UIMAHYPPYJEN SÄÄNNÖT

D 1 - Yleistä
D 2 - Kilpailut

D 3 - Kilpailun säännöt
D 4 - Hyppylistat
D 5 - Pääkohdat
D 6 - Ylituomari
D 7 - Sihteeristö
D 8 - Arvostelu
D 9 - Syncrohyppyjen arvostelu
D 10 - Yhteenveto vähennyksistä

D 1 YLEISTÄ

 D 1.1 Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa uimahyppykilpailuissa jotka on mainittu säännöissä BL 8 ja GR 9 (Olympialaiset), BL 9 (Maailman Cup) sekä GR 10 (MM).

 D 1.2 Ponnahduslautojen, kerrosten sekä kaikkien uimahyppylaitteistojen tulee olla FINAn Laitteistosääntöjen mukaisia, sekä FINA:n edustajan ja Uimahyppyjen Teknisen Komitean jäsenen hyväksymät 90 päivää ennen kilpailua.

 D 1.3 Kun uimahypyt jakavat saman kilpailupaikan minkä tahansa lajin kanssa, kaikkien hyppytelineiden tulee olla kilpailijoiden käytettävissä kilpailupäivien aikana kun kilpailua ei ole käynnissä. Uinnin loppukilpailujen ja vesipallon mitaliotteluiden aikana hyppääminen on kielletty.

 D 1.4 Hyppääjät jotka ovat alle 14v joulukuun 31. kilpailuvuonna eivät saa kilpailla Olympialaisissa, Maailman mestaruus- tai Maailman Cup-kilpailuissa.

 

 D 1.5 Hyppyjen numeroiden määrittely

  D 1.5.1 Kaikki hypyt ilmoitetaan kolmen tai neljän numeron ja yhden kirjaimen systeemillä.

  D 1.5.2 Ensimmäinen numero ilmoittaa hyppyryhmän:

             1= eteenpäin
             2= taaksepäin
             3= ulospäin
             4= sisäänpäin
             5= kierrehypyt
             6= käsiltähypyt

  D 1.5.3 Eteen, taakse, ulos ja sisään ryhmissä ykkönen (1) toisena numerona ilmoittaa, että hyppy on lentävä hyppy, muuten toinen on nolla (0).

  D 1.5.4 Kolmas numero ilmoittaa suoritettavien puolivolttien määrän:
            1= 1/2 volttia, 3= 1 1/2 volttia jne.

  D 1.5.5 Käsiltä ryhmässä toinen numero ilmoittaa hypyn suunnan:

             1= eteenpäin
             2= taaksepäin
             3= ulospäin

  D 1.5.6 Kierrehypyissä (ensimmäinen numero on 5), toinen numero ilmoittaa hypyn suunnan, kuten kohdassa D 1.5.2 on ilmoitettu.

  D 1.5.7 Kierre ja käsiltä ryhmissä neljäs numero ilmoittaa suoritettavien puolikierteiden määrän.

  D 1.5.8 Kirjain numeroiden jälkeen ilmoittaa hypyn suoritustavan:

               A= suorana,
               B= taittaen,
               C= kerien,
               D= vapaa

  D 1.5.9 Vapaa on mikä tahansa yhdistelmä suoritustavoista kierrehyppyjen aikana.

 

 D 1.6 Vaikeusaste

  D 1.6.1 Kunkin hypyn vaikeusaste lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

             VAIKEUSASTE = A+B+C+D+E (osien arvot ovat liitteessä 1.)

  D 1.6.2 Ohjeellisena listana on liitteenä ( Liite 2.) valmiiksi laskettuja hyppyjen vaikeusasteita.

  D 1.6.3 Jos hyppyä joka suoritetaan kilpailussa, ei ole listalla, tulee ylituomarin määritellä hypylle numero ja laskea sille vaikeusaste kuten on määritelty kohdissa D 1.5 ja D 1.6.

  D 1.6.4 Laskettaessa vaikeusastetta kierrehypyille tulee huomioida seuraavat:

            - Hypyt joissa 1/2 volttia ja kierrettä voidaan suorittaa vain tavoilla A,B tai C,
            - Hypyt joissa1 tai 1 1/2 volttia ja kierrettä voidaan suorittaa vain tavalla D,
            - Hypyt joissa 2 tai enemmän volttia ja kierrettä voidaan suorittaa vain tavoilla B tai C,
            - Käsiltä hypyt joissa 1, 1 1/2 tai 2 volttia ja kierrettä voidaan suorittaa vain tavalla D.

Tarkennus: Viimeinen rivi luetaan seuraavasti – “Käsiltä hypyt joissa 1, 1 1/2 tai 2 volttia ja yksi tai enemmän kierrettä voidaan suorittaa vain tavalla D.”.

 

D 2 KILPAILUT

 D 2.1 Yleistä

  D 2.1.1 Suoritusjärjestys tulee arpoa ennen kaikkia alkukilpailuja. Arvonta tulee suorittaa Teknisessä kokouksessa ennen alkukilpailua. Elektronista arvontaa tulee käyttää milloin mahdollista.

  D 2.1.2 Välierissä kilpailijoiden tulee kilpailla käänteisessä järjestyksessä määritettynä alkukilpailujen tuloksesta.Tasatuloksen sattuessa järjestys arvotaan.

  D 2.1.3 Mikäli turnausmenetelmää ei käytetä, tulee kilpailijoiden kilpailla loppukilpailussa käänteisessä järjestyksessä määritettynä tuloksista välierien päätyttyä. Tasatuloksen sattuessa järjestys arvotaan.

  D 2.1.5 Jos hyppääjä ei jossain vaiheessa pysty kilpailemaan, edellisessä kilpailussa seuraavaksi sijoittunut hyppääjä jatkaa hänen tilallaan.

  D 2.1.4 Kun turnausmenetelmää käytetään, tulee kilpailijoiden kaikissa jäljellä olevissa osissa kilpailla käänteisessä järjestyksessä määritettynä alkukilpailun tulosten perusteella. Tasatuloksen sattuessa järjestys ratkaistaan arpomalla.

  D 2.1.5 Yhdessä kilpailun osassa suoritettavien hyppyjen määrän ei saa olla yli 210. Mikäli näin käy, tulee osa jakaa useampiin osiin ellei käytetä kahta tuomaripaneelia.

  D 2.1.6 Jos hyppääjä ei pysty kilpailemaan jossakin vaiheessa, pääsee seuraavaksi sijoittunut hyppääjä mukaan kilpailuun, niin että kussakin vaiheessa on riittävä määrä kilpailijoita.

  D 2.1.7 Jos kaksi tai useampi kilpailija saa saman tuloksen, sijoitus jaetaan.

  D 2.1.8 Yksilölajeissa hyppääjä joka saavuttaa korkeimman pistemäärän julistetaan kilpailun voittajaksi.

  D 2.1.9 Parilajeissa joukkue joka saavuttaa korkeimman pistemäärän julistetaan kilpailun voittajaksi.

Protestimenetelmä on kuvattu kohdassa GR 9.2


 D 2.2 1 metrin ponnahduslauta

  D 2.2.1 MM-kilpailuissa 1m ponnahduslaudalla tulee olla alku- ja loppukilpailut. Loppukilpailu tulee käydä turnajaismenetelmällä jonka Fina vahvistaa Teknisen Komitean ehdotuksesta.

  D 2.2.2 Alkukilpailun 12 parasta hyppääjää kilpailevat loppukilpailussa.

 

 D 2.3 3 metrin ponnahduslauta ja 10 metrin kerros

  D 2.3.1 Olympialaisissa ja MM-kilpailuissa tulee 3m ponnahduslaudalla ja 10m kerroksella olla alkukilpailu, välierä ja loppukilpailu.

  D 2.2.2 Alkukilpailun 18 parasta kilpailevat välierässä, sekä loppukilpailussa 12 parasta välierästä.

  D 2.2.3 Alkukilpailun, välierä ja loppukilpailu ovat erillisiä vaiheita, kussakin aloitetaan nollasta (0) pisteestä.

 

 D 2.4 3 metrin ponnahduslaudan ja 10 metrin kerrosten syncrokilpailut

  D 2.4.1 Lajeissa tulee olla alku- ja loppukilpailut.

  D 2.4.2 Maailman Mestaruuskisoissa loppukilpailussa on mukana kaksitoista (12) joukkuetta alkukilpailusta.

  D 2.4.3 Alku- ja loppukilpailu ovat erillisiä vaiheita, kussakin aloitetaan nollasta (0) pisteestä.

  D 2.4.4 Olympiakisoissa, mikäli joukkueiden määrä pitää ennalta karsia, voidaan järjestää erikseen kilpailut eri paikassa ja etukäteen tarvittavan joukkuemäärän karsimiseksi.

 

D 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT

 D 3.1 Kaikissa yksilö- ja parihyppykilpailuissa miehillä on kuusi (6) hyppyä.

 D 3.2 Kaikissa yksilö- ja parihyppykilpailuissa naisilla on viisi (5) hyppyä.

 D 3.3 Yhtään hyppyä ei saa toistaa kuuden (6) tai viiden (5) hypyn aikana.

 D 3.4 Hypyt joilla on sama numero katsotaan samaksi hypyksi.

 D 3.5 1 metrin ja 3 metrin ponnahduslauta - miehet ja naiset

  D 3.5.1 Naisten ponnahduslautakilpailussa tulee olla viisi (5) hyppyä eri hyppyryhmistä ilman vaikeusasterajoitusta.

  D 3.5.2 Miesten ponnahduslautakilpailussa tulee olla kuusi (6) hyppyä ilman vaikeusasterajoitusta, näistä tulee yhden olla kustakin hyppyryhmästä, sekä yksi mistä tahansa ryhmästä.

 D 3.6 Kerrokset - miehet ja naiset

  D 3.6.1 Naisten kerroskilpailussa tulee olla 5 hyppyä eri hyppyryhmistä ilman vaikeusasterajoitusta.

  D 3.6.2 Miesten kerroskilpailussa tulee olla 6 hyppyä eri hyppyryhmistä ilman vaikeusasterajoitusta.

  D 3.6.3 Kaikissa FINAn kilpailuissa (Olympialaisissa, MM-kilpailuissa ja Maailman Cup-kilpailuissa sekä muissa FINAn kilpailuissa, poislukien ikäkausikilpailut), sallitaan kerroskilpailuissa hypyt ainoastaan 10 metrin kerrokselta.

 D 3.7 Syncrohypyt

  D 3.7.1 Syncrohyppykilpailussa kaksi hyppääjää hyppää samanaikaisesti ponnahduslaudalta tai kerroksilta. Kilpailussa ratkaisee parin suorituksen yhtäaikaisuus, sekä kummankin hypyn tekninen suoritus erikseen.

  D 3.7.2 Olympialaisissa, MM-kisoissa, MaailmanCupeissa sekä mannerten mestaruus syncrohyppykilpailussa kahden kilpailijan tulee olla samasta liitosta.

  D 3.7.3 Syncrohyppykilpailussa naisilla on 3m ponnahduslaudalla ja kerroksilla viisi (5) hyppykierrosta: kaksi (2) kierrosta, jossa hypyillä vaikeusaste on 2.0 hypystä riippumatta, sekä kolme (3) kierrosta ilman vaikeuasterajoituksia.

  D 3.7.4 Syncrohyppykilpailussa miehillä on 3m ponnahduslaudalla ja kerroksilla kuusi (6) hyppykierrosta: kaksi (2) kierrosta, jossa hypyillä vaikeusaste on 2.0 hypystä riippumatta, sekä neljä (4) kierrosta ilman vaikeuasterajoituksia.

  D 3.7.5 Naisten kilpailu käsittää viisi (5) kierrosta hypyistä jotka ovat vähintään neljästä (4) ryhmästä, joista ainakin yhden hypyn tulee olla eteenpäin lähtevä, eikä sitä saa suorittaa paikaltaan ponnahduslaudalla.

  D 3.7.6 Miesten kilpailu käsittää kuusi (6) kierrosta hypyistä jotka ovat vähintään neljästä (4) ryhmästä, joista ainakin yhden hypyn tulee olla eteenpäin lähtevä, eikä sitä saa suorittaa paikaltaan ponnahduslaudalla. Näiden kuuden (6) kierroksen aikana samaa ryhmää ei saa käyttää enempää kuin kahdesti.

  D 3.7.7 Kullakin kierroksella molempien hyppääjien tulee suorittaa sama hyppy. (sama numero ja suoritustapa)

D 4 HYPPYLISTAT

 D 4.1 Kunkin hyppääjän tai hänen nimeämänsä edustajan, tulee toimittaa sihteeristölle täydelliset pöytäkirjat alkukilpailuihin sekä kaikkiin mahdollisiin jatkokilpailuihin kilpailun järjestäjien määräämällä virallisella kaavakkeella.

 D 4.2 Hyppääjä on itse vastuussa pöytäkirjansa oikeellisuudesta ja hänen tulee allekirjoittaa hyppypöytäkirjansa.

 D 4.3 Pöytäkirjat kutakin kilpailua varten tulee toimittaa sihteeristölle viimeistään 24 tuntia ennen alkukilpailun alkamista.

 D 4.4 Sihteeristö ei hyväksy pöytäkirjoja jotka toimitetaan 24 tunnin säännön umpeuduttua, paitsi jos pöytäkirja toimitetaan vähintään 3 tuntia ennen kilpailun alkua, jolloin on myöhästymismaksuna maksettava 250 SFr.

 D 4.5 Jos hyppypöytäkirjaa ei toimiteta edellämääritellyn ajan puitteissa, hyppääjä ei saa osallistua kilpailuun.

 D 4.6 Kaikissa kilpailuissa hyppääjä voi vaihtaa hyppyjä ennen välierää tai loppukilpailua, edellyttäen että uusi pöytäkirja on toimitettu ylituomarille tai hänen nimeämälleen edustajalle kolmenkymmenen (30) minuutin kuluessa edellisen osan päättymisestä.
Jos uutta pöytäkirjaa ei toimiteta tämän ajan kuluessa, on hyppääjällä samat hypyt kuin aikaisemmassa vaiheessa.

 D 4.7 Kaikissa kilpailuissa, poikkeuksellisissa tai pakottavissa olosuhteissa, hyppääjä voidaan vaihtaa toiseen saman Liiton hyppääjään 3 tuntia ennen alkukilpailun alkua. Parihyppykilpailuissa vaihto voidaan suorittaa myös ennen loppukilpailun alkua. Ylituomari hyväksyy muutokset hyppylistaan.

 D 4.8 Sekä yksilö- että parihyppylajeissa, sulkeutumisajan umpeuduttua, muutoksia hyppylistaan ei hyväksytä.

 D 4.9 Hyppypöytäkirjassa tulee ilmoittaa, hyppyjärjestyksessä:

   D 4.9.1 Kunkin hypyn numero FINA:n määritelmien mukaan(sääntö D 1.5.1 - 1.5.7);

   D 4.9.2 Hypyn suoritustapa säännön D 1.5.8 mukaan;

   D 4.9.3 Kerroksen tai laudan korkeus;

   D 4.9.4 Hypyn vaikeusaste FINA:n kaavan mukaan, sääntö D 1.6.1.

 D 4.10 Kunkin hyppääjän tulee lähtöjärjestyksen mukaisesti vuorollaan suorittaa jokaisen kierroksen hyppynsä.

 D 4.11 Sääntöjen määrittelemä pöytäkirja on tärkeämpi kuin näyttötaulu tai suullinen kuulutus..

D 5 KILPAILUKÄYTÄNTÖ

D 5.1 Kilpailun hallinta

   D 5.1.1 Kutakin kilpailua valvoo ylituomari, apunaan avustava ylituomari, yhdessä tuomareiden ja sihteeristön kanssa.

   D 5.1.2 Suoritettavan hypyn numero ja suoritustapa tulee näyttää näyttötaululla joka näkyy sekä hyppääjille että tuomareille.

   D 5.1.3 Tietokoneohjelmaa jossa on riittävät ominaisuudet tuottaa tuomarianalyysi tulee käyttää.

 D 5.2 Tuomaripaneelin koostumus

  D 5.2.1 Olympialaisissa, Maailman Mestaruuskisoissa ja Maailman Cupissa tulee käyttää seitsemää (7) tuomaria yksilölajeissa ja yhtätoista (11) tuomaria syncrolajeissa (näistä 5 tuomitsee samanaikaisuutta ja kolme ensimmäisen hyppääjän teknistä suoritusta ja kolme toisen hyppääjän teknistä suoritusta).

  D 5.2.2 Kaikissa muissa yksilölajeissa paitsi Olympialaisissa, Maailman Mestaruuskisoissa ja Maailman Cupissa voidaan käyttää viittä (5) tuomaria. Kaikissa muissa syncrolajeissa voidaan käyttää yhdeksää (9) tuomaria ( näistä 5 tuomitsee samanaikaisuutta ja kaksi ensimmäisen hyppääjän teknistä suoritusta ja kaksi toisen hyppääjän teknistä suoritusta).

  D 5.2.3 Mikäli tarpeellinen määrä tuomareita on saatavilla, loppukilpailun tuomaripaneelin tulee koostua tuomareista joiden kansallisuus on eri kuin yhdenkään loppukilpailussa kilpailevan hyppääjän

D 5.2.4 Tarpeen vaatiessa voidaan käyttää kahta tuomaripaneelia samassa kilpailunvaiheessa. Jos kahta paneelia käytetään, toinen paneeli vaihdetaan neljännen kierroksen alkaessa.

D 5.2.5 Ylituomari sijoittaa tuomarit erikseen, telineen molemmille puolille jos mahdollista; kuten määritelty sääntökohdassa FR 5. Muussa tapauksessa kaikki tuomarit sijoitetaan samalle puolelle.

D 5.2.6 Kun tuomari on sijoitettu paikoilleen, hän ei saa vaihtaa paikkaa ellei ylituomari poikkeuksellisten olosuhteiden takia niin määrää.

D 5.2.7 Jos tuomari ei pysty jatkamaan kilpailun jo alettua, hänet tulee vaihtaa varalla olevaan tuomariin.

D 5.2.8 Jokaisen hypyn jälkeen, ylituomarin merkistä, kukin tuomari ilmoittaa itsenäisesti, välittömästi, ja samaan aikaan muiden tuomareiden kanssa selvästi omat pisteensä. Jos elektroninen tuomarilaitteisto on käytössä, tulee pisteet antaa välittömästi hypyn suorituksen jälkeen.

 D 5.2.9 Tuomareiden pisteet tulee näyttää elektronisella näyttötaululla, mieluiten niin etteivät tuomarit näe niitä.

D 6 YLITUOMARIN JA AVUSTAVAN YLITUOMARIN TEHTÄVÄT

 D 6.1 Ylituomarin tulee sijoittua niin, että hän voi johtaa kilpailua, varmistaa että sääntöjä noudatetaan.

 D 6.2 Ylituomari voi nimittää avustavan ylituomarin, joka:

- tarkkailee hyppääjiä kerroksilla
- varmistaa pisteet ennen niiden esittämistä, ja
- parihyppykilpailussa sijoittuu toiselle puolelle allasta tarkkaillen sen puolen hyppääjää

 D 6.3 Ylituomarin tulee tarkastaa hyppylistat ja korjauttaa sääntöjen vastaiset listat ennen kilpailun alkua.

 D 6.4 Ylituomari tulee ilmoittaa hyppääjälle mahdollisimman nopeasti korjauksen tarpeesta.

 D 6.5 Ylituomari voi huonon sään tai jonkin muun ennalta ennustamattoman seikan vuoksi pitää tauon, tai siirtää osan kilpailua myöhempään ajankohtaan. Jos mahdollista, tämä pitäisi tehdä kierrosten välillä.

 D 6.6 Kilpailua jatketaan siitä kohdasta, johon se jäi ennen keskeytystä ja pisteet, jotka on saatu ennen keskeytystä, lasketaan hyväksi, kun kilpailua jatketaan.

 D 6.7 Kovassa tuulessa ylituomari voi antaa kaikille kilpailijoille oikeuden aloittaa hyppy uudelleen ilman pisteiden vähennystä.

 D 6.8 Ennen kutakin hyppyä ylituomari tai kuuluttaja ilmoittaa isäntämaan kielellä hyppääjän nimen ja hypyn, jonka tämä suorittaa. Kilpailuissa, joissa käytetään useampia kerroksia, ilmoitetaan myös korkeus. Jos kilpailussa käytetään tulostaulua, tulee kaikki hyppyä koskeva tieto näyttää taululla. Suullinen kuulutus voidaan rajoittaa hyppääjän nimeen.

 D 6.9 Jos hyppy ilmoitetaan väärin, hyppääjän tai hänen edustajansa pitää ilmoittaa siitä välittömästi ylituomarille, joka sitten tarkastaa hypyn hyppääjän antamasta hyppylistasta.

 D 6.10 Jos hyppääjä suorittaa väärinilmoitetun hypyn, ylituomari voi mitätöidä sen, ilmoituttaa oikean hypyn, sekä suorituttaa oikean hypyn välittömästi.

 D 6.11 Hyppy tulee suorittaa ylituomarin antaman merkin jälkeen. Merkkiä ei tule antaa ennen kuin hyppääjä paikalla laudalla tai kerroksella ja ylituomari on tarkastanut näyttötaulun. Taaksepäin tai sisäänpäin lähtevissä hypyissä hyppääjä ei saa edetä telineen päähän ennen kuin ylituomari on antanut merkin.

 D 6.12 Jokaiselle kilpailijalle pitää antaa riittävästi aikaa hypyn valmisteluun ja suorittamiseen. Jos tämä vie kauemmin kuin yhden minuutin sen jälkeen kun ylituomari on antanut varoituksen, saa hyppääjä hypystä 0 pistettä.

 D 6.13 Jos hyppääjä suorittaa hypyn ennen kuin ylituomari on antanut merkin, ylituomari päättää uusitaanko hyppy.

 D 6.14 Ylituomari voi antaa hyppääjän uusia epäonnistuneen hypyn, mikäli poikkeukselliset olosuhteet olivat vaikuttaneet hypyn suoritukseen. Ensimmäisen suorituksen pisteet tulee kirjata ylös mahdollista protestia varten.

 D 6.15 Hyppääjän tai hänen edustajansa tulee välittömästi vaatia edellä mainittua uusintaa.

 D 6.16
Jos hyppääjä pomppii laudan tai kerroksen päässä ennen ponnistusta ylituomarin tulee julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 6.17 Jos hyppääjä selvästi suorittaa hypyn eri suoritustavalla, kuin mitä on ilmoitettu, ylituomarin tulee toistaa ilmoitus ja julistaa korkeimmaksi mahdolliseksi pistemääräksi 2 pistettä, ennen kuin antaa tuomareille merkin näyttää pisteet. Jos tuomari antaa enemmän kuin 2 pistettä, tulee ylituomarin ilmoittaa ko. tuomarin pisteiksi 2 pistettä.

 D 6.18 Kun ylituomari on varma että hyppääjä on suorittanut erinumeroisen hypyn kuin mitä oli ilmoitettu, tulee hänen julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 6.19 Jos hyppääjä veteen mennessä jalat edellä tulevassa hypyssä jättää toisen tai molemmat kädet pään yläpuolelle, tai pää edellä tulevassa hypyssä pään alapuolelle, julistaa ylituomari hypyn korkeintaan 4 1/2 pisteen arvoiseksi. Jos tuomari antaa enemmän kuin 4 1/2 pistettä, tulee ylituomarin ilmoittaa ko. tuomarin pisteiksi 4 1/2 pistettä.
      D 6.19.1 Jos pää edellä hypyssä jalat koskettavat vettä ensin, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.
      D 6.19.2 Jos jalat edellä hypyssä pää tai kädet koskettavat vettä ensin, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 6.20 Hyppääjän avustaminen hypyn suorituksen aikana ei ole sallittua. Hyppyjen välillä hyppääjää saa avustaa.

 D 6.21 Ylituomari voi julistaa hypyn epäonnistuneeksi, jos hän katsoo, että hyppääjää on avustettu sen jälkeen kun ylituomari on antanut merkin.

 D 6.22 Jos hyppääjä vauhdillisessa hypyssä pysäyttää vauhtinsa ennen telineen päätä, ja jatkaa sitten, tai vauhdittomassa pysäyttää liikkeen kun jalkojen ponnistus on alkanut, ylituomarin tulee katsoa tämä toiseksi lähdöksi ja vähentää kunkin tuomarin pisteistä 2 pistettä.

 D 6.23 Jos hyppääjä tekee toisen lähtöyrityksen vauhdillisessa, vauhdittomassa tai käsiltähypyssä, ylituomarin tulee vähentää 2 pistettä kunkin tuomarin pisteistä.

 D 6.24 Jos toinenkaan lähtöyritys ei johda suoritukseen, ylituomarin tulee julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 6.25 Jos hyppääjä kieltäytyy suorittamasta hyppyä, ylituomarin tulee julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 6.26 Jos hyppääjä häiritsee kilpailua voi ylituomari sulkea hänet kilpailusta. Jos jonkin Liiton jäsen häiritsee kilpailua, voi ylituomari määrätä tämän henkilön poistumaan kilpailualueelta.

 D 6.27 Jos ylituomari katsoo tuomarin tuomitsevan epätyydyttävästi, voi hän poistaa tämän tuomarin ja sijoittaa tilalle toisen. Kilpailun päätyttyä ylituomarin tulee tehdä kirjallinen selvitys valituslautakunnalle.

 D 6.28 Tämän vaihdon tulee tapahtua vain osakilpailun tai kierroksen päättyessä.

 D 6.29 Kilpailun päätyttyä ylituomarin tulee tarkastaa pöytäkirjat ja tulokset sihteeristön kanssa, ja varmentaa lopputulokset allekirjoituksellaan.

 

D 7 SIHTEERISTÖN TEHTÄVÄT

 D 7.1 Kahden erillisen sihteeristön tulee pitää kirjaa kilpailun kulusta.

 D 7.2 Tuloslaskennassa voidaan käyttää tietokonetta, pikalaskinta tai taulukkoa.

 D 7.3 Yksilölajeissa tuomareiden pisteet ilmoitetaan yksi kerrallaan istumajärjestyksessä ensimmäiselle sihteeristölle, joka sijoittaa ne pöytäkirjaan. Parihypyissä ilmoitetaan ensin tekniset tuomarit istumajärjestyksessä, sitten samanaikaisuustuomarit istumajärjestyksessä.
Jos käytössä on tietokone ja näyttötaulu, ei pisteitä tarvitse kuuluttaa, vaan ensimmäinen sihteeristö katsoo pisteet näytöltä.

 D 7.4 Toinen sihteeristö merkitsee tuomareiden näyttämät pisteet. Jos käytössä on tietokone ja näyttötaulu, toinen sihteeristö katsoo pisteet näytöltä.

 D 7.5 Yksilökilpailussa joissa käytetään seitsemää (7) tuomaria, sihteeristön tulee poistaa kaksi (2) suurinta ja kaksi (2) pienintä pistettä. Jos useampi piste on yhtäsuuri kuin jompikumpi poistettavista, voidaan poistaa mikä tahansa niistä. Jos kilpailussa käytetään vain viittä (5) tuomaria, sihteeristön tulee poistaa suurin ja pienin piste.

D 7.6 Parikilpailuissa jossa on 11 tuomaria, sihteeristö poistaa suurimman ja pienimmän pisteen kummankin hyppääjän suorituspisteistä, sekä suurimman ja pienimmän samanaikaisuuspisteistä. Jos useampi piste on yhtäsuuri kuin jompikumpi poistettavista, voidaan poistaa mikä tahansa niistä.

 D 7.7
Parikilpailuissa jossa on 9 tuomaria, sihteeristö poistaa suurimman ja pienimmän pisteen suorituspisteistä, sekä suurimman ja pienimmän samanaikaisuuspisteistä. Jos useampi piste on yhtäsuuri kuin jompikumpi poistettavista, voidaan poistaa mikä tahansa niistä.

 D 7.8 Sihteeristöt laskevat itsenäisesti jäljelle jäävien pisteiden summan, ja kertovat sen hypyn vaikeusasteella saadakseen hypyn kokonaispisteet.

Esimerkit;
yksilölajit, 5 tuomaria, 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.00
yksilölajit, 7 tuomaria, 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.00

syncrolajit, 9 tuomaria,   suoritus 1, 7.0, 6.5
                                     suoritus 2, 5.5, 5.5
                                     samanaikaisuus 8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5
                                     = 35.5 : 5 x 3 =21.3 x 2.8 = 59.64

syncrolajit, 11 tuomaria, suoritus 1, 7.0, 6.5, 6.0
                                     suoritus 2, 5.5, 5.5, 7.0
                                     samanaikaisuus 8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0
                                     = 35.5 : 5 x 3 =21.3 x 2.8 = 59.64

 D 7.9 Jos tuomari sairaskohtauksen tai jonkin muun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi ei pysty arvostelemaan suoritettua hyppyä, hänen pisteikseen lasketaan muiden tuomareiden keskiarvo joka pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen pisteeseen.

 D 7.10 Jos parihypyissä tuomari sairaskohtauksen tai jonkin muun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi ei pysty arvostelemaan suoritettua hyppyä, hänen pisteikseen lasketaan joko muiden vastaavan teknisen tuomarin pisteet, tai neljän muun samanaikaisuutta arvostelevien tuomareiden keskiarvo, joka pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen pisteeseen.

 D 7.11 Kilpailun päätyttyä kahden sihteeristön tulee vertailla tuloksiaan.

 D 7.12 Kilpailun lopputulos tulee selvittää tuloksista.

 D 7.13 Kuuluttajan tulee ilmoittaa lopulliset tulokset toisella FINA:n virallisista kielistä. (ranska tai englanti)

D 8 ARVOSTELU

 D 8.1 Yleistä

  D 8.1.1 Tuomarin tulee arvostella hyppy nollasta kymmeneen tuomarin mielipiteen ja seuraavan taulukon mukaan:

Täysin epäonnistunut   0 pistettä
Epätyydyttävä            1/2 - 2 pistettä
Puutteellinen               2 1/2 - 4 1/2 pistettä
Tyydyttävä                 5 - 6 1/2 pistettä
Hyvä                          7 - 8 pistettä
Erittäin hyvä                8 1/2 - 9 1/2 pistettä
Erinomainen                10 pistettä

  D 8.1.2 Hypyn arvostelussa tuomariin ei saa vaikuttaa mitkään muut tekijät kuin hypyn tekniikka ja suoritus. Hypyn arvostelussa ei oteta huomioon lähestymistä lähtöasentoon, vaikeusastetta eikä mitään liikettä vedenpinnan alapuolella.

  D 8.1.3 Huomioon otettavia ovat seuraavien kohtien tekniikka ja kauneus:
- lähtöasento
- vauhti
- ponnistus
- ilmalento
- veteenmeno

  D 8.1.4 Jos hyppy suoritetaan selvästi eri suoritustavalla kuin mitä on ilmoitettu, katsotaan hyppy epätyydyttäväksi. Enimmäispiste tällaisesta hypystä on 2 pistettä.

  D 8.1.5 Jos hyppy suoritetaan osittain eri suoritustavalla kuin mitä on ilmoitettu, tuomarit antavat oman mielipiteensä mukaan, kuitenkin enintään 4 1/2 pistettä.

  D 8.1.6 Jos hyppy ei suoriteta sääntöjen kuvaamalla suoritustavalla suora (A), taitto (B), kerä (C) tulee tuomarin vähentää puolesta kahteen pisteeseen.

  D 8.1.7 Jos tuomari katsoo, että hyppääjä on suorittanut väärän hypyn, voi hän antaa 0 pistettä, vaikka ylituomari ei olisikaan julistanut hyppyä epäonnistuneeksi.

 
 D 8.2 Lähtöasento

  D 8.2.1 Ylituomarin annettua merkin, tulee hyppääjän edetä lähtöasentoon.

  D 8.2.2
Lähtöasennon tulee olla vapaa ja rento.

  D 8.2.3 Mikäli hyppääjä ei ota oikeata lähtöasentoa, tulee tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä oman harkintansa mukaan.

  D 8.2.4 Vauhdittomat hypyt

   D 8.2.4.1 Vauhdittomien hyppyjen lähtöasento katsotaan otetuksi, kun kilpailija seisoo telineen päässä.

   D 8.2.4.2 Vartalon tulee olla suora, pään pystyssä, kädet suorina missä tahansa asennossa.

   D 8.2.4.3 Suoritettaessa vauhditonta hyppyä, hyppääjä ei saa pomppia telineellä ennen ponnistusta. Kun näin tapahtuu, ylituomarin tulee julistaa hyppy enintään 4 1/2 pisteen hypyksi.Jos ylituomari ei tätä julista, kukin tuomari saa antaa enintään 4 1/2 pistettä hypystä.

D 8.2.5 Vauhdilliset hypyt

   D 8.2.5.1 Vauhdillisen hypyn lähtöasento katsotaan otetuksi, kun kilpailija on valmis ottamaan vauhdin ensimmäisen askeleen.

D 8.2.6 Hypyt käsinseisonnasta

   D 8.2.6.1 Käsinseisonnasta hyppyjen lähtöasento katsotaan otetuksi, kun molemmat kädet ovat kerroksen reunassa ja jalat ovat irti kerroksesta.

   D 8.2.6.2 Jos käsinseisontahypyssä ei ole nähtävissä tasapainoa pystysuorassa asennossa, tulee tuomareiden vähentää puolesta kahteen pistettä.

   D 8.2.6.3 Jos hyppääjä menettää tasapainonsa ja jompikumpi jalka tai mikä tahansa muu ruumiinosa käsiä lukuun ottamatta koskee kerrokseen, hyppääjä tulee tehdä toinen lähtöyritys. Jos hyppääjä menettää tasapainonsa ja jompikumpi käsistä siirtyy alkuperäisestä paikasta kerroksen päässä, katsotaan se toiseksi lähtöyritykseksi.

 D 8.3 Vauhti

  D 8.3.1 Vauhdillisissa hypyissä vauhdin tulee olla tasainen ja esteettisesti miellyttävä ja jatkua telineen päähän asti, viimeisen askeleen tulee olla yhdellä jalalla.

  D 8.3.2 Jos vauhti ei ole tasainen ja esteettisesti miellyttävä tai se ei jatku telineen päähän asti, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.

  D 8.3.3 Jos viimeinen askel ei ole yhdellä jalalla, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.
 
D 8.4 Ponnistus

  D 8.4.1 Hyppääjä voi suorittaa eteenpäin ja ulospäinpyörivät hypyt paikaltaan tai vauhdilla. Taaksepäin ja sisäänpäinpyörivät hypyt tulee suorittaa paikaltaan.

  D 8.4.2 Ponnistuksen laudalta tulee tapahtua molemmilla jaloilla yhtäaikaa. Kerroksilla eteenpäin lähtevät hypyt voi ponnistaa yhdeltä jalalta.

  D 8.4.3 Jos ponnistus laudalta ei ole molemmilla jaloilla yhtäaikaa, tulee ylituomarin tuomita hyppy epäonnistuneeksi hypyksi.

  D 8.4.4 Vauhdillisissa ja vauhdittomissa hypyissä ponnistuksen tulee olla rohkea, riittävän korkea ja varma, sekä sen tulee tapahtua telineen päästä.

  D 8.4.5 Jos ponnistus ei ole rohkea, korkea ja varma, tai ei tapahdu telineen päästä, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.

  D 8.4.6 Kierrehypyissä ei kierrettä saa selvästi aloittaa telineeltä. Jos kierre aloitetaan selvästi telineeltä, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.

 D 8.5 Ilmalento

  D 8.5.1 Jos hyppääjä jossakin hypyssä koskettaa laudan päätä, tai hyppää sivulle suorasta lentolinjasta, tulee jokaisen tuomarin vähentää oman harkintansa mukaan.

  D 8.5.2 Ilmalennon aikana hypyn asennon tulee olla esteettisesti miellyttävä. Mikäli missä tahansa vaiheessa asento ei ole joku allamainituista, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.

  D 8.5.3 Jos hypyn suorituksen aikana hyppääjä on vaarallisen lähellä telinettä tai koskettaa päällään telineen reunaa, tuomarin tulee arvostella hyppy enintään kahden (2) pisteen hypyksi. Jos tuomarien enemmistö arvostelee hypyn enintään kahden (2) pisteen arvoiseksi, tulee kaikki korkeammat pisteet vähentää kahdeksi (2) pistettä.

  D 8.5.4 Ilmalennon aikana hypyn asentojen tulee olla esteettisesti miellyttäviä. Jos jotain asentoa ei esitetä alla kuvattujen mukaisesti, tulee kunkin tuomarin vähentää harkintansa mukaan puolesta kahteen pistettä.

Hyppy voidaan suorittaa seuraavissa asennoissa:

Suorana (A)

  D 8.5.5 Suorassa asennossa vartalo ei saa olla taittunut polvista eikä lantiosta, jalkojen tulee olla yhdessä ja varpaat ojennettuina. Käsien asento on valinnainen.

  D 8.5.6 Kaikissa lentävissä hypyissä tulee vartalon olla selvästi ojennettuna heti ponnistuksen tai yhden voltin jälkeen. Jos suora lentovaihe kestää vähemmän kuin neljännesvoltin (90°) ajan hypyissä joissa on yksi voltti tai vähemmän kuin puolivoltin (180°) hypyissä joissa on enemmän kuin yksi voltti, tulee hyppy arvostella enintään 4 1/2 pisteen hypyksi.

Taittaen (B)

  D 8.5.7 Taitossa tulee vartalon olla taivutettuna lantiosta, polvien tulee olla suorina, nilkkojen yhdessä ja varpaiden ojennettuna. Käsien asento on valinnainen.

  D 8.5.8 Taitollisissa kierrehypyissä, taitto pitää näyttää selvästi. Jos tätä ei näytetä selvästi, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.


nämä mallikuvat ovat vain ohjeellisia, käsien asento on hyppääjän vapaasti valittavissa paitsi veteenmenossa

Kerä (C)

  D 8.5.9 Kerässä vartalon tulee olla taivutettuna lantiosta ja polvista, polvien ja nilkkojen tulee olla yhdessä, varpaiden ojennettuna ja kädet säärillä.

  D 8.5.10 Kerien suoritettavissa kierrehypyissä, keräasento pitää näyttää selvästi. Jos tätä ei näytetä selvästi, tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä.



nämä mallikuvat ovat vain ohjeellisia, käsien asento on hyppääjän vapaasti valittavissa paitsi kerässä ollessa ja veteenmenossa

Vapaa (D)

  D 8.5.11 Vapaassa asennossa vartalon asento on valinnainen, kuitenkin jalkojen tulee olla yhdessä ja varpaiden ojennettuina.

  D 8.5.12 Voltillisissa kierrehypyissä kierteen saa tehdä hypyn aikana missä vaiheessa tahansa.

 D 8.6 Veteenmeno

  D 8.6.1 Veteenmenon tulee aina olla mahdollisimman pystysuora, vartalo ojennettuna, jalat yhdessä ja varpaat ojennettuna.

  D 8.6.2 Jos veteenmeno on yli tai ali, vartalo ei ole ojennetuna suoraksi, jalat eivät ole yhdessä tai varpaat ojennettuina, tulee tuomarin vähentää harkintansa mukaan.

  D 8.6.3 Pää edellä veteen menevissä hypyissä tulee käsien olla ojennettuina pään yläpuolella linjassa vartalon kanssa, kädet lähellä toisiaan.Jos toinen tai molemmat kädet ovat veteenmennessä pään alapuolella, tulee ylituomarin julistaa maksimipistemääräksi hypystä 4 1/2 pistettä.

  D 8.6.4 Jalat edellä veteenmenoissa tulee käsien olla lähellä vartaloa, kyynärpäät ojennettuina. Jos toinen tai molemmat kädet ovat pään yläpuolella veteenmennessä, tulee ylituomarin julistaa maksimipistemääräksi hypystä 4 1/2 pistettä.

  D 8.6.5 Muissa tapauksissa kuin kohtien D 8.6.3 ja D 8.6.4 tilanteissa, jos kädet eivät ole oikeassa asennossa veteen mennessä tulee kunkin tuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä harkintansa mukaan.

  D 8.6.6 Jos kierrettä on 90° enemmän tai vähemmän kuin mitä on ilmoitettu, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

  D 8.6.7 Hyppy on suoritettu, kun vartalo on kokonaan veden pinnan alapuolella.

D 9 Parihyppyjen arvostelu

 D 9.1 Parihypyissä arvostellaan yksittäisten hyppääjien suoritukset sekä hyppääjien samanaikaisuus.

 D 9.2 Yksittäisiä hyppyjä koskevat säännöt koskevat myös parihyppyjen teknistä suoritusta, paitsi jos jompikumpi hyppääjistä suorittaa eri hypyn kuin mitä oli ilmoitettu, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 9.3 Samanaikaisuutta arvostellessa hyppyjen yleisvaikutelma pitää ottaa huomioon. 

 D 9.4 Parihyppyjä arvostellessa pitää ottaa huomioon:

- lähtöasento, vauhti ja ponnistus, mukaanluettuna korkeuksien yhtäläisyys
- ilmalennon aikana tapahtuvien liikkeiden samanaikaisuus
- veteenmenokulmien yhtäläisyys
- suhteellinen etäisyys telineestä veteen mennessä
- veteenmenojen samanaikaisuus

 D 9.5 Jos toinen hyppääjistä koskee vettä ennen kuin toinen irtoaa telineestä, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 9.6 Ylituomari julistaa kahden pisteen vähennyksen jos toinen tai molemmat hyppääjät tekevät uusintalähdön.

 D 9.7 Teknistä suoritusta arvostelevat tuomarit eivät saa ottaa huomioon mitään muuta tekijää kuin sen yhden hyppääjän hypyn tekniikka ja suoritus, jota arvostelevat. Ei molempia hyppyjä, eikä hyppääjien samanaikaisuutta.

 D 9.8 Jos toinen tai molemmat hyppääjistä suorittavat eri hypyn kuin mitä oli ilmoitettu, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 9.9 Jos suoritusta arvosteleva tuomari katsoo että väärä hyppy on suoritettu, voi hän antaa nolla (0) pistettä, vaikka ylituomari ei olisi hyppyä epäonnistuneeksi julistanut. Jos jommankumman hyppääjän teknistä suoritusta arvostelevat tuomarit antavat kaikki nolla (0) pistettä, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi. Jos ylituomari julistaa hypyn epäonnistuneeksi, kaikkien tuomareiden pisteeksi tulee nolla (0) pistettä.

 D 9.10 Hyppyä arvostellessa samanaikaisuutta arvostelevat tuomarit eivät saa ottaa huomioon mitään muuta tekijää kuin molempien hyppääjien samanaikaisuus, eikä hyppääjien teknistä suoritusta.

 D 9.11 Jos kaikki samanaikaisuutta arvostelevat tuomarit antavat nolla (0) pistettä, tulee ylituomarin julistaa hyppy epäonnistuneeksi.

 D 9.12 Jos jotain seuraavista ei näy, tulee jokaisen samanaikaisuustuomarin vähentää puolesta kahteen pistettä jokaisesta puutteesta:

- lähtöasentojen, vauhdin, ponnistuksen ja korkeuden samanaikaisuus
- ilmalennon liikkeiden samanaikaisuus
- veteenmenokulmien yhtäläisyys
- etäisyyden yhtäläisyys telineestä
- veteenmenojen samanaikaisuus

 

D 10 YHTEENVETO SOVELLETTAVISTA VÄHENNYKSISTÄ

Ylituomari julistaa hypyn epäonnistuneeksi; 0 pistettä

D 6.12 Kun hyppääjä valmistautuu kauemmin kuin minuutin varoituksen jälkeen.

D 6.16 Kun hyppääjä suorittaa eri hypyn kuin mitä on ilmoitettu.

D 6.21 Kun hyppääjää on avustettu lähtömerkin jälkeen.

D 6.24 Kun toinenkin lähtöyritys epäonnistuu.

D 6.25 Kun hyppääjä kieltäytyy suorittamasta hyppyä.

D 8.4.3 Jos ponnistus laudalta ei ole molemmilla jaloilla yhtäaikaa

D 8.6.6 Jos kierrettä on 90° enemmän tai vähemmän kuin mitä on ilmoitettu

D 9.5 Jos parihypyissä toinen hyppääjistä koskee vettä ennen kuin toinen irtoaa telineestä

D 9.9 Parihypyissä toinen tai molemmat hyppääjät suorittavat väärän hypyn.

D 9.9 Parihypyissä hyppääjän kaikki tekniset tuomarit antavat nolla (0) pistettä.

D 9.10 Parihypyissä kaikki samanaikaisuustuomarit antavat nolla (0) pistettä.

Ylituomari ilmoittaa kahden pisteen vähennyksen

D 6.21 Kun hyppääjä pysäyttää vauhtinsa ennen kuin on telineen päässä ja jatkaa sitten.

D 6.22 Jos hyppääjä tekee uusintalähdön vaudillisessa, vauhdittomassa tai käsiltähypyssä.

D 8.2.3.4 Jos hyppääjä pysäyttää vauhtinsa kun käsien heilautus on alkanut tai ponnistus on alkanut.

Ylituomari ilmoittaa maksimiksi 2 pistettä

D 6.17 Kun hyppääjä selvästi suorittaa hypyn toisella suoritustavalla kuin on ilmoitettu.

Ylituomari ilmoittaa maksimiksi 4 1/2 pistettä

D 6.14 Kun hyppääjä pomppii laudalla tai kerroksella ennen ponnistusta.

D 6.19 Kun hyppääjä veteen mennessä jalat edellä tulevassa hypyssä jättää toisen tai
molemmat kädet pään yläpuolelle, tai pää edellä tulevassa hypyssä pään alapuolelle.

D 8.2.3.5 Kun hyppääjä pomppii laudalla tai kerroksella ennen ponnistusta.

D 8.6.3 Pää edellä tulevassa hypyssä toinen tai molemmat kädet pään alapuolella

D 8.6.4 Jalat edellä tulevassa hypyssä toinen tai molemmat kädet pään yläpuolella

Tuomarien tulee antaa 0 pistettä

D 8.1.7 Eri hyppy on suoritettu kuin mitä on ilmoitettu

D 9.8 Syncrohypyissä suoritetaan eri hyppy kuin mitä on ilmoitettu

Tuomarien tulee antaa enintään 2 pistettä

D 8.1.4 Kun hyppääjä suorittaa hypyn selvästi eri suoritustavalla kuin mitä on ilmoitettu

Tuomarien tulee antaa enintään 4 1/2 pistettä

D 8.1.5 Kun hyppy on suoritettu osittain eri suoritustavalla kuin ilmoitettu.

D 8.5.5 Lentävissä hypyissä suora lentovaihe kestää vähemmän kuin neljännesvoltin (90°) ajan hypyissä joissa on yksi voltti tai vähemmän kuin puolivoltin (180°) hypyissä joissa on enemmän kuin yksi voltti.

Tuomarien tulee vähentää 1/2-2 pistettä

D 8.1.6 Hyppy suoritetaan eri suoritustavalla kuin sääntöjen kuvaamat.

D 8.2.2 Oikeaa lähtoasentoa ei ole otettu.

D 8.2.5.2 Käsinseisonta hypyssä ei ole nähtävissä tasapainoa pystysuorassa asennossa.

D 8.3.2 Vauhti ei ole tasainen ja esteettisesti miellyttävä tai se ei jatku telineen päähän asti.

D 8.4.5 Ponnistus ei ole rohkea, korkea ja varma, tai ei tapahdu telineen päästä.

D 8.5.2 Vartalon asento ei ole esteettisesti miellyttävä ilmalennon aikana.

D 8.5.4 Suorassa kierrehypyssä kierre aloitetaan suoraan telineestä.

D 8.5.7 Taitollisessa kierrehypyssä taittoa ei selvästi näytetä.

D 8.5.7 Kerien tehtävässä kierrehypyssä keräasentoa ei selvästi näytetä.

D 8.5.11 Kierrehypyssä kierre aloitetaan suoraan telineestä.

D 8.6.5 Kädet eivät ole oikeassa asennossa pää tai jalat edellä tulevissa hypyissä..

D 9.11 Parihypyissä jokin seuraavista ei näy,

- vauhdin, ponnistuksen ja korkeuden samanaikaisuus
- ilmalennon liikkeiden samanaikaisuus
- veteenmenokulmien yhtäläisyys
- etäisyyden yhtäläisyys telineestä
- veteenmenojen samanaikaisuus

Tuomarien tulee vähentää harkinnan mukaan

D 8.5.1 Kun jossakin hypyssä hyppääjä koskettaa telinettä tai hyppää telineen sivuun.

D 8.6.2 Kun veteenmeno ei ole pystysuora, vartalo ojennettuna, jalat yhdessä ja varpaat ojennettuna.