Reinhold Enwald (vas.) ja J. Sahlberg vuonna 1881. (c) Harri Enwald.

Harri Enwaldin isoisä Gustaf Enwald muistelee vanhempaa veljeänsä Reinhold Enwaldia:

"Jo koulupoikana alkoi hän harrastaa luonnontieteitä ja kokosi kasveja, linnunmunia ym. luonnonesineitä, joita hän säilytti erityisessä kamarissa
Wokkolan päärakennuksen yläkerroksessa. Wokkolan kartano sijaitsi Leppävirralla!

Ylioppilaaksi tultuaan luki hän luonnontiedettä, ja aikoi jatkaa lukujaan tällä alalla valmistuakseen yliopiston opettajaksi. Hän oli tullut
tuttavaksi silloisen dosentti John Sahlbergin kanssa, joka oli etevä hyönteisten tutkija, sekä seurasi vuonna 1879 häntä tutkimusmatkalla Pohjois-Norjaan Bodöhön saakka.

Myöhemmin Reinhold Enwald teki kasvien ja hyönteisten keräämistä varten matkan Karjalaan, sekä toisen matkan Vienan Karjalaan Arkangeliin saakka. Näiltä matkoiltaan hän toi runsaan määrän hyönteisiä, joita hän lahjoitti yliopiston kokoelmiin, ja säilytti myös omissa kokoelmissa.

Vuonna 1882 hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon. Reinhold Enwald jatkoi lukujaan lääketieteen alalla, ja vuonna 1884 hän suoritti
lääketieteen kandidaatin tutkinnon. Vuodesta 1887 alkaen hän toimi Leppävirran kunnanlääkärinä aina kuolemaansa saakka eli vuoteen 1892.

Vuonna 1887 lähetti yliopisto erityisen retkikunnan tutkimaan Kuolan niemimaan eläin- ja kasvitieteellisiä oloja. Retkikunnan johtajana oli
eläintieteen professori J.A. Palmen sekä jäseninä kasvitieteen dosentti A. Kihlman m.( Kairamo ) ja W. Brotherus, mineralogian dosentti W. Ramsay sekä maisteri A. Petrelius. Näiden lisäksi pyysi professori Palmen Reinhold Enwaldia liittymään retkikuntaan, sekä toimimaan siinä eläin- ja kasvitieteen tutkijana, ja samalla retkikunnan lääkärinä. Retkikunnan tekemät tutkimukset julkaistiin myöhemmin laajana
teoksena."

Reinhold Enwaldia koskevat tiedot, kiitokset Harri Enwaldille ja Seppo Saarelalle.

takaisin