Luku 1. Yhtälö

Kun kaksi lauseketta merkitään yhtä suuriksi, saadaan yhtälö .
Esim. 2 + x = 3
Yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella oleva lauseke on yhtälön vasen puoli,
oikealla puolella oleva lauseke on yhtälön oikea puoli.

vasen=oikea

    Yhtälö voi olla:
  1. Ehdollinen yhtälö, joka on tosi vain joillakin muuttujan arvoilla. Yleensä muuttujaa merkitään kirjaimella x.
  2. Ehdoton eli identtinen yhtälö, joka on tosi tai epätosi olipa siinä esiintyvillä kirjaimilla mitkä arvot tahansa.
    Jos yhtälö on aina tosi muuttujan arvosta riippumatta, se on identtisesti tosi.
    Jos yhtälö on aina epätosi muuttujan arvosta riippumatta, se on identtisesti epätosi.
Esimerkkejä:
Yhtälö 10 - 4 = 6 on identtisesti tosi. Se on tosi aina.
Yhtälö x + x + 1 = 2x + 1 on identtisesti tosi. Se on tosi millä tahansa x:n arvolla.
Yhtälö x + 1 = x + 2 on identtisesti epätosi. Se ei ole tosi millään x:n arvolla.
Yhtälö x + 1 = 3 on ehdollinen yhtälö. Se on tosi vain, jos x = 2.

Harjoitus:
Onko seuraava yhtälö identtisesti tosi, identtisesti epätosi vai ehdollinen?

a) a + b = b + a


b) 5 = 0


c) x + 1 = 2

Luku 1    Luku 2    Luku 3    Luku 4    Luku 5    Esimerkkejä    Monivalinta 1    Monivalinta 2    Harjoituksia 1    Harjoituksia 2    Harjoituksia 3    Harjoituksia 4    Kertauspeli