Upptäck naturen - upplevelse i Kristinestad

Skär

Landskap

Sideby udd
Söder om tornet sträcker sig Sideby udd långt ut i havet - Österbottens sydvästligaste fastlandspunkt. Udden är slutändan av Suomenselkä vattendelarområde som tar sin början i gränstrakterna av Norra Österbotten och Kajanaland.

Fyrar
Direkt söder om tornet, bakom Sideby udd ses Yttergrunds fyr. Fyren som blev färdig år 1892 reser sig 44 meter över havsytan och är i och med detta Finlands näst högsta fyr. I motsatt riktining, norröver, ses mitt ute i havet den paraplylika Kristinestads fyr. Kristinestads fyr togs i bruk år 1991, och sprider sitt ljus 23 meter över havsytan.

Öar och skär
Bottenhavet börjar direkt framom tornet, och till närmsta andra fastland, Sverige, är det ca. 200 kilometer. Framom tornet finns endast tre större öar: Ljusgrund, Storbådan och Domarkobban (från söder till norr). Öarna är viktiga häckningsplatser för områdets fågelfauna.

Fabriker
Norr om tornet ses två stora fabriksbyggnader. Närmare, bakom skogsholmarna i Skaftung finns PVO-Värmekrafts kraftverk i Kristinestad. Längre norröver syns Metsä-Botnias cellulosafabrik i Kaskö. Skorstenspipan reser sig i Kristinestad 154 meter över havet, medan den stannar på 100 meter i Kaskö.

Landskap i förändring
Landhöjningen förändrar landskapet. I Kristinestad reser sig jordskorpan i en takt av 8 mm i året, och i och med detta föds skär som så småningom täcks med växtlighet. Med tiden blir skären större och förvandlas till öar för att slutligen växa ihop med fastlandet. Alla dessa skeden är synliga i naturen kring tornet.

Till sidans början

Sideby

Landskap

Fågelflyttning
året runt

Fägelårets
höjdpunkter

Den normala
fågelfaunan

Kartor

Observationstorn