Suorakulmainen kolmio

Valitse oikeat vaihtoehtot. Niitä voi olla useita

1. Kuinka monta suorakulmaista kolmiota löydät kuvasta

 
suorakulmaista kolmiota

 

 
Oikeat vastaukset:


2. Seuraavista kolmioista

a) tasasivuisia ovat kolmiot A B C D E F G H

b) tasakylkisiä ovat kolmiot A B C D E F G H

c) suorakulmaisia ovat kolmiot A B C D E F G H

d) tylppäkulmaisia ovat kolmiot A B C D E F G H

e) teräväkulmaisia ovat kolmiot A B C D E F G H

  Oikeat vastaukset:


3. Muodosta tosia lauseita

a) Tasivuisen kolmion kaikki sivut yhtäsuuria

b) Tasakylkisessä kolmiossa ainakin kaksi yhtäsuurta sivua

c) Teräväkulmaisen kolmion yksi kulma suora kulma

d) Tasakylkinen kolmio tasasivuinen kolmio

e) Tasasivuinen kolmio tasakylkinen kolmio

f) Tasasivuinen kolmio suorakulmainen kolmio

g) Tasakylkinen kolmio suorakulmainen kolmio

h) Suorakulmainen kolmio tasasivuinen kolmio

i) Suorakulmainen kolmio tasakylkinen kolmio

j) Kolmion kulmain summa 180 astetta

  Oikeat vastaukset:


4. Suorakulmaisen kolmion sivuista käytetään seuraavia nimityksiä

  a on
  b on
  c on

 

Oikeat vastaukset:


5. Suorakulmaisessa kolmiossa ABC kulman b suuruus on

 

  b = astetta.

 

  Oikeat vastaukset:


6.Tasakylkisessä kolmiossa ABC kantakulmat ovat

 

  a = astetta

  b = astetta

 

 
  Oikeat vastaukset:


7. Tasivuisessa kolmiossa ABC kulmat ovat

  a = astetta

  b = astetta

  g = astetta

 
  Oikeat vastaukset:


8. a) Suorakulmaisessa kolmiossa terävien kulmien summa on aina astetta
    b)    Kulman b suuruus = astetta

  Oikeat vastaukset:


9. Mikä kolmion DEF sivuista on
  a) 40-asteisen kulman vastainen kateetti
  b) 40-asteisen kulman viereinen kateetti
  c) 50-asteisen kulman viereinen kateetti
  d) lyhin sivu
  e) pisin sivu
  f) pisin kateetti
  g) hypotenuusa

Oikeat vastaukset:


10. Mikä on oheisen kolmion pinta-ala?
A = m2

Oikeat vastaukset:


Voit jättää nimikentän tyhjäksi ja harjoitella muuten vain!
Nimesi :