Matematiikan kertausta

Valitse oikeat vaihtoehtot. Niitä voi olla useita

1. Mitkä seuraavista kappaleista ovat

a) lieriöitä?
1   2   3   4   5   6   7   8

b) kartioita?
1   2   3   4   5   6   7   8

c) suorakulmaisia särmiöitä?
1   2   3   4   5   6   7   8

d) ympyrälieriöitä?
1   2   3   4   5   6   7   8

e) ympyräkartioita?
1   2   3   4   5   6   7   8


Oikeat vastaukset: a) b) c) d) e)


2.

Poikkileikkauskuvio on
a)     b)     c)

 

Oikeat vastaukset:


3.

Poikkileikkauskuvio on
a)     b)     c)

Oikeat vastaukset:


4. Mikä seuraavista kuvioista voisi esittää ympyräkartion vaippaa tasoon levitettynä?
a)   b)   c)   d)

Oikeat vastaukset:


5. Suorakulmio voisi olla tasoon levitetty

a) suorakulmaisen särmiön vaippa      b) ympyrälieriön vaippa      c) ympyräkartion vaippa

Oikeat vastaukset:


6. Särmiön vaippa on suorakulmio, jonka


a) kanta on 20 cm      b) korkeus on 5 cm      c) pinta-ala on 100 cm2

Oikeat vastaukset:


7. Ympyrälieriön vaipan ala on noin

a) 900 cm2      b) 1800 cm      c) 1800 cm2


Ympyrälieriön pohjan ala on noin

a) 75 cm2      b) 300 cm2      c) 30 cm2

Oikeat vastaukset: Vaipan ala      Pohjan ala


8. Kuvassa on neliöpohjanen pyramidi

Yhden sivutahkon ala on

a) 80 cm2      b) 40 cm2      c) 50 cm2


Pyramidin vaipan ala on

a) 160 cm2      b) 120 cm2      c) 260 cm2

Oikeat vastaukset: Yhden sivutahkon ala      Vaipan ala


9. Ympyräkartion vaipan ala on noin

a) 36 cm2      b) 45 cm2      c) 72 cm2

Oikeat vastaukset:


Voit jättää nimikentän tyhjäksi ja harjoitella muuten vain!
Nimesi :