Monivalintatehtäviä yhtälöistä

1. Yhtälön 3x + 4 = 7x vasempana puolena on lauseke

a. 3x
b. 3x + 4
c. 7x
Vastaan
Oikea2. Yhtälön 3 + x = 5x oikeana puolena on lauseke

a. 3 + x
b. x
c. 5x
Vastaan
Oikea3. Yhtälössä 5y + 3 = 3y vakioterminä on lauseke

a. 5y
b. 3
c. 3y
Vastaan
Oikea4. Yhtälön 3x = x - 10 juuri on

a. -10
b. -5
c. 5
Vastaan
Oikea5. Yhtälön -x = - 10 juuri on

a. 10
b. -10
c. 0
Vastaan
Oikea6. Yhtälön 4x + 3 = 3 + 6x juuri on

a. 2
b. -2
c. 0
Vastaan
Oikea7. Yhtälön 2x +2 = 4 + 2x juuri on

a. 2
b. 0
c. ei juurta
Vastaan
Oikea8. Lausetta:
"Kun erään luvun vastaluvusta vähennetään luku itse
saadaan tulokseksi luvun 6 ja alkuperäisen luvun erotus"
vastaava yhtälö on

a. -x - x = 6 - x
b. -(-x) - x = 6 - x
c. -(x - x) = 6 - x
Vastaan
Oikea9. Yhtälö x = x + 1 on

a. identtisesti tosi
b. identtisesti epätosi
c. ehdollinen
Vastaan
Oikea10. Seuraavista yhtälöistä identtisesti tosi on

a. 2x + 2 = x + x + 1 + 1
b. 2x + 2 = 2x
c. 2x + 2 = 0
Vastaan
Oikea

Luku 1    Luku 2    Luku 3    Luku 4    Luku 5    Esimerkkejä    Monivalinta 1    Monivalinta 2    Harjoituksia 1    Harjoituksia 2    Harjoituksia 3    Harjoituksia 4    Kertauspeli