Kanjit 377-388

BU CHA CHAKU CHOO DAI DAN DOKU E EI
GEI GIN GON GU HEI HI HYOO JAKU KA
KAI KAKU KAN KEN KI KYOKU MEI MU MYOO
NIN NOO ON REN RETSU RON RU RYOO RYUU
SA SAI SATSU SEI SEN SETSU SHIN SHOO SON
TAN TATSU TEI TO TOKU YU ZON ZU
asa atata(kai) atata(meru) habu(ku) haka(ru) hata ikusa inochi kaeri(miru)
ki(ru) kiwa koro(su) ma maka(seru) man- matsu- matsu(ri) matsu(ru)
moppa(ra) na(i) na(shi) niwa obo(eru) sa(masu) sa(meru) ses(suru) tas(suru)
tataka(i) tataka(u) to(bu) to(meru) tsu(gu) tsu(ku) tsu(re) tsu(reru) tsura(naru)
utsuwa zon(jiru)

 Koonta 329-376  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun