Kanjit 425-436

AI BU CHUU DAI DE FU GAI GAN GI
HAI HAN HO I IN JOO JUTSU KAI KAKU
KAN KEI KON KOO KU KYAKU KYOO MAI NEN
OO REI SAN SEI SEKI SHAKU SHI SHIKI SHIN
SHOKU SHOO SHUU SO SON SU SUU TAI TEI
TEKI TOO YAKU ZEN ZOKU
ai(suru) aru(ku) ayu(mu) chi(rasu) chi(ru) ha hashi imooto ita
ka(ri) ka(riru) ka(shi) ka(su) kaka(ru) kakari kama(eru) kataki kazo(eru)
kazu ki kiso(u) ku(mu) kuba(ru) kumi na(reru) ne nega(u)
negai o(ri) o(ru) otooto se(ri) shirizo(keru) shirizo(ku) sokona(eru) son(suru)
soso(gu) tato(eba) tato(eru) teki(suru) u(eru) waza yo(ru) yoko

 Koonta 377-424  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun