SISÄLLYSLUETTELO Elektroniikan vikadiagnoosi

Paluu Minun oma Z80 projektini sivulle

Johdanto

1 Vikadiagnoosin perusteet

2 Yksiasteinen transistori vahvistin

 3 Teholähdepiirit

Harjoitustetävissä huomioitavaa. Oikein toteutettuna melko turvallinen. Väärin toteutettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, tai välillisen hengenvaaran.

 4 Vahvistinpiirit

5 Oskilaattorit ja ajastinpiirit

6 Pulssia ja aaltomuotoa muovaavat piirit

7 Tyristori- ja triac-piirit

8 Piirit, joissa käytetään analogosia tai digitaalisia logiikka-piirejä

9 Puolijohdeaineet

Paluu Minun oma Z80 projektini sivulle