APURAHAN HAKEMINEN


Petri Honkasen säätiö jakaa apurahoja käytettäväksi aivovaltimoaneurysman seinämään, sen vuotoriskiin sekä aivovaltimoaneurysmien hoitokäytäntöihin kohdistuvaan tutkimukseen.

Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan erikseen jokaisen vuoden lopulla. Säätiön tavoite on jakaa apurahoja vuosittain. Ne jaetaan säätiön hallituksen harkinnan mukaisesti, tutkimusprojektin oikea-aikaisuus huomioiden ja säätiön tarkoitus, resurssit sekä tavoitteet huomioon ottaen. Apurahat jaetaan yleensä ja pääosin tammikuun lopulla. Apurahoja voi myös hakea juoksevasti vuoden kaikkina aikoina ja säätiön hallitus ottaa kantaa tällaisiin hakemuksiin tutkimuksen merkittävyys ja säätiön resurssit huomioiden. Säätiön ensimmäiset apurahat jaettiin vuoden 2015 tammikuussa.

Lisätietoja voi kysyä hallituksen jäseniltä, ks. Yhteystiedot.

Apurahahakemus pitää jättää sähköpostitse petrihonkasensaatio@gmail.com. Hakijan on liitettävä hakemukseen tutkimussuunnitelma (2-3 arkkia max), käyttötarkoitus kustannuksineen, ansioluettelo ja julkaisuluettelo. Säätiön hallitus tarvittaessa haastattelee hakijaehdokkaan ennen hakemuksen hyväksymistä. Päätökset myönnetyistä avustuksista ja apurahoista ilmoitetaan saajilleen kirjallisesti mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Tiedot myönnetyistä avustuksista ja apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista ja Myönnetyt apurahat. Apurahan saajan on mainittava Petri Honkasen säätiö apurahan myöntäjänä säätiön tuella tehdyissä julkaisuissaan.

Apuraha maksetaan yleensä kuukausierinä riippuen apurahaprojektin pituudesta tai toisin sovittaessa apurahan saajan kanssa.

Apurahansaajan pitää apurahojen käytön jälkeen raportoida tutkimuksensa tulokset säätiön kanssa ennakkoon sovittujen ehtojen mukaisesti. Jos apurahan maksaminen on jaettu useaan osaan, myönnetyn apurahan viimeinen osuus maksetaan apurahansaajalle hyväksytyn loppuraportoinnin jälkeen välittömästi.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa Petri Honkasen säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain maksamansa apurahat.

MUITA MAHDOLLISIA AIVOVALTIMOANEURYSMAN TUTKIMUKSEN TUKIJOITA


Nämä säätiöt ovat yhteistyössä Petri Honkasen Säätiön kanssa ja voivat mahdollisuuksiensa mukaan myöntää apurahan hakijan tutkimukseen täydentäviä lisäapurahoja:Katso myös www.mairetaposensaatio.fi apurahat