Kanjit 001-012

AN BAI BOKU BU BUN CHUU DAI DO FUN
GAI GATSU GE GEN GETSU GO GON GYOO HACHI
HATSU HON HOO ICHI ITSU JI JIN JITSU JOO
JUU KA KAI KEN KI KIN KON KOO KU
KYUU MOKU NI NICHI NIN NYUU RAI ROKU SAI
SAN SEI SEN SETSU SHI SHICHI SHOO SHU SHUTSU
SUI TAI TO TOO YOO
a(garu) a(geru) chii(sai) da(su) de(ru) futa(tsu) hai(ru) hi higashi
hito hito(tsu) hoka i(ku) i(reru) i(ri) i(u) itsu(tsu) -juu
ka(u) kami kane kata katana kawa ki ki(ru) ko-
kokono(tsu) -koto- ku(daru) ku(ru) kuchi me mi(ru) mi(seru) mi(tsu)
mizu moto mu(tsu) naka nana nana(tsu) nishi nobo(ru) o-
o(rosu) oko(nau) oo(i ni) oo(kii) sa(geru) shimo shita soto te
tera toki too tsuchi tsuki u(ru) ue wa(kareru) wa(karu)
wa(keru) ya(tsu) yama yo(tsu) yon yu(ku) yu(u)

 Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun