SuljeSulje AjatuksiaLyhenteet ja termit Kuvia Kuolinsyyt
Ammatit L-Ö
Tämä on alisivu. Jos olet tullut tähän Historismisivuston ulkopuolelta, siirrytästä etusivulle
Sivu päivitetty 23.11.2016

Monet ammatti- ja virkanimikkeet ovat säilyneet historiasta tähän päivään lähes muuttumattomina, toisaalta monet ovat jääneet tyystin unholaan ja monien ammattinimikkeitten sisältö on muuttunut vaikka nimi olisikin tutun oloinen. Seuraavassa on luetteloitu joitakin yleisiä ja joitakin erikoisia asiakirjoissa esiintulleita nimikkeitä ja annettu niille suomenkieliset vastineet, tai selitys jos ammattinimike on suomenkielinen.

Occupations of your Finnish ancestors - recorded in Swedish or in Finnish -  might look to you very alien, and even the familiar looking ones might turn out to be else than expected. On this page we have listed a few typical and some atypical occupation titles, some of them are explained in more detail to help foreign genealogists.

© 2004-2016 Historismi.Net -  Aija Greus ja Harri Hirvelä Viitteet


| A-K |  | l | m | n | o | p | qr | s | t | u | vw | xyzåäö |
Ammattinimike
Occupation term
Suomi
English
L
ALKUUN/TOP

laborator lukija, apulaisprofessori associate professor
ladugårdsarrendator
latokartanon l. kuninkaankartanon vuokraaja (yleensä säätyläinen)
person of a class renting a farm or ranch owned by the Crown
lagerchef varaston esimies stores manager
laggare puuastioiden tekijä cooper
lagman laamanni, oikeuden puheenjohtaja; laamanninoikeus oli kihlakunnanoikeutta ylempi ja hovioikeutta alempi (lakkautettiin 1868) chief judge of the District Court
lakej
lakeija
lackey
lancier
keihäs-ratsumies
cavalry spearman, lancer
landbonde lampuoti, kokotilan vuokraaja
tenant farmer (renting the whole farm)
lands-

läänin-
...of district, ...of county, ...of province
landsfiskal ylikonstaapeli chief constable, sheriff
landsfodge lääninvouti county police commissioner, county sheriff
landsherre
vuokraisäntä
landlord
landshövding maaherra governor
landskanslist
lääninkanslisti
county clerk
landlöpare
kiertolainen
vagabond
landskapsmålare
maisemamaalari
landscape painter
landssekreterare lääninsihteeri county secretary
landstullvisiteur läänin tullitarkastaja county customs inspector
lantarbetare, landtarbertare
renki
farm-hand
lantbrukare,
landtbrukare
maanviljelijä farmer
lantdragon,
landtdragon
maarakuuna, autiotiloja asuttamalla perustetun rakuunayksikön sotilas dragoon, light cavalryman
lanthandlande,
landthandlande
maakauppias - kauppias, joka kävi kauppaa kaupunkien ulkopuolella (oli kiellettyä 1775 saakka) rural tradesman, country-store keeper, trader outside of cities (was illegal until 1775)
lantjunkare,
landtjunkare
maajunkkari, maahovilainen, maa-aatelin edustaja
master of the house of lower nobility
lantman, landtman
maanviljelijä
farmer
lantmätare,
landtmätare
maanmittari surveyor
lantpostmästare,
landtpostmästare
maalaispostimestari rural postmaster
lantvärnskarl,
landtvärnskarl
nostoväkimies conscript
lansknekt
keihäsmies
spearman
lappborgare lapinporvari Lapp burgher
lasarettsläkare, lazaretsläkare sairaalalääkäri
hospital doctor, hospital medical officer
lauckuryss
laukkuryssä
travelling salesman (Russian)
lavettmakare lavetintekijä gun carriage maker
ledsagare
seuralainen, saattaja
companion
legoknekt
palkkasoturi
mercenary
lektor vanhempi opettaja senior teacher
leverantör tavarantoimittaja deliverer of goods
licentiat, licenciat
lisensisaati
licenciate
lieutenant luutnantti lieutenant
lifdrabant, livdrabant henkivartija,  kuninkaan henkivartioston upseeri
life guard officer
lifegen
maaorja
serf
linkrämare pellavakauppias linen draper
linvävare, lijnväfvare
pellavankutoja, pellavakankuri
linen weaver
litograf
kivipainaja, -piirtäjä
lithographist
litteratör kirjailija writer
livmedikus henkilääkäri (kuninkaan)
private doctor, physician in ordinary to the King
ljusstakemästare kynttilänjalantekijä, -mestari candlestick maker, candlestick-master
logarfvare parkitsija tanner
lokförare, lokomotivförare veturinkuljettaja railway engineer
lots luotsi ship's pilot
lotsuppsyningsmannen luotsitarkastaja inspector of pilot service
lotsålderman luotsivanhin pilot alderman
luffare kulkuri vagabond, tramp
lumpsamlare lumppuri, lumpunkerääjä rag collector
lydkonung
varakuningas
viceroy
lyriker
laulurunoilija
songwriter
lånebokhållare velkakirjanpitäjä promissory note book-keeper
lägenhets-
innehafvare
talonomistaja
householder
läkare lääkäri doctor, physician
läkemedelskemist farmaseutti pharmaceutical chemist
länsbokhållare
lääninkirjuri
county scribe
länsherre
lääninherra
county governor
länsman nimismies sheriff, county constable
länsveterinär läänineläinlääkari county veterinary officer
lärare, lärarinna
opettaja teacher
lärgosse, lärling, lärjunge
oppipoika apprentice
läromästare
oppi-isä
master, teacher
lättmatros puolimatruusi (toisella matkallaan oleva merimies) seaman on his second trip
löftesman takaaja guarantor
löjtnant luutnantti lieutenant
lösdrivare irtolainen, löysä, löysäläinen vagrant
löshjon päiväläinen daily worker
löskarl itsellinen lodger, person living in other people's home either for rent, for work or paid by social welfare
löskekarl
kulkuri, irtolainen
tramp, vagrant
SULJE  ALKUUN
M
ALKUUN/TOP

magiker taikuri magician
magister maisteri master´s degree
majmisteri majamies, kauppias joka majoitti kaupungissa käyviä talonpoikia ja vastaavasti kauppiaan luona majaileva talonpoika merchant accommodating peasants visiting the city, peasant being accommodated
major majuri major
malmletare malminetsijä ore seeker
marinläkare laivastonlääkäri navy doctor, navy medical officer
marinsoldat
merisotilas
navy troop, seaman
marketentare
muonakauppias, salakapakoitsija
provision merchant, runner of a speakeasy
markgrefve
markiisi
marquis
markis markiisi marquis
marodör
rosvosoturi
corsair
marskalk
marsalkka
marshal, usher
maskinchef laivan konepäällikkö chief engineer (ship)
maskinist koneenkäyttäjä engineer (ship),
machinist (factory)
matmor talon emäntä hostess, female farmer
matros matruusi seaman, sailor
medborgersman takauskumppani guarantor partner
medbrottslig rikoskumppani accomplice
medgäldenär velkakumppani debt partner
medicine licensiat lääketieteen lisensiaatti licentiate of medicine
medikus
lääkäri
physician, doctor
medregent
varakuningas
viceroy
mekaniker mekaanikko mechanic
menig sotamies private soldier
mentor
ohjaaja, opastaja
mentor
miles sotilas soldier
militärläkare armeijan lääkäri army doctor, army medical officer
ministerii adjunctus papistonapulainen clergy assistant
minister verbi divini jumalallisen sanan palvelija theologian
minutförsäljare vähittäismyyjä retailer
missdådare pahantekijä malefactor
missionär
lähetyssaarnaaja
missonary
mjölkbud
maitomies
milkman
mjölnare mylläri miller
modellsnickare
mallipuuseppä
pattern-maker
modist modisti milliner
monark hallitsija, yksinvaltias
monarch
munk
munkki
monk
munskänk
juomanlaskija
cup-bearer
muntrationsråd
huvimestari, seremoniamestari
master of ceremonies
murare muurari mason, bricklayer
murmästare muurarimestari master mason
murarmästare muurarimestari master mason
murlärling muurarioppilas mason's apprentice
musikant
musikantti
musician
musikka talonpoika, maalainen, moukka (ven. muzhik) peasant
musketör, musqueteur musketööri musketeer
myndling
holhokki
ward
myntförfalskare rahanväärentäjä counterfeiter
mystiker
mystikko
mystic
målare maalari painter, house-painter
målsman edusmies, holhooja
guardian, one who is legally responsible for the care and management of the person
mäklare kaupan välittäjä, meklari broker, auctioneer
mässuppassare messipoika messman
mästare mestari master
mästerlots luotsimestari master pilot, senior pilot
mästerman
mestaaja
executioner
mätisman arviomies valuator, estimator, assessor
mönsterherre
katselmusherra
enrolment chief
mönsterskrivare katselmuskirjuri, komppanian kassanhoitaja (sot.)
enrolment clerk, company cashier (mil.)
SULJE  ALKUUN
N
ALKUUN/TOP

napagumma napamuori, kätilö midwife
narr
ilveilijä
joker, clown
nattvakt yövartija night guard
nomad
paimentolainen
nomad
notarie notaari notary
nunna
nunna
nun
nybyggare uudisasukas settler
nödåhrspredikant armovuoden saarnaaja, Konsistorin eli Tuomiokapitulin määräämä viransijainen ns. armovuodelle eli ajalle jolloin edesmenneen papin leski sai jäädä virkatilalle ja nauttia sen tuottoa a deputy priest assigned to substitute a dead priest during a so called "grace year", which described the time period when the late priest's widow was allowed to stay living at the estate
nålmakare neulaseppä needle smith
nämndeman lautamies
juror, lay asessor
SULJE  ALKUUN
O
ALKUUN/TOP

oeconomic komissarie taloustarkastaja, -komissaari inspector of local finances
oeconomus templi tuomiokirkon taloudenhoitaja cathedral treasurer
odalbonde, odalman
pientilallinen
yeoman
officiant
toimitusmies
cadastral officer
officer upseeri officer
ombudsman asiamies representative
ordförande puheenjohtaja chairman
ordningsman järjestysmies security guard
orgelnist urkuri organist (pipe organ)
orgeltrampare urkujenpolkija calcant, organ bellows-pumper
SULJE  ALKUUN
P
ALKUUN/TOP

packare pakkaaja packer
packhusinspektor pakkahuoneen esimies warehouse inspector
page
hovipoika
page
pajari venäläinen aatelismies (ven. bojarin) Russian nobile man
pannmakare kattilantekijä kettle maker
pantfogde panttivouti pawnbroker
paraplymakare sateenvarjontekijä umbrella maker
parisniekka (ven. baryshnik) eläinten kauppias, hevoshuijari animal salesman, horse swindler
parochus seurakunnan esipappi parochial intercession priest
passare passari, naispuolinen tarjoilija pidoissa (vrt. skänkare) waitress, female cup-bearer (comp. skänkare)
pastor pastori, kirkkoherra pastor, vicar, minister
pastor adjunkt apulaiskirkkoherra vice vicar
pastor primarius ensimmäinen pastori =arvonimi, joskus kirkkoherran virkanimi first pastor
patricier
patriisi, ylimys
patrician
patron
patruuna, maanomistaja
master, land owner
patrull kulkuvahti patrol
pedagog
opettaja
teacher
pensionär eläkeläinen retired, pensioner
personalchef henkilöstöpäällikkö staff manager
peruquemakare, perukmakare
peruukintekijä wig maker
piga piika maid-servant, maid
piissari kirjuri (ven. pisar) scribe
piket
vartio
patrol, watch
pionier
pioneeri, vallinkaivaja
engineer, sapper
pirat
merirosvo
pirate
pipare torvensoittaja trumpeter, hornblower
pistolsmed aseseppä gunsmith
placemajor linnamajuri fort major
ploginstuktör kynnönneuvoja ploughing advisor, agriculture consultant
plåtslagare läkkiseppä sheet-metal worker
poet
runoilija
poet
polis poliisi policeman, police officer
polisinspektör poliisitarkastaja police inspector
polisintendent apulaispoliisipäällikkö deputy police chief, assistant chief constable, assistant police commissioner
polismästare
poliisimestari
chief constable, police commissioner
politierådman kunnanvaltuuston jäsen alderman, member of city council or town council
politikarl rankkuri, järjestysmies dogcatcher, security guard
populi alunperin kaskiviljelijä kruunun maalla, myöhemmin veroa maksava talonpoika; venäjällä 'bobyl' tarkoitti maatonta talonpoikaa, mökkiläistä originally farmer on crown land, later a tax paying farmer; in Russia a farmer not owning the land
possessionat tilanomistaja farm owner
postbud
postimies
mailman
postexpeditör postivirkailija mail official, post-office clerk
postförare postinkuljettaja postman, mailman
post inspectör postitarkastaja post-office inspector
postförvaltare postinhoitaja post-office intendent
postillion postiljooni postman, mailman
postmästare postimestari postmaster
posttjänsteman
postivirkailija
post-office clerk
praeceptor opettaja teacher
praedi inspector tilan pehtoori farm inspector
praepositus rovasti dean
praepositus contractus lääninrovasti county dean
praepositus honorarius kunniarovast honorary dean
praeses consistorii konsistorin esimies superintendent of the department of justice (in Church)
praesul piispa bishop
preceptor
opettaja
teacher
predikant saarnaaja preacher
prefekt
yliopiston tiedekunnan esimies
director of a university department
prelat
esipappi
prelate
premierlöjtnant laivaston komentajaluutnantti lieutenant- commander (navy)
preparatris laboratorioteknikko laboratory technician
preses puheenjohtaja president, chairman
principal isäntä master
prisdomare
palkintotuomari
judge (in a contest)
probant koetti, koeajalla oleva probationer
producent tuottaja producer
profoss sotapoliisi
military prosecutor
profryttare
kaupparatsu, matkasaksa, laukkuryssä
travelling salesman
prokansler
sijaiskansleri
vice chancellor
prokurist johtava virkamies managing clerk, procurator
proselytmakare
(uskoon) käännyttäjä
converter (to a religion)
prost rovasti dean
prostinna rovastin vaimo, ruustinna dean´s wife
protokollssecreterare, protokollist
pöytäkirjasihteeri, pöytäkirjanpitäjä
recording secretary (keeping the minutes)
provinsialläkare, provincial medicus doktor lääninlääkäri county doctor, district medical officer
provisionshandlande kaupparatsu 1700 -luvulla, armeijan muonan hankkija salesman, tradesman who was in charge of food and supply with provisions
provisor proviisori
chemist, assistant chemist
präst, prästman
pappi
priest, clergyman, minister
publicist
kustantaja
publisher
pukslagare patarummunlyöjä, sotilassoittaja kettle drummer
pulsator companae kellonsoittaja bell ringer
pulsator orgam urkujenpolkija calcant, organ bellows-pumper
pungmakare, pungamakare
laukuntekijä, kukkarontekijä bag maker, purse maker
pykmestari
ks. byggmästare
see byggmästare
påfve
paavi
Pope
påskärare puoskari quack
pälsmakare turkintekijä furrier
SULJE  ALKUUN
Q R
ALKUUN/TOP

qvacksalvare puoskari quack, medicine man
qvarterier majoittaja quarterman

raassali kalakauppias, karjakauppias (ven. prasol) fishmonger, cattle merchant
rackare pyövelinrenki, rankkuri, nahan nylkijä (hyvin alhainen status, käytetty haukkumasanana)
executioner's assistant, dogcatcher, skinner (very low status)
ransakningsfånge rangaistusvanki punishment prisoner
recerendus dominus kunnianarvoisa herra, pappi honourable man, clergyman
receptarie
farmaseutti, apteekkari
pharmacist
rector, rektor
rehtori headmaster, principal, vice-chancellor
rector amanuens, rektor amanuens
apulaisrehtori deputy headmaster
redaktör
toimittaja
editor
redare laivanvarustaja shipowner
redogörare tilintekijä accountant
referendariesekreterare
esittelijäsihteeri
reference secretary
regent hallitsija regent
registrator
verokirjuri
registrar
regissör
ohjaaja (näytelmän tai elokuvan)
director (of a play or a movie)
renherde poropaimen reindeer shepherd
renvårdare poronhoitaja reindeer attendant
renägare poronomistaja reindeer owner
reparatör korjaaja repairman
represendant edustaja representative
repslagare köydenpunoja ropetwister
restauratör ravintolanpitäjä restaurant keeper
revisor tilintarkastaja auditor
riddare ritari knight
ridknekt ratsupalvelija groom
rikassikka kauppa-apulainen (ven. prikaztshik) shop assistant
riksråd valtioneuvos cabinet minister, government councillor
rimsnidare
lauluntekijä (ivall.)
song writer (mocking name)
ritare värvätty sotilas draftsman, enlisted soldier
roddaregast (galär)
kaleerin soutumatruusi galley oarsman
rotebonde, rotehållare ruotutalollinen division of farmers (ruotu) contributing to keep and to maintain a soldier
rotemästare ruotumestari division master
rotesoldat ruotusotamies soldier maintained by a division of farmers (ruotu)
rotfattig ruotuvaivainen, pitäjän taloista muodostetun ruodun elättämä köyhä, kukin talo huolsi vaivaista vuorollaan
poor people living on welfare of a division of houses (ruotu) in a parish, each in turn
rorgängare
ruorimies
helmsman
rusticus talollinen farmer
rusthållare
ratsutilallinen
rancher, farmer that contributed to maintain cavalry soldier and horse
rustmästare varusmestari
armorer (warrant officer)
rymmare karkuri deserter
ryss soldat manttaalimies, venäläismiehityksen ajan 1713-1721 sotaväenotossa käytetty termi, yksi mies otettiin jokaista manttaalia kohti
term used for soliders drafted to Russian army during Russian occupation 1713-1721
ryttare ratsumies cavalry soldier
ryttare-korpral
ratsuväen korpraali
cavalry corporal
ryttmästare ratsumestari, ratsuväen kapteeni cavalry captain
rådman raatimies magistrate, member of city court, councilman
räntegifvare veronmaksaja taxpayer
räntmästare varainhoitaja treasurer
rättare rättäri, Varsinais-Suomessa renkivouti; alunperin matkustavia auttava kyytirättäri, sitten nimismiehen alainen virkamies, joka huuti oikeudessa asianosaisia ja todistajia esiin (huutorättäri)
farm foreman in SW Finland; originally person tranporting travellers 'kyytirättäri', later sheriff's subordinate announcing people to enter sessions 'huutorättäri'
röfvare, rövare
rosvo
bandit
SULJE  ALKUUN
S
ALKUUN/TOP

sacellanus kappalainen, kappeliseurakunnan pastori tai suuren seurakunnan vakinainen apulaispappi chaplain, curate
sacerdos pappi priest
sacrosanctae theologiae doctor pyhän teologian tohtori doctor of holy theology
sadelmakare satulaseppä saddler
sadelmakarmästare
satulaseppämestari
master saddler
sakförare asianajaja lawyer
salpetersjudare salpietarinkeittäjä nitre boiler
salteriäagre
suolaamonomistaja
salting-house owner
scholaris koululainen schoolboy, -girl
scholemästare koulumestari schoolmaster
schåare
ahtaaja, satamajätkä
stevedore, docker
secreterare sihteeri secretary
sedelhafvare velkakirjan haltija promissory note holder
sekreterare, sekter
sihteeri
secretary
sekterisk lahkolainen sectarian, dissenter
sekundant
sekundantti, apumies
second
sekundlöjtnant
aliluutnantti (laiv.)
first lieutenant (navy)
sergeant kersantti sergeant
servitör, servitris
tarjoilija, tarjoilijatar
waiter, waitress
servus palvelija servant
servus juvenis nuorempi palvelija junior servant
servus viduus vanhempi palvelija senior servant
sexman kuudennusmies, pitäjänhallinnon toimihenkilö joka valvoi kirkkokuria ja köyhäinhoitoa
"sixth man", parish supervisor, controlling eg. people's habits and manners and social welfare
signalist merkinantaja signaller
sirutniekka parturi (ven. tsyrjulnik) barber
sjuksköterska
sairaanhoitaja
nurse
själasörjare sielunpaimen spiritual guide, "soulshepherd"
sjöbefäl laivan kapteeni captain (ship)
sjökapten merikapteeni sea captain
sjöman merimies seaman, sailor
sjöofficer laivaston upseeri navy officer
sjötulls vigtmästare meritullin vaakamestari harbour customs weight-master
sjötullvaktman meritullivahti harbour customs guard
skald
runoilija
poet
skallfogde jahtivouti hunt bailiff
skarprättare mestaaja executioner
skarpskytte tarkka-ampuja sharpshooter
skattebonde verotilallinen taxed farm owner, taxed freeholder
skatteskrivare verokirjuri registrar, taxation clerk
skattmästare rahastonhoitaja treasurer
skeppare laivuri skipper
skeppsbyggare laivanrakentaja shipbuilder
skeppsfournerare laivatarvikkeiden varustaja ship's chandler
skeppsklarerare laivanselvittäjä shipping-agent
skeppspredikant laivasaarnaaja ship chaplain
skeppsredare laivanvarustaja shipowner
skidlöpare
hiihtäjä
cross country skier
skildtvakt
vartiosotilas
soldier of a watch
skiljedomare välitystuomari, riidanratkaisija arbitrator
skinnare nahkuri skinner
skjutsbonde kyyditsijä driver, cabman
skjutsrättare kyytirättäri, nimismiehen alainen virkamies maaseudulla, hoiti kyydityksiä sheriff's subordinate transporting people to court sessions
skoflickare kengänpaikkaaja
cobbler
skogmästare metsänhoitaja forester
skoginstruktör metsänhoitoneuvoja forestry adviser
skogvakt metsänvartija ranger
skojare
huijari, koijari
swindler
skolelev koululainen schoolboy, schoolgirl
skomakare suutari shoemaker
skorstensfejare nuohooja chimney-sweeper
skridskogångare, skridskoåkare
luistelija
skater
skrifvare kirjuri clerk
skräddare räätäli tailor
skutsbåtsman saaristolaivuri, saaristolaivamies leisure skipper, seaman
skyltvakt
ks. skildtvakt
see skildtvakt
skytt
ampuja
shooter
skådespelare
näyttelijä
actor
skänkare kenkkäri, edeskäypä, juomanlaskija waiter, male cup-bearer
skärslipare
hioja
cutter, grinder
skördare
sadonkorjaaja
harvester
sköterska hoitaja nurse
slaf
orja
slave
slaktare teurastaja butcher
slottsfogde linnanvouti castle bailiff
slottsknechten linnansotamies castle soldier
slussvakt sulkuvartija floodgate watch
smed seppä smith
smältare
lasinsulattaja
glass melter
smörexpeditör vointoimittaja butter deliverer
snickare puuseppä carpenter
snörmakare nyörinpunoja lace-maker, bandtwister
sockensjudare pitäjän soodankeittäjä l. "potaskan" keittäjä parish potash-boiler, nitre-boiler
sockerbagare sokerileipuri confectioner
sockerbruksarbetare
sokeritehtaan työntekijä
sugar-refinery worker
sockneman pitäjämies parishman
sockneadjuncten pitäjänapulainen parish assistant
sockneskrifvare pitäjänkirjuri parish clerk
soldat sotamies private soldier
sotare nuohooja, sutari chimney-sweep
spannmålstorpare muonatorppari, muonamies, tilaton maatyöväki, teki töitä kokonaan tai osittain ruokapalkalla jollekin maatilalle, joissain paikoin Suomea myös vain satunnaisesti muutaman päivän viikossa, kuten esim. mäkitupalainen
farm worker, getting as payment a residence and goods produced on the farm as contracted
speditör laivan huolitsija shipping and forwarding agent
spektakelmakare
hulluttelija, "kuumakalle"
madcap
spelman
pelimanni, soittaja
player (of a musical instrument)
spinnare kehrääjä spinner
spinnhusknekt kehruuhuoneen vartija, naisvanginvartija
women's prison warden,  (spinning-house warden)
spion
vakooja
spy
sponsor puhemies (takaaja) guarantor
sporrsmed kannusseppä spursmith
spögubbe unilukkari, suntio
church official, sexton, (tasks included church bell ringing and waking of those sleeping during sermon)
stabskapten esikuntakapteeni, "alikapteeni" headquarters captain
stads arbetskarl kaupungin työmies town workman
stadsbetjänt kaupunginpalvelija town servant
stadsbokhållare
kaupunginkirjanpitäjä
town / city book-keeper
stadsfogde kaupunginvout town bailiff
stadsfullmäktig
kaupunginvaltuutettu
councilman
stadsingenjör
kaupungininsinööri
city engineer
stadskassör kaupungin rahastonhoitaja town treasurer, city treasurer
stadsnotar kaupungin notaari town notary
stadstienare kaupunginpalvelija town servant
stadsvaktmästare kaupunginvahtimestari town janitor
stafett kuriiri messenger
stallmästare tallimestari stable master
statare muonamies, ks. muonatorppari
farm worker, paid with goods produced
see muonatorppari
statdräng muonarenki farm-hand, paid with goods produced
stationsinspektor
asematarkastaja, asemapäällikkö
station master
stationskrivare rautatieaseman virkailija railway clerk
statsman valtiomies statesman
statsråd valtioneuvos councillor of state
statstjänsteman valtion virkamies civil servant
stattorpare muonatorppari, muonamies, tilaton maatyöväki, teki töitä kokonaan tai osittain ruokapalkalla jollekin maatilalle farm worker, getting as payment a residence and goods produced on the farm as contracted
stenbärare
kivenkantaja
stone carrier
stenfotläggare, stensättare
kivijalanasentaja, rakennusmestari
stone foundation layer, building master
stenhuggare kivenhakkaaja stonemason
stenograf
pikakirjoittaja
stenographer
steward tilanhoitaja, förvalttari, laivassa myös stuertti steward, procurator on a farm, also ship's steward
stigare
kaivospäällysmies
foreman of a mine
stilgjutare
kirjasinvalaja
print type founder
stjärntydare
tähtitieteilijä
astronomer
stockhusfånge vanki, stockhus = vankila inmate, prisoner
storfurste
suuriruhtinas
Grand Duke
storfältherre sotapäällikkö military commander
straffånge rangaistusvanki prisoner in punishement cell
stridsman
soturi
warrior
student ylioppilas university student
studiosus opiskelija student
stuvare ahtaaja docker, stevedore, longshoreman
styckjunkare tykkijunkkari, ylin aliupseeriarvo, myös kadetti, tykistö ei käyttänyt lippuja eikä standardeja artillery warrant officer, also cadet
styrelsemedlem hallituksen jäsen board member
styresman
hallitusmies
member of the governement
styrman perämies mate
ståthållare
käskynhaltija, linnanherra
governor, "status holder", praetor
städerska
siivooja
cleaner
ställföreträdare
edusmies
representative
substitus sacellani kappalaisen sijainen deputy chaplain, deputy curate
substitus pastor pastorin, kirkkoherran sijainen deputy vicar
sufflör
teatterikuiskaaja
theater prompter
suntio kirkonvartija, sontio, väkkäri, "vähälukkari", vastasi järjestyksenpidosta kirkossa erityisesti kirkonmenojen aikaan (ven. sudja) church bailiff, responsible for order keeping in the church
superintendent (kirkossa, in church)
piispa bishop
superkarg, superchargeur
laivarahdin ostaja tai myyjä responsible for selling and buing of a ship's cargo
suput
alkoholisti
alcoholic, boozer
svarvare sorvari, varvari turner
sven asemies, ritaria alempi aatelismies; alunperin ritarin aseenkantaja man of nobility, lower than a knight; originally knight's armour bearer
svärdfejare miekankahvan tekijä, miekan kiillottaja sword-decorator, sword polisher,
synålsmakare
ompeluneulaseppä
sewing-needle smith
syssloman toimitsija functionary
sytning, sytningsman, sytningskvinna
eläkeläinen, eläkeläismies, eläkeläisnainen, henkilö joka saa elantonsa syytinkisopimuksessa määritellyin ehdoin luovutettuaan tilansa esim. sukupolven- vaihdoksessa pensioner, male, female pensioner, person living on allowance that he/she got in compensation for the cession of a farm
sågbokhållare sahan kirjanpitäjä sawmill book-keeper
sågdreng saharenki sawmill hired man
sångare, sångerska
laulaja, laulajatar
singer (male), singer (female)
såningsman
kylväjä
sower
säjarmakare kelloseppä watch-maker
säljare myyjä salesman
sällskapsdam
seuraneito
lady's companion
sämskmakare säämiskänvalmistaja chamois-leather tanner
sändebud
lähetti, sanansaattaja
messenger
säteriägnare
säterinomistaja, rälssimaalla sijaitsevan aateliskartanon omistaja
manor-house owner, nobleman
sättare
latoja
type setter
sökande hakija applicant
sömmerska ompelijatar dressmaker
SULJE  ALKUUN
T
ALKUUN/TOP

talman puhemies spokesman
tambourer tambuurin soittaja, käsirummun soittaja tambourine player
tapetserare verhoilija
upholsterer
tattare mustalainen, myös kiertävä metallisten kotitalousesineitten korjaaja
gipsy, also tinker
teckningslärare, teckningslärarinna
piirustuksenopettaja
art-master, art-mistress
tegelslagare
tiilentekijä
brick maker
teknolog
insinöörioppilas
engineering student
telegrafvaktman sähköttäjä telegraphist
tenngjutare tinaseppä tinsmith
tensikka asiapoika, käskyläinen, sotilaspalvelia (ven. denshtshik) errand boy, valet, military servant
testamentsexecutor testamentin toimeenpanija will executor
teolog
teologi
theologian
teologidoktor teologian tohtori doctor of theology
thesaurius rahastonhoitaja treasurer
tiakka ortodoksinen kirkonpalvelija, lukkari (ven. djak) Russian Orthodox precentor, cantor
tiggare kerjäläinen beggar
tillfångatagen vangiksi otettu, sotavanki prisoner or war
tillsyningsman työnjohtaja, valvoja, vouti
overseer, bailiff
timmerman kirvesmies, timpuri carpenter
tingsnotarie käräjänotaari district court notary, law-clerk
tjuf varas thief
tjufgömmare varastetun tavaran kätkijä stolen goods broker
tjänare palvelija servant
tjänstehjon palvelija, palkollinen servant
tjänsteman virkamies, palkannauttija
civil servant, salaried worker
tjänstepiga palveluspiika maid
tjänstförrättande virkaatekevä, viranhoitaja official
tjärhafsvakt tervasatamanvahti tar harbour watch
tjärvräkare räkäri, fräkäri, tervan ja pien tarkastaja tar and pitch quality inspector
tobaksfabrik mästare tupakkatehtaan mestari tobacco factory master
tolk tulkki interpreter
tolvman, tålfman
lautamies lay judge
tonsättare
säveltäjä
composer
tornvakt tornivahti tower watch
tornväktare torninvartija tower guard
torpare torppari crofter
trafikant liikemies businessman
traktör krouvari, majatalon isäntä inn-keeper
tremänning, triplering kolmikas, kolmen ruodun yhdessä varustama ylimääräinen sotilas 1700 luvulla Pohjan Sodassa. Kolmikkaiden piti jäädä oman maan suojaksi mutta lähtivät ulkomaille melkein heti.
ks. dublering,
femmänning, fyrmänning
extra soldier that was equipped cooperatively by three 'ruotus' in 1700's
see dublering, tremänning, femmänning, fyrmänning
troman luottamusmies trustee, representative
trotjänare
uskottu palvelija
trusted servant
trumpetare trumpetin soittaja trumpeter
trumslagare rumpali drummer
trägårdsdräng puutarharenki garden's hired man
trägårdsmästare puutarhuri gardener
träl
orja
slave
tuktmästare
kurittaja
punisher
tullvisitör tullitarkastaja customs inspector
tullbesökare tullimies customs official
tullförvaltare tullimies customs official
tullskrivare tullikirjuri customs clerk
tulltjänsteman tullivirkailija customs official
tunnbindare tynnyrintekijä, tunnupintari cooper
turnare
voimistelija
gymnast
tvätterska
pesijätär
washer woman
tygmästare
asemestari
weapons' master
SULJE  ALKUUN
U
ALKUUN/TOP

undantagshjon syytinkiläinen, eläkeläinen, henkilö joka saa elantonsa syytinkisopimuksessa määritellyin ehdoin luovutettuaan tilansa esim. sukupolven- vaihdoksessa
pensioner, person living on allowance that he/she got in compensation for the cession of a farm
underackuschörska apukätilö assistant midwife
underbefälhavande
alipäällikkö
petty chief
underhavande alustalainen dependant
underlöjtnant
vänrikki (maav.), aliluutnantti (meriv.)
second lieutenant (army), sub-lieutenant (navy)
underofficier
aliupseeri
non-commissioned officer
undersköterska
apuhoitaja
assistant nurse
understyrman aliperämies non-commissioned mate (navy)
uppbördsman veronkantaja tax collector
uppbördsskrifvare verokirjuri tax clerk
uppfinnare keksijä inventor
uppsyningsman valvoja, katsastaja inspector
upptågsmakare hassuttelija, pelle prankster
urfabrigeur, urmakare kelloseppä watchmaker
utfattig kerjäläinen, rutiköyhä
beggar, penniless
utredninsman selvitysmies administrator, executor, liquidator
utridare
kiinteistökaupanvalvoja, käskynhaltija, selvitysmies, neljännesmies
real estate sales controller, liquidator, vassal
SULJE  ALKUUN
V W
ALKUUN/TOP

vaccinatör rokottaja vaccinater
vagabond irtolainen vagrant
vagnmakare vaununtekijä cartwright, carriage-builder, coachmaker
vakhustru
sairaanhoitaja
hospital nurse
vakt vartija guard
vaktkonstapel vanginvartija warden, prison guard
vaktmästare vartijamestari master warden
valkare
huovuttaja, myös valkaisija
felt maker, also bleacher
vallherde, vallman karjapaimen cattle shepherd
vallhjon
paimen
shepherd
vallon valloni, seppä, 1600-luvun alkupuolella Suomeen muuttanut belgialainen ammattiseppä walloon, of Belgish smiths immigrated to Finland in the beginning of 17th century
valman valitsija elector
valsverskarbetare
valssaamotyöläinen, valssaaja
roller-worker
valthornist metsätorvensoittaja French-horn player
vantmakare vaatteiden valmistaja cloth maker
vapendragare
aseenkantaja
armour bearer
vargeringsman,
vargeringskarl,
vargkarl
nostoväen sotilas, reservisotilas
extra soldier, reserve soldier
varvari, varvali
sorvari
lathe worker
varvstimmerman veneveistämön kirvesmies carpenter in a shipyard or a naval yard
vasall
vasalli, läänitysmies
vassal
verbi divini minister jumalallisen sanan palvelija servant of divinity
verkmästare työnjohtaja, mestari foreman, supervisor
veterinär eläinlääkäri veterinarian, veterinary surgeon
vice häradshövning varatuomari deputy district-court judge
vice pastor varapastori, kirkkoherraa alempien pappien arvonimi curate, vice pastor
vikarie papistosta puhuttaessa apulainen
clergy substitute, deputy
visiteur, visitör
tarkastaja inspector
volontair, volontär vapaaehtoinen armeijassa, tarjokas voluntary, enlisted
vorniekka talonmies, huvilanhoitaja (ven. dvornik) janitor, keeper of a villa
vågmästare vaakamestari weight-master
vårdare
hoitaja
keeper
väfvare
kankuri
weaver
väg inspektor tietarkastaja road inspector
vägare
vaakaaja, punnitsija
weigher, weigh engineer
vägledare opas guide
väktare vartija guard
väpnare aseenkantaja squire
värd isäntä master
värdinna talonemäntä hostess
värneman nostomies, reservisotilas
extra soldier, reserve soldier
väskmakare laukuntekijä bagmaker
vävlärarinna
kudonnanopettajatar
weaving teacher
växlare
rahanvaihtaja
money-changer
SULJE  ALKUUN
X Y Z Å ä Ö
ALKUUN/TOP

xylograf
puupiirtäjä
xylographer

zoolog
eläintieteilijä
zoologist

åbo
vuokraviljelijä, vuokralainen, asukas
tenant farmer, tenant
åkare, åkarkarl ajuri driver
åkervakt peltovahti field watch
åklagare syyttäjä prosecutor
ålderman
kylänvanhin, ammattikunnan vanhin, oltermanni
village alderman, master of a guild

ägare omistaja owner
äggrossisist
kananmunatukkuri
egg wholesaler
ängsvakt niitynvahti meadow watch
ärkebiskop
arkkipiispa
archbishop
ärkehertig
arkkiherttua
archduke

överauditör ylisotatuomari military jugde general
överfältläkare
kenttäylilääkäri
chief army surgeon, medical officer
överkonstapel
ylikonstaapeli
police inspector
ölkusk olutkuski beer transporter
överförmyndare yliholhooja chief guardian
överste eversti colonel
överstelöjtnant everstiluutnantti lieutenant-colonel

Käytettyjä lähteitä:

Oxford Unabridged Dictionary, Oxford 1995
American Heritage Dictionary, Dell 1983
Petri Karonen & al. - Vanhojen käsialojen lukukirja, Kampus 1998
Nenonen & Teerijoki - Historian suursanakirja, WSOY 1998
Suomen Sukututkimusseura ry -  HisKi  ja www.genealogia.fi
Matti J. Kankaanpää - Suuri pohjansota
Juuret -sanasto
Skoldatanätet - Lexin Svensk-finskt lexikon
Arvi Jännes - Ruotsalais-suomalainen sanakirja, 1887
Project Runeberg - Nordisk familjebok on-line
Toivo Vuorela - Kansanperinteen sanakirja, WSOY 1979


 
SuljeSulje

Lisätietoja: Uutiset! | Facebook | Copyright © | Yksityisyyden suoja | Email