Kanjit 233-244

BAN BEN BI BIN BUTSU DAN DO DOO FU
FUTSU GI GO HEN IN JI JITSU JO JOO
JU KA KAI KAKU KAN KEI KI KO KOO
KU KYO KYOO KYU KYUU MIN OKU ROO SEI
SEKI SHAKU SHI SHIKI SHITSU SHOKU SHO SHOO SHU
SHUU SOO TAN TEN TETSU TO TON TOO WA
YO YOO YU YUU ZAI
ani a(ru) aka(i) aka ata(ri) ato atsu(maru) atsu(meru) ba
hi(ki) hi(ku) hotoke i(ru) iro kado kae(ru) ka(tsu) kuru(shii)
masa(ru) mi mijika(i) mino(ru) mise muro nago(mu) nago(yakana) nan
nani ni niga(i) nochi oku(reru) oshie(ru) tabi tami tayo(ri)
tomo tsugi tsu(gu) tsu(keru) tsu(ku) tsudo(u) tsuno u(ke) u(keru)
ushi(ro) ushina(u) uta(u) uta utsuku(shii) ya yawa(ragu) yoo(suru)

 Koonta 185-232  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun