NEZ - North European Zone Auto Navigation

North European Auto Navigation Championship

Autosuunnistuksen NEZ-mestaruus


NEZ - Säännöt - Competitions/Kilpailut - NEZ-points/Sarjapisteet

Additionally for Finns, vain suomeksi: OnLine - Ilmoittautumisohjeet ja -lomake - NEZ info (pdf)


Säännöt 2018


Versio: 1.0, päiväys: 2018-03-27, tila: lopullinen

Tämä on suomenkielinen käännös NEZ - North European Auto Navigation Championship -säännöistä, jotka on julkaistu 2018-03-27. Kauden 2017 sääntöihin on tullut joitakin muutoksia ja Suomen toisena yhteyshenkilönä aloittaa Rolf Felinin tilalla Timo Saarinen. Lisäykset ja muutokset on merkattu vihreällä, poistot on vain poistettu.

Ristiriitatilanteessa alkuperäinen, englanninkielinen teksti on pätevä. Alkuperäisteksti löytyy FIA:n palvelimelta pdf-muodossa:

http://www.fia-nez.eu/content/fi/1/10091/Regulations.html

Kopio, jossa kaikki muutokset on merkattu, on täällä.


Sisällysluettelo

 1. Mestaruus
 2. Mestaruussarjan osakilpailut
 3. Osallistujat
 4. Maajoukkuemestaruus
 5. Beginner's Cup
 6. Osakilpailut
 7. Pisteet
 8. Osanottajamäärä
 9. Tietoja
 10. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
 11. Lähtöjärjestys mestaruuskilpailun reitille
 12. Palkinnot
 13. Kilpailureitit
 14. Tuomarit
 15. Yleisö ja kilpailun johto
 16. NEZ Working Group - työryhmä


1 Mestaruus

Nämä ovat säännöt autosuunnistuksen Pohjois-Euroopan mestaruussarjaan,
North European Auto Navigation Championship.
Lyhenne: NEZ Auto Navigation Championship

Näitä sääntöjä hallinnoi ja ylläpitää NEZ Working Group


2 Mestaruussarjan osakilpailut

Mestaruussarjan osakilpailuissa sovelletaan järjestävän maan ohjesäännöstöä sekä lisämääräyksiä.

Mestaruussarjan osakilpailuja ei tulisi olla samanaikaisesti kansallisten mestaruuskilpailujen kanssa. Kuitenkin, mikäli tätä ei voida välttää voidaan kansallinen mestaruussarjan kilpailu järjestää NEZ-osakilpailun yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa voidaan harkita poikkeamista lähtöjärjestyksestä kappaleen 11 mukaisesti ja kappaleen 13 sääntöä reitin vaikeusasteesta on noudatettava.


3 Osallistujat

Mestaruussarja on avoin kaikille voimassaolevan kansainvälisen autoliiton (FIA) valtuuttaman Pohjois-Euroopan alueen (NEZ) kansallisen autourheilujärjestön (ASN) lisenssin haltijoille.

Osallistujan kotimaaksi on määritelty se maa, jota hän on ensimmäisen kerran edustanut osallistuessaan PM- tai NEZ-sarjan osakilpailuun.

Kuljettajan ja kartanlukijan täytyy kilpailijaparina olla samasta maasta.

Tämä on kartanlukijamestaruus - eri kuljettajia voidaan käyttää.

Mestaruuden voittaa eniten pisteitä kerännyt kartanlukija ja se kuljettaja, joka on saanut eniten pisteitä kyseisen kartanlukijan kanssa.

Mestaruussarjan osakilpailut ovat avoimia kaikille niihin ilmoittautuneille kohdan 10 mukaisesti. Mestaruussarjaan osallistujat on julkaistava lähtöluettelossa.


4 Maajoukkuemestaruus

Maajoukkuemestaruudesta kilpaillaan yksilömestaruuden kanssa samoissa osakilpailuissa:

 • Jokaisen maan kolme parasta NEZ osakilpailussa henkilökohtaisesti menestynyttä kilpailijaparia muodostavat maajoukkueen.
 • Nämä kolme kilpailijaparia voittavat maajoukkueelle saman määrän pisteitä kuin henkilökohtaisesti voittamansa.
 • Maajoukkuemestaruus menee maalle, joka on oman maansa ulkopuolisissa osakilpailuissa voittanut eniten pisteitä. Järjestävän maan kilpailijaparit eivät kartuta maajoukkuemestaruuspisteitä.
 • Pisteiden ollessa tasoissa parhaan kilpailijaparin sijoitus ratkaiseen maajoukkuemestaruuden.


5 Beginner's Cup

Beginner's Cup on tarkoitettu kannustamaan uusia pareja osallistumaan mestaruussarjaan:

 • Voidakseen osallistua Beginner's Cupiin saa sekä kartanlukija että kuljettaja olla osallistunut enintään neljään oman maansa ulkopuoliseen NoM/NEZ-osakilpailuun tai kaksoistapahtumaan ennen kauden ensimmäistä osakilpailua.
 • Mikäli kuljettaja tai kartanlukija on voittanut kaksi Beginner's cup titteliä osallistuminen Beginner's cupiin ei ole enää mahdollista.
 • Kilpailijaparien täytyy mainita halukkuutensa osallistua Beginner's Cupiin ilmoittautumislomakkeessa.
 • Järjestäjän täytyy merkitä Beginner's Cupin kilpailijaparit lähtöluetteloon.
 • Kilpailijaparit, jotka osallistuvat Beginner's Cupiin, voivat samanaikaisesti ottaa osaa NEZ mestaruuskilpailuun sekä kerätä pisteitä maajoukkueelle kappaleen 4 mukaisesti.
 • Kappale 7 mukaisesti Beginner's Cupissa lasketaan erilliset pisteet.
 • Lopullinen sijoitus lasketaan kappaleen 7 mukaisesti.
 • Beginner's Cupin pisteet lasketaan ainoastaan lauantain kilpailusta.
 • Beginner's Cupin osallistujat ajavat yhdessä luokassa kansalaisuudesta riippumatta.


6 Osakilpailut

Mestaruudesta ajetaan kuudessa osakilpailussa. Järjestävän maan on ilmoitettava järjestäjä viimeistään edellisen vuoden lokakuun ensimmäisenä päivänä. Järjestäjän muutos käy poikkeuksellisesti päinsä jos maat, joilla oli joukkueita edellisenä vuonna, antavat siihen hyväksyntänsä. Kaikkien osakilpailujen täytyy tapahtua 1.4.-15.11. välisenä aikana - ei kuitenkaan 15.6.-10.8., jolloin on kilpailutauko.


7 Pisteet

Jokaisessa osakilpailussa järjestäjä julkaisee tulosluettelot sekä järjestävän maan että ulkomaisille kilpailijapareille paitsi Beginner's Cupille. Kummassakin tulosluettelossa jaetaan pisteitä:

 • 1. sija 60 pistettä
 • 2. sija 58 pistettä
 • 3. sija 57 pistettä
 • 4. sija 56 pistettä
  ja niin eteenpäin
 • 59. sija 1 piste

Jokaisen osakilpailun jälkeen henkilökohtaiset, Beginner's Cupin sekä maajoukkuesijoitukset päivitetään NEZ Working Group'n toimesta ja julkaistaan internetissä.

Kartanlukijat kerryttävät pisteitä neljästä osakilpailusta, joista enintään yksi kotimaasta. Jos jostakin syystä järjestetään vain 4 osakilpailua, kartanlukijat saavat pisteitä vain kolmesta. Vain kilpailijat, jotka osallistuvat osakilpailuun ulkomailla voivat saada NEZ-pisteitä. NEZ-pisteet lasketaan uusiksi viimeisen osakilpailun jälkeen mikäli joku on saanut sarjapisteitä eikä ole startannut yhteenkään osakilpailuun ulkomailla.

Jos useampi kuin yksi kartanlukija saa saman määrän pisteitä heidän sijoituksensa ratkaistaan seuraavasti:

 • Ensin sijoittuu viidessä mestaruusosakilpailuissa eniten pisteitä saanut (yksi kotimaassa, neljä ulkomailla).
 • Jos tämä ei ratkaise sijoituksia, voittaja on se kartanlukija, jolla on paras sijoitus niistä osakilpailuista, joissa ovat kilpailleet samassa luokassa. Kaikista näistä osakilpailuista saadut pisteet lasketaan yhteen ja verrataan keskenään.
 • Jos sijoitukset ovat edelleenkin samat, loppusijoitus on sama.

Beginner's Cupin loppupisteisiin lasketaan kaksi parasta. Vain ulkomailla järjestettyyn osakilpailuun osallistuneet saavat Beginner's Cup pisteitä. Lopullisissa sijoituksissa kolmeen osakilpailuun osallistuneet menevät vain kahteen osakilpailuun osallistuneiden edelle.

Jos useampi kuin yksi kartanlukija saa saman lopputuloksen, määritetään keskinäinen sijoitus seuraavasti:

 • Kaikki kolme osakilpailua lasketaan
 • Jos edelleen tilanne on tasan, se kartanlukija on parempi, jolla on parempi sijoitus niistä osakilpailuista, joihin kaikki tasapisteissä olevat ovat osallistuneet
 • Jos sijoitukset ovat edelleenkin samat, loppusijoitus on sama.

8 Osanottajamäärä

Jos järjestäjä haluaa rajoittaa osallistujien määrää, ulkomaisilla mestaruussarjan kilpailijoilla on etusija.

Samoin osallistujilla, jotka ovat ottaneet osaa aikaisempiin osakilpailuihin, on etusija.


9 Tietoja

Kutsu täydennettyine sääntöineen, lähtöluettelo, lisämääräykset ja tiedotteet on laadittava ainakin englanniksi ja niitä voi täydentää järjestävän maan kielisillä käännöksillä.

Kutsun liitteistä on selvittävä tarvittavat lisävarusteet:

 • Kilpailijoiden autojen varustuksen tulee olla oman maan liikennelakien sekä ASN:n kansallisten sääntöjen mukaiset. Renkaat voidaan rajoittaa järjestävän maan sääntöjen mukaan.
 • Kilpailijaparien väliset sekä kilpailijaparin ja kolmannen osapuolen väliset kommunikaatiovälineet ovat kiellettyjä. Matkapuhelimia voi pitää mukana, mutta niiden käyttö on kielletty kilpailun aikana.
 • Mainosten tulee olla osallistujan kotimaan sääntöjen mukaiset.


10 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Ilmoittautuminen tulee tehdä järjestäjän ohjeiden mukaisesti. NEZ-luokkaan ilmoittautumiseen ilmoitetun määräajan (vähintään viisi päivää ennen tapahtumaa) jälkeen ei voi enää ilmoittautua. Kuitenkin, ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen voi yhä muuttaa ilmoittautumisesta muut paitsi kartanlukijan.


11 Lähtöjärjestys mestaruuskilpailun reitille

Lähtöjärjestys mestaruuskilpailun reitille määritetään ryhmittäin seuraavasti:

 1. kuumaan ryhmään kuulumattomat kilpailijat
 2. Beginner's Cupiin osallistuvat
 3. Kuuma ryhmä; 5 parasta kartanlukijaa kustakin maasta edellisvuoden NEZ-tulosten perusteella. Mikäli joku viiden parhaan joukkoon sijoittuneista ei ole ilmoittautunut osakilpailuun, valitaan 6. paras, 7. jne.
Beginnner's Cupia ei ajeta perjantaina. Kuitenkin, ne kilpailijaparit, jotka ovat lauantain kilpailuun ilmoittautuneet Beginner's Cupiin, sijoitetaan ryhmään 2 myös perjantain kilpailussa.

Mikäli kuumaan ryhmään kuuluva osallistuja osallistuu myös Beginner's cupiin tulee tällainen kilpailija sijoittaa kuumassa ryhmässä mahdollisimman lähelle Beginner's cupin lähtöryhmää.

Niin pitkälle kuin mahdollista aloitusjärjestys on sekoitus maista. Esimerkiksi:

  Kilpailijapari maasta A
  Kilpailijapari maasta B
  Kilpailijapari maasta C
  Kilpailijapari maasta D
  Kilpailijapari maasta E
  Kilpailijapari maasta A
  Kilpailijapari maasta B
  jne.

Kuitenkin, mikäli kansallinen mestaruus tapahtuma on samassa kilpailussa voidaan paikalliset osanottajat laittaa lähtemään ennen ulkomaalaisia kilpailijoita. Vain ulkomaalaiset kilpailijat järjestetään tällöin kuten yllä on kuvattu.


12 Palkinnot

Jokaisessa osakilpailussa palkinnot jaetaan järjestävän maan käytännön mukaan. Mestaruusluokat täytyy palkita erikseen.

Kauden viimeisessä osakilpailussa mestaruuskilpailun kolme parasta täytyy palkita erikseen. Mitalit toimittaa NEZ kansallisen ASN:n kautta.


13 Kilpailureitit

Suomi, Ruotsi ja Tanska järjestävän kaksi kilpailua, yksi perjantaina ja yksi lauantaina. Näiden kahden osakilpailun välinen etäisyys tulee olla vähemmän kuin 150 km

Kotimaisten ja ulkomaisten osallistujaparien on kilpailtava samalla reitillä. Järjestäjä voi ajattaa myös muita luokkia mestaruuskilpailun reitillä. Vain osanottajat mestaruusluokissa kilpailevat mestaruuspisteistä.

Mestaruuskilpailun vaikeusaste, pituus ja määräajat tulee sovittaa ulkomaisille kilpailijoille sopiviksi. Kokonaiskilpailuaika saa olla korkeintaan 2 tuntia perjantaina ja lauantaina 3,5 tuntia, aikoihin lisätään siirtymäosuudet ja tauot. Yksi 20-minuutin tauko täytyy olla (lauantaina) ennen kuin 2,5 tuntia kilpailuajasta on tullut täyteen.

Jos kolme tai useampia kilpailijapareja ylittää myöhästymisrajan, rajaa korotetaan 60 minuutilla kunnes kaksi tai vähemmän jää rajan alle. Laskenta tehdään kummallekin luokalle erikseen. Jaksokohtaiset myöhästymisrajat ovat voimassa yllä olevasta riippumatta.

Ensimmäisen kilpailijan lähtöaika mestaruuskilpailun reitillä tulee olla mieluiten klo 19:00 perjantaina, lauantaina klo 15:00, viimeistään klo 20:00 / 16:00.

Mestaruuskilpailujen reitin tulee olla suunniteltu siten, että ajourien voidaan olettaa olevan ajokunnossa viimeisenäkin lähteville osanottajille. Vaikeasti ajettavaa maastoa tulee välttää. Kivet ja muut esteet, jotka tekevät reitistä vaikeampikulkuisen, tulee olla merkitty esim. valkoisella maalilla tai varoituskyltillä.

Kaikki läpiajettavat reittiasemat tulee merkitä myös vasemman puoleisilla kilvillä.

Beginner's Cup kilpailee vain lauantain tapahtuman ensimmäisillä mestaruusreitin osuuksilla ja siihen kuuluvien osuuksien määrän tulee olla mainittu viimeistään ohjaajakokouksessa. Beginner's Cupiin osallistujat voivat halutessaan kilpailla loppuosuudetkin saadakseen NEZ mestaruuspisteitä.


14 Tuomarit

Omien sääntöjensä mukaisesti paikallinen ASN lähettää kilpailuihin tuomareita.

Joka kilpailussa on yksi ulkomainen tuomari. Ulkomainen tuomari tulee seuraavasta järjestäjämaasta alla olevan listan mukaisesti:

 • kahdessa ensimmäisessä kisassa tuomari 2. kisan järjestäjämaasta
 • kahdessa seuraavassa kisassa tuomari 3. kisan järjestäjämaasta
 • kahdessa viimeisessä kisassa tuomari 1. kisan järjestäjämaasta

Järjestäjä maksaa ulkomaisen tuomarin majoitus- ja ruokailukulut.


15 Yleisö ja kilpailun johto

Järjestäjien tulee ilmoittaa alueet, joissa yleisö ja kilpailun johto voivat seurata tapahtumaa. Katsojilla ei saa olla mahdollisuutta kommunikoida kilpailijoiden kanssa eikä muutenkaan auttaa heitä. Muun osan reittiä tulee - paikallista väestöä lukuun ottamatta - olla katsojaton.


16 NEZ Working Group - työryhmä

Seuraavat henkilöt ovat ASN:ien lisäksi yhteyshenkilöitä. Kaikki sääntömuutosehdotukset, kansalliset määräykset, kutsut, tulokset ja muu informaatio tulee lähettää kaikille alla luetelluille yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt välittävät tiedot omalle ASN:lleen sekä oman maansa osanottajille.

MaaNimi / Osoite Puhelinnumerot / sähköpostit
TANSKA Bent Mikkelsen
Strandvejen 18
DK-5600 FAABORG
+45 62616907 (koti)
+45 21798130 (GSM)
2bm (a) vesteraabymail.dk
Jan Søndergaard
Præstebakken 19
DK-7480 VILDBJERG
Työryhmän puheenjohtaja
+45 20 97 95 51 / (GSM/työ)
jan (a) mjtj.dk
SUOMI Juha Heikkilä
Am Kuhzaun 20h
DE-28844 WEYHE
+358 50 365 5122
juhei (a) luukku.com
Timo Saarinen
Rinnetie 15
FI-33430 VUORENTAUSTA
+358 40 519 8699 (GSM)
timo.saarinen (a) ppo.inet.fi
NORJA Thor Inge Tollehaug
Haresvingen 11
N-3320 VESTFOSSEN
+47 32701395 (koti)
+47 32772017 (työ)
+47 32734270 (fax työ)
+47 91839057 (GSM)
thoringe.tollehaugt (a) asplanviak.no
RUOTSI Peter Kihlstenius
Amatörvägen 61
SE-12240 ENSKEDE
+46 8 919151 (koti)
+46 70 3935766
kihlstenius (a) gmail.com
Ulf Andersson
Lodjurets gata 231
SE-13664 HANINGE
+46 70 5723972 (GSM)
+46 8 7453456 (koti)
ulfan231 (a) gmail.com
NEZ Ture Hansen
NEZ neuvoston työryhmä
+45 61 70 74 74
tmh (a) dasu.dk