Olen työskennellyt taideteosteni parissa vuodesta 1989.

Teosteni teemat nousevat arkipäiväisistä tilanteista, tuntemuksista ja ajatuksista. Joskus teokset paljastavat ajatuksen varsin suoraan ja kantaaottavastikin, mutta toisinaan sanoma on verhotumpi ja monitahoisempi.

Vesi on eräs tärkeistä elementeistä töissäni. Käytän sitä kuitujen käsittelyssä, mutta se on myös alati muuntuvana elementtinä symboli monille ihmisen tyynille tai kuohuville tunteille. Veden lisäksi ihmishahmo on työskentelyssäni keskeisessä osassa. Hahmoni kuvaavat kuitenkin enemmän "henkeä" ja tunnetta kuin fyysisistä olemusta.

Käsittelen teoksissani hengen ja materian rajapintaa: Voimmeko aina sanoa selkeästi mikä on fyysistä ja mikä henkistä tunnetta? Teokseni hahmottuvat usein ihmisen fyysisten elimien ja ruumiinosien kautta, mutta anatomia ja sen yksityiskohdat muodostavat todellisesta fysiologiasta poikkeavia kokonaisuuksia.
I started to work with my art works 1989.

The most important themes for my working process are the everyday feelings, situations and thoughts. Sometimes my works might reveal the idea with political emphasize but they can also be abstract, many-faced and delicate.

One of the most important elements in my work is water. Beside needed in the handling process of the fibres I use, it also provides me a symbol for a human feelings - either calm or sparkling. A human body appears in my works more frequently now-a-days, it represents more the soul and feelings instead of the physical substance.

With my artworks I am searching the interface of spirit and materials: Do we know precisely what is the physical and what is spiritual? Visually my works are based on physical human body and body parts, but the details don’t follow anatomy or physiology of the real body but offers unexpected variants.

Ensimmäiset teokseni toteutin erilaisin paperitekniikoin, minkä jälkeen aloin hakea uusia mahdollisuuksia luonnonkuiduista ja niiden erilaisista käsittelyistä. Tässä suhteessa pellava tarjosi erinomaiset mahdollisuudet: se voi olla äärimmäisen herkkä tai kovan karkea ja kaikkea siltä väliltä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaseen, jopa veistokselliseen työskentelyyn säilyttäen silti tekstiilimäisen koskettavan pinnan.

Työtapaa voi verrata maalaamiseen ja piirtämiseen, mutta ”maalina” on kuitu, jota yleensä käytetään esim. öljymaalauksen pohjamateriaalina. Piirustuksenomaista viivaa muodostaa kuidun lisäksi ommel. Työtavalla ja materiaaleilla on yhteyksiä myös paperinvalmistukseen, jossa lyhyistä kasvikuiduista veden avulla muodostetaan paperiarkki esim. grafiikanlehtien vedostamista varten. Teoksissani käytän lyhyiden kuitujen lisäksi myös pitkiä pellavakuituja, joita normaalisti käytetään esim. langan kehräämiseksi kankaan kutomista varten. Kehittämäni tekniikan voisi siis sanoa sijoittuvan maalauksen, grafiikan ja tekstiilin kohtaamispisteeseen.

Teosten materiaalit ja tekotapa on hauraasta ulkonäöstään huolimatta yhtä kestäviä kuin esim. maalaukset ja keveytensä ansiosta niitä on helppo ripustaa ja pitää esillä myös ilman kehyksiä.

I started to use paper yarns and proceeded to hand made paper made of flax among others. After that I drifted more and more to use flax without the traditional papermaking techniques and reseached the various other ways to treat it. In this aspect flax is an ideal material. It can be very fragile and light but also rough and hard. It provides also an opportunity to make free sculptural forms.

My art works are made of flax and the working method can be compared to painting and drawing, but the "paint" is the fiber that is normally used e.g. as a base material for oil paintings. In addition, I use stitching to form “drawn” lines and rice starch as a binder. My methods and materials are also related with handmade paper techniques: A sheet of paper is formed of pulp consisting short bast fibres and water. Handmade paper sheets are used e.g. to print graphic art. Beside the short fibers I also use long fibers, which are normally used for example in spinning the yarn for fabric weaving. The technique I’ve developed could therefore be located in the meeting point of the techniques in painting, graphic art and textile.

Although my works are looking fragile they are durable and light-weighted and can be easily hanged and displayed also without frames.