Upptäck naturen - upplevelse i Kristinestad

Storskarv

Fågelflyttning året runt

Sideby erbjuder något av de bästa förhållanden landet kan erbjuda om du är intresserad av att följa med fågelflyttning. Fåglar ses flyttande nästan året runt, eftersom havet hålls öppet långt in på vintern. Bland annat tack vare den sena isläggningen är områdets fågelfauna synnerligen mångfacetterad och rik.

Våren är den rikaste årstiden
Vårflyttningen påbörjas ofta redan i slutet av februari. Under våren har fåglarna bråttom till sina häckningsplatser, varvid största delen av fågelarterna är i rörelse under samma tid. Flyttningen är som allra hetast i april-maj, då stora sjöfågel- och måsfågelflockar sträcker förbi. Den här tiden flyttar även silvertärnan - fågelvärldens långdistansare. Silvertärnan flyttar vintertid till Antarktis, och således flyttar vissa silvertärnor till och med 30 000 kilometer på ett år.

Höstflyttningen börjar tidigt
Höstflyttningen börjar redan i maj när vårflyttningen ännu pågår för fullt. Som första höstflyttare anländer många sjöfågelarter till området framför tornet för att rugga, och efter att familjeplikterna är avklarade anländer även vadare på väg mot söder. De sista flyttfåglarna lämnar området i slutet av oktober, men vissa kvardröjare flyger söderut först i december. Höstflyttningen pågår alltså under en längre tid än vårflyttningen, men individrikedomen är ju under hösten också större (årsungar medräknade).

Rariteter
Under årens lopp har det även påträffas en del ovanligare arter över havet framför tornet. Således har det i Sideby påträffats svartnäbbade islommar (tidigare enbart kallad islom), vitnackade svärtor, brednäbbad simsnäppa och alkekungar. Regelbundna "smårariteter" är vitnäbbad islom, alförrädare, praktejder, tretåig mås, pilgrimsfalk, skärsnäppa, spetsbergsgås, kentsk tärna, sillgrissla och ringtrast.

Till sidans början

Sideby

Landskap

Fågelflyttning
året runt

Fägelårets
höjdpunkter

Den normala
fågelfaunan

Kartor

Observationstorn