Kanjit 185-196

CHI DEN DOO EKI GEN GO GOO GYOO HATSU
HEN HOO HOTSU I IN JI JIN JOO JUU
KA KATSU KEI KETSU KOO KYO KYUU ON RI
RIKU SEI SETSU SHA SHI SHIN SHOO SHU SHUU
SOO TEI TEN TSU TSUU YAKU ZEI ZEN
a(u) a(waseru) -gata hara hen(na) hika(ru) hikari i(ru) ka(eru)
ka(waru) kami kanga(e) kanga(eru) kata(ru) katachi katari kayo(u) ki(ku)
ki(maru) ki(meru) koe matta(ku) mawa(ri) moo(su) mu(kau) mu(keru) mu(koo)
mu(ku) na(ru) na(su) nao(ru) nao(su) ne oku(ru) ona(ji) ooyake
osa(maru) osa(meru) oto oya sada(maru) sada(meru) shi(nu) shi(raseru) shi(ru)
shita(shii) shita(shimu) su(mu) susu(meru) susu(mu) tane to(ku) toko- too(ru)
tsuka(u) tsune no wake yaku(suru) yashiro

 Koonta 137-184  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun