Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: antrea.fi » Uutisia » Apuraha

Tietoa Vuoksen Säätiön apurahoista Antrealaisille.

Vuoksen Säätiön apurahat 2017

Vuoksen Säätiö jakaa opintoapurahoja yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden isovanhemmat tai edeltävä sukupolvi on talvisodan syttyessä 1939 asunut Antrean tai Vuoksenrannan kunnassa. Tutkinnon tulee olla suoritettuna korkeintaan kahden apurahan myöntämistä edeltävän vuoden aikana, viimeistään hakuvuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakemukseen tulee liittää valmistumisesta saadun todistuksen kopio sekä vapaamuotoinen selvitys sukujuurista, joihin vedotaan. Kuka tai keitä ko. henkilöt olivat, milloin syntyneet, missä talossa ja missä kylässä asuneet. -- Hakemuksessa tulee näkyä hakijan osoite ja pankkitilin numero.

Stipendin hakijalta pyydetään suostumus pitäjäseuraan eli Antrea- tai Vuoksenranta-seuran jäseneksi liittämiseksi. Säätiö ja seurat vastaavat kahden vuoden jäsenmaksusta.

Säätiö jakaa hakemuksesta myös kannustusapurahoja mm. tohtoreiksi väitelleille, vähintään EM-tasolla mitalisijoille yltäneille tai muun merkittävän saavutuksen johdosta. Lisäksi säätiö jakaa tukea suku- ja kyläkirjoille sekä muille tuotteille, äänitteille, filmeille tms., jotka liittyvät edellä mainittuihin kuntiin.

Kirjalliset hakemukset tulee lähettää 28.2.2017 mennessä osoitteella: Vuoksen Säätiö, asiamies Raakel Henttonen, Hyvikkäläntie 540, 14240 Janakkala. -- Hän antaa lisätietoja puh. (03)6881898, 0400847023.

Back to top