...ARJALAINEN - KADONNUT MEISTÄ?...

Arjalaiset käyttivät hakaristiä temppeleissään, perustivat ihonväriin perustuvan kastijärjestelmän ja olivat sotaisia.

RODUN MERKITYS KULTTUURIEN SYNNYSSÄ Hitler puhui arjalaisuudesta viitaten sillä muinaisen Intian ylimpään pohjoisesta tuleeseen kastiin.Nämä pohjoisesta tulleet perustivat Intian kulttuurin.
Vuosisadan alussa pohdittiin paljon rodun merkitystä korkeakulttuurien synnyssä. Siihen aikaan oli löytynyt viittauksia siitä, että arjalaiset olisivat olleet sinisilmäisiä ja vaaleita.
Arjalaiset olivat siis pohjoisen rodun edustajia, eikä niillä ole mitään tekemistä nykyisen ylimmän kastin kanssa, joka on jo pahasti sekoittunut alkuperäiseen väestöön, vaikka heidän yhä sanotaankin polveutuvan alkuperäisistä arjalaisista. Myöskään iranilaiset eivät ole alkuperäisiä arjalaisia, vaikka sana tarkoittaakin arjalaista. Rodun sekoittumista ainakin on tapahtunut.
Pohjois-Intiassa saattaa vielä tavata sinisilmäisiä intialaisia.
Toki sekoittumista vastaan oli kehitetty kastijärjestelmä ja varmasti nykyisen Intian ylimmän kastin suonissa voi vielä virrata jonkin verran muinaisten arjalaisten veri, mutta me näemme selvästi, että se ei enää näy ulospäin. Historiallisten löydösten perusteella arveltiin pohjoisen rodun rappeutuneen Intiassa ja koko muinaisen intialaisen kulttuurin olleen pohjoisen rodun edustajien perustama.
Kaikkein vahvin todiste sille, että ainakin jokin haara pohjoisista ihmisistä olisi perustanut intialaisen kulttuurin on siinä, että sanskriitin kielen on voitu osoittaa olevan sukua länsieurooppalaisille kielille.
Siitä tuleekin käsite indoeurooppalaiset kielet. Kaukainen sukulaisuus on siis olemassa. Rotu vain on sekoittunut ja pilaantunut siellä.

Rodun merkitys korkeakulttuurien synnyssä oli eräs sen ajan tieteen tärkeistä tutkimusalueista. On muistettava, että tiede oli silloin vielä vilpitöntä. Nykyisin tällaisia asioita ei voi enää tutkia, sillä ne eivät sovi vallalla olevaan politiikkaan. Siihen aikaan etsittiin myös ns. alkuperäistä ajatusta, joka mahdollisti korkeakulttuurin synnyn. Arjalaisilla katsottiin olleen se "alkuperäinen ajatus", arkipäivän ajatus, joka mahdollisti kulttuurin synnyn.
Silloin esitettiin myös viitteitä siitä, että jopa kiinalaisen kulttuurin olisivat perustaneet valkoiset. Joitakin viitteitä sellaisesta oli löytynyt vanhoista kirjoista. Sellaista ajatusta tukee sekin, että kiinalaiset osaavat nykyisinkin kopioida asioita ja ylläpitää muilta oppimaansa kulttuuria, mutta he eivät osaa itse kehittää sitä. Kiinalainen kulttuuri on ollut kivettyneessä tilassa jo tuhansia vuosia, mitä tukee em. väitettä.
Pohjoisen rodun edustajat perustivat myöhemmin myös Kreikan ja Rooman kulttuurit. Intialaisen kulttuurin perustaminen tapahtui aikaisemmin ja siksi eurooppalaisten juurien arvellaan löytyvän sieltä. Pohjoinen rotu on siis historiassa osoittautunut olevan kulttuuria luovaa. Toisena tällaisena pidetään toista valkoisen rodun päähaaraa, ns. välimeren rotua. Juutalaisten ja Islamin perustajien katsotaan olevan välimeren rodun tuotoksia. Sen sijaan muinaisen Egyptin korkeakulttuurin, jossa juutalaisetkin elivät vankeudessa, perustivat pohjoisen rodun edustajat.

Maailman pääroduista on yksi ali muiden, nimittäin neekerit. Neekereitä on aina pidetty ihmiskunnan lapsina. Neekerit eivät Afrikassa pystyneet luomaan savimajoja kummempia rakennuksia. Kun arabit kaivoivat 100 m syviä kaivoja maahan, niin neekerit käyttivät saastunutta pintavettä kuopista ja ojista. Mitään kirjakieltä he eivät pystyneet omaksumaan ennen valkoisten tuloa. Maanviljelykin oli täysin tuntematon käsite.

Valkoisten tulo olikin onnenpotku tälle tylsistyneelle rodulle. Neekerit levisivät heidän ansiostaan ympäri maapallon. Omin voimin nämä matalaotsat kyyhöttäisivät edelleen savimajoissa, olisivat siis jääneet Australian neekereiden tasolle. Se olisikin ollut kaikille paras vaihtoehto, sillä mustat ovat edelleen alkukantaisia heimoja, jotka eivät sovi valkoiseen kulttuuriin. Mitään kunnon sotia tai valloituksia nämä eivät ole pystyneet tekemään. Neekereiden pelastukseksi koitui valkoisten rappeutuminen. Ilman sitä he eivät ehkä olisi enää edes elossa.

 

ARJALAISUUS KULTTUURIEN SÄILYTTÄMISEN IHANTEENA Kreikan rodun ja kulttuurin tuhosi Aleksanteri Suuri valloituksillaan. Valloitusten jälkeen rotupuhtaus menetettiin ja sitä kautta kulttuuri tuhoutui. Sillä sellaiset kansat, jotka eivät ole kulttuuria luoneet, eivät sitä myös voi ylläpitää. Rodun rappio tarkoittaa siis aina kulttuurin tuhoa. Sama kävi selvästi myös Roomassa - kulttuurin rappio oli seurausta rodun tuhoutumisesta.
Egyptin kulttuuri rappeutui samasta syystä. Ei auttanut, vaikka heillä oli tiukat lait, jotka kielsivät neekeriorjien tuonnin. Ahneus voitti. Aluksi neekerimiehiä tuotiin töihin sinne. Myöhemmin myös neekerinaiset olivat suosittuja bordelleissa ja lopulta myös vaimoina. Egyptin tuhoutumisen aikoina paikalliset ajattelijat voivottelivat rotunsa puhtauden menetystä. Pohjoisen Egyptin viimeinen hallitsija, joka hävisi taistelun Assyyrialaisille, oli osittain neekeri.
Intian kulttuuri rappeutui samasta syystä. Sen estämiseksi perustettiin kastijärjestelmä, joka pitkitti laskukautta. Euroopassa tapahtui demokratisoitumisen jälkeen nopea rappeutuminen. Näyttääkin siltä, että vahva hierarkia (kastijako), on mainio keino estää rodun ja kultttuurin rappeutuminen. Myös sodat ovat tehokas keino itsetuhoa vastaan.

JUUTALAISUUDESTA ARJALAISUUTEEN Tilanne oli vuosisadan alussa sellainen, että juutalaiset saivat vapaasti arvioida meidän tapaamme elää ja harjoittaa kristinuskoa, mutta eurooppalaiset eivät saaneet arvioida heidän juutalaisuuttaan. Juutalaiset olivat uskontonsa avulla ikäänkuin päässeet henkisiksi neuvonantajiksimme. Jopa Lutheriinkin heillä oli suuri vaikutus, vaikka hän myöhemmin kääntyi jyrkästi juutalaisia vastaan. Juutalaisilla oli ymmärrettävät syyt Rooman viemäreistä nousseina halveksia meitä. Olimme huonompia kilpaillessamme juutalaisuudesta.
Mitään muita kuin uskonnollisia syitä ei sinällään ollut. Silti heidän uskontoaan ei voida pitää mitenkään ylivertaisena verrattuna pohjoisen rodun perustamiin (esim. Intiassa, Egyptissä tai Kreikassa). Heidän vaikutuksensa perustui pitkälti siihen, että katsoimme olevamme Rooman ja Antiikin perillisiä, josta kristinusko siirtyi rodunrappion myötä meihin. Juutalaisten voima on ollut yhtenäisyydessä ja he ovat vaalineet rotunsa puhtautta vieraiden kansojen parissa eläessään.
Juutalaisten pyrkimykset yliherruuteen alkoivat kasvaa vuosisadan taitteessa. Juutalaisia maailmankongresseja alettiin järjestää, vaikkakin Israelin valtion perustamisen merkeissä. Niillä oli kuitenkin merkityksensä siinä, että juutalaiset alkoivat ottaa yhteisiä kantoja eri asioihin.
Räikein esimerkki juutalaisten toiminnasta on ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Silloin kansainväliset juutalaistahot julistivat, että koko Israel seisoo Saksaa vastaan. Juutalaiset itse olivat käärimässä aseteollisuudesta suuria voittoja. Jopa Mannerheimin kirje Puolasta oli katkera. "Järjetön sota ja vain juutalainen hyötyy."

Arjalaisuuden etsintä ei tosiaankaan ole suosinut juutalaista, sillä heillä ei ole mitään kosketusta pohjoiseen rotuun. Juutalaisten etu oli, että länsimaista kulttuuria oli pidetty Kreikasta lähtöisin olevana. Toisena säteenä siinä oli pidetty juutalaisuutta uskonnon kautta ja ne molemmat olivat syvästi kietoutuneet toisiinsa meidän mielissämme. Tämä välimerenrodun uskonto levisi keskuuteemme Rooman rappion kautta. Valloitusten mukanaan tuomat juutalaiset toivat sen meille. Koska sattuneesta syystä pohjoisen rodun kulttuurit omaksuivat tämän vieraan rodun uskonnon, on juutalaisilla ollut merkittävä asema keskuudessamme.

Arjalaisuuden etsintä ja yleensäkin kiinnostus intialaista kulttuuria kohtaan (esim. Nietzche), oli silloin tavallaan omien juurien etsintää kauempaa menneisyydestä. Samalla haluttiin vapautua toisen rodun uskonnosta, juutalaiskristillisyydestä.
Arjalaisuus oli myös hengenlaatu, joka sisälsi jalouden ja ritarillisuuden ihanteen, mikä juutalaisuudesta puuttui. Tähän ihanteellisuuteen sisältyi rohkeus vastapainona juutalaismaiselle asioiden varmistelulle ja pelkuruudelle.
Jotenkin nämä esi-isiemme ihanteet osuivat sydämiimme paremmin kuin juutalaiset rahanvaihto-opit. Valitettavasti keinottelijat ja pelkurit ovat saattaneet maailman sellaiseksi pohjoisen rodun edustajille, että heidän on parempi hävitä täältä, elleivät ala muuttamaan olosuhteitaan itselleen siedettävämmäksi.

Tämä oli myös esimerkki rappion eli itsetuhon voimasta. Alkukantaisempi organismi saattaa voittaa kehittyneemmän, jos tämä joutuu itsetuhoon.

Kirjoitus suora käännös englanninkielestä.
Arjalaisuus tarkoittaa lähinnä mielenlaatua ja pyrkimystä vaalean rodun säilyttämiseen.

>>>