Kanjit 049-058

BAN BUN BUTSU BYAKU CHIKU DAI DAN DEN DOKU
FU FUU GAKU HAKU HITSU HYAKU JI JO KA
KE KOO KU MAN MEI MON MOTSU MYOO NAN
NEN NYO RIKI RIN RITSU RYOKU RYUU SA SEI
SEN SHA SHI SHIN SHO SHOO SHU SU TAI
TEN TOKU TOO U YUU
a(keru) aka(rui) ame ba(kasu) ba(keru) chi chikara fude fumi
ha(eru) ha(yasu) hayashi hidari i(kiru) ka(ku) ka(wari) ka(waru) kawa(su)
ko kokoro koto kuruma ma(jiru) maji(wari) maji(waru) mana(bu) me-
migi mizuka(ra) mo(tsu) mono nama nushi o(u) omo(na) onna
otoko otto saki shiro shiro(i) ta ta(teru) ta(tsu) take
toshi tsuka(eru) u(mareru) u(mu) yo yo(mu)

 Koonta 001-048  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun