UKK-retkeilyreitti
www.pohjois-karjala.fi/ www.kainuu.com/

Itä-Suomen läpi UK-kansallispuiston tuntumasta, Tulppiosta Kolille johtava UKK-retkeilyreitti on saanut nimensä presidentti Urho Kekkosen mukaan. Hän vaelsi reitin
v. 1957.

UKK-reitti on osa kansainvälistä Euroopan kaukovaellusreittiä E10, jonka pohjoisin ulottuvuus on Nuorgam ja eteläisin Gibraltar.

Reitti on toteutukseltaan (vielä?) epäyhtenäinen

UK-kansallispuiston läheisyydessä oleva Tuntsan alue sijaitsee Sallan kunnan pohjoisosissa. Se on ylänköä ja sen laajuus on noin 500 neliökilometriä. Alueen läpi kulkeva UKK-retkeilyreitti muodostaa mielekkäitä lenkkejä. Tuntsan alue soveltuu erinomaisesti retkeilyyn kulun helppouden ja alueen selväpiirteisyyden vuoksi. Jotkut sanovat aluetta yhdeksi Euroopan hienoimmaksi retkeilyalueeksi. Alueella on autiotupia, lukuisia kotia reittien varrella, jokivarsilla laavuja ja muita taukopaikkoja. Alueen jokivesistöt tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet viehekalastukseen ja Naruskajoki soveltuu melontaan. Alueeseen sisältyy pohjoisessa Tuntsan erämaa-alue. UKK-reitti alkaa Tulppiosta, Soklin polkutien tuntumasta, jota pitkin päästään UK-kansallispuistoon Nuortille tai Kemihaaraan.

Pudasjärven, Taivalkosken ja Posion kuntien alueella sijaitseva Syötteen kansallispuisto muodostaa retkeilijän kannalta katsoen laajan erämaisen aluekokonaisuuden. Se koostuu pääosin kuusivaltaisista vaaroista sekä näkymiltään viehättävistä rinne- ja lakialueiden soista. Lisäksi se tunnetaan eräänä Suomen merkittävimmistä vanhojen metsien suojelukohteista. Täällä UKK-reittiin liittyy Taivalvaaran hiihtokeskukseen johtava Iso-Syöte - Taivalvaara   -reitti (n.37 km), UKK-reitin samoin käyttäessä osin Iso-Syötteen kansallispuiston että retkeilyalueen polkuja.

Koska Syötteen kansallispuiston alueella esiintyy runsaasti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä, on vanhoille metsille tyypillinen kääväkäs-, jäkälä- ja kovakuoriaislajisto monimuotoinen. Yhtenäiset vanhat metsät tarjoavat elintilaa myös arkana ja helposti piiloutuvana lintuna tunnetulle sinipyrstölle. Syötteen kansallispuisto on kyseisen lintulajin tärkeimpiä levinneisyysalueita Suomessa. Erikoisuutena eläinlajeista kannattaa mainita myös liito-orava, jonka elinympäristöä ovat puiston alueella tavattavat vanhat sekametsät.

Syötteen luontokeskuksen läheisyydessä on hotelli ja muita majoituspalveluja sekä Pärjänjoen virkistyskalastusalue.

Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien alueella on osin UKK-reittiin tukeutuva 57 km pitkä Köngäskierros. UKK-reitin pituus Puolangan alueella on 70 km. Puolangan osuutta kutsutaan Tonkohuikoseksi. Se on UKK-reitin lisäosuuden matkan Paljakasta Väärälammelle yhteinen Köngäskierroksen kanssa. Molempien reittien varrella on taukopaikkoja, nuotiopaikkoja, laavuja, matkailuyrityksiä, kauppoja ja muita palveluja.

Sinisellä merkitty reitti noudattelee vanhaa karjalaista kauppatietä ja veronkantaja Simo Hurtan ratsupolkuja kainuulaisissa ja pohjoiskarjalaisissa vaaramaisemissa. Tämän lisäksi Valtimosta haarautuu UKK-liitännäisreitti läpi upean Hiidenportin kansallispuiston jatkuen Kuhmon puolelle. Tämä reitti on osa pohjois-karjalaista Karjalan Kierros reitistöä nimeltään Talonpojan Taival.
Kuhmossa reitin nimi on UKK-reitti Kuhmossa. Reitti jatkuu edelleen Suomusalmelle, nimen muuttuessa Itärajan reitiksi.

UKK-retkeilyreitin tunnetuin osuus lienee kansallismaisemiemme Vuokatin ja Kolin välillä.
(n. 210 km). Siellä vaeltaja näkee upeita vaaramaisemia, metsiä, soita, vanhoja asuinpaikkoja ja kainuulaista maa- ja metsätaloutta. Reitti on osin helppokulkuista kangasmaastoa, mutta myös vaativuudeltaan raskasta, varsinkin Vuokatin vaaramaisemissa.

Karttoja:
Reitti on merkitty GT-karttoihin
Kainuun ulkoilukartta:www.kainuu.fi/ulkoilukartta
Ulkoilu- ja matkailukartat 1:100.000:
Lieksa, Juuka, Nurmes, Vuokatti, Kuusamo, Salla - Alakurtti, Savukoski - Tuntsa, Koilliskaira, Ilomantsi
Ulkoilu- ja matkailukartat 1:50.000:
Iso-Syöte - Taivalvaara - Kylmäluoma, Korouoma - Simojärvi, Hossa-Martinselkonen
Rukatunturi - Puolanka 1:40.000

Info:
Reitti kulkee seuraavien kuntien alueilla:
Savukoski
www.savukoski.fi
Salla
www.salla.fi
Posio
www.posio.fi
Taivalkoski
www.taivalkoski.fi
Pudasjärvi
www.pudasjarvi.fi
Puolanka
www.puolanka.fi
Hyrynsalmi
www.hyrynsalmi.fi
Ristijärvi
www.ristijarvi.fi
Sotkamo
www.sotkamo.fi
Valtimo
www.valtimo.fi
Nurmes
www.nurmes.fi
Juuka
www.juuka.fi
Lieksa
www.lieksa.fi

Matkailutietoa:
Vuokatin Matkailukeskus Oy www.vuokatti.fi Valtimon matkailuinfo www.valtimo.fi/.html
Karelia Expert www.visitkarelia.fi/Tutustu...! Lieksan matkailu Oy www.lieksa.fi
Hossan Luontokeskus www.luontoon.fi/page.asp?Section=1367 Metsähallitus www.metsahallitus.fi
Suomussalmen matkailutoimisto www.suomussalmi.fi Syötteen luontokeskus www.luontoon.fi/page.asp?Section=1403
Pudasjärven matkailu Oy www.pudis.fi Elämyshotelli Kirintö www.supertravelnet.com/ad/kiri/suomeksi
Tulppion Majat http://personal.inet.fi/yritys/tulppionmajat/ Kemihaaran Loma www.kemihaara.fi/

Oletko huomannut virheitä tekstissä?
Ole ystävällinen ja lähetä korjaus alla olevalla sähköpostilähetteellä!

e-mail eeromari@dlc.fi

back E10