Vasa Arbetarmuseum

  • Vasa arbetarmuseum grundades år 1991.
  • Museet har två permanenta utställningar och temautställningar som byts ett par gånger om året.
  • I utvecklingsplanen för Vasa arbetarmuseum fokuserar man på att utveckla museet till ett mångsidigt informationscentrum för arbetarrörelsens tradition och historia. Museet erbjuder bland annat skolklasser studiepaket.
  • Museets verksamhet drivs av Vasa Arbetarkulturförening r.f. med Seija Ossi (tel. 040-7356762) som ordförande. Verksamhetsområdet är f.d. Vasa län.
  • Verksamheten grundar sig huvudsakligen på frivilligt stöd. Med hjälp av sysselsättningsunderstöd anställs personal för kortare perioder.
I biblioteket finns ca 4800 titlar samhälls- och skönlitteratur. I arkivet finns tolv arbetartidningars och ett tjugotal tidskrifters årgångar ända från 1910-talet. Biblioteket katalogiseras på dator.
Museet har tolv dokumentsamlingar donerade av olika föreningar och privatpersoner samt ca tjugo föreningsfanor.

Fotografisamlingarna består av ca 6500 fotografier och ca 600 glasnegativ. En digitalisering av bildarkivet är under arbete. Biblioteket och arkivet är öppna för offentligheten.


Uppdaterad 20.5.2020
© Vaasa Arbetarmuseum 2001-2020