Treenausta yhtälöiden ratkaisemisessa

1. Yhtälön x - 4 = 7 vasempana puolena on lauseke

a. x
b. x - 4
c. 7
Vastaan
Oikea2. Kun ratkaistaan yhtälö x - 4 = 7 , niin

a. molemmille puolille lisätään 4
b. molemmilta puolilta vähennetään 4
c. molemmille puolille lisätään 7
Vastaan
Oikea3. Yhtälö x - 4 = 7 juuri voidaan saada myös siten, että

a. lukuun 7 lisätään 4
b. luvusta 7 vähennetään 4
c. luvusta 4 vähennetään 7
Vastaan
Oikea4. No lopultakin, mikä on yhtälön x - 4 = 7 juuri?

a. 7
b. 3
c. 11
Vastaan
Oikea5. On ratkaistava yhtälö 4x = 3x - 9. Mitä kannattaa tehdä?

a. Poistetaan 4x vasemmalta puolelta
b. Lisätään molemmille puolille -3x
c. Lisätään molemmille puolille 9
Vastaan
Oikea6. Kun yhtälön 4x = 3x - 9 molemmilta puolilta vähennetään 3x saadaan.

a. 4x - 3x = -9 - 3x
b. 4x = - 9 - 3x
c. sama tulos kuin lisättäessä -3x
Vastaan
Oikea7. Yhtälön 2x + 2 = 4 juuri on

a. 2
b. 0
c. 1
Vastaan
Oikea8. Kun yhtälön 5x = 4x - 27 molemmille puolille lisätään -4x saadaan

a. 5x - 4x = -27
b. 5x +(-4x) = -27 + (-4x)
c. 9x = -27
Vastaan
Oikea9. Yhtälöllä x = x + 1 on ratkaisuja

a. äärettömän paljon
b. ei ollenkaan
c. ratkaisu on x = 0
Vastaan
Oikea10. Jos yhtälö on identtisesti tosi, niin

a. sillä on äärettömästi juuria
b. sillä ei ole lainkaan juuria
c. sen ainoa juuri on x = 0
Vastaan
Oikea

Luku 1    Luku 2    Luku 3    Luku 4    Luku 5    Esimerkkejä    Monivalinta 1    Monivalinta 2    Harjoituksia 1    Harjoituksia 2    Harjoituksia 3    Harjoituksia 4    Kertauspeli