PETRI KIVINIEMI
(s.1966 Tampereella, Suomessa)
Olen kuvanveistäjä ja osallistunut aktiivisesti näyttelytoimintaan vuodesta 1994 Suomessa sekä ulkomailla.Teoksiani on monissa kokoelmissa.
Teokseni ovat usein veistoksia ja esinekoosteita, joissa materiaaleina ovat mm. koneiden osat ja muut ready made – esineet, tekniikoina hitsaus ja erilaiset muovi- ja metallivalut.
Toisinaan tuotannossani yhdistyvät maalaus ja veistotaide esinekoosteiden muodossa. Tämänhetkinen tuotantoni käsittelee mm. ihmisen osaa muuttuvassa yhteiskunnassa sekä "kehityksen" tai keksinnön taiteeksi pukemista. Hyvinä esimerkkeinä robottiveistokset, jättiläismäinen helmitauluveistos tai lentokone-veistokset.

 
 

Petri Kiviniemi (born 1966, Tampere, Finland)

Petri Kiviniemi is a sculptor. He has been exhibiting his works activity since the year 1994 in Finland and abroad. His works can be found in many collections. Petri Kiviniemi`s sculptures often contain compilations of machine parts and ready-made materials. The technique to create his works are welding and different plastic and metal castings . Sometimes he connect painting and sculpture in the form of assemblage. His current works deal with the human being and her or his relationship to changing society, and the dressing up as art of "development" and innovation. His robot sculptures and the giant abacus sculpture are a good example of this.

 
 

 

 

Petri Kiviniemi 2002-