Käsikirja hyönteisten rakentajalle
Offset painettu portfolio TAIK 1990
11 irtosivu, käsin tehty kotelo

Hieman taustaa

Vuoden -89 syksyllä kävin yliopiston kirjastossa etsimässä vanhaa luonnontieteellistä kuva-aineistoa parhaillaan valmistelemani De Pterygotis kuvasalkun lähdemateriaaliksi. Kirjastossa käydessäni oli elämys saada käsiinsä kirjoja, jotka olivat melkein 400 vuotta vanhoja, hypistellä niiden materiaaleja ja nuuhkia tuoksuja. Latinankielinen teksti tuntui hyvin selkeältä mutta oli silti käsittämätöntä. Kirjojen käsittelemä tiede vaikutti vapaammalta ja mielikuvitusrikkaammalta kuin nykypäivänä. Tosin antiikin auktoriteetit rajoittivat itsenäistä ajattelua ja tutkimusta. Myytit ja uskomukset vaikuttivat havaintoihin ja varsinkin kirjojen kuvitukseen näytti mielikuvitus vaikuttaneen voimakkaasti. Eläimet saivat inhimillisiä ihmismäisiä piirteitä. Kasvot, lohikäärmeet ja pikkupirut ilmaantuivat kuvituksien kotiloissa, toukissa ja oudoissa hyönteisissä.

Itselleni oli tärkeää huomata vakavassa ja yksitotisessa tieteessä mahdollisuus katsoa asioita vähemmän vakavasti. Näitä 1600-luvun teosten tyylejä ja esitystapoja käytin avukseni suunnitellessani kuvasalkkuani. Osa löytämästäni materiaalista kiehtoi muuten vain outoudellaan. Erilaiset luonnontieteelliset ja luonnonihmeitä esittelevät kokoelmat olivat suosittuja, ja niistä ehkä yksi oudoimmista ja siten mielenkiintoisimmista oli hollantilaisen Frederick Ruyschin luonnontieteellisten valmisteiden kokoelma.(yritän laittaa tähän linkin myöhemmin)

Samaan aikaan kehittelin hyönteisten osista asiaa. Olin löytänyt arkisen asian, nähnyt ikkunalaudalla hajonneiden hyönteisten osat uusin silmin. Osat olivat saaneet uuden merkityksen. Ne eivät olleet enää vain eläinten toiminnallisen kokonaisuuden osia, vaan yksittäisiä taidokkaita esi-neitä.

Osat ja hajoamisilmiö kiinnostivat, joten pyrin löytämään sopivan esitysmuodon materiaalilleni. Erilaisten kokeilujen jälkeen päädyin kylmän toteavaan, tieteelliseen esitysmuotoon, so. Perhos-laatikko. Kukin osa oli omassa lokerossaan valkoisella taustalla. Pieniä osasia neliömäisillä lapuilla aseteltuina ruutukaavaan muodostaen jonoja pysty- ja vaakasuoraan. Kuvien osista muodostui sarjallisia kehitys- ja hajoamisketjuja. Jonot rinnastuivat ja leikkasivat toisiaan kuten sanat ristisanatehtävässä.

De Pterygotis

Samaa metodia käytin vuonna 89-90 painokurssilla valmistuneessa portfoliossa De Pterygotis. Käytin suureksi osaksi samaa materiaalia kuin Perhoslaatikossa, mutta työn rajoitettu koko määräsi pitkälle myös muodon. Tavoittelin kokonaisuudessa vanhan luonnontieteellisen kuvateoksen henkeä ja ulkoasua. Kukin yhdestätoista 21 cm x 20,5 cm kuva-arkista koostuu yhdeksästä ruudusta. Kussakin ruudussa on osa jostain hyönteisestä. Kuten portfolion nimi (De Pterygotis eli käsikirja hyönteisten rakentajalle) viitteellisesti ohjaa ajatusta, voi osasista mieles-sään koota siivekkään hyönteisen. Ajatusleikki ei ehkä aivan kirjaimellisesti toimi, mutta joku yhdistely- ja assosiaatioprosessi lukijassa käynnistynee hänen hahmottaessa irrallisten osien yhteyksiä. Teoksen lävitse voi myös nähdä kehitysketjun munista ja toukista kehittyneimpiin hyönteisiin, tai ainakin isompiin ja ehjempiin.in english >
| INDEX |CV | GALLERIA : De Pterygotis | Evoluutio | Kulttuurimaisema | Kaivauksia | Anatominen Kabinetti | Restauraatio | Kuutio | Luontomuseo
© ILKKA HALSO – ilkka.halso@kolumbus.fi