Suomen Ilmailuhistoriallinen Lehti


Suomen Ilmailuhistoriallinen Lehti on riippumaton ilmailuhistoriallinen julkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1994. Lehti on suunnattu Suomen ilmailuhistorian harrastajille käsittäen niin sotilasilmailun kuin siviili-ilmailun Suomessa.

Koska aihepiiriä ei ole rajattu muuten kuin maantieteellisesti, "saatamme lähestyä nykyaikaa niin lähelle, että hirvittää" lainataksemme akateemikko Eino Jutikkalan lausahdusta. Tämä antaa tiettyjä vapauksia kirjoittajille, koska lehden muodossa julkaistuna artikkeleiden ei edellytetä olevan lopullisia näkökantoja vaan pikemminkin lähtökohtia uudelle tutkimukselle ja keskustelulle.

Suomen ilmailuhistoria ei ole laajemmalti kiinnostanut ns. ammattitutkijoita monista syistä johtuen. Tärkein motivaatio tutkimuksessa on oma henkilökohtainen kiinnostus ja innostus. Sitten tulevat raha ja ns. tiedeyhteisön arvostus. Tutkijakin tarvitsee rahaa elääkseen ja kollegojen antama arvostus on tarpeellista. Eli ilmailuhistorian tutkija on useimmiten omarahoitteinen ja tiedeyhteisön ulkopuolella oleva asianharrastaja. Näille asianharrastajille tästä lehdestä toivottavasti muodostuu jonkinlainen henkireikä ja julkaisukanava.

Suomen ilmailuhistoriallinen lehti julkaisee artikkeleiden ohessa valokuvia ja piirustuksia. Valokuvat ovat erityisen antoisa lisä, koska ne ovat samalla autenttisia todisteita tapahtumista, joista välttämättä ei ole säilynyt kirjallista aineistoa. Lentokoneidenkin osalta hyvä valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa tai jo hämärtynyt muistikuva. Piirustukset antavat oman lisänsä varsinkin pienoismallien rakentajille.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja lisäksi julkaistaan erikoisnumeroita.

Lisätietoa julkaisuista täältä


Lehtien sisältö / Contents