Upptäck naturen - upplevelse i Kristinestad

Gravand


Fägelårets höjdpunkter

Fåglar räcker att skåda under årets alla månader. I bästa fall kan man råka på verkligt stora fågelmängder. I den nedanförliggande tabellen presenteras månadsvis de största fågelmängder som setts i Sideby på en och samma dag. Liknande siffror uppnås sällan, men även mindre fågelflockar tål ju att skådas på.

Januari Februari Mars April Maj Juni
Juli Augusti September Oktober November December

Sideby

Landskap

Fågelflyttning
året runt

Fägelårets
höjdpunkter

Den normala
fågelfaunan

Kartor

Observationstorn


Tidpunkt


Januari
- fiskmåsarnas massvandringar söderut
- tordmularnas vinteransamlingar

February
- domherrarnas massflyttning
- vittrutar

Mars
- ejdrarnas massflyttning
- havsörnarnas massflyttning

April
- storskarvarnas massflyttning
- sädgässens massflyttning
- fjällvråksflyttning
- smålommarnas massflyttning
- srattmåsarnas massflyttning

Maj
- gavior (i huvudsak storlom)
- tärnornas massflyttning

Juni
- lokala hanflockar av knipa
- "höstflockar" av svärta och sjöorre

Juli
- kärr-, spov- och kustsnäppornas massflyttning
- skrattmåsarnas höstflyttning
- strykande större hackspettar
- storsnäppornas (Tringa-arter) flyttning

Augusti
- flyttande svalor

September
- flyttande ängspiplärkor
- flyttande duvor

Oktober
- trastflyttning
- havsörnarnas massflyttning
- kråkfågelflyttning
- gråsiskemassor
- massflyttning av domherre och mesar

November
- strykfåglar (trastar, gråsiska)

December
- de sista storskarvarna
Största observerade
dagssummaöver 3 000
över 50


ca. 400
ca. 15


över 10 000
över 20


över 1 200
över 2 000
över 300
över 300
ca. 20 000


över 4 000
över 3 000


över 10 000
över 3 000


tusentals
över 6 000
tusentals
hundratals


tusentals


över 4 000
över 6 000


över 20 000
över 20
över 10 000
över 10 000
tusentals


tusentals


ca. 150


Till sidans början