Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: antrea.fi » Juttuloi » Vuoksen Varrelta

Vuoksen Varrelta

Vuoksen Varrelta - perinnekeruukilpailu

Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä.

Kilpailuun voi osallistua kirjoituksilla, runoilla tai musiikilla. Suotavaa on myös liittää mukaan kuvia, jotka palautetaan. Aiheena tulee olla Antreasta tai Vuoksenrannasta lähteneiden sekä heidän jälkipolvensa kokemat.

  Aiheina esimerkiksi:
 • Asettuminen uusille asuinsijoille fyysisesti ja henkisesti - raivaaminen, rakentaminen, ammatin ja työpaikan saaminen, yhteiskuntaan sijoittuminen.
 • Suhtautuminen, miten karjalaiset otettiin vastaan muuhun Suomeen tultaessa.
 • Suhtautuminen, miten karjalaiset suhtautuivat itse uusiin asuinsijoihin ja ihmisiin.
 • Säilyikö karjalainen elämäntapa uudessa asuinympäristössä. Millaisin piirtein ja kuinka kauan karjalaisuus on vaikuttanut elämässä (murre, tavat, ruoat, vaatetus, työvälineet jne.).
 • Miten karjalaisuus vaikuttaa elämässä nyt. Onko sinulla vielä jäljellä Karjalasta tuotuja esineitä, huonekaluja yms.


  Osallistujien sarjat:
 1. Karjalassa syntyneet
 2. Viime sotien jälkeen syntyneet


Säätiö pitää oikeuden muuttaa sarjajakoa tarpeen mukaan.

Aikaisemmin julkaisemattomat tuotteet tulee lähettää asiamiehelle 28.2.2018 mennessä nimimerkillä varustettuna, jolloin oma nimi ja yhteystiedot on liitettävä mukaan suljetussa kuoressa. Saatu materiaali arvioidaan säätiön hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja sarjojen parhaat palkitaan.

Kilpailuun tulleesta materiaalista on tavoitteena koota julkaisu. Kilpailuun jätetyn aineiston käyttöoikeus siirtyy Vuoksen Säätiölle, joka toimii yhteistyössä Antrea-Seuran ja Vuoksenranta-seuran kanssa.

Aineistoa voi lähettää asiamiehelle myös osallistumatta varsinaiseen kilpailuun. Häneltä saa myös lisätietoa, puh. 0400847023.

Aineiston lähetysosoite:
Raakel Henttonen
Hyvikkäläntie 540
14240 Janakkala
Vuoksen Säätiö

Back to top