Melanen 1934─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 197.

 

Kaarlo Melartin 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 356─357.

 

Pauli Merikallio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 798─799.

 

Eino Meriluoto 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 999─1000.

 

Antti  Metsänoja 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 300.

 

Antti Metsänoja 1906─1966.

Duodecim 1967: 83: 254.

 

Julius Meyer 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 915.

 

Karl Miemois 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 697─698.

 

Karl Miemois 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 798.

 

Bertel Miesmäki 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 938.

                     

Esko Miettinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 818.

 

Yrjö Miettinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 165─166.

 

Yrjö Miettinen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim  1973: 89: 61.

 

Yrjö Miettinen 1892─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 929.

 

Bror Mikkelä 1900─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 741─742.

 

Hiski Mikkonen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 702─703.

 

Kauko Mikkola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 969.

 

Yngve Montell 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1639.

 

Eero Morén 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1180.

 

Aino Muhonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 791.

 

Aino Muhonen 1907─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 283─284.

 

Martti J. Mustakallio 75-vuotias.

Duodecim 1966: 82: 691─694, muotok.

 

Sakari Mustakallio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 402 ─403.

 

Olli Mustala 1933─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 373.

 

Arvo Mäkelä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1180.

 

Kalevi Mäkelä 1938─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 164.

 

Teuvo Mäkelä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 700.

 

Unto Mäkinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1176─1177.

 

Jussi Mäkipaja 1927–1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 581.

 

Allan Möller 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1038.

 

Allan Möller 18771971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 485.

 

Toivo Mönkkönen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1510.

 

Pertti Napari 1924─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1638.

 

Manole Negrea 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1639.

 

Teuvo Niemi 1927─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1527.

 
Turo Niemi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 908.

 

Einari Niemistö 1894─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 995.

 

Martti Nikkinen 1902─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 912.

 

Onni Nikula 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 383.

 

Olavi Nisonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1435.

 

Heikki Nohteri 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 531.

 

Lars Nordling 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1271.

 

Olof Nordman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973:  89: 802.

 

Erik Nordström 1906─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 739.

 

Claës von Numers 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 112.

 

Erik Nyberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 618.

 

Lars-Olof Nyberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1232.

 

Wolmar Nyberg 19191973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1350.

 

Edvin Nybränn 19001967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 13971398.

 

Gunnar Nylander 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 14321433.

 

Helge Nyman 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 744.

 

Helge Nyman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 564.

 

Helge Nyman 1895─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 796.

 

Håkan Nyman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1387–1388.

 

Lars Nyqvist 1901–1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 894.

 

Bruno Nyström 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 914915.

 

Gunnar Nyström 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1409.

 

Artturi Nyyssönen 1892─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1526─1527.

 

Lauri Nääppä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 486.

 

Dolly Odenwall 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968:84:1147.

 

Kalle Oittinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 618.

 

Leo Ojala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1644─1645.

 

Suoma Oksanen 1899─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1319.

 

Harald Olander 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 117.

 

Harald Olander 1894─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 702.

 

Tauno Ollinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1377.

 

L. J. Ollonqvist 85-vuotias.

Duodecim 1967: 83: 321─324, muotok.

 

Matti Orkomies 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1530.

 

Matti Orkomies 1894─1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 354.

 

Eino  Otila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1397.

 

Toivo Outinen 1900─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 785.

 

Mikko Ovaskainen 1939─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 373.

 

Erik Paalu 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1399 1400.

 

Erik Paalu 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1643.

 

Salme Paatero 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 996.

 

Helmeri Paavola 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 12501251.

 

Thorolf Packalén 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1180─1181.

 

Toivo Pajari 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 817─818.

 

Toivo Pajari. 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1230.

 

Olle Palmberg 1911─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1319─1320.

 

Otto Palmgren 1919─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1398.

 

Einar Palmén 80-vuotias.

Duodecim 1966: 82: 739─741, muotok.

 

Einar Palmén 1886─1971.

Duodecim 1971: 87: 1579 1580.

 

Arvo Paloheimo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1001.

 

Arvo Paloheimo 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1395─1396.

 

Martti Palomäki 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 619.

 

Paavo Pankamaa 1914─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 742─743.

 

Aake Pantio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 918.

 

Paavo Parjanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 264.

 

Veikko Parkkinen 1921─1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 60.

 

Oscar Parland 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 865.

 

Ilmari Paronen 1904─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 401.

 

Teemu Parro 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1095.

 

Heikki Parviainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1446.

 

Hilkka  Parviainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 521.

 

Ensio Paunu 1902─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1037.

 

Hjalmar Peder 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 430.

 

Hjalmar Peder 18871970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 812.

 

Heikki Peitsara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1151.

 

Artturi Peltonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 586.

 

Artturi Peltonen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 582─583.

 

Väinö Pensala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1974: 88: 1473─1474.

 

Mikko Pentti 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1432.

 

Mikko Pentti 1894─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1406.

 

Paavo Penttilä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1400.

 

Harry Perander 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 745.

 

Harry Perander 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 813.

 

Aili Perkiö 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 916.

 

Väinö Perkki 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 809─810.

 

Louis Perret 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1409.

 

Mikko Pesonen 1899─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 785─786.

 

Mikko Pesonen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 403.

 

Lars Petersen-Dyggve 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 199.

 

Arja Petäjä 1937─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1250.

 

Niilo Piipanoja 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 199─200.

 

Eino Piipari 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 502.

 

Yrjö Piipponen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 697.

 

Yrjö Piipponen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 797.

 

Jorma Pikkarainen 1904─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 380.

 

Ilpo Pimiä 1922─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 913.

 

Aarno Piponius 1897─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 932.

 

Olavi Pirilä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 638.

 

Heikki Pitkänen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1471─1472.

 

Erik Platan 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1320.

 

Erik Platan 1884–1971. Personalia.

Duodecim 1971:87:485.

 

Ahti Pohjola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 167.

 

Magga Pohjanraito 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 327.

 

Reino Pohjola 1908─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 402.

 

Maire Pokki 1921─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 582.

 

Nils Poppius 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1000.

 

Paavo Porthan 19231969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1249.

 

Artturi Pulkkinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 637─638.

 

Artturi Pulkkinen 1896─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1065.

 

Rauni Punto 1910─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1431.

 

Antero Puolanne 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 229.

 

Eero Puranen 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 619.

 

Rainer Putkonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1398.

 

Pauli Pylkkänen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 583─584.

 

Olavi Pyykkö 1923─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 932─933.

 

Arvo Pyykönen 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 617.

 

Jorma Pätilä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1472─1473.

 

Risto Pätiälä 60-vuotias.

Duodecim 1971: 87: 1641.

 

Lauri Pörhölä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1219.

 

Tapio Raekallio 1915─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 597.

 

Kalle Railo 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1242.

 

Kalle Railo 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1638.

 

Heikki Rainio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 404.

 

Heikki Rainio 1906─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 381.

 

Olavi Raivio 1912─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1443.

 

Matti Ranki 1944─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1395.

 

Rikhard Ranta 1889─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1217.

 

Ilmari Rantala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 552.

 

Ilmari Rantala 1907─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 928.

 

Isak Rantanen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 255.

 

Isak Rantanen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 376.

 

Aili Rantasalo 1918─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1028.

 

Pentti Rasi 1908─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 401.

 

Reino Raudasoja 1923─1965. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 193.

 

Olavi Raunio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 799.

 

Mainio Rautio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1129─1130.

 

Mainio Rautio 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1509.

 

Mies Reenkola 60-vuotias. Personalia.    

Duodecim 1968: 84: 587─588.

 

Katri Reinikainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1272.

 

Oskari Reinikainen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 193─194.

 

Oskari Reinikainen 1885─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 115─116.

 

Veli-Matti Reinikainen 1914─1966.

Duodecim 1966: 82: 530.

 

Einar Relander 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1175.

 

Einar Relander 18951970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 360.

 

Tauno Relander 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 670.

 

Tauno Relander 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 862─863.

 

Olli Renkonen 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 617─618.

 

Harry Renkonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 818.

 

Ragni Reponen 1895─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1319.

 

Martti Rikala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 967.

 

Ruben Rima 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1175─1176.

 

Nils Riska 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 175.

 

Erkki Rissanen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1352.

 

Tauno Rissanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1219─1220.

 

Kanerva Roine 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 968.

 

Curt Roos 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1146.

 

Curt Roos 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1270.

 

Gundel Roos 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 326─327.

 

Helge Roos 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1159.

 

Helge Roos 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 14081409.

 

Thure Roos 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 299.

 

Thure Roos 1886–1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 258259.

 

Yngve Roschier 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 617─618.

 

Birger Rosenius 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 858.

 

Carl Rosenius 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 551.

 

Carl Rosenius 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 743.

 

Eric  Rothström 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 935.

 

Eric Rothström 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 858.

 

Björn Rubinstein 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 747.

 

Edvard Ruin 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1318.

 

Edvard Ruin 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1471.

 

Anna Ruohtula-Sovero 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1244.

 

Anna Ruohtula-Sovero 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1638─1639.

 

Otso Ruuskanen 1922–1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1376.

 

Moe Rydman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 466.

 

Olavi Rysä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 968.

 

Ilmari Rytkölä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 194.

 

Kaarlo Räisänen 1899─1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 354.

 

Matti Räsänen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1319.

 

Georg Rönnberg 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 617.

 

Erkki Saarenmaa 1909─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 428.

 

Viljo Saari 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1400.

 

Eino Saarinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 376.

 

Jalo Saarinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 261.

 

Jalo Saarinen 1894─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 485─486.

 

Lauri Saarnio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 810.

 

Lauri Saarnio 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 930.

 

Lauri Saikku 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1640.

 

Lauri Saikku 1911─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1150.

 

Jorma Sajaniemi 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 618.

 

Jorma Sajaniemi 1905─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 284.

 

Niilo Saksela 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 467─468.

 

Kalle Sallinen 1942–1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1526.

 

Irma Salmela-Helen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 928.

 

Hanne Salmenkallio 1902─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 928─929.

 

Lea Salmenkallio-Eerola 1911─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1144.

 

Lauri Salminen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 896.

 

Yrjö Salminen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 164─165.

 

Yrjö Salminen 1887─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 259.

 

Lauri Salo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1159.

 

Toivo Salo 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 299.

 

Toivo Salo 1881 1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 549.

 

Viktor Saloheimo 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 260─261.

 

Fredrik Saltzman 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 910─911.

 

Fredrik Saltzman 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1294─1295.

 

Fredrik Saltzman 1881─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1406─1407.

 

Adolf Sandelin 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1070.

 

Håkan Sandelin 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 788.

 

Karl Sandelin 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1321.

 

Lauri Sandell 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 735─736.

 

Lauri Sandell 1891─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 197.

 

Einar Saraste 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 788─789.

 

Kurt Saravuo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 599─600.

 

Jarl Sarén 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 530─531.

 

Jarl Sarén 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 926.

 

Osmo Sariola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1323.

 

Unto Sarkki 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1252.

 

Lasse Sarparanta 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1070.

 

Erkki Sasi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 141.

 

Erkki Sasi 1905─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1242.

 

Martti Savilahti 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1531─1532.

 

Heikki Savolainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1320.

 

Tapio Savolainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 62─63.

 

Herman Saxén 1886─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 734.

 

Elli Schauman 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1377─1378.

 

Erik Schauman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1432.

 

Inga Schröder 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 859.

 

Harald Schwela 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 816.

 

Harald Schwela 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1229.

 

Veikko Seittu 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1511.

 

Ester Seleste 1914─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1407─1408.

 

Toimi Sepivä, 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 550─551.

 

Toimi Sepivä 1892─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 198.

 

Urmas Seppä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1296.

 

Veli-Matti Seppä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 860─861.

 

Aarre Seppälä 1889─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1144.

 

Arvo Seppälä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1230─1231.

 

Väinö Seppälä 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 617.

 

Väinö Seppälä 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 500.

 

Anni Seppänen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 139.

 

Tauno Seppänen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 403.

 

Antero Setälä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1069.

 

Leena Sibelius 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 936.

 

Olof Sievers 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 787.

 

Katri Sihvola 1910─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1173.

 

Siiri Siikanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 996.

 

Edit Siimes 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 966.

 

Kalevi Siimes 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 357.

 

Urpo Siirala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 538─539.

 

Eino Sillman 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 194.

 

Eino Sillman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 326.

 

Elsa Sillman-Lönnroth 1888─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 994.

 

Eino Sipilä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 810.

 

Eino Sipilä 1898─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 84: 1293.

 

Elli Sipilä 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 111─112.

 

Elli Sipilä 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 228─229.

 

Kaisa Sipilä 1900–1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 909.

 

Onni Sipilä 1901–1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 613.

 

Helmer Sippel 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 167168.

 

Helmer Sippel 1907–1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 994.

 

Göran Sjöblom 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 494.

 

Herman Skurnik 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 432.

 

Leo Skurnik 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 552.

 

Kasten Slätis 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1146.

 

Kasten Slätis 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1270─1271.

 

Henry Snellman 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1067.

 

Henry Snellman 18841971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1093.

 

Ilmari Snellman 70 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 935─936.

 

Ilmari Snellman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1000.

 

Niilo Soilunen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1320.

 

Niilo Soilunen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1527─1528.

 

Väinö Soimajärvi 1893─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 994─995.

 

Paavo Soini 1897─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 787.

 

Wäinö Soinio 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 362─363.

 

Niilo Soisaari 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 995─996.

 

Pauli Soisalo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 364.

 

Pauli Soisalo 1900 ─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88:1469.

 

Pekka Somer 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1038─1039.

 

Carl Eric Sonck 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 140.

 

Yrjö Soro 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 262263.

 

Yrjö Soro 19091971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 374.

 

Olavi Sotamaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1532.

 

Olavi Sotamaa 1909─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 227.

 

Richard Sotamaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1146─1447.

 

Torsten Sourander 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 813.

 

Karin Spoof 18801967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 429.

 

Wilhelm Starck 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 403.

 

Gunhild Starck-Sievers 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 495.

 

Asser Stenbäck 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 930 931.

 

Milda Stenij 1890–1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1319.

 

Pehr Stenius 19101971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1394–1935.

 

Sten Stenius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 112.

 

Ben Stjernschantz 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 792.

 

Elinor Strömberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1206.

 

Torsten Strömberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1474.

 

Vilhelm Sucksdorff 18921971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 373374.

 

Pauli Suhonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 497.

 

Matti Sulamaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 861.

 

Dordi Sundblom 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1320.

 

Dordi Sundblom 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1528.

 

Kaarlo Suo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 540.

 

Yrjö Suominen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 363.

 

Tuukka Suvanto 60-vuotias. Personalia

Duodecim 1973: 89: 1272.

 

Gösta Svensk 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1321.

 

Reino Sysi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1379.

 

Reino Sysi 1908─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1066.

 

Erkki Sysimetsä 1915─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1158.

 

Martta Särkijärvi 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 937.

 

Bror-Åke Söderlund 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 745.

 

Veli Söderlund 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 587.

 

Maija Taka 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 745─746.

 

Helli Takala 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 968.

 

Matti Takala 1916─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1529.

 

Pehr Tallberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1320─1321.

 

Pehr Tallberg 1894–1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1469─1470.

 

Georg Tallqvist 1903─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1636 1637.

 

Voitto Talola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 136.

 

Alma Talvitie 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 817.

 

Yrjö Talvitie 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1131.

 

Erland Tammia 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 165.

 

Erland Tammia 18921972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1641.

 

Rauha Tammio-Nyman 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1243.

 

Rauha Tammio-Nyman 1896─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1093.

 

Irma Tanner 19161967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 164.

 

Esa Taskinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 912.

 

Esa Taskinen 1906─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1293─1294.

 

Olli Tawast 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 745.

 

Leo Telivuo 1929─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 499.

 

Antti Telkkä 1922─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 375.

 

Väinö Tenhunen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 907.

 

Väinö Tenhunen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1028.

 

Olli-Heikki Teräsvuori 1932─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 486.

 

Heikki Teräsvuori 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 864.

 

Matti Teräväinen 1937─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 258.

 

Per-Olof Therman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 366.

 

Per-Olof Therman 19101973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 520.

 

Claudius Thesleff 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 789790.

 

Claudius Thesleff 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 965966.

 

Kalevi Thomander 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1446.

 

Kalevi Thomander 19101971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 925.

 

Erik Thuneberg 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 671.

 

Erik Thuneberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 864.

 

Lars Tigerstedt 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1296.

 

Inger Tiililä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 139─140.

 

Aimo Tiira 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1001.

 

Eemil Tiitinen 1904─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 965.

 

Erkki Tikka 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1181.

 

Eero Toivakka 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1352.

 

Elvi Toivanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1069─1070.

 

Antti Tolvi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 300.

 

Ole  Torckell 19041971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1636.

 

Jaakko Torkkola 1890─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 696.

 

Pauli Torppi 1911─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 163.

 

Pentti Tossavainen 1915─1967. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 284.

 

Ossi Tudeer 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 110111.

 

Ossi Tudeer 18861969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 913.

 

Olli Tuhkanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1400.

 

Eva Tulenheimo 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 857─858.

 

Esko Tuohimaa 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 801.

 

Jorma Tuohimäki 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 672.

 

Viljo Tuomikoski 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 817.

 

Viljo Tuomikoski 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1229─1230.

 

Viljo Tuomikoski 1896─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 494.

 

Aarne Tuominen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1319─1320.

 

Aino Tuominen 1943─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 498.

 

Juno Tuovinen 1891─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 597─598.

 

Pauli Tuovinen 1903─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 613─614.

 

Kaisa Turpeinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1095─1096.

 

Osmo Turpeinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 699─700.

 

Aarno Turunen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1321─1322.

 

Leena Turunen 1933─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 197.

 

Tapio Tuurala 1910─1969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 260.

 

Toivo Tyrni 1890─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 909─910.

 

Aleksis Tähkä 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 788.

 

Aleksis Tähkä 1887─1970. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 325326.

 

Holger Törnroth 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1147.

 

Guido Tötterman 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 926927.

 

Gunnar Tötterman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim  1973: 89: 930.

 

Lars Tötterman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 498.

 

Uno Tötterman 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 537.

 

Uno Tötterman 18931971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1636.

 

Tor Ulfstedt 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 119.

 

Tor Ulfstedt 1909─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1027.

 

Cali Unnérus 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1398.

 

Erik Unonius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 698.

 

Aarre Uoti 1901─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1218.

 

Insar Uoti 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1320.

 

Unto Uotila 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 328.

 

Eero Uroma 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1324.

 

Veikko Uuspää 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 15101511.

 

Göran Waenerberg 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 111.

 

Göran Waenerberg 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 228.

 

Eino Vaheri 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1177─1178.

 

Ilkka Vainio 1930–1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1241.

 

Kauko Vainio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1029─1030.

 

Sakari Vainio 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1528.

 

Eero Valanne 1920─1972. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1203─1204.

 

Ragnar Walin 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 736.

 

Ragnar Walin 1896─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 562─563.

 

Jaakko Wallenius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1096.

 

Anna-Liisa Wallenius-Pietiläinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1204─1205.

 

Georgwilhelm Wallgren 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1381─1382.

 

Georgwilhelm Wallgren 1890─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 1145.

 

Nicke Wallman 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 788.

 

Ilkka Valpio 1918─1971. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 990.

 

Paavo Waltimo 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 285.

 

Paavo Waltimo 18921969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 116.

 

Olli Valtonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 1447.

 

Veikko Valtonen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1386─1387.

 

Gustav Wangel 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 10681069.

 

Gustaf Wangel 18941973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 520.

 

Kari Vapaa 1937─1968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 906.

 

Paavo Vara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 13781379.

 

Wille Waris 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 704.

 

Torsti Vartamo 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 176.

 

Armas Vartiainen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 927.

 

Ilmari Vartiainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965:  81: 1384.

 

Osmo Vartiainen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 801.

 

Paavo Wartiowaara 60-vuotias. Personalia.

Duodecim  1967: 83: 1320.

 

Tauno Wartiowaara 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 799─800.

 

Gunnar Wasastjerna 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 175.

 

Harry Wasenius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1131.

 

Adolf Wasenius 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 916.

 

Yrjö Wass 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1382─1383.

 

Yrjö Wass 1895–1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 598.

 

Carl Wegelius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1178─1179.

 

Ilmari Vehkalahti 1899─1965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 738.

 

Arvo Vehviläinen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 167.

 

Edit Veijo 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 790.

 

Wiljo Weijo 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 1399.

 

Wiljo Weijo 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 1642─1643.

 

Otto Wellenius 85-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 255.

 

Otto Wellenius 90-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 376.

 

Dora von Wendt 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 402403.

 

Dora von Wendt 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 703.

 

Sigurd Werner 18981968. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 536.

 

Nils Wesander 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 698.

 

Nils Wesander 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 798.

 

Bertel West 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 966967.

 

Thor-Ulf Westerberg 19151965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 738.

 

Nils  Westerholm 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 357─358.

 

Otto Westerlund 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 466.

 

Lauri Vestola 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 174─175.

 

Karin Widnäs 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 811.

 

Karin Widnäs 1898─1973. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 581.

 

Mikko Vihavainen 1910─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 669.

 

Arvo Vihinen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 139.

 

Arvo Vihinen 1895─1966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 401.

 

Paavo Viitasaari 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1511.

 

Runar Wilenius 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1002.

 

Paavo Vilkala 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 916.

 

Olavi Vilpponen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 194.

 

Alvar Wilska 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 928.

 

Iris Winberg 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 746.

 

Josef Wingren 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 1383─1384.

 

Heikki Viranko 1902─1970. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 999.

 

Runar Wikberg 19031969. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 116 117.

 

Ester Virkkunen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 363─364.

 

Mikko Virkkunen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 565─566.

 

Villiam Virkkunen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 858─859.

 

Aarne Virtanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 672.

 

Reino Virtanen 1902─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1065─1066.

 

Seppo Virtanen 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 746.

 

Seppo Virtanen 1905─1969. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1066─1067.

 

Helmer Wistrand 19101965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 742.

 

Pekka Vitikka 19071965. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 933.

 

Pauli Volanen 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 743.

 

Erik Wolff 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 117.

 

Erik Wolff 1894─1971. Personalia.

Duodecim 1972: 88: 375.

 

Veijo Vuola 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1069.

 

Veijo Vuola 1909─1968. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 198.

 

Aarne Vuopala 1903─1972. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 60.

 

Eino Vuori 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 140─141.

 

Hilkka Vuorilenko 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1640─1641.

 

Antero Vuorinen 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1968: 84: 285.

 

Antero Vuorinen 80-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 355─356.

 

Väinö Väisänen 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1973: 89: 1271.

 

Alpo Väätäjä 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 404.

 

Antero Yli-Luoma 1908─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 895.

 

Ossi Ylänkö 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1970: 86: 501─502.

 

Tauno Ylöstalo 1922─1967. Personalia.

Duodecim 1967: 83: 549.

 

Paavo Yrjövuori 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 1530─1531.

 

Moses Zewi 60-vuotias. Personalia.

Duodecim 1969: 85: 599.

 

Erik Zitting 70-vuotias. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 1130─1131.

 

Erik Zitting 75-vuotias. Personalia.

Duodecim 1971: 87: 1510.

 

Armas Åkerblom 60 v. Personalia.

Duodecim 1965: 81: 745746.

 

Runar Öhman 18841966. Personalia.

Duodecim 1966: 82: 402.


Kirjoitus on valmistunut joulukuussa 2009.


TAKAISIN KULTTUURIA, IHMISIÄ, SUKUJA HAKEMISTOON