Kanjit 569-580

AN BU CHO CHOO DAN FUKU GA GAKU GEN GO GOKU GYO GYOO HI
HO HOO I JAKU JI KAI KAN KEI KEN KI KO KOO KU KUN
KYO KYOKU KYOO KYU KYUU MU RYO RYOO SA SAI SAN SEI SEN SETSU
SHA SHI SHIKI SHIN SHO SHOO TAI TEI TEN TO TOKU TOO YAKU YOKU
YU YUU ZAI a(biru) arawa(su) aso(bu) ayama(ru) fuka(i) hata he(rasu) he(ru) i(i) ichijiru(shii) inu
ji(suru) kagi(ri) kagi(ru) karu(i) ke(su) ki(eru) kiwa(maru) kiwa(meru) koromo koto(naru) kotowa(ru) kura kura(beru) kura(i)
ma(tsu) mawa(ru) mizuumi moto(meru) o(reru) obi obi(ru) oki(ru) ori sakana shime(su) soko ta(tsu) tatto(bu)
tatto(i) to(gu) to(ku) tooto(bu) tooto(i) tsuiya(su) uo utsu(su) ya(meru) yo(i) yowa(i) yowa(ru)

 Koonta 521-568  Seuraavat kanjit  Kanjin merkitys
 Alkuun