Etelä-Savon lintuharrastajat
Oriolus ry

40 v
www.oriolus.org
*
Tästä kaikki alkoi. Puheenjohtajaksi valittu Lasse Vilhunen kirjoitti 22.3.1977 perustetun Etelä-Savon Lintuharrastajat -yhdistyksen ensimmäisessä lehdessä loppuvuodesta 1977, että yhdistys käsittää koko Etelä-Savon maakunnan eli Mikkelin läänin Heinolan nurkkausta lukuun ottamatta.

Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä jäsenistön yhteydenpidon edistämisen lisäksi lienee tuolloin ollut loppusuoralla olevan 1. Atlas -laskennan organisointi. Jo neljänä kesänä, mukaan lukien 1977 , suoritetun laskennan tilannekatsaus täyttikin suurimman osan kopiointitekniikalla tuotetusta, A4 -kokoisesta yhdistyksen ensimmäisestä lehdestä. Lisäksi lehteen oli otettu mm. yhdistyksen säännöt.

Pieni oli joukko, joka toiminnan aloitti. En luettele tässä yhdistyksen toimihenkilöitä siitäkään syystä, että välttämättä kaikkia tietoja ei ole käytettävissäni. Selatessani yhdistyksen vanhoja tiedotteita ja lehtiä, selväksi on tullut että Okkosen Harri ansaitsee, muiden osuutta millään tavoin väheksymättä, erityismaininnan yhdistyksen kantavana voimana ja ainakin vuoteen 2002 ilmestyneen Oriolus –lehden vastuullisena toimittajana lähes kahden vuosikymmenen ajan. Harri on myös hoitanut yhdistyksen arkistoa vielä lehdentekoakin pidemmän ajan. Vuoden 1987 Oriolus –lehdessä Harri on historiakatsauksessaan kuvannut yhdistyksen jäsenmäärän kehitystä vuosina 1977 – 1986. Perustamisvuotena määrä oli 45 henkilöä ja vuonna 1986 jäseniä oli 104. Vuoden 1994 toimintakertomuksen mukaan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 90 ja edelleen vuoden 2005 toimintakertomuksen mukaan 116 jäsentä, joka on mainittu toiminta-ajan korkeimmaksi luvuksi.


Vuosikokous 2002

Toiminta
Alusta asti yhdistyksen ja sen jäsenistön toiminta on ollut moninaista. Yhtäältä yhdistyksen järjestämät tapahtumat, tutkimukset ja erilaiset laji- ja varsinkin muutonaikaiset seurannat, joissa yhdistys on ollut toimeenpanevana tai kokoavana voimana ja toisaalta sellainen toiminta, johon yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet ilman yhdistyksen varsinaista ohjausta. Jako ei tietenkään ole näin mustavalkoinen, monet elleivät lähes kaikki toimintamuodot ulottuvat enemmän tai vähemmän molempiin ryhmiin. Lisäksi yhdistyksellä on ollut ja on kaiken kattava, säännöissä määritelty rooli kasvattaa ja ylläpitää kiinnostusta lintuharrastukseen sekä edistää jäsenistön yhteydenpitoa.

Ensimmäiseen "ryhmään" voisi kuulua mm. laajojen Atlas –kartoitusten koordinointi ja muut yhdistykselle toimeksiantoina tulleet linnustoselvitykset ja laskentapyynnöt. Tähän kuuluvat, järjestötoiminta mukaan lukien yhdistyksen järjestämät esitelmätilaisuudet, opastetut retket ja muut tapahtumat. Samoin yhdistyksen nimissään antamat lausunnot ja tiedotteet medialle. Yksi tärkeimmistä on arkistonpito ja jäsenten kaikinpuolinen havaintojen toimittaminen sinne unohtamatta aikaisempaa tiedotteiden ja lehden toimittamista ja nykyisin verkkosivujen ylläpitoa. Arkistoaineistoa on hyödynnetty eri selvityksiin ja siitä on mm. koottu yhdistyksen alueen lintujen lajiluettelo ( esim. Oriolus –lehti 1987), 255 lajia ja toimintakertomuksen 2001 mukaan 292 lajia). Oriolus –lehdisssä 1996 – 2002 on lajikohtaiset katsaukset lintuvuosiin 1994-2000. Jäsentiedotteen 1999/1 mukaan vuonna 1998 aloiteltiin myös ARK –toiminta. Toimintakertomuksen mukaan uusia lajeja hyväksyttiin 3: Amerikanhaapana, sitruunavästäräkki ja viiksitimali.

Toiseen ryhmään kuuluisivat sitten muiden toimijoiden järjestämät, usein valtakunnalliset selvitykset ja tutkimukset, joihin yhdistyksen jäsenet osallistuvat Orioluksen alueella.
Joitain mainitakseni vanhimpana rengastustoiminta, jota on tehty Suomessa, kuten tunnettua vuodesta 1913 alkaen.


Yhdistyksen perustamisvuotena 1977
rengastettu lehtopöllön poikanen
Tertin lammen rannassa Mikkelin maalaiskunnassa

Talvilintulaskentoja on suoritettu jo vuodesta (1956-)1957 alkaen ja niihinkin ovat yhdistyksen jäsenet aktiivisesti osallistuneet.
Alkukeväästä 1982 rengastustoimisto käynnisti petolintujen ruutuseurannan. Vuoteen 1997 mennessä oli selvitetty pesivien petolintujen määriä kaikkiaan 241 eri ruudulta (Linnut –vuosikirja 1997). Näitä 10x10 km:n (atlas)ruutuja on saman lehden mukaan Suomessa 3855. Vuonna 1982-1997 silloisen Etelä-Savon alueella oli mukana 11 ruutua, Mäntyharjun kunta mukaan lukien. Osa ruuduista oli maakunnan rajalla. Alkuperäisistä 5 on edelleen mukana. Vuoden 2015 tilaston mukaan (Rengastajan vuosikirja 2016): Sampo Liukolla 3, Silvo Pöysällä 1 ja Harri Nurhosella 1.

Uusi aika
Vuosituhannen vaihteen tienoilla digitalisaatio otti jo melko suuria harppauksia, mikä ei voinut olla näkymättä lintuharrastuksessakaan. Orioluksen vuoden 2000 toimintakertomuksessa on todettu, että osa jäsenistöstä on ollut mukana kokeilemassa sähköpostitse tapahtuvaa havaintojen vaihtoa. Oriolus -verkon luomisen seuraavaa vuotta varten organisoi Juha Prättälä . Arto Muinosen ylläpitämiltä Internet-sivuilta on ollut luettavissa viimeisimpiä alueen lintuhavaintoja lähes reaaliajassa.
Yhdistyksen omat nettisivut saatiin käyttöön vuosikertomuksen 2005 mukaan keväällä Johannes Hännisen toimesta ja hän vastannut päivityksestä vuoden 2007 toimintakertomuksen mukaan.
Merkittävän muutoksen havaintojen keruuseen toi BirdLife Suomen yhdessä alueyhdistysten kanssa toteuttama Tiira -sivusto, joka Orioluksen toimintakertomuksen 2007 mukaan otettiin käyttöön vuoden alkupuolella.

Paikannus- ja paikkatietotekniikan hurja kehitysvauhti jo 1990-luvun puolenvälin paikkeilta alkaen loi uusia mahdollisuuksia havaintojen esittämiseen ja julkaisuun. Vuonna 1997 Orioluksen täyttäessä 20 vuotta, ensimmäisen kerran satelliittipaikannin asennettiin (Martti-)maakotkalle. Sitä ennen vastaavalla laitteella oli jo tietoja saatu kurjesta ja kiljuhanhesta. Tämän jälkeen julkisuutta ovat saaneet mm. satelliittisääkset ja viimeaikaisista etelä-savolaiset kuikat 2015 (Heikki Helle & Maria Tirkkonen - Rengastajan vuosikirja 2016).

Muukin yhteiskunnallinen kehitys on ollut otollista harrastajamäärien kasvulle. Vapaa-aika ja varallisuus ovat lisääntyneet. Erilaisten elektroniset ja kunnolliset optiset laitteet ovat tulleet lähes kaikkien saataville. Erityisesti digikuvaus on ottanut melkoisen harppauksen sitten 2000 –luvun alusta. Tähän lisättynä sähköinen viestintä eri muodoissaan, olemme jo jonkin aikaa ja erityisesti viimeisen vuosikymmenen ajan eläneet aivan erilaisessa ympäristössä kuin yhdistyksen historian alkupuolella. Yhdistyksen toiminnan 30-vuotis juhlavuoden 2007 toimintakertomuksen mukaan Orioluksen jäsenmäärä oli jo 183, joka oli taas uusi ennätys.


Vuoden 2017 lintu on pikkutylli
Tässä luotopesintä

Uudet toiminnot
Osaltaan edellä kuvattu kehitys on tuonut Oriolukseen uusia aktiivisia jäseniä niin yhdistyksen vastuutehtäviin kuin perinteiseen harrastustoimintaankin ja toiminta on vilkastunut. Yhdistys on aktivoinut jäseniä retkeilyyn ja osallistumaan uusiin valtakunnallisiin tapahtumiin, mutta myös kehittänyt uusia toimintamuotoja. Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa on ollut luennoimassa valtakunnan tason huippunimiä. Erilaisia pinnakisoja on järjestetty vuosittain. Jäsenistö on osallistunut Tornien taistoon, piha- ja mökkibongaukseen sekä useisiin lajikohtaisiin projekteihin (kaulushaikara 2005, kottarainen 2006, kuukkeli 2007 ym.). Retkikummitoiminta on ollut mukana jo kohtuullisen pitkään.

Rengastus
Lintujen rengastaminen on säilyttänyt vakaan asemansa yhtenä harrastusmuotona. Uusia rengastajia on saatu yhdistyksen jäseniksi ja alueelle, tosin muuttoliikettä on tapahtunut myös alueelta poispäin. Maakuntaan nähden ulkopaikkakuntalaisia rengastajia vierailee alueella säännöllisesti. Rengastustyö itsessään ei ole sen enempää Orioluksen toimintakautena kuin pidemmälläkään aikavälillä kokenut muiden harrastusmuotojen kaltaisia muutoksia. Rengas on edelleen kiinnitettävä linnun jalkaan, kunhan lintu on ensin pyydystetty. Aikuisten lintujen pyydystämiseen on kehitetty uusia loukkuja ja muita menetelmiä, mutta tietämäni mukaan niissä elektroniikan osuus ei näyttele kovin suurta roolia.

Vaikka rengastus tapahtuu Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston ohjauksessa ja periaatteessa luvan saaneen/saaneiden rengastajan/rengastajien toimesta, käytännössä siihen osallistuu merkittävä joukko muita harrastajia. Pönttöjen rakentaminen ja erityisesti niiden sopiviin paikkoihin raahaaminen, pesälaatikoiden ja tekopesien rakentaminen mahdollistavat useiden lajien pesäpoikasten rengastuksen ja tietysti auttavat itse lajia selviytymään. Yhdistyksen alueella merkittävän panoksen tässä muodossa ovat eri rengastajien ja muiden toimijoiden ohella antaneen Savonlinnan seudulla Ilpo Kuvaja ja Mikkelin Ristiinassa
Juha Tenhunen (1938-2017). Juhan systemaattisen pöntötyksen jäljiltä on hänen entisellä petoruudullaan vielä lukematon määrä ”pyytäviä” pönttöjä. Mestarin mentyä tammikuussa osa ” Pelloksen pönttö ja pipari –tehtaan" varastotuotteista kulkeutui Kangasniemelle.
Mainittakoon, että Juhan petoruutu piti valtakunnan kärkipaikkaa aloitettujen haukan pesintöjen määrässä 1992 (Linnut 1/1993).


Juha Tenhunen yhdellä tekemistään
varpuspöllön pöntöistä

Alla olevan taulukoon on koottu Rengastustoimiston tiedonannoista, ”Viimeaikaisia mielenkiintoisia rengaslöytöjä” n:ot 128 (toukokuu 2000) -158 (joulukuu 2016), Orioluksen alueella rengastetuista linnuista tehdyt löydöt. Mukana on yksi ulkomailla rengastetusta linnusta Etelä-Savossa tehty löytö.

Rengastus Löytö/kontrolli

Kaakkuri

Anttola

Tanska, Koldby
löydetty rannalta
23.7.2015 pm 26.11.2015 126 d 1314 km WSW
Tuula Kyllönen

Kuikka

Ristiina

Ukraina, Odessa
sairas
23.8.2015 1 kv 30.12.2015 129 d 1688 km S
Jyrki Torniainen

Mehiläishaukka

Juva

Gabon
löydetty
27.7.2006 pull 16.3.2009 963 d 7131 km SSW
Teemu Honkanen

Mehiläishaukka

Rantasalmi

Kamerun, Ngoro
ammuttu
2.8.1997 pull 10.4.2005 2808 d 6616 km SSW
Sampo Liukko

Mehiläishaukka

Ristiina

Niger, Tahoua
löydetty kuolleena
29.7.2000 pull 00.10.2000 78 d 5485 km SSW
Pekka Mättö

Sääksi

Savonlinna

Kamerun, Muyuka
löydetty kuolleena
5.7.2006 pull 24.12.2012 2364 d 6600 km SSW
Pekka Mättö

Sääksi

Mikkeli

Mali, Segou-Koro
kuollut kalaverkkoon
7.7.2010 pull 23.1.2012 565 d 6021 km SW
Veikko Mättö

Sääksi

Heinävesi

Jemen, Al Mukalla
löydetty elossa
15.7.2008 pull 12.1.2012 1276 d 5580 km SSE
Timo Immonen

Sääksi

Rantasalmi

Tschad, N’Djamena
löydetty kuolleena
14.7.2009 pull 30.11.2009 139 d 5684 km SSW
Ari Lyytikäinen

Sääksi

Kerimäki

Kamerun, Samaga Maritime
löydetty laivalta
19.7.2006 pull 00.2.2008 562 d 6402 km SSW
Pertti Koskimies

Sääksi

Rantasalmi

Namibia, Sivara
ammuttu
7.7.2007 pull 6.2.2008 214 d 8950 km S
Pekka Mättö

Sääksi

Rantasalmi

Tuulos
löydetty kuolleena
16.7.1981 pull 4.7.2008 9850 d 219 km WSW
Jouko Mättö IKÄENNÄTYS

Sääksi

Kerimäki

Burundi, Cohaha
pyydystetty, vapautettu
17.7.2004 pull 14.9.2007 1154 d 7183 km S
Pertti Koskimies

Sääksi

Rantasalmi

Norsunluurannikko, Yébwé
kuollut kalaverkkoon
13.7.2003 pull 00.11.2006 1221 d 6804 km SW
Pekka Mättö

Sääksi

Puumala

Guinea, Kankan
kalaverkossa
13.7.2005 pull 1.12.2005 141 d 6450 km SW
Juha Haikola

Sääksi

Heinävesi

Uganda, Lake Albert
kalaverkossa
12.7.2002 pull 26.1.2004 563 d 6717 km S
Timo Immonen

Sääksi

Rantasalmi

Mali, Bla
kuollut kalaverkkoon
9.7.2001 pull 22.2.2002 228 d 6071 km SW
Pekka Mättö

Sääksi

Rantasalmi

Nigeria, Warri
löydetty elossa
8.7.2000 pull 8.11.2001 488 d 6582 km SSW
Pekka Mättö

Selkälokki

Savonranta

Etiopia, Lake Ziway
värirengas luettu
9.7.2006 pull 6.10.2007 454 d 6113 km SSE
Risto Juvaste

Selkälokki

Savonlinna

Tansania, Lake Victoria
väri luettu
15.7.1998 pull 17.1.2005 2378 d 7079 km S
Risto Juvaste

Selkälokki

Punkaharju

Venäjä, Komi
värirengas luettu
7.7.2000 pull 11 ja 13.6.2002 704/706 d 1123 km E
Risto Juvaste

Selkälokki

Anttola

Iran, Gilan
löydetty kuolleena
27.6.1999 pull 24.10.2000 485 d 3069 km SE
Risto Juvaste

Kalatiira

Kangasniemi

Senegal, La Somone
kontrolloitu
27.6.1990 pp 15.4.2016 9424 d 6298 km SW
Anna Unhola-Vehmas

Kalatiira

Hirvensalmi

Namibia, Walvis Bay
rengas luettu
13.7.1980 pm 9.3.2014 12292 d 9512 km S
Pekka Mättö IKÄENNÄTYS

Kalatiira

Mikkelin mlk

Etelä-Afrikka, Cape
löydetty kuolleena
27.6.1999 pull 14.4.2007 2118 d 10541 km S
Timo Lahti

Huuhkaja

Puumala

Soini
liikenteen uhri
14.6.1993 pull 12.2.2007 4991 d 253 km NW
Jouko Mättö

Varpuspöllö

Puumala

Äänekoski
pesivä
8.6.2013 pp 3.5.2014 329 d 203 km NW
Juha Haikola

Varpuspöllö

Kangasniemi

Paltamo
kontrolloitu
26.5.2009 pesivä 2.4.2010 311 d 258 km NNE
Mikko Hakanen

Viirupöllö

Mikkelin mlk

Riihimäki
löydetty kuolleena
16.5.2009 pull 17.4.2010 336 d 173 km SW
Anu Tillanen

Viirupöllö

Punkaharju

Haapasaari
löydetty kuolleena
17.5.2009 pull 18.3.2010 305 d 171 km SSW
Matti Jousinen

Viirupöllö

Ristiina

Kajaani
nälkiintynyt
17.5.2008 pull 3.3.2010 655 d 297 km N
Pekka Mättö

Viirupöllö

Mikkeli

Helsinki
törmännyt ikkunaan
10.4.2009 pull 1.1.2010 266 d 199 km SW
Miika Jylkkä

Viirupöllö

Kerimäki

Hanko
kontr, Halias/R. Väisänen
4.5.2009 pull 29.10.2009 178 d 408 km WSW
Pekka Mättö

Viirupöllö

Mikkeli

Valtimo
löydetty kuolleena
16.5.2006 pull 00.11.2006 183 d 217 km NNE
Miika Suojarinne

Lapinpöllö

Juva

Kittilä
kontrolloitu (M. Pernu)
16.5.2009 pull 16.4.2012 1066 d 620 N
Anu Tillanen

Lapinpöllö

Ristiina

Kiiminki
kontr, pesivä (M. Suopajärvi)
2.6.2008 pesivä 17.6.2011 1110 d 405 km NNW
Miika Jylkkä

Suopöllö

Juva

Venäjä, Leningrad obl
kuollut
28.6.2005 pp 20.6.2013 2914 d 259 km SSE
Pekka Mättö

Helmipöllö

Mikkelin mlk

Norja, Hedmark
kontrolloitu
25.4.2009 pull 21.11.2010 575 d 776 km W
Jari S. Heikkinen

Valkoselkätikka

Kangasniemi

Pori
tunnistettu renkaista
27.5.2012 pp 2.11.2013 524 d 285 km W
Timo Laine

Valkoselkätikka

Hirvensalmi

Rautjärvi
kontrolloitu, pesivä
25.5.2008 N pull 28.4.2012 1068 d 140 km E
Timo Laine

Västäräkki

Israel, Nir Daviv

Sulkava
löydetty kuolleena
28.2.2000 2 kv 7.5.2000 69 d 3289 km N

Pähkinähakki

Punkaharju

Venäjä, Leningrad
kontrolloitu
13.8.2010 1kv 18.8.2010 5 d 230 km ESE
Anu Tillanen
Tällainen näkymä oli yleinen vielä
yhdistyksen ensimmäisellä vuosikymmenellä

Yhdistyksen alueella rengastetuista linnuista on kyllä tehty suuri määrä muitakin mielenkiintoisa löytöjä ja kontrolleja esitettynä aikana, mutta minulle tuntemattomien kriteereiden mukaan vain edellä luetellut ovat päätyneet mainittuihin listoihin. Lisäksi välillä 1977-2000 esim. kanahaukasta on tehty kymmeniä löytöjä ( mm. Sampo Liukko ; Oriolus-lehti 1999).

Mieleeni on painunut eräs löytö Joroisissa 2.7.1983 rengastamastani hiirihaukan poikasesta. Linnusta tuli löytö 3.1.1985 Ugandasta. Ensin löytäjä ilmoitti löydön lisätietoina, että ”We get it and cook it for eating”. Rengastustoimisto lähetti tietysti hänelle ilmoituksen rengastuksen tiedoista, johon löytäjä vastasi Eläinmuseon kautta nimelläni osoitetulla kirjeellä. Kirjeessä löytäjä pyysi lähettämään hänelle lahjana vähintään kameran ja radion. En tullut lähettäneeksi.

Juhlavuottaan viettävää yhdistystä ja kaikkia jäseniä onnitellen

Pekka Mättö

*