HALLINTO


Petri Honkasen säätiön hallitukseen valittiin 19.3.2015 pidetyssä vuosikokouksessa hallitus ja sen varajäsenet. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Aki Laakso. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja jäsenien toimikausi on yksi vuosi. Lisäksi vuosikokouksessa valittiin tilintarkastajat.


Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

HALLITUS


Emil Viitala, oikeustieteen maisteri, hallituksen puheenjohtaja
Riku Kivisaari
Aki Laakso, lääketieteen tohtori, neurokirurgian dosentti, HUS
Tarja Honkanen, varatuomari
Jukka Honkanen, ekonomi
Lauri Mäki-Lohiluoma, lääketieteen lisensiaatti

Hallituksen varajÄsenet


Juhana Frösen, dosentti, Neurokirurgian erikoislääkäri, KYS Neurokeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala
Sanna Niemelä, lääketieteen lisensiaatti
Elisa Honkanen, opiskelija

SÄÄtiÖn tilintarkastajat


Arto Sopanen, KHT, varsinainen tilintarkastaja
Anne Kulla, KHT, OTM, varatilintarkastaja


SÄÄtiÖn taloudellisena neuvonantajana toimii


Kai Wist, Partner, Pricewaterhouse Coopers Oy

SÄÄtiÖn kirjanpitoa hoitaa


Oy Byvax Ab

Säätiö noudattaa toiminnassaan hyvää säätiötapaa ja soveltaa muutoin säätiölain säännöksiä


Säätiön Y-tunnus on 2592320-7