Arno Forsius

Anna Wikander (1873–1938) – yksityislääkäri, tuberkuloosiparantolan lääkäri

Tiedot Anna Wikanderin elämästä ovat toistaiseksi kovin niukat. Mahdollisia lisätietoja pyydetään lähettämään tämän kirjoittajalle sähköpostissa arnoldus@saunalahti.fi .

Anna Elisabet Wikander syntyi 26.2.1873 Porissa. Hänen vanhempansa olivat laivuri Georg Ferdinand Wikander ja Ebba Carolina Rosendahl. Anna Wikander tuli ylioppilaaksi 15.9.1892 ja aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa Länsisuomalaisen osakunnan jäsenenä. Hän suoritti medikofiilitutkinnon 21.11.1896, valmistui lääketieteen kandidaatiksi 22.12.1899 ja lääketieteen lisensiaatiksi 28.9.1904. Anna Wikander kuoli 4.10.1938.

Wikander toimi yksityislääkärinä Tampereella vuodesta 1904. Hän teki opintomatkoja Skandinaviaan kesällä 1905, Kölniin ja Pariisiin syksyllä 1907 sekä Ruotsiin, Tanskaan ja Berliiniin syksyllä 1913. Hän toimi Tampereella vanhainkodin lääkärinä vuosina 1905–1918. Hän oli vuosina 1908–1915 myös Tampereen lastenhoitoyhdistyksen laitoslääkärinä ja vuonna 1912 lyhyen ajan Tampereen synnytyslaitoksen lääkärin sijaisena. Lisäksi Wikander oli Tampereen Verkatehtaan sairas- ja apu- sekä eläkekassojen lääkäri vuosina 1914–1934. Keväällä 1918 hän oli parin kuukauden ajan Johanneksen koulussa (ratapihan ja Vartiotorninkadun välissä) toimineen Punaisen Ristin sairaalan n:o 2 lääkärinä. 

Wikanderista tuli 11.4.1911 alkaen Tampereen kaupungin keuhkotautisten huoltotoimiston lääkäri 25 vuoden ajaksi. Hän oli vuonna 1912 eräs Tampereen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen perustajista, ja hän toimi alussa sen sihteerinä ja myöhemmin johtokunnan jäsenenä. Hänestä tuli jo 19.9.1915 Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen rakennuttaman ja avaaman keuhkotautiparantolan lääkäri. Yhdistys myi parantolan vuonna 1928 Tampereen kaupungille, jolloin sen henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin palvelukseen. Anna Wikander määräsi testamentissaan pääosan omaisuudestaan Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle ja 100 000 mk Suomalaiselle Lääkäriseuralle Duodecimille reumatautien tutkimukseen ja vastustamiseen.

Wikander oli vuosina 1904–1907 Tampereen yksityisen suomalaisen tyttökoulun terveysopin opettajana. Vuonna 1906 hänet valittiin jäseneksi Tampereen kaupunginvaltuuston asettamaan, pienten lasten hoidon järjestämistä pohtivaan komiteaan. Lisäksi Wikander oli Tampereen kasvatuslautakunnan jäsen vuosina 1910–1913 ja 1919–1920 sekä lastensuojelulautakunnan jäsen vuosina 1924–1926.

Anna Wikander oli Duodecim seuran, Suomen Lääkäriseuran, Suomen yleisen lääkäriliiton, Suomen kaupunginlääkäriyhdistyksen ja Nordisk förening för invärtes medicin -seuran jäsen. Hän oli myös Tampereen Lääkäriseuran jäsen ja toimi vuorollaan sen puheenjohtajana.

Lisäyksiä 2008:
Åbo Akademin kirjastossa on Handskrifts- och bildenheten - niminen arkisto, jonka käsikirjoituskokoelmissa on mm. Rolf Lagerborgin kokoelma. Viime mainitussa on vuosilta 1903–1938 kaikkiaan 350 kirjettä, jotka Anna Wikander on lähettänyt ystävälleen Viva Lagerborgille, toiselle tuberkuloosin hoitoon erikoistuneelle naislääkärille, Rolf Lagerborgin sisarelle. Esitietojen mukaan ko. kirjeissä käsitellään myös tuberkuloosin hoitoon liittyviä kysymyksiä. Käsikirjoituskokoelman internet -osoite on: http://www.abo.fi/student/handskriftssamlingar .

Kirjoitus on valmistunut tammikuussa 2007. Eräitä lisäyksiä kesäkuussa 2007. Kirjoitusta on muokattu ja lisätty lokakuussa 2008. Lisäyksiä huhtikuussa 2009.

Kirjallisuutta:

Bergholm, Hj.: Suomen lääkärit, Finlands läkare Biographica 1927. Tampere – Tammerfors 1927.

Tavast, A.: Naislääkäreitä Duodecimin jäseninä 109 vuotta. Duodecim 123 (2007): 1353–1355.

Vuosisata terveydeksi. Toim. Pauli Ylitalo ym. Tampereen Lääkäriseura 1898–1998. Jyväskylä 1998.

Lisäys lähteisiin 2009: Peltola, Jarmo: Anna Elisabeth Vikander (1873–1939). Internet 2009 http://www.uta.fi/laitokset/historia/koskivoimaa/henkilot/vikander.htm

TAKAISIN IHMISIÄ LÄÄKETIETEEN HISTORIASSA HAKEMISTOON