SÄÄTIÖ


Petri Honkasen säätiö tukee ainoana suomalaisena säätiönä apurahoin ainoastaan aivovaltimopullistuman (aivoaneurysma) nuoria väitöskirjatutkijoita/väitelleitä tutkijoita tavoitteena vuotoriskin tunnistaminen riskittömästi ja hoitokeinojen löytäminen kehittämällä diagnostiikkaa, kuvantamista ja ennaltaehkäisevää hoitoa.

Säätiö toimii yhteistyössä Biomedicum ja Helsingin sairaanhoitopiirin HUS Neurokirurgia klinikan ja perustutkimusryhmän kanssa sekä Kuopion ylipistollisen sairaalan (KYS) Neurokirurgian klinikan kanssa täydentäen näiden tutkimusyksiköiden tutkimus- ja kehitystoimintaa. Näiden tutkimusyksiköiden tutkimusjohtajat ovat Suomen ehdotonta huippua, kuuluen säätiön hallitukseen tieteellisinä asiantuntijoina.