Upptäck naturen - upplevelse i Kristinestad

Sideby fågeltorn

Tornet i Sideby är det observationstorn (foto) som ligger närmast det öppna havet i hela Finland. Tornet står nästan 17 meter över marken, och sikten är således utomordentlig - tiotals kilometer. Dessutom är de omgivande träden lägre än själva tornet vilket gör att det är fri sikt åt alla håll. I tornet finns plats även för en större mängd människor och även de kortaste besökarna kommer åt att se bra.

Vid tornet finns plats för några bilar, och mera parkeringsutrymme står att hitta längs vägen som leder till tornet. Även en buss ryms att svänga vid tornet, eller i den vägkorsning längs vägen som leder till tornet. Stjärnorna (*) på kartan bredvid visar var Kristinestads övriga fågeltorn är belägna.

Sideby fågeltorn/Adobe Acrobat (315 k)

Till sidans början

Sideby

Landskap

Fågelflyttning
året runt

Fägelårets
höjdpunkter

Den normala
fågelfaunan

Kartor

Observationstorn