Suupohjan kuukkelit
Kuukkelireviirien ja -yksilöiden määrät osa-alueittain vuosina 2005-2007.
Vuonna 2007 havaitut kuukkelireviirit ja -yksilöt.
Kuukkelikartoitus toteutettiin 19.7.-4.10. välisenä aikana.
Yhteenlasketut yksilömäärät (yht) koostuvat kahdesta ryhmästä: saman vuoden
renkaattomat nuoret (juv), ja aikuiset (ad), jotka pääsääntöisesti ovat ennestään rengastettuja.
Tutkimusalueen kartta, pdf-julkaisun sivulla 9.
Havaitut reviirit ja yksilöt 2005-2007
  Reviirit          Nuoret (juv)      Aikuiset (ad)   Yhteensä (juv+ad)
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Alkuperäinen tutkimusalue AT 3  6  4   -  5  2  5  6  6  5  11  8 
Pohjoisempi tutkimusalue PT 13  16  19  13  9  13  25  32  32  38  41  45 
Itäisempi tutkimusalue IT 4  4  3  4  4  4  8  7  6  12  11  10 
Eteläisempi lisäalue ELA 3  5  3  1  7  3  4  4  5  5  11  8 
Närpiön länsialue NLA 14  17  11  8  22  9  26  29  18  34  51  27 
Koillinen lisäalue KLA 9  10  12  9  8  3  15  22  25  24  30  28 
Itäisempi lisäalue ILA 2  2  3  3  4   -  5  4  5  8  8  5 
Yhteensä 48  60  55  38  59  34  88  104  97  126  163  131 
Nuorten lintujen osuus havaituista yksilöistä (%)
2005 2006 2007
30,2 36,2 26,0
       
Pylväskuva (18.10.2007)
Kuukkelireviirien määrä Suupohjan tutkimusalueella 1999-2007.
Kuukkeliyksilöiden määrä Suupohjan tutkimusalueella 1999-2007.
    
    Suupohjan tutkimusalueen ulkopuolelta  
Varsinaisen tutkimusalueen ulkopuolelta löytyneet kuukkelireviirit on listattu alla olevaan taulukkoon.
Laihia ei kuuluu Suupohjaan, mutta kuukkelireviirit sijaitsevat Jurvan rajan tuntumassa.
Kaikki Suupohjassa tehdyt kuukkelihavainnot kannattaa ilmoittaa tuoreeltaan
Ismo Nousiaiselle 0400 194 370, Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Reviirit      Yksilöt (ad+juv)
   Isojoki 1  1 
   Teuva 1  2 
   Jurva 6  13 
   Kurikka 2  4 
   Yhteensä   10      20   
   Laihia 4  10 
      
    Suupohjan kuukkelit syksyllä 2007 kunnittain  
Kuukkelin vuoden yhteenvetona Suupohjasta syksyllä 2007 löytyneet kuukkelireviirit kunnittain.
Taulukossa on yhdistetty tutkimusalueen ja sen ulkopuolisen Suupohjan havainnot.
  Reviirit      Yksilöt (ad+juv)
   Isojoki 3  8 
   Jurva 10  22 
   Karijoki 3  9 
   Kaskinen  -   - 
   Kauhajoki 1  2 
   Kristiinankaupunki 4  6 
   Kurikka 2  4 
   Närpiö 24  56 
   Teuva   18      44   
   Yhteensä 65  151